Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Avaus ja JIT 2015

Avoimen koodin hankkiminen / B2B ja JIT 2015 - Martin von Willebrand, puheenjohtaja

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Avaus ja JIT 2015

 1. 1. Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus – COSS ry Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus – COSS ry Avoimen koodin hankkiminen / B2B ja JIT 2015: Avaus ja JIT 2015 COSS ry koulutus #cossedu Martin von Willebrand, puheenjohtaja
 2. 2. Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus – COSS ry Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus – COSS ry Avoimet standardit Avoin lähdekoodi Avoin arkkitehtuuri Avoin data Avoin innovaatio Luo jäsenien menestystarinoita avoimilla ratkaisuilla
 3. 3. Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus – COSS ry Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus – COSS ry ● Vaikuttamistyötä, esim. JIT 2015 -sopimusehdot ● Ekosysteemien rakentamista: EduCloud Alliance, avoin kunta ● Tukee jäseniä konkreettisesti: työryhmät, koulutukset, neuvonta, viestintä ● COSS.fi ja Mindtrek
 4. 4. Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus – COSS ry OHJELMA Klo 8:30 Aamiainen Klo 9:00 Avaus, avoimen lähdekoodin ostaminen/hankkiminen tauko Klo 10:15 Uusien JIT-ehtojen vaikutukset Klo 11:00 Case-tapaukset Klo 11:30 Keskustelua ja kysymyksiä Klo 12:00 Kokouksen päättäminen
 5. 5. Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus – COSS ry JIT 2015
 6. 6. Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus – COSS ry Sisällys /JIT 2015 ● JIT 2015 rakenne ● JIT 2015 avoimuudet ● Miksi avointa? (Miksi ei avointa?) ● Sovellushankinnat avoimen lähdekoodin ehdoin ● Datalukottomuusehdot ● Avoimet rajapinnat ● Avoimuus konsultointiehdoissa
 7. 7. Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus – COSS ry JIT 2015 rakenne  JHS 166: paljon hyviä uudistuksia  JIT 2015 Yleiset ehdot ja erityisehdot – JIT 2015 Tilaajan sovellushankinnat avoimella lähdekoodilla – JIT 2015 Tilaajan sovellushankinnat muulla kuin avoimella lähdekoodilla – JIT 2015 Erityisehtoja ketterillä menetelmillä toteutettavista projekteista – JIT 2015 Palvelut – JIT 2015 Konsultointipalvelut – JIT 2015 Laitehankinnat – JIT 2015 Palvelut verkon kautta  Tukimateriaalia: Avoimet rajapinnat järjestelmä- ja palveluhankinnoissa
 8. 8. Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus – COSS ry JIT 2015 avoimuudet ● Avoimen koodin hankinnat ● Datalukkojen estäminen ● Avoimet rajapinnat ● Konsultointiehtojen avoimet oikeudet
 9. 9. Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus – COSS ry Miksi avointa lähdekoodia? ● JHS-suositus lisää avoimen lähdekoodin käyttöä – Vesiputouksessa vaihtoehdot, ketterissä oletuksena – Erityisesti jos ● Toistuva toiminta usealla hankintayksiköllä ● Julkisuus- tai läpinäkyvyysvaatimuksia ● Edellytetään usean tahon yhteistyötä (myös kehitystyön julkisuus) ● Laajemmat oikeudet ja joustavuus käytössä ● Lukkojen vähentäminen ● Positiivinen standardoituminen – Paljon samoja tarpeita, avoimet ratkaisut ● Osaamisen kasvaminen markkinoilla ● Parempi olemassaolevan hyödyntäminen
 10. 10. Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus – COSS ry Miksi ei avointa lähdekoodia? ● Jos ei saada avointa tai jos hinta suhteettoman suuri ● Jos valmisteluvaiheessa ilmenee, että kelvollisia tarjouksia avoimen lähdekoodin lisessillä ei saada
