Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Euroopan unionin yleinen
tietosuoja-asetus –muutokset ja
vaikutus oppimisanalytiikkaan
Tietosuoja-asetus pähkinänkuoressa
• EU:n uusi yleinen tietosuoja-asetus (GDPR)
• Sovelletaan 25.5.2018 alkaen kaikissa jä...
Peruskäsitteitä
• Tietosuojalla suojataan ihmisten oikeutta yksityisyyteen, tietoturvalla
tietoja laittomalta käsittelyltä...
Olennaisimpia muutoksia
• Rekisteröidyn oikeudet laajenevat
• oikeus poistaa tiedot, oikaista ne, rajoittaa tai kieltää kä...
Entä oppimisanalytiikka?
• Tietosuoja-asetus tiukentaa henkilötietojen käsittelyn edellytyksiä
• käsittelylle oltava nytki...
Käytännön vaikutukset oppilaitoksissa
• Varauduttava rekisteröityjen oikeuksien käyttämiseen myös käytännössä
• Tiedostett...
Mistä valmistautuminen kannattaa aloittaa?
Henkilötietojen käsittelyn kokonaistilan
hahmottamisella!
• mitä henkilötietoja...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus - Henriikka Hannula - EduCloud Alliance

650 views

Published on

EduCloud Alliancen järjesti 22.5.2017 seminaarin Oppimisanalytiikkasta ja EU:n uudistuva tietosuoja-lainsäädännöstä. Henriikka Hannula COSS ry:ltä piti tilaisuuden avauspuheenvuoron.

Published in: Education
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus - Henriikka Hannula - EduCloud Alliance

  1. 1. Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus –muutokset ja vaikutus oppimisanalytiikkaan
  2. 2. Tietosuoja-asetus pähkinänkuoressa • EU:n uusi yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) • Sovelletaan 25.5.2018 alkaen kaikissa jäsenvaltioissa • Koskee henkilötietojen käsittelyä • Tavoitteena… • EU-kansalaisten yksityisyydensuojan parantaminen, • digitaalisten sisämarkkinoiden edistäminen, • valvontamekanismin luominen sekä • jäsenvaltioiden käytänteiden yhtenäistäminen.
  3. 3. Peruskäsitteitä • Tietosuojalla suojataan ihmisten oikeutta yksityisyyteen, tietoturvalla tietoja laittomalta käsittelyltä • Henkilötiedoilla tarkoitetaan kaikkia niitä tietoja, jotka voidaan yhdistää henkilöä tai hänen perhettään koskeviksi • esimerkiksi nimi, osoite tai henkilötunnus, mutta myös valokuvat, äänitallenteet tai päiväkirjamerkinnät voivat olla henkilötietoja • Henkilötietojen käsittelyä ovat kaikki henkilötietoihin kohdistuvat automaattiset tai manuaaliset toimenpiteet • pl. ”kotitalouspoikkeus” • Rekisteröity on henkilö, jota henkilötieto koskee
  4. 4. Olennaisimpia muutoksia • Rekisteröidyn oikeudet laajenevat • oikeus poistaa tiedot, oikaista ne, rajoittaa tai kieltää käsittely, saada tiedot koneluettavassa muodossa jne. • Suostumuskäsite tiukentuu • Pelkkä lain noudattaminen ei riitä: se pitää myös pystyä osoittamaan • Tietoturvaloukkauksista tehtävä ilmoitus (”name and shame”) • Huomattavat sanktiot säännösten laiminlyönnistä • Muita muutoksia mm. • profiloinnin rajoittaminen • tietosuojavastaavan määrääminen
  5. 5. Entä oppimisanalytiikka? • Tietosuoja-asetus tiukentaa henkilötietojen käsittelyn edellytyksiä • käsittelylle oltava nytkin lainmukainen peruste • oppilaiden tietoja käsitellään joko asiayhteyden tai suostumuksen perusteella • Asetus edellyttää tietojen käsittelyn minimointia • voidaanko analytiikan käytön katsoa olevan välttämätöntä ”opetuksen järjestämiseksi”? • Henkilötietojen käsittelyn käyttötarkoitus pystyttävä nimeämään • ongelma? • Oppimisanalytiikan asema tulkinnanvarainen, kunnes saadaan virallinen ohjeistus
  6. 6. Käytännön vaikutukset oppilaitoksissa • Varauduttava rekisteröityjen oikeuksien käyttämiseen myös käytännössä • Tiedostettava suostumukseen perustuvan käsittelyn tiukentuneet edellytykset • vapaaehtoinen, yksiselitteinen, yksilöity ja tietoinen • Tutustuttava lapsia koskevaan erityissääntelyyn • alle 16-vuotiaan lapsen puolesta suostumuksen antaa vanhempi • jäsenvaltiot voivat alentaa ikärajaa 13 ikävuoteen • Varmistettava, että asetusta noudatetaan, ja pystyttävä osoittamaan se • riskinä vahingonkorvausvelvollisuus ja uutuutena huomattavat hallinnolliset sakot • Tarkkailtava uusia ohjeistuksia asetuksen tulkinnasta: pysy ajan tasalla!
  7. 7. Mistä valmistautuminen kannattaa aloittaa? Henkilötietojen käsittelyn kokonaistilan hahmottamisella! • mitä henkilötietoja kerätään ja millä perusteilla? • mihin kerättyjä tietoja käytetään? • miten tietoturva ja riskienhallinta on hoidettu?

×