LEMBAGA KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA                                         LE...
KANDUNGANContents•	  Pernyataan Visi      40	  Ketua Cawangan/Ketua       133	 Pengurusan Risiko Di KWSP  ...
•	  Vision Statement         40	  Head Of Branches/Head Of      133	 Risk Management In EPF       ...
2                                         Laporan Tahunan 2011 Annual Report   ...
Laporan Tahunan 2011 Annual Report  Lembaga Kumpulan Wang Simpanan Pekerja    35)	  Tuan Syed Shahir Syed Mohamud ...
4                           Laporan Tahunan 2011 Annual Report                 ...
Laporan Tahunan 2011 Annual Report Lembaga Kumpulan Wang Simpanan Pekerja    5berdiri dari kiri/Standing from left  ...
6                                          Laporan Tahunan 2011 Annual Report  ...
Laporan Tahunan 2011 Annual Report Lembaga Kumpulan Wang Simpanan Pekerja     7Ahli LembagaMembers of the BoardDATO’ ...
8                                         Laporan Tahunan 2011 Annual Report   ...
Laporan Tahunan 2011 Annual Report Lembaga Kumpulan Wang Simpanan Pekerja     9Ahli LembagaMembers of the BoardDATO’ ...
10                                         Laporan Tahunan 2011 Annual Report  ...
Laporan Tahunan 2011 Annual Report Lembaga Kumpulan Wang Simpanan Pekerja     11Ahli LembagaMembers of the BoardDATO...
12                                                  Laporan Tahunan 2011...
Laporan Tahunan 2011 Annual Report Lembaga Kumpulan Wang Simpanan Pekerja     13Ahli LembagaMembers of the BoardDATUK ...
14                                         Laporan Tahunan 2011 Annual Report  ...
Laporan Tahunan 2011 Annual Report Lembaga Kumpulan Wang Simpanan Pekerja     15Ahli LembagaMembers of the BoardCIK C...
16                                         Laporan Tahunan 2011 Annual Report  ...
Laporan Tahunan 2011 Annual Report Lembaga Kumpulan Wang Simpanan Pekerja     17Ahli LembagaMembers of the BoardENCIK...
18                                         Laporan Tahunan 2011 Annual Report  ...
Laporan Tahunan 2011 Annual Report Lembaga Kumpulan Wang Simpanan Pekerja     19AHLI SILIH GANTI LEMBAGA WAKIL KERAJA...
20                                    Laporan Tahunan 2011 Annual Report        ...
Laporan Tahunan 2011 Annual Report Lembaga Kumpulan Wang Simpanan Pekerja     21AHLI PANEL PELABURANMEMBERS OF THE I...
22                                         Laporan Tahunan 2011 Annual Report   ...
Laporan Tahunan 2011 Annual Report Lembaga Kumpulan Wang Simpanan Pekerja     23AHLI PANEL PELABURANMEMBERS OF THE INV...
24                                        Laporan Tahunan 2011 Annual Report    ...
Laporan Tahunan 2011 Annual Report Lembaga Kumpulan Wang Simpanan Pekerja     25AHLI PANEL PELABURANMEMBERS OF THE INV...
26                                           Laporan Tahunan 2011 Annual Report ...
Laporan Tahunan 2011 Annual ReportLembaga Kumpulan Wang Simpanan Pekerja    27DARI KIRI KE KANAN/from leFt to rightDAT...
28                                        Laporan Tahunan 2011 Annual Report    ...
Laporan Tahunan 2011 Annual Report Lembaga Kumpulan Wang Simpanan Pekerja    29pengurusan kananSenior ManagementDATO’...
30                   Laporan Tahunan 2011 Annual Report                   Lembaga Ku...
Laporan Tahunan 2011 Annual Report Lembaga Kumpulan Wang Simpanan Pekerja     31pengurusan kananSenior ManagementDATO’...
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Laporan Tahunan KWSP 2012
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Laporan Tahunan KWSP 2012

6,546 views

Published on

Published in: Economy & Finance, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
6,546
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
10
Actions
Shares
0
Downloads
75
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Laporan Tahunan KWSP 2012

 1. 1. LEMBAGA KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA LEMBAGA KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJALEMBAGA KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA Bangunan KWSP, Jalan Raja Laut, 50350 Kuala Lumpur Pusat Panggilan KWSP: 03-8922 6000 w w w . k w s p . g o v . m y LAPORAN TAHUNAN 2011 ANNUAL REPORT Laporan Tahunan 2011 Annual Report
 2. 2. KANDUNGANContents• Pernyataan Visi 40 Ketua Cawangan/Ketua 133 Pengurusan Risiko Di KWSP Perkhidmatan/Ketua • Pernyataan Misi Penguatkuasaan 143 Diari Korporat 20112 Maklumat Korporat 42 Carta Organisasi 147 Statistik4 Ahli Lembaga 44 Perutusan Pengerusi 159 Penyata Kewangan19 Ahli Silih Ganti Lembaga 60 Ulasan Operasi 367 Harta Tanah KWSP 2011 Wakil Kerajaan 117 Pernyataan Tadbir Urus Korporat 380 okasi Ibu Pejabat, Pejabat L20 Ahli Panel Pelaburan Perkhidmatan Penguatkuasaan 128 Pernyataan Kawalan Dalaman27 Pengurusan Kanan 382 bu Pejabat, Pejabat Cawangan Dan I 131 ernyataan Pengurusan Risiko P Kaunter KWSP38 Anugerah Dan Pencapaian Pelaburan