 11. 11. Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus – COSS ry Sovellushankinnat avoimen lähdekoodin ehdoin ● Koko toimitus avoimella lisenssillä, paitsi – alustaohjelmistot (käyttöjärjestelmä ja tietokannat) voivat olla suljettujakin ● Toimittaja voi valita avoimen lähdekoodin lisenssin ● Toimittajan julkaistava lähdekoodi yleisesti Githubissa tai vastaavassa – Eroteltu julkaistava sovellus v. tilaajan asennus – Koodimuokkaukset ensisijaisesti lähdeprojektiin ● Mahdollisuus siihen, että kehitystyö tehdään kokonaan julkisesti ● Avoimen julkaisun ylläpito voidaan jatkaa
 12. 12. Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus – COSS ry Sovellushankinnat avoimen lähdekoodin ehdoin ● Mitä edellyttää tilaajalta? – Päätös siitä, mitä ehtoja käytetään ● Avoin / yksinoikeus ● Vesiputous / ketterämpi ● Vaadittava samaa asiaa per toimitus tai toimituksen osa – Ei edellytä erityistä avoimuusosaamista ● Toimittajan virhevastuu, takuu ja toimitusvastuu ~sama kuin aikaisemminkin ● Pari erityiskysymystä – Tehdäänkö kehitys julkisesti? – Halutaanko ostaa avoimen version tukea 12 kk jälkeen? – Ylläpitopalvelut liitteen 5, kohta 6 (4) sovitettava hankitun sovelluksen oikeuksiin.
 13. 13. Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus – COSS ry Sovellushankinnat avoimen lähdekoodin ehdoin ● Mitä edellyttää toimittajalta? – Asiakastoimituksen ja asennustietojen erottamista sovelluksesta ● Hyvän tavan mukaista – Sovelluksen lähdekoodin julkaisua ● Oikealla osaamisella ei ole lisäkustannus – Sovelluksen avoimen lisenssin päättämistä – Sovelluksen julkaistun lähdekoodin ylläpitoa takuuaikana – Sovelluksen maksettua ylläpitoa takuuajan jälkeen (irtisanottavissa) ● Mikään näistä ei ole lisäkustannus, jos projekti tehdään oikealla osaamisella ● Mahdollistaa useita asioita, uutta liiketoimintaa
 14. 14. Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus – COSS ry Datalukottomuusehdot ● Määritelmät: tilaajan aineisto, datakuvaus ja tietoaineiston avoimuusvaatimus ● Ehdot, joissa määritelmiä sovelletaan: sovellushankinnat x3 ja palvelut verkon yli ● Esim. palvelut: toimittajan luovutettava kaikki tallennettu tilaajan tietoaineisto sekä datakuvaus siitä. Noudatettava tietoaineiston avoimuusvaatimusta.
 15. 15. Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus – COSS ry Datalukottomuusehdot Datakuvaus: tilaajan tietoaineiston sisällön, muotoilun, rakenteen ja metatiedon kuvaus Datakuvaus on läpikotainen, eli kattaa kaiken tallennetun tilaajan tietoaineiston, ja joka voidaan toimittajan immateriaalioikeuden rajoittamatta asettaa julkisesti saataville ilman mitään kuvauksen julkaisijalle tai sen käyttäjälle aiheutuvia maksuja oikeudenhaltijalle. Tietoaineiston avoimuusvaatimus: vaatimus siitä, että tilaajan tietoaineisto on saatavissa yleisesti käytetyssä muodossa ja käsiteltävissä muilla kuin toimituksen kohteena olevilla tietojärjestelmillä ilman rojalteja ja lisenssimaksuja tai muita käsittelyä rajoittavia ehtoja. Avoimuusvaatimus säilyy samana riippumatta siitä, kuka tietoja käsittelee. Tilaajan aineisto: tuotteen toimituksen tai palvelun yhteydessä käytettävät tai niihin sisältyvät tilaajan