Observator Cultural

1,432 views

Published on

Observator cultural - un magazin complet de cultura romaneasca

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Observator Cultural

 1. 1. Obs e rvato r c ultural www .o bs e rvato rc ultural.ro
 2. 2. DESPRE NOI Observator cultural, săptămânal de informaţie şi analiză culturală, şi-a conturat o identitate aparte, cultural definită atît în termenii politicii editoriale, cît şi în termeni vizuali, mizînd pe profesionalism, pe acurateţea şi promptitudinea informaţiei oferite.   Observator cultural a devenit în ultimii opt ani una dintre cele mai vizibile reviste din România, cu difuzare naţională, cel mai dinamic şi mai cuprinzător instrument de informare culturală. Lansat agresiv pe piaţă, şi-a propus să demonstreze că o revistă culturală atractivă, informativă, inteligentă este încă posibilă în România. Şi nu numai atît: revista a transformat jurnalismul cultural într-o realitate curentă, a reuşit să îşi fidelizeze cititorii şi să facă din spiritul critic mai mult decît o deviză – un mod de a aborda cultura. Revista îşi propune să fie o reflectare a diversităţii culturii contemporane, urmărind sistematic cele mai importante manifestări culturale din ţară şi din străinătate – festivaluri, simpozioane, tîrguri de carte –, principalele evenimente editoriale, proiectele instituţiilor de cultură active în societatea contemporană. A susţinut de-a lungul vremii nenumărate proiecte culturale, dezvoltând o relaţie de colaborare extrem de fructuoasă cu toate institutele şi centrele culturale străine reprezentate în România. Observator cultural a iniţiat anchete şi a dezvoltat numeroase proiecte culturale, a lansat şi găzduit dezbateri pe teme actuale fierbinţi, cum ar fi problemele din domeniul învăţământului românesc, le-a dat cuvîntul celor mai importanţi actori de pe scena culturii. Observator cultural www.observatorcultural.ro
 3. 3. DESPRE NOI Parteneriatele cu reviste online străine, http://www.eurotopics.net sau http://www.signandsight.com/ oferă cititorilor şi vizitatorilor noştri posibilitatea de a interacţiona cu mediul cultural şi intelectual din străinătate, dar şi posibilitatea internauţilor din afara ţării de a afla noutăţi referitoare la manifestările culturale româneşti . Articolele din Observatorul Cultural acoperă multe domenii, de la literatură până la politică, trecând prin teme sociale, educaţie, arte, cultură media, eseu, istorie. Prin aceasta se încearcă extinderea publicului, însă nu prin înglobarea publicului larg, ci prin includerea mai multor nişe. Avînd ca slogan „Spiritul critic în acţiune“ Observator cultural şi-a propus să promoveze în paginile sale articole de atitudine, în care să primeze argumentele şi nu umorile personale. Succesul revistei este confirmat nu numai de tirajul în creştere (actualmente 6.000 de exemplare), ci şi de numărul de cititori ai revistei în format electronic (în medie 10.000 de cititori săptămânal). Adaptarea la noile media şi interacţiunea cu publicul cititor se realizează prin intermediul site-ului ( www.observatorcultural.ro) şi a premiilor anuale ale revistei. În acelaşi timp, proiectele aflate în derulare (Premiile Observator cultural pentru literatură, Formula 1 – chat cu scriitori în redacţie, Formula 3 – Scriitori în oraş, lecturi publice sau Translation project) captează atenţia unui număr tot mai mare de cititori. Publicarea pe site a rezumatelor articolelor, atît în engleză cît şi în franceză, precum şi colaborările tot mai intense cu scriitori din străinătate, vin să întărească ideea că o cultură periferică se poate raporta la centru şi altfel decît ca periferie – ca o structură coerentă, sigură pe sine şi atractivă, ce merită a fi descoperită. Observator cultural www.observatorcultural.ro