 3. 3. • Vision Statement 40 Head Of Branches/Head Of 133 Risk Management In EPF Services/Head Of Enforcements • Mission Statement 143 Corporate Diary 2011 42 Organisation Chart2 Corporate Information 147 Statistics 44 Chairman’s Statement4 Members Of The Board 263 Financial Statements 60 Review Of Operations19 Alternate Members Of The Board 367 EPF’s Properties 2011 Government Representatives 117 Statement On Corporate Governance 380 Headquarters, Service 20 Members Of The Investment Panel Enforcement Offices Location 128 Statement On Internal Control27 Senior Management 382 eadquarters, Branch Offices And H 131 Statement On Investment Service Counters38 Awards And Achievement Risk Management PERNYATAAN VISI Menjadi Organisasi Keselamatan Sosial Bertaraf Dunia Yang VISION statement Menyediakan Simpanan Persaraan Yang Terbaik Bagi Rakyat Malaysia To Be A World-Class Social Security Organisation Providing The Best Retirement Savings For Malaysians PERNYATAAN MISI Menyediakan Skim Simpanan Persaraan Yang Terbaik mission statement To Provide The Best Retirement Savings Scheme
 4. 4. 2 Laporan Tahunan 2011 Annual Report Lembaga Kumpulan Wang Simpanan Pekerja maklumat Korporat Corporate InformationAHLI LEMBAGA/MEMBERS OF THE BOARD WAKIL KERAJAAN/GOVERNMENT REPRESENTATIVEPENGERUSI/CHAIRMAN 1) Y. Bhg. Dato’ Dr Mohd Irwan Serigar Abdullah1) Y. Bhg. Tan Sri Samsudin bin Osman WAKIL BANK NEGARA MALAYSIA/ BANK NEGARA MALAYSIA REPRESENTATIVEWAKIL KERAJAAN/GOVERNMENT REPRESENTATIVES 1) Y. Bhg. Datuk Nor Shamsiah Mohd Yunus1) Y. Bhg. Dato’ Dr Mohd Irwan Serigar Abdullah2) Y. Bhg. Tan Sri Abu Bakar Bin Hj. Abdullah WAKIL PROFESIONAL/PROFESSIONAL REPRESENTATIVES3) Y. Bhg. Dato’ Seri Zainal Rahim Seman 1) Y. Bhg. Dato’ Sri Mohamed Nazir bin Abdul Razak4) Y. B. Datuk Amar Haji Mohamad Morshidi Abdul Ghani 2) Y. Bhg. Dato’ Mohammed Azlan bin Hashim5) Y. B. Datuk Seri Panglima Hj. Sukarti B. Wakiman 3) Encik David Lau Nai PekWAKIL MAJIKAN/EMPLOYERS’ REPRESENTATIVES EX-OFFICIO/EX-OFFICIO1) Y. Bhg. Dato’ Azman Shah Haron 1) Y. Bhg. Tan Sri Azlan Zainol2) Y. Bhg. Tan Sri Datuk (Dr.) Mustafa Mansur3) Y. Bhg. Datuk Mohd Hasnol Ayub AHLI LEMBAGA/AHLI PANEL PELABURAN/AHLI SILIH4) Y. Bhg. Datuk Abdul Hamed Haji Sepawi GANTI YANG BERSARA /TAMAT PERKHIDMATAN/ BOARD MEMBERS/INVESTMENT PANEL MEMBERS/ALTERNATEWAKIL PEKERJA/EMPLOYEES’ REPRESENTATIVES MEMBERS WHO HAD RETIRED/COMPLETED SERVICE1) Encik Mohd Khalid Atan 1) Y. Bhg. Dato’ Nozirah Ab Hamid –2) Puan Lok Yim Pheng (tamat perkhidmatan pada 31 Mei 2011/ 3) Cik Chin Yung Chiew @ Rebecca completed service on 31 May 2011) A hli Lembaga Wakil Kerajaan/ WAKIL PROFESIONAL/PROFESSIONAL REPRESENTATIVES Board Member representing the Government1) Y. Bhg. Tan Sri Datuk Seri Lee Lam Thye2) Encik Heng Hock Cheng @ Heng Heyok Chiang 2) Y. Bhg. Datuk Ab Khalil Ab Hamid (tamat perkhidmatan pada 31 Mei 2011/ 3) Encik Halim Haji Din completed service on 31 May 2011) Ahli Lembaga Wakil Kerajaan/EX-OFFICIO/EX-OFFICIO Board Member representing the Government1) Y. Bhg. Tan Sri Azlan Zainol 3) Y. Bhg. Dato’ Segarajah Ratnalingam (bersara pada 14 Januari 2011/retired on 14 January 2011)AHLI PANEL PELABURAN/MEMBERS OF THE Ahli Lembaga Wakil Kerajaan/ INVESTMENT PANEL Board Member representing the GovernmentPENGERUSI/CHAIRMAN 4) Y. Bhg. Datu Abdul Ghafur Shariff1) Y. Bhg. Tan Sri Samsudin bin Osman (bertukar pada 1 Disember 2011/transfer on 1 December 2011) Ahli Lembaga Wakil Kerajaan/ Board Member representing the Government
 5. 5. Laporan Tahunan 2011 Annual Report Lembaga Kumpulan Wang Simpanan Pekerja 35) Tuan Syed Shahir Syed Mohamud 3) Y. Bhg. Dato’ Seri Zainal Rahim Seman (tamat perkhidmatan pada 31 Mei 2011/ (bermula pada 15 Januari 2011 sebagai Ahli Lembaga Wakil completed service on 31 May 2011) Kerajaan menggantikan Y. Bhg. Dato’ Segarajah Ratnalingam Ahli Lembaga Wakil Pekerja/ yang telah bersara/effective 15 January 2011 as a Board Board Member representing the Employees Member representing the Government replacing Y. Bhg. Dato’ Segarajah Ratnalingam who retired)6) Encik Ahmad Shah Mohd Zin (tamat perkhidmatan pada 31 Mei 2011/ 4) Y. Bhg. Datu Haji Misnu Haji Taha (silih ganti) completed service on 31 May 2011) (bermula pada 1 Disember 2011 sebagai Ahli Lembaga Wakil Ahli Lembaga Wakil Pekerja/ Kerajaan menggantikan Y. Bhg. Datu Abdul Ghafur Shariff Board Member representing the Employees yang telah bertukar/effective 1 December 2011 as a Board Member representing the Government replacing Y. Bhg. Datu7) Encik Andrew Lo Kian Nyan Abdul Ghafur Shariff who transferred) (tamat perkhidmatan pada 31 Mei 2011/ completed service on 31 May 2011) 5) Encik Mohd Khalid Atan Ahli Lembaga Wakil Pekerja/ (bermula pada 1 Jun 2011 sebagai Ahli Lembaga Wakil Board Member representing the Employees Pekerja menggantikan Tuan Syed Shahir Syed Mohamud yang telah tamat perkhidmatan/effective 1 June 2011 as a Board8) Y. Bhg. Datuk Dr. Hussein Awang Member representing the Employees replacing Tuan Syed Shahir (tamat perkhidmatan pada 31 Mei 2011/ Syed Mohamud who completed