asiakirjat, kirjalliset tiedot, tietokannat ja ohjelmistot, sekä muu aineisto, jonka tilaaja on luovuttanut toimittajalle tuotteen tai palvelun tuottamista varten, sekä lisäksi palvelua tai tuotetta käytettäessä syntynyt tilaajan tietoaineisto, tämän muotoilu, rakenne ja metatieto. Tietoaineiston rakenteella ei tarkoiteta tietosisällön tallennusteknistä rakennetta, vaan sen käsitteellistä muotoilua ja jäsennystä tilaajan tarkoitusta varten. Tietoaineisto voi olla tallennusteknisesti tiedostoissa, tietokannoissa tai muissa tallennusmuodoissa. Tässä määritelmässä tietosisällöllä ja tiedolla tarkoitetaan sekä raakatietoa että jalostettua tietoa.
 16. 16. Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus – COSS ry Datalukottomuusehdot ● Mitä edellyttää hankkijalta: – Tulee valvoa sopimusehtojen noudattamista – Paras tapa on pyytää dataa / ottaa dataa sopimusehtojen tarkoittamalla tavalla ● Jos ei toimi  yhteys toimittajaan – Suhteessa hankinnan/datan/toiminnan tärkeyteen ● Mitä edellyttää toimittajalta: – Datan irrottamisen näkökulma projektissa – IPR-tarkistus ● Mahdollistaa pienemmän exit-kustannuksen tuotteen elinkaaren päättyessä ● Mahdollistaa datan irrottamisen kokeiluluontoisesti – Esimerkiksi yhdistettäessä omaa dataa avoimeen dataan: törmäytyskokeilu tms. ● Datalukottomuus on eri asia kuin on-line avoin rajapinta
 17. 17. Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus – COSS ry Avoimien rajapintojen tukimateriaali ● JHS-mukaan (liite 9) ”tilaajan on pääsääntöisesti syytä...tarkemmin määritellyllä tavalla vaatia velvoitteen täyttämiseksi...avoimia rajapintoja” ● Tilaajan tehtävä päätös siitä, vaaditaanko avoimia rajapintoja ● Jäänyt tukimateriaaliksi koska data ja rajapinnat hyvin tapauskohtaisia ● Vaatiessaan avoimia rajapintoja, tilaajan on tehtävä rajapinnan määritykset – JHS166 liite 9 sisältää määrityksiin lisättäväksi tarkoitetut ”avoimuuspykälät”: dokumentointia, testatattavuutta, IPR-asioita ja muutama oletus
 18. 18. Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus – COSS ry Avoimuus konsultointiehdoissa ● Konsultoinnin tuloksena syntyvien asiakirjojen ja muiden tulosten oikeuksista sovitaan seuraavaa: – Tekijänoikeus jää toimittajalle – Tilaaja saa peruuttamattoman vapaan käyttö-, kopiointi-, muokkaus ja levitysoikeuden kaikkiin käyttötarkoituksiin
 19. 19. Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus – COSS ry CASE-esimerkkejä ● VRK KaPa – https://github.com/vrk-kpa?utf8=%E2%9C%93&query=e-identific – vm.fi/palveluarkkitehtuuri ● Avoinkoodi.fi ● EduCloud Alliance – https://portal.educloudalliance.org/ – https://github.com/educloudalliance/ ● Visma Consulting palvelut – http://www.vismaconsulting.fi/palvelut
 20. 20. Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus – COSS ry COSS ry:n yhteystiedot Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus – COSS ry PL 35, 33101 Tampere info@coss.fi www.coss.fi Timo Väliharju, toiminnanjohtaja 050 330 3339 timo.valiharju@coss.fi

  Be the first to comment

  Login to see the comments

Avoimen koodin hankkiminen / B2B ja JIT 2015 - Martin von Willebrand, puheenjohtaja

Views

Total views

169

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

0

Actions

Downloads

2

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×