Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Diseminare Mobilitatea Grundtvig-" Leadership in Adult Education"

543 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Diseminare Mobilitatea Grundtvig-" Leadership in Adult Education"

 1. 1. Leadership in Adult Education
 2. 2. Programul sectorial Grundtvig Curs de mobilitate şi de formare continuă 29 iulie- 3 august 2013 DUBLIN-IRLANDA
 3. 3. Documente i informa ii despre participarea laș ț curs http://www.anpcdefp.ro – Programul de învă are peț tot parcursul vie iiț • GRUNDTVIG – Mobilităţi şi formare continuă • Catalogul de cursuri - http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase
 4. 4. Instituția organizatoare: CELT IRELAND- Ministerul Afacerilor Publice Dublin,Irlanda
 5. 5. Participan iț
 6. 6. Obiectivele cursului •Dezvoltarea de competen e necesare unui lider sau unui manager careț lucrează cu adul iiț •Compara ii între diferitele rela ii organiza ionale dintre domeniile Public iț ț ț ș Privat • Dobândirea de competen e motiva ionale necesare unei eficiente colaborăriț ț în calitatea de lider/ manager • Con tientizarea influen ei pe care personalitatea i comportamentul le potș ț ș avea asupra activită ii noastreț •Oferirea posibilită ii participan ilor de-a interac iona i de-a schimba păreri/ț ț ț ș impresii în context european
 7. 7. Activităţile cursului Definirea conceptului de Leadership, stiluri i rolulș acestuia Leadership-ul din punct de vedere al institu iilorț educa ionaleț Leadership i managementș Provocări întâlnite în educa iaț adul ilorț Principiile motivării Liderilor Rolul eticii în activită ile deț Leadership
 8. 8. Activități socio-culturale PARLAMENTUL IRLANDEZ TRINITY COLLEGE
 9. 9. MUZEUL DE CEARĂ
 10. 10. În loc de concluzii… “Amintește-ti mereu… Veghează asupra gândurilor tale; ele vor deveni cuvinte. Veghează asupra cuvintelor tale; ele vor deveni fapte. Veghează asupra faptelor tale, ele vor deveni obiceiuri. Veghează asupra obiceiurilor tale, ele vor deveni un caracter. Veghează asupra caracterului tau; el va deveni destinul  tău.”
 11. 11. Activitatea de formare a fost realizată cu sprijinul financiar al Comisiei Europene, primit în cadrul Programului de Învăţare pe Parcursul tot parcursul Vieţii (Lifelong Learning Programme). Con inutul prezentului material reprezintăț responsabilitatea exclusivă a autorului, iar Agenţia Naţională i Comisia Europeană nu sunt responsabileș pentru modul în care con inutul informa iei va fi folosit.ț ț

×