service) completed service on 31 May 2011) Ahli Lembaga Wakil Profesional/ 6) Puan Lok Yim Pheng Board Member representing the professional (bermula pada 1 Jun 2011 sebagai Ahli Lembaga Wakil Pekerja menggantikan Encik Ahmad Shah Mohd Zin yang telah tamat perkhidmatan/effective 1 June 2011 as a BoardAHLI LEMBAGA DAN AHLI PANEL PELABURAN YANG BARU Member representing the Employees replacing Encik AhmadDILANTIK/BOARD MEMBERS AND INVESTMENT PANEL Shah Mohd Zin who completed service)MEMBERS WHO ARE NEWLY APPOINTED 7) Encik Heng Hock Cheng @ Heng Heyok Chiang1) Encik Maliami Hamad (silih ganti) (bermula pada 1 Jun 2011 sebagai Ahli Lembaga Wakil (bermula pada 1 Jun 2011 sebagai Ahli Lembaga Wakil Profesional menggantikan Y. Bhg. Datuk Dr Hussein Awang Kerajaan menggantikan Y. Bhg. Dato’ Nozirah Ab. Hamid yang yang telah tamat perkhidmatan/effective 1 June 2011 as a telah tamat perkhidmatan/effective 1 June 2011 as a Board Board Member representing the Professional replacing Y. Bhg. Member representing the Government replacing Y. Bhg. Dato’ Datuk Dr Hussein Awang who completed service) Nozirah Ab. Hamid who completed service)2) Y. Bhg. Datuk Farida Mohd Ali (silih ganti) ALAMAT IBU PEJABAT/ (bermula pada 1 Jun 2011 sebagai Ahli Lembaga Wakil HEADQUARTERS ADDRESS Kerajaan menggantikan Y. Bhg. Datuk Ab Khalil Ab Hamid Kumpulan Wang Simpanan Pekerja yang telah tamat perkhidmatan/effective 1 June 2011 as a Bangunan KWSP Board Member representing the Government replacing Y. Bhg. Jalan Raja Laut Datuk Ab Khalil Ab Hamid who completed service) 50350 Kuala Lumpur Tel: 03-2694 6566/7566/8566/9566 Faks/Fax: 03-2694 8433 Laman Web/Website: http://www.kwsp.gov.my
 6. 6. 4 Laporan Tahunan 2011 Annual Report Lembaga Kumpulan Wang Simpanan PekerjaAHLI LEMBAGAMEMBERS OF THE BOARDDUDUK dari KIRI/Sitting from LEFT berdiri dari kiri/Standing from leftTAN SRI SAMSUDIN BIN OSMAN PUAN LOK YIM PHENGTAN SRI ABU BAKAR BIN HAJI ABDULLAH CIK CHIN YUNG CHIEW @ REBECCATAN SRI DATUK SERI LEE LAM THYE TAN SRI AZLAN ZAINOL ENCIK MOHD KHALID BIN ATAN DATUK ABDUL HAMED BIN HAJI SEPAWI
 7. 7. Laporan Tahunan 2011 Annual Report Lembaga Kumpulan Wang Simpanan Pekerja 5berdiri dari kiri/Standing from left TIADA DALAM GAMBAR/NOT IN THE PICTUREDATUK AMAR HAJI MOHAMAD MORSHIDI BIN ABDUL GHANI DATO’ DR. MOHD IRWAN SERIGAR BIN ABDULLAHDATO’ AZMAN SHAH BIN HARON DATUK SERI PANGLIMA HAJI SUKARTI BIN WAKIMANENCIK HALIM BIN HAJI DIN DATUK MOHD HASNOL BIN AYUBENCIK HENG HOCK CHENG @ HENG HEYOK CHIANGDATO’ SERI ZAINAL RAHIM BIN SEMANTAN SRI DATUK (DR.) MUSTAFA BIN MANSUR
 8. 8. 6 Laporan Tahunan 2011 Annual Report Lembaga Kumpulan Wang Simpanan PekerjaAhli LembagaMembers of the BoardTAN SRI SAMSUDIN BIN OSMANPengerusi Lembaga/Chairman of the BoardPMN, PSM, SSAP, SPMS, SJMK, SIMP, SPMP, SPDK, DPMS, DHMS, PGDK,DPMJ, JSM, PMP, DGSM, AMN, SMW(sam@epf.gov.my)Tan Sri Samsudin bin Osman telah dilantik sebagai Tan Sri Samsudin bin Osman was appointed as the Pengerusi Lembaga bermula pada 1 Februari 2007 selama Chairman of the Board on 1 February 2007 for a two-dua tahun sehingga 31 Januari 2009. Beliau dilantik year term until 31 January 2009. He was reappointed on semula pada 1 Februari 2009 sehingga 31 Januari 2011. 1 February 2009 until 31 January 2011. Subsequently heSeterusnya beliau dilantik untuk penggal ketiga pada was reappointed for a third term on 1 February 2011 until 1 Februari 2011 sehingga 31 Januari 2012. 31 January 2012.Sebelum ini beliau pernah berkhidmat sebagai Ketua Prior to this, he served as the Chief Secretary to theSetiausaha Negara, Ketua Pengarah Jabatan Perkhidmatan Government, Director General of the Public ServiceAwam, Ketua Setiausaha Kementerian Dalam Negeri, Ketua Department, Secretary General in the Ministry of HomeSetiausaha Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Affairs, Secretary General in the Ministry of Domestic TradeEhwal Pengguna, Setiausaha Persekutuan Negeri Sabah dan and Consumer Affairs, Federal Secretary of Sabah andTimbalan Ketua Setiausaha Kementerian Pengangkutan. Deputy Secretary General in the Ministry of Transport.Pada masa ini beliau memegang jawatan sebagai Presiden Currently, he also serves as the President of PutrajayaPerbadanan Putrajaya, Pengerusi BIMB Holdings Bhd, Corporation, Chairman of BIMB Holdings Bhd, Chairman ofPengerusi Lembaga Pengarah Universiti Utara Malaysia the Board of Directors of Universiti Utara Malaysia (UUM)(UUM) dan juga salah seorang daripada Pengarah di Sime and as one of the Directors at Sime Darby Bhd. He wasDarby Bhd. Beliau juga telah dilantik menjadi Pro Canselor also appointed as the Pro Chancellor of Universiti MalaysiaUniversiti Malaysia Terengganu (UMT) dan Pengerusi Kwasa Terengganu (UMT) and Chairman of Kwasa Land Sdn Bhd.Land Sdn Bhd. Beliau memperolehi Sarjana Pentadbiran He holds a Masters Degree in Public Administration fromAwam daripada Pennsylvania State University, Amerika Pennsylvania State University, USA.Syarikat.