 4. 4. AUTORI Gabriela Adameşteanu, Matei Călinescu (SUA), Bianca Burţa Cernat, Paul Cernat, Fanny Chartres (Franţa), Paul Cornea, Michel Crépu (Franţa), Maria Magdalena Crişan, Mădălina Diaconu (Austria), Caius Dobrescu, Iulia Dondorici (Germania), Emilia Drogoreanu (Italia), Michael Finkenthal (SUA), Mihai Fulger, Ilina Gregori (Germania), Alexandru Hâncu (Anglia), Jean Harris (SUA), Bedros Horasangian, Mihai Ignat, Nora Iuga, Doina Jela, Radu Jorgensen (SUA), Bogumil Luft (Polonia), Dan Lungu, Norman Manea, Luminiţa Marcu, Doru Mareş, Mircea Martin, Alexandru Matei, Angelo Mitchievici, Aurelia Mocanu, Mona Momescu, Peter Nadas (Ungaria), Antonio Patras, Liviu Ornea, Ovidiu Pecican, Dana Pârvan-Jenaru, Mihai Plămădeală, Anamaria Pop (Ungaria), Eugenia-Anca Rotescu, Valerian Sava, Michael Shafir, Geo Şerban, Mihai Şora, Stelian Tănase, Dumitru Ţepeneag, Delia Ungureanu, Ion Vianu, Lukas-Marcel Vosicky (Austria) Observator cultural www.observatorcultural.ro
 5. 5. ARTICOLE Observator cultural www.observatorcultural.ro
 6. 6. PREMIILE OBSERVATOR CULTURAL PENTRU LITERATURĂ Ajunse deja la ediţia a treia (în pregătire pentru prima parte anului 2009), Premiile Observator Cultural pentru literatură au devenit deja un punct de reper în lumea literară din România. JURIUL este format din oameni de cultură, critici literari şi scriitori: Paul CERNAT, Caius DOBRESCU, Carmen MUŞAT, Mircea MARTIN, Virgil PODOABĂ. Iniţiativa a fost primită cu entuziasm şi interes nu doar de scriitori, ci şi de toţi cei interesaţi de manifestările culturale româneşti, cititori, artişti, critici, reprezentanţi ai presei. Premiul special acordat de cititorii variantei online a vizat implicarea acelor oameni care nu au legătură directă cu mediul literar, dar care sunt direct interesaţi de ceea ce se petrece pe această scenă, ei fiind, în ultimă instanţă, valorificatorii finali ai produselor culturale. LAUREAŢII PRIMELOR 2 EDIŢII Observator cultural www.observatorcultural.ro
 7. 7. EDIŢIA a II-a – 2008 EDIŢIA I – 2007 PREMIILE PENTRU LITERATURĂ PREMIILE PENTRU LITERATURĂ PE ANUL 2007 PE ANUL 2006 PREMIUL “GHEORGHE CRĂCIUN” PREMIUL “GHEORGHE CRĂCIUN” pentru Opera omnia pentru Opera omnia Mircea IVĂNESCU Mircea-Horia SIMIONESCU PROZĂ/MEMORIALISTICĂ PROZĂ/MEMORIALISTICĂ Horia URSU, Asediul Vienei Petru CIMPOEŞU, Christina Domestica şi Vânătorii de suflete POEZIE O. NIMIGEAN, nicolina blues POEZIE Robert ŞERBAN, Cinema la mine-acasă CRITICĂ/ ESEU/ TEORIE LITERARĂ Cornel UNGUREANU, Istoria secretă a CRITICĂ/ ESEU/ TEORIE LITERARĂ literaturii române Paul CORNEA, Interpretare şi raţionalitate DEBUT PREMIUL CITITORILOR REVISTEI Angelo MITCHIEVICI, Mateiu I. Caragiale. Octavian SOVIANY, Dilecta Fizionomii decadente PREMIUL SPECIAL AL PREMIUL CITITORILOR REVISTEI REDACTORILOR Horia URSU, Asediul Vienei OBSERVATOR CULTURAL Ion MANOLESCU, Derapaj PREMIUL SPECIAL AL REDACTORILOR OBSERVATOR CULTURAL Neculai Constantin MUNTEANU, Ultimii şapte ani de-acasă
 8. 8. PROIECTE The Observer Translation Project este un proiect on-line, iniţiat de revista Observator cultural, la care participă importanţi traducători din limba română în limbile engleză, franceză, germană, spaniolă, italiană, olandeză şi poloneză. Acest proiect ambiţionează să se impună ca o revistă internaţională on-line care va prezenta traduceri din opere literare româneşti în alte limbi, traduceri inedite până la momentul de faţă, propunându-şi în acelaşi timp să informeze şi să atragă atenţia asupra literaturii române. Lansat în septembrie 2008, proiectul va aduce în prim-plan, pe durata unei luni, profilul unui scriitor român, oferind publicului un fragment dintr-o operă, date biobibliografice şi eseuri critice. Primii autori prezentaţi: Ştefan Bănulescu, Gheorghe Crăciun, Stelian Tanase, Gabriela Adamesteanu. Categoria Agenda culturală oferă informaţii, structurate în funcţie de un calendar, despre evenimente culturale si despre prezenta autorilor romani si a operelor lor in strainatate. Realizatorii „Observer Translation Project“ speră ca, în timp, proiectul lor să conţină o arhivă bogată şi variată de traduceri inedite din operele scriitorilor români, destinata preponderent editorilor, scriitorilor, comentatorilor şi altor actori de pe scena literară internaţională. Observator cultural www.observatorcultural.ro
 9. 9. PARTENERI Observator cultural www.observatorcultural.ro
 10. 10. www.observatorcultural.ro Relansat în mai 2008, site-ul revistei Observator cultural a demonstrat în scurt timp că interesul internauţilor români se îndreaptă adesea şi spre cultură, atâta timp cât li se oferă un conţinut bogat, variat, o grafică prietenoasă şi atrăgătoare. Scopul a fost acela de a oferi mediului internaut din România, dar şi acelora care se află în străinătate, o cale rapidă şi confortabilă de a accesa informaţii, articole, opinii din domeniile acoperite de revista Observator cultural: politică, societate, educaţie, actualitate naţională şi internaţională, arte, etc. Construcţia şi organizarea profesionistă a site-ului permite o navigare facilă, confortabilă, categoriile sunt bine delimitate şi denumite astfel încât un vizitator să se poată orienta în câteva secunde spre ceea ce îl interesează, fara a se pierde în informaţii inutile. Conţinutul site-ului este format în majoritate din articolele publicate şi în revistă. Site-ul este actualizat săptămânal, în ziua de joi, aceeaşi zi în care revista apare şi pe piaţă. În afară de articolele din săptămâna respectivă, site-ul găzduieşte şi arhiva completă a revistei Observator cultural, de la primul său număr din februarie 2000. Căutarea unui articol pe site se efectuează fie în funcţie de autor – există o secţiune separată care îi prezintă pe toţi autorii, în ordine alfabetică – fie în spaţiul rezervat arhivei, care oferă posibilitatea căutării în funcţie de an, lună, numărul revistei sau cuvinte cheie. Printre atu-urile site-ului se numără rubricile dinamice, actualizate zilnic, cum ar fi rubrica de Ştiri, de unde cititorii pot afla informaţii culturale diverse: lansări, vernisaje, ateliere de pictură, festivaluri din România sau din lume, târguri de carte şi alte evenimente din România şi din lume. O altă rubrică dinamică, al cărei conţinut se updatează zilnic, este Agenda culturală care funcţionează întocmai ca o agendă, bazată pe calendar, oferind informaţii despre evenimente ce se derulează pe o perioadă mai îndelungată de timp – cum ar fi expoziţiile – sau despre evenimente mai punctuale – concerte sau premiere teatrale.
 11. 11. www.observatorcultural.ro Unul dintre elementele de interacţiune şi comunicare cu vizitatorii site-ului este categoria Sondaj, concepută ca un mecanism de a iniţia şi menţine un contact cu vizitatorii site-ului. Categoria este actualizată bilunar. Un alt element care participă la menţinerea unei relaţii constante cu cititorii este categoria comentariilor. Politica asupra acestora este una de încurajare a spiritului critic, a argumentării solide, a dialogului amiabil între cititori şi autorii articolelor şi de descurajare a jignirilor aduse autorilor sau altor persoane. O categorie aparte este aceea a galeriilor foto, în care imaginea primează asupra textului, şi care oferă cititorilor o mărturie vizuală de la evenimente la care participă redacţia revistei. În partea cea mai de jos a site-ului se află secţiunea de parteneri, permanenţi sau temporari, cu care revista Observator cultural fie organizează evenimente, fie menţine o relaţie de parteneriat media. Ceea ce aduce nou site-ul revistei Observator cultural în domeniul site-urilor de reviste culturale româneşti sunt rezumatele articolelor în limbile franceză şi engleză, ceea ce contribuie la posibilităţile de a realiza parteneriate cu instituţii din străinătate cu acelaşi profil (există două proiecte în lucru de acest fel cu două reviste on-line din Germania.) La aproape jumătate de an după relansare, site-ul Observator cultural a urcat rapid în topul www.trafic.ro, ajungând să ocupe şi să se menţină în primele 25 de locuri din domeniul Artă / Cultură. Vizitatorii site-ului ajung la un număr aprox. 10.000 de vizitatori pe săptămână, număr aflat în continuă creştere.
 12. 12. www.observatorcultural.ro Website-ul Observator Cultural aduce noi facilitati  STIRI  SONDAJE  GALERII FOTO  COMENTARII ARTICOLE  NEWSLETTER  PUBLICITATE Observator cultural www.observatorcultural.ro
 13. 13. BLOG Observator Cultural Blog-ul, acest „accesoriu” oferit internauţilor, ajuns pentru cele mai multe companii un important instrument de comunicare, este unul dintre lianţii cei mai importanţi între o revistă şi cititorii săi. Dialogul care se poate construi rapid, prin intermediul comentariilor, iniţierea unor dezbateri care se pot crea pe această platformă sunt binevenite atât pentru cititori, cât şi pentru membrii redacţiei unei reviste. Observator cultural nu a neglijat acest aspect şi a creat încă din februarie 2007 un blog, al cărui scop este acela de a informa, de a ţine sub observaţie critică orice acţiune, activitate, manifestare din spaţiul politic, social, cultural românesc. Blogul revistei Observator cultural este momentan în construcţie, mai precis în căutarea unei identităţi care să-l diferenţieze conceptual de celelalte bloguri culturale, pentru a oferi cititorilor săi o experienţă unică în ceea ce priveşte perceperea şi analiza evenimentelor cotidiene din domeniile de interes vizate.
 14. 14. BLOG Observator Cultural COMENTARII IDEI DEZBATERI BLOG Observator cultural www.observatorcultural.ro
 15. 15. REDACŢIA Observator cultural Revistă săptămînală de informaţie şi analiză culturală 32 de pagini Format A3 ISSN: 1454-9883 Preţ: 3 RON/număr Tiraj: 5 000 exemplare/ săptămână Str. Herăstrău, nr. 13, sector 1, Bucureşti Tel.: 021 / 230 84 44; Fax.: 021 / 230 85 81 Echipa redacţională: Carmen MUŞAT Redactor-şef Conferenţiar universitar la Catedra de teoria literaturii – Facultatea de Litere, Universitatea din Bucureşti Volume publicate: Romanul românesc interbelic (studiu critic şi antologie). Reeditat in 2004 la Humanitas Educaţional. Perspective asupra romanului românesc postmodern şi alte ficţiuni teoretice (Editura Paralela 45, 1998) Strategiile subversiunii. Descriere şi naraţiune în proza postmodernă românească (Editura Paralela 45, 2002) Canonul si Tarotul (volum de publicistica - 2000-2005), Editura Curtea Veche, 2006 E-mail: carmens_musat@yahoo.com Observator cultural www.observatorcultural.ro
 16. 16. REDACŢIA Ovidiu ŞIMONCA Doina IOANID Redactor-şef adjunct Secretar general de redacţie Jurnalist BBC în perioada 1992 – 2003 Volume publicate: Jurnalist Evenimentul Zilei 2004 Duduca de marţipan, Univers, Bucuresti, 2000 E-mail: ovidiu_simonca@yahoo.com E vremea să porţi cercei, Aula, Brasov, 2001 Cartea burţilor şi a singurătăţii, Pontica, Constanta, 2003. Poeme de trecere, Editura Vinea, Bucureşti, 2005 E-mail: doina_ioanid@yahoo.com REDACTORI: Ciprian CIUCU, Cristian CERCEL, un CRISTIAN (e-mail: un_cristian@yahoo.com), Adina DINIŢOIU, Cezar GHEORGHE, Arina PETROVICI, Iulia POPOVICI, Smaranda ŞCHIOPU (e-mail: marra.sm@gmail.com) CONSILIU CONSULTATIV: Sorin ALEXANDRESCU, Ştefan BORBELY, Paul CORNEA, Caius DOBRESCU, Mihaela ANGHELESCU IRIMIA, Liviu PAPADIMA. MARKETING SI SECRETARIAT: Ana-Maria AL-GHAFRI (e-mail: anamaria_observator@yahoo.com) ADRESĂ DE E-MAIL GENERALĂ: agendaculturala@yahoo.com Observator cultural www.observatorcultural.ro

×