 9. 9. Laporan Tahunan 2011 Annual Report Lembaga Kumpulan Wang Simpanan Pekerja 7Ahli LembagaMembers of the BoardDATO’ DR. MOHD IRWAN SERIGAR BIN ABDULLAHTimbalan Ketua Setiausaha Perbendaharaan (Dasar),Kementerian Kewangan (Timbalan Pengerusi – Wakil Kerajaan)/Deputy Secretary General of Treasury (Policy),Ministry of Finance (Deputy Chairman – Government Representative)DPSK, DIMP, SAP(drirwan.abdullah@treasury.gov.my)Dato’ Dr. Mohd Irwan Serigar bin Abdullah telah dilantik Dato’ Dr. Mohd Irwan Serigar bin Abdullah was appointed sebagai Ahli Lembaga wakil Kerajaan dan Ahli Panel as a Board Member representing the Government and aPelaburan bermula 1 Januari 2011. Beliau memiliki Member of the Investment Panel effective 1 January 2011.Ijazah Kedoktoran (Ekonomi) daripada Universiti Islam He holds a Doctorate in Economics from the InternationalAntarabangsa Malaysia (UIAM). Beliau telah menghadiri Islamic University Malaysia (IIUM). He also attended theAdvanced Management Program di Harvard Business School Advanced Management Programme at Harvard Businesspada tahun 2008. School in 2008.Beliau memulakan kerjaya sebagai Penolong Pengarah di He started his career as an Assistant Director in theUnit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri pada Economic Planning Unit of the Prime Minister’s Departmenttahun 1984. Beliau pernah terlibat secara langsung dalam in 1984. He was directly involved in the preparation of thepersediaan bagi Rancangan Malaysia Kelima (RMK-5) dan Fifth Malaysia Plan (5MP) and several other activities in thebeberapa aktiviti lain di Jabatan Perdana Menteri. Pada Prime Minister’s Department. In 2003 he was transferred totahun 2003, beliau telah bertukar ke Kementerian Kewangan the Ministry of Finance and was assigned to the Economicsdan ditugaskan di Bahagian Ekonomi dan Antarabangsa. and International Division. He was entrusted with headingBeliau telah diberi kepercayaan untuk mengetuai beberapa several divisions in the Ministry of Finance. He is now thebahagian di Kementerian Kewangan. Kini beliau adalah Deputy Secretary General of Treasury (Policy) in the MinistryTimbalan Ketua Setiausaha Perbendaharaan (Dasar) di of Finance.Kementerian Kewangan. Aside from having wide experience in GovernmentSelain berpengalaman luas dalam bidang pentadbiran administration, he is also a Board Member of severalKerajaan, beliau juga merupakan salah seorang Ahli companies and Government bodies such as Lembaga TabungLembaga bagi beberapa syarikat dan badan Kerajaan seperti Haji, the Cooperative Commission of Malaysia, InternationalTabung Haji, Suruhanjaya Koperasi Malaysia, Universiti Islam Islamic University Malaysia (IIUM), the Land Public TransportAntarabangsa Malaysia (UIAM), Suruhanjaya Pengangkutan Commission as well as being the Chairman of the OfficialAwam Darat serta Pengerusi bagi Ahli Jawatankuasa Rasmi, Committee of the ASEAN Infrastructure Fund. He is also aASEAN Infrastructure Fund. Beliau juga adalah Ahli Lembaga Board member of Kumpulan Wang Amanah Negara (KWAN),Kumpulan Wang Amanah Negara (KWAN), Kumpulan Wang Kumpulan Wang Amanah Persaraan (Incoporated) (KWAP)Amanah Persaraan (Diperbadankan) (KWAP), Suruhanjaya and the Securities Commission (SC), as well as a MemberSekuriti (SC) dan juga Ahli Lembaga Pemegang Amanah of the Board of Trustees of Yayasan Inovasi Malaysia (YIM).Yayasan Inovasi Malaysia (YIM). Beliau juga telah dilantik He was also appointed as the Chairman of the Malaysiansebagai Pengerusi Malaysian Development Holding Sdn Bhd Development Holding Sdn Bhd (MDHSB).(MDHSB).
 10. 10. 8 Laporan Tahunan 2011 Annual Report Lembaga Kumpulan Wang Simpanan PekerjaAhli LembagaMembers of the BoardTAN SRI ABU BAKAR BIN HAJI ABDULLAHKetua Pengarah, Perkhidmatan Awam Malaysia(Wakil Kerajaan)/Director General of Public Service Malaysia(Government Representative)PSM,SSAP, SIMP, DSDK, DIMP, KMN, AMN(abubakar.kppa@jpa.gov.my)Tan Sri Abu Bakar bin Haji Abdullah telah dilantik sebagai Tan Sri Abu Bakar bin Haji Abdullah was appointed as aAhli Lembaga wakil Kerajaan pada 1 Julai 2010. Beliau Board Member representing the Government on 1 July 2010.memiliki Ijazah Sarjana (Pengajian Antarabangsa) daripada He holds a Masters Degree (International Studies) from theUniversity of Denver, Colorado, Amerika Syarikat. University of Denver, Colorado, USA.Beliau adalah seorang pentadbir yang mempunyai He is an administrator with vast experience as he haspengalaman luas di dalam beberapa kementerian. served in several ministries. He began his career with theBeliau memulakan kerjaya di Kementerian Perdagangan Ministry of Trade and Industries and was with this ministrydan Perindustrian selama lapan tahun sebelum beliau for eight years before moving on to pursue a Masters Degreemelanjutkan pelajaran ke peringkat Ijazah Sarjana di in the USA. Upon returning to Malaysia, he served in theAmerika Syarikat. Setelah kembali ke tanah air, beliau telah Malaysian Ministry of Defence for 13 years with his last postberkhidmat di Kementerian Pertahanan Malaysia selama 13 in the ministry being that of Chief Assistant Secretary of thetahun dengan memegang jawatan terakhir sebagai Ketua Development Division. Subsequently, he was transferred toPenolong Setiausaha Bahagian Pembangunan. Seterusnya the Prime Minister’s Department and Ministry of Federalbeliau telah ditukarkan ke Jabatan Perdana Menteri dan Territories. He was appointed as the Secretary General of theKementerian Wilayah Persekutuan. Beliau dilantik sebagai Ministry of Defence on 17 July 2007 before being appointedKetua Setiausaha Kementerian Pertahanan pada 17 Julai as the Director General of Public Service on 1 July 2010.2007 sebelum dilantik sebagai Ketua Pengarah PerkhidmatanAwam pada 1 Julai 2010.
 11. 11. Laporan Tahunan 2011 Annual Report Lembaga Kumpulan Wang Simpanan Pekerja 9Ahli LembagaMembers of the BoardDATO’ SERI ZAINAL RAHIM BIN SEMAN DATUK AMAR HAJI MOHAMAD MORSHIDIKetua Setiausaha, Kementerian Sumber Manusia BIN ABDUL GHANI(Wakil Kerajaan)/ Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak (Wakil Kerajaan)/Secretary General, Ministry of Human Resource State Secretary of Sarawak (Government Representative)(Government Representative) DA, PGBK, JSM, PPC, PPB(dari/from 1.6.2011) (mmag@sarawak.gov.my)PKT, PKC, BCN, DMSM, DSPN, DMPN, DGPN(zainalrahim@mohr.gov.my) Datuk Amar Haji Mohamad Morshidi bin Abdul Ghani dilantik menjadi Ahli Lembaga wakil Kerajaan pada 2 Ogos 2009. Dato’ Seri Zainal Rahim telah dilantik sebagai Ahli Lembaga Beliau berkelulusan Sarjana dalam bidang Pengurusanwakil Kerajaan pada 1 Jun 2011. Beliau merupakan Ketua Sumber Manusia daripada University of Scranton,Setiausaha Kementerian Sumber Manusia. Pennsylvania, Amerika Syarikat. Beliau juga pemegang Ijazah Sarjana Muda (Pengurusan Statistik) daripada UniversitiBeliau pernah berkhidmat sebagai Pengarah Pembangunan Kebangsaan Malaysia (UKM), dan telah menghadiri kursusNegeri Pulau Pinang, Unit Penyelarasan Pelaksanaan, Senior Executive Fellows di Harvard University, USA.Jabatan Perdana Menteri, Yang DiPertua Majlis PerbandaranPulau Pinang dan Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Beliau adalah seorang yang berpengalaman luas dalamBeliau memiliki Ijazah Sarjana Pentadbiran Awam daripada bidang pentadbiran dan korporat. Antara syarikat yangSyracuse University, Amerika Syarikat. pernah mendapat khidmat beliau termasuklah Petronas, Dewan Bandaraya Kuching Utara, Unit Pengurusan Sumber Manusia, dan Unit Pembangunan Sumber Manusia danDato’ Seri Zainal Rahim was appointed as a Board Member Kualiti di Jabatan Ketua Menteri Sarawak. Beliau jugarepresenting the Government on 1 June 2011. He serves as pernah berkhidmat sebagai Setiausaha Tetap KementerianSecretary General of the Ministry of Human Resources. Pembangunan Sosial dan Urbanisasi, Pengarah Unit Perancang Negeri di Jabatan Ketua Menteri Sarawak,He had served as the Director of the Penang State Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri (Perancangan Development, Implementation Coordination Unit in the Pembangunan) dan Timbalan Setiausaha Kerajaan NegeriPrime Minister’s Department, President of the Municipal (Pentadbiran, Keselamatan dan Hal Ehwal Korporat). KiniCouncil of Penang, and State Secretary of Penang. He holds beliau adalah Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak.a Masters in Public Management from Syracuse University,USA. Selain daripada itu beliau sekarang memegang jawatan Pengerusi dan Ahli Lembaga di beberapa agensi Kerajaan lain seperti Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak (SEDC), Institut Pembangunan Sarawak (SDI), Faradale Development, UNIMAS, Majlis Islam Sarawak, Lembaga Kemajuan Bintulu (BDA), Swinburne University of Technology Sdn Bhd Sarawak Information Systems Sdn Bhd (SAINS), ASSAR Asset Sdn Bhd, Sarawak Forestry Corporation (SFC), Sarawak Energy Bhd (SEB), Syarikat SESCO Bhd dan RECODA.
 12. 12. 10 Laporan Tahunan 2011 Annual Report Lembaga Kumpulan Wang Simpanan PekerjaAhli LembagaMembers of the BoardDatuk Amar Haji Mohamad Morshidi bin Abdul Ghani was DATUK Seri Panglima HAJI SUKARTIappointed to the Board as a Government representative BIN WAKIMANon 2 August 2009. He holds a Masters Degree in Human Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah (Wakil Kerajaan)/Resource Management from the University of Scranton, State Secretary of Sabah (Government Representative)Pennsylvania, USA. He also holds a Bachelor Degree PGDK, JSM, SPDKin Economics (majoring in Statistics) from Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), and attended the Senior (sukarti.wakiman@sabah.gov.my)Executive Fellows course at Harvard University in the USA.He has wide experience in the administrative and corporate Datuk Haji Sukarti bin Wakiman ialah Setiausaha Kerajaanfields serving organisations such as Petronas, Kuching Utara Negeri Sabah yang telah dilantik sebagai wakil KerajaanCity Hall as well as the Human Resource Management Unit dalam Lembaga bermula 1 Jun 2001.and the Human Resource Development and Quality Unitin the Sarawak Chief Minister’s Department. He has also Beliau berkelulusan Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) dalamserved as the Permanent Secretary to the Ministry of Social bidang Antropologi dan Sosiologi daripada Universiti MalayaDevelopment and Urbanisation, Director of the State Planning (UM), Kuala Lumpur.Unit in the Sarawak Chief Minister’s Department, DeputyState Secretary (Planning Development) and Deputy StateSecretary (Administration, Security and Corporate Affairs). Datuk Haji Sukarti bin Wakiman is the State Secretary ofHe is presently the State Secretary of Sarawak. Sabah who was appointed to the Board as a Government representative beginning 1 June 2001.Aside from these positions, he also serves as Chairman andBoard Member in several governmental agencies such as He holds a Bachelor’s Degree (Hons) in Anthropologythe Sarawak Economic Development Corporation (SEDC), and Sociology from the University of Malaya (UM), KualaSarawak Development Institute (SDI), Faradale Development, Lumpur.UNIMAS, Sarawak Islamic Council, Bintulu DevelopmentAuthority (BDA), Swinburne University of Technology Sdn Bhd, Sarawak Information System Sdn Bhd (SAINS),ASSAR Asset Sdn Bhd, Sarawak Forestry Corporation(SFC), Sarawak Energy Bhd (SEB), Syarikat SESCO Bhd andRECODA.
 13. 13. Laporan Tahunan 2011 Annual Report Lembaga Kumpulan Wang Simpanan Pekerja 11Ahli LembagaMembers of the BoardDATO’ AZMAN SHAH BIN HARONPresiden, Persekutuan Majikan-Majikan Malaysia (MEF)/(Wakil Majikan)/President, Malaysian Employers Federation (MEF)/(EmployersRepresentative)PJK, AMS, SSA, DPTJ(ash@holidayvilla.com.my)Dato’ Azman Shah bin Haron merupakan Presiden Dato’ Azman Shah bin Haron is the President of the MalaysianPersekutuan Majikan-Majikan Malaysia (MEF). Beliau telah Employers Federation (MEF). He was appointed as a Boarddilantik menjadi Ahli Lembaga mewakili Majikan pada 1 Jun Member representing Employers on 1 June 2007.2007. He holds a Diploma in General Hotel Management fromBeliau berkelulusan Diploma in General Hotel Management Holiday Inn University, USA. He is also a Board Member fordaripada Holiday Inn University, Amerika Syarikat. Beliau various local and international companies including Alangka-juga menjadi Ahli Lembaga dalam pelbagai syarikat di dalam Suka International Ltd, Holiday Villa Paris, Holiday Villa (UK)dan luar negara antaranya Alangka-Suka International Ltd, Ltd, Larkswood Assets Ltd, Grand Hotel Sudan Ltd, AntaraHoliday Villa Paris, Holiday Villa (UK) Ltd, Larkswood Assets Holiday Villa Sdn Bhd, Mayor Hotels Bhd and Ace SynergyLtd, Grand Hotel Sudan Ltd, Antara Holiday Villa Sdn Bhd, Insurance.Mayor Hotels Bhd dan Ace Synergy Insurance. Apart from this, he is also the Chairman of the ConsultativeSelain itu, beliau juga merupakan Pengerusi Consultative Panel for the Hospitality Industry at the Malaysia ProductivityPanel for Hospitality Industry di Perbadanan Produktiviti Corporation (MPC); a Board Member of the MPC and theMalaysia (MPC); Ahli Lembaga MPC; Ahli Lembaga dalam Malaysian Industrial Development Authority (MIDA); anLembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia (MIDA); Ahli Silih Alternate Member of the Asia Pacific Economic CorporationGanti Asia Pacific Economic Corporation (APEC)/Business (APEC)/Business Advisory Council (ABAC) Malaysia;Advisory Council (ABAC) Malaysia; Bendahari bagi Rumah Treasurer for Rumah Bakti Dato’ Harun Idris, Ulu Klang,Bakti Dato’ Harun Idris, Ulu Kelang, Selangor; Ahli PEMUDAH Selangor; a member of PEMUDAH Malaysia (A Special Task toMalaysia (Pasukan Petugas Khas Pemudahcara Perniagaan) Facilitate Business); and Co-Chairman of the Working Groupdan juga Pengerusi Bersama Working Group Efficiency Efficiency Issues (WGEI). He is also the President-Elect of theIssues (WGEI). Beliau juga merupakan Presiden Dilantik bagi International Organisation of Employers (IOE) and ChairmanInternational Organisation of Employers (IOE) dan Pengerusi of the Confederation of Asia Pacific Employers (CAPE).Confederation of Asia Pacific Employers (CAPE).
 14. 14. 12 Laporan Tahunan 2011 Annual Report Lembaga Kumpulan Wang Simpanan PekerjaAhli LembagaMembers of the BoardTAN SRI DATUK (DR.) MUSTAFABIN MANSURPresiden, Persekutuan Pekilang-Pekilang Malaysia/(Wakil Majikan)/President, Federation of Malaysian Manufacturers (FMM)(Employers Representative)PSM, PJN, Grand Officiale of the Order of the Italian Star of Solidarity, DSNS,DSN, PMC(president@fmm.org.my)Tan Sri Datuk (Dr.) Mustafa bin Mansur ialah Presiden Tan Sri Datuk (Dr.) Mustafa bin Mansur is the President ofPersekutuan Pekilang-Pekilang Malaysia (FMM). Beliau the Federation of Malaysian Manufacturers (FMM). He wastelah dilantik menjadi Ahli Lembaga sebagai wakil Majikan appointed as a Board Member representing Employers on 1pada 1 Jun 2009. Sebelum ini beliau pernah dilantik menjadi June 2009. Prior to this, he was appointed as a Board MemberAhli Lembaga pada 1 Jun 2003 hingga 31 Mei 2005. from 1 June 2003 to 31 May 2005.Beliau yang berkelulusan Sarjana Muda Sains Holding a Bachelors Degree (Hons) in Social ScienceKemasyarakatan (Kepujian) Sains Politik daripada Universiti majoring in Political Science from Universiti Sains MalaysiaSains Malaysia (USM), Pulau Pinang, pernah berkhidmat (USM), Penang he served as a Senior Manager at Dunlopsebagai Pengurus Kanan Dunlop Malaysian Industries Bhd Malaysian Industries Bhd and was the Managing Director ofdan menjawat jawatan sebagai Pengarah Urusan HR HR Johnson (M) Bhd, Chairman of Kumpulan ManewtechJohnson (M) Bhd, Pengerusi Kumpulan Manewtech Belle Belle Sdn Bhd, Chairman of Orapi Applied Chemicals (M) SdnSdn Bhd, Pengerusi Orapi Applied Chemicals (M) Sdn Bhd, Chairman of Woleco (M) Sdn Bhd, and also Chairman ofBhd, Pengerusi Woleco (M) Sdn Bhd dan juga Pengerusi Nottingham MyRiad Sdn Bhd.Nottingham MyRiad Sdn Bhd. He is also a Board Member of the Malaysian IndustrialBeliau juga adalah Ahli Lembaga Kemajuan Perindustrian Development Authority (MIDA), Malaysian ProductivityMalaysia (MIDA), Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC), Corporation (MPC), Universiti Sains Malaysia (USM), MalaysianUniversiti Sains Malaysia (USM), Perbadanan Pembangunan External Trade Development Corporation (MATRADE), andPerdagangan Luar Malaysia (MATRADE), Ahli Majlis Inovasi a Council Member of the National Innovation Council and aNegara (MIN) dan Ahli Majlis Perundingan Gaji Negara. Member of the National Wages Consultative Council.
 15. 15. Laporan Tahunan 2011 Annual Report Lembaga Kumpulan Wang Simpanan Pekerja 13Ahli LembagaMembers of the BoardDATUK MOHD HASNOL BIN AYUB DATUK ABDUL HAMED BIN HAJI SEPAWIYang Dipertua Dewan Perniagaan Bumiputera Sabah Pengerusi Eksekutif, Ta Ann Holdings (Wakil Majikan)/(DPBS) (Wakil Majikan)/ Executive Chairman, Ta Ann Holdings (Employers Representative)President of Sabah Bumiputera Chamber of Commerce (SBCC)(Employers Representative) (dari/from 1.6.2011)(m.hasnol@ids.org.my) PGBKDatuk Mohd Hasnol bin Ayub telah dilantik sebagai wakil Datuk Abdul Hamed bin Haji Sepawi telah dilantik sebagai Majikan dalam Lembaga pada 1 Jun 2009. Ahli Lembaga wakil Majikan pada 1 Jun 2011. Beliau berkelulusan Sarjana Muda Sains daripada UniversitiSelain bertugas sebagai Pengarah Eksekutif merangkap Malaya, Sarjana Muda Sains (Perhutanan) dari AustraliaKetua Pegawai Eksekutif di Institut Kajian Pembangunan National University dan Sarjana dalam Penggunaan SumberSabah (IDS), beliau juga adalah Yang Dipertua Dewan Hutan dari Oregon State University, Amerika Syarikat.Perniagaan Bumiputera Sabah (DPBS). Mempunyai pengalaman lebih daripada 23 tahun dalam pengurusan perhutanan dan pembuatan produk hutan danBeliau berkelulusan Sarjana dalam bidang Pengurusan selama 16 tahun berkecimpung dalam industri pembinaan,Perniagaan daripada University of Wales Cardiff, United pembangunan hartanah, minyak dan gas, perladanganKingdom. kelapa sawit serta teknologi maklumat. Selain dari itu beliau juga merupakan penerima Anugerah Sarawak StateDatuk Mohd Hasnol bin Ayub was appointed as a Board Entreprenuer of the Year Award 2004 dan 2005. Beliau jugaMember representing Employers on 1 June 2009. pernah dicalonkan untuk Anugerah Malaysia Entreprenuer of the Year Award 2005.Apart from his responsibility as Executive Director/ChiefExecutive Officer of the Institute for Development Studies Beliau adalah Pengerusi Eksekutif Ta Ann Holdings Berhad.Sabah (IDS), he is also the President of the Sabah Bumiputera Selain itu, beliau juga menjawat jawatan Pengerusi untukChamber of Commerce (SBCC). Naim Holdings Berhad dan Sarawak Plantation Berhad iaitu syarikat yang disenaraikan di Papan Utama Bursa Malaysia;He holds a Masters Degree in Business Administration from serta Pengerusi bagi Smartag Solutions Berhad yangthe University of Wales Cardiff in the United Kingdom. disenaraikan di Pasaran ACE Bursa Malaysia. Beliau juga adalah Pengerusi bagi Sarawak Energy Berhad. Datuk Abdul Hamed bin Haji Sepawi was appointed to the board as an Employers Representative on 1 June 2011. A holder of a Bachelor of Science degree from University of Malaya, Bachelor of Science (Forestry) Australia National University and a Master`s Degree in Forest Products Utilisation from Oregon State University, USA. He has more than 23 years of experience in forest management and the manufacturing of forest products. For the last 16 years, he has been actively involved in various industries such as construction, property development, oil and gas, oil palm plantations and ICT. He was the recipient of the Sarawak State Entrepreneur of the Year Award for 2004 and 2005 and was nominated for the Malaysia Entrepreneur of the Year Award 2005. He is the Executive Chairman of Ta Ann Holdings Berhad. Apart from that, he also serves as the Chairman of Naim Holdings Berhad and Sarawak Plantation Berhad, companies that are listed on the Main Board of Bursa Malaysia; as well as the Chairman of Smartag Solution Berhad which is listed on the ACE Market of Bursa Malaysia. He is also the Chairman of Sarawak Energy Berhad.
 16. 16. 14 Laporan Tahunan 2011 Annual Report Lembaga Kumpulan Wang Simpanan PekerjaAhli LembagaMembers of the BoardENCIK MOHD KHALID BIN ATAN PUAN LOK YIM PHENGPresiden, Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia (MTUC) Setiausaha Agung, Kongres Kesatuan Pekerja-pekerja Di(Wakil Pekerja)/ Dalam Perkhidmatan Awam (CUEPACS) (Wakil Pekerja)/President, Malaysian Trades Union Congress (MTUC) (Employees Secretary General, Congress of Unions of Employees in the PublicRepresentative) Civil Services (CUEPACS) (Employees Representative)(dari/from 1.6.2011) (dari/from 1.6.2011)(teupmgs@gmail.com) KMN, AMP, PJK (pheng@nutp.org)Encik Mohd Khalid bin Atan mula menjadi Ahli LembagaKWSP pada 1 Jun 2011. Beliau menggantikan Tuan Syed Puan Lok Yim Pheng dilantik sebagai Ahli Lembaga padaShahir bin Syed Mohamud sebagai Ahli Lembaga Wakil 1 Jun 2011 menggantikan Encik Ahmad Shah Mohd ZinPekerja. Beliau merupakan Presiden Kongres Kesatuan sebagai wakil pekerja. Beliau juga Setiausaha AgungSekerja Malaysia (MTUC) untuk tempoh 2010 hingga 2013. Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan (NUTP)Sebelum dilantik sebagai Presiden, beliau memegang dan Setiausaha Agung Kongres Kesatuan Pekerja-pekerja dijawatan Timbalan Presiden di MTUC. Selain MTUC, beliau dalam Perkhidmatan Awam (CUEPACS). Beliau berkelulusanjuga memegang jawatan Setiausaha Agung Kesatuan ijazah Pengurusan dan pernah berkhidmat sebagai GuruPekerja-Pekerja Perkayuan Semenanjung Malaysia. Penolong Kanan dan Guru Besar sebelum memegang jawatan Pegawai Pinjaman Jabatan Perkhidmatan Awam pada masa kini. Beliau dilantik sebagai Ahli Majlis NegaraEncik Mohd Khalid bin Atan replaces Tuan Syed Shahir bin bagi Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan dan dipilihSyed Mohamud as a Board Member representing Employees. sebagai Ahli Lembaga dalam Education InternationalThe newly-elected Malaysian Trade Union Congress (MTUC) peringkat dunia.President will helm the MTUC over the 2010 to 2013 period.Prior to holding this position, he was the Deputy Presidentof MTUC. He is also the current Secretary General of the Madam Lok Yim Pheng was appointed as a Board Member onTimber Employees Union. 1 June 2011, replacing Encik Ahmad Shah Mohd Zin. She is also the incumbent Secretary General of the National Union of the Teaching Profession (NUTP) and the Secretary General of the Congress of Unions of Employees in the Public and Civil Services (CUEPACS). Holding a Degree in Management, she served as a Senior Assistant Teacher and Headmistress before her current role as a Seconded Officer in the Public Services Department. She was appointed as a Member of the National Council For Occupational Safety and Health and elected as the Board Member of Education International at the world level.
 17. 17. Laporan Tahunan 2011 Annual Report Lembaga Kumpulan Wang Simpanan Pekerja 15Ahli LembagaMembers of the BoardCIK CHIN YUNG CHIEW @ REBECCA TAN SRI DATUK SERI LEE LAM THYEAhli, Kesatuan Pekerja-Pekerja Komersil Sabah Pengerusi Institut Keselamatan Kesihatan Pekerjaan(Wakil Pekerja)/Member, Sabah Commercial Employees’ Union Negara (Wakil Profesional)/(Employees Representative) Chairman National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH) (Professionals Representative)(chinycr@tm.net.my) PSM, SMW, DPMS, DPMP, JMN, JPCik Chin Yung Chiew @ Rebecca telah dilantik menjadi Ahli (chairman@niosh.com.my/lamthyelee@yahoo.com)Lembaga sebagai wakil Pekerja pada 1 Jun 2007. Beliauadalah mantan Setiausaha Agung Kesatuan Pekerja-Pekerja Tan Sri Datuk Seri Lee Lam Thye telah dilantik sebagaiKomersil Sabah dari September 1996 sehingga 30 September Ahli Lembaga wakil Profesional bermula pada 1 Jun 2009.2011. Semasa menerajui jawatan Setiausaha Agung, beliau Beliau adalah seorang aktivis masyarakat yang disegani. Kinimenganggotai Suruhanjaya Siasatan (COI) bagi Pekerja beliau adalah Pengerusi Institut Keselamatan Kesihatan Pekerjaan Negara (NIOSH), Malaysia dan Naib PengerusiSektor Perkhidmatan Sabah dari 2003-2005. Beliau adalah Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia. Beliau jugaAhli Panel Majlis Penetapan Gaji bagi Pembantu Klinik Pengerusi Yayasan S.P. Setia.Swasta Sabah dari 1 Ogos 2006 sehingga 20 September 2009.Beliau berkhidmat dengan FN Beverages Marketing SdnBhd sejak Jun 1983. Tan Sri Datuk Seri Lee Lam Thye was appointed as a Board Member representing Professionals on 1 June 2009. He is a renowned social activist. He presently also serves as theMs. Chin Yung Chiew @ Rebecca was appointed as a Board Chairman of the National Institute of Occupational Safety andMember representing Employees on 1 June 2007. She was Health (NIOSH), Malaysia and Vice-Chairman of the Malaysia Crime Prevention Foundation. He is also the Chairman of S.P.the former Secretary General of the Sabah Commercial Setia Foundation.Employees’ Union from September 1996 to 30 September2011. During her tenure as Secretary General, she was aMember of the Commission of Inquiry (COI) for Workers in theService Sector, Sabah from 2003-2005. She was a Panelist ofthe Wages Council for Private Clinic Assistant, Sabah from1 August 2006 to 20 September 2009. She has been servingFN Beverages Marketing Sdn Bhd since June 1983.
 18. 18. 16 Laporan Tahunan 2011 Annual Report Lembaga Kumpulan Wang Simpanan PekerjaAhli LembagaMembers of the BoardENCIK HENG HOCK CHENG @HENG HEYOK CHIANG(Wakil Profesional)/(Professionals Representative)Encik Heng Hock Cheng dilantik sebagai wakil profesional Encik Heng Hock Cheng was appointed as a Professionalsdalam Lembaga KWSP pada 1 Jun 2011 menggantikan Representative on the EPF Board of Directors on 1 June 2011Datuk Dr Hussein bin Awang. Beliau berkelulusan Ijazah replacing Datuk Dr Hussein bin Awang. He holds a ChemicalKejuruteraan Kimia daripada University of Birmingham dan Engineering Degree from the University of Birmingham andberpengalaman selama 34 tahun dalam industri minyak dan has 34 years of experience in the oil and gas industry. Hegas. Beliau pernah berkhidmat dengan syarikat-syarikat has served with various Shell entities in Malaysia, China andShell di Malaysia, China dan Belanda dan pernah memegang Holland, and was once the Managing Director of Shell Gasjawatan Pengarah Urusan Shell Gas and Power Malaysia dan and Power Malaysia and also the Chairman of Shell ChinaPengerusi Shell China yang berpejabat di Beijing. based in Beijing.Selepas bersara dari Shell pada 2006, beliau dilantik sebagai After his retirement from Shell in 2006, he was appointedPenasihat Syarikat Dialog Group Bhd. dan Pengarah Bebas as an Advisor to Dialog Group Berhad and an IndependentAET Tankers Holdings Sdn Bhd – subsidiari 100 peratus Director in AET Tankers Holdings Sdn Bhd – a 100 percentMalaysian International Shipping Corporation (MISC). Beliau subsidiary of Malaysian International Shipping Corporationturut berkhidmat dengan memegang jawatan yang sama di (MISC). He is also serving in the same capacity at MalaysiaMalaysia Marine and Heavy Engineering Holdings Bhd serta Marine and Heavy Engineering Holdings Bhd as well as OttoOtto Marine Limited, Singapura. Marine Limited in Singapore.
 19. 19. Laporan Tahunan 2011 Annual Report Lembaga Kumpulan Wang Simpanan Pekerja 17Ahli LembagaMembers of the BoardENCIK HALIM BIN HAJI DINPengerusi, The IA Group (Wakil Profesional)/Chairman, The IA Group (Professionals Representative)(halim.din@theiagroup.com)Encik Halim bin Haji Din merupakan seorang Akauntan Encik Halim bin Haji Din is a Chartered Accountant whoBerkanun yang telah berkhidmat lebih 30 tahun dengan has spent more than 30 years working for multinationalbeberapa perbadanan multinasional dan firma perunding corporations and international consulting firms. He has 18antarabangsa. Beliau mempunyai pengalaman 18 tahun years of experience in the oil and gas industry, six years ofdalam industri minyak dan gas di mana beliau telah dilantik this as a Board Member of Caltex/Chevron responsible forsebagai Ahli Lembaga Caltex/Chevron selama enam tahun financial management before he ventured into the consultingdan bertanggungjawab untuk pengurusan kewangan business. Prior to his appointment as a Board Member ofsebelum melibatkan diri di dalam perniagaan perundingan. Caltex Malaysia, he served as Regional Financial Advisor forBeliau memegang jawatan sebagai Penasihat Rantau Asia Caltex Petroleum Corporation Dallas, Texas overseeing theuntuk Caltex Petroleum Corporation Dallas, Texas di mana investment viability of the Corporation’s Asian subsidiaries.beliau menyelia pelaburan di kalangan anak syarikat di Asiasebelum dilantik sebagai Ahli Lembaga Caltex Malaysia. He also had extensive experience in corporate recovery when he worked for Ernst Whinney, London, UnitedBeliau juga mempunyai pengalaman luas dalam bidang Kingdom in the mid 1980’s. He was appointed as Managingpemulihan korporat ketika beliau bekerja dengan Ernst Partner of the Consulting Division of Ernst Young Malaysia Whinney di London, United Kingdom dalam tahun 1980- in 1995. He later became the Country Advisor of Cap Geminian. Beliau dilantik sebagai Rakan Pengurusan di Bahagian Ernst Young Consulting Malaysia when Cap Gemini ofPerundingan Ernst Young Malaysia pada tahun 1995. France merged with Ernst Young Consulting. In 2003, heBeliau kemudian menjadi Penasihat Negeri bagi Cap Gemini and two partners took over the consulting business of CapErnst Young Consulting apabila Cap Gemini dari Perancis Gemini Ernst Young Malaysia through a Managementbergabung dengan Ernst Young Consulting. Pada 2003, Buy Out (MBO) and rebranded it as Innovation Associates,beliau bersama dua rakan kongsi mengambil alih perniagaan currently known as The IA Group, where he is currently theCap Gemini Ernst Young Malaysia melalui Management Buy Chairman of the Group.Out (MBO) dan ditukar nama kepada Innovation Associatesdan kini dinamakan The IA Group yang mana beliau sekarang He is also an independent member of the Board of Wahadalah Pengerusi Kumpulan. Seong Corporation Bhd, KrisAssets Holdings Bhd, Takaful Ikhlas Sdn Bhd, Felda Prodata Systems Sdn Bhd. and BNPBeliau juga adalah Ahli Lembaga Bebas bagi Wah Seong Paribas Malaysia Bhd.Corporation Bhd, KrisAssets Holdings Bhd, Takaful IkhlasSdn Bhd, Felda Prodata Systems Sdn Bhd dan BNP ParibasMalaysia Bhd.
 20. 20. 18 Laporan Tahunan 2011 Annual Report Lembaga Kumpulan Wang Simpanan PekerjaAhli LembagaMembers of the BoardTAN SRI AZLAN ZAINOLKetua Pegawai Eksekutif Kumpulan Wang Simpanan Pekerja/Chief Executive Officer Employees Provident FundPSM, PJN, DPMS, DSAP, DMSM, PGBK(azlan@epf.gov.my)Tan Sri Azlan Zainol dilantik menjadi Ketua Pegawai Tan Sri Azlan Zainol was appointed as Chief Executive OfficerEksekutif dan Ahli Ex-Officio Lembaga dan Panel Pelaburan and an Ex-Officio Member of the Board and Investmentpada 16 April 2001. Beliau juga adalah Pengerusi Malaysian Panel on 16 April 2001. He is also the Chairman of MalaysianResources Corporation Bhd (MRCB) dan RHB Bank Bhd, Resources Corporation Bhd (MRCB) and RHB Bank Bhd,Ahli Lembaga Pengarah RHB Capital Bhd, RHB Investment a Board Member of RHB Capital Bhd, RHB InvestmentBank Bhd, Jardine Cycle Carriage Ltd (Singapore), Bank Bhd, Jardine Cycle Carriage Ltd (Singapore), ViceTimbalan Pengerusi Jawatankuasa Teknikal International Chairman of the Technical Committee of the InternationalSocial Security Association (ISSA) dan Ahli Lembaga ASEAN Social Security Association (ISSA) and a Board Member ofSocial Security Association (ASSA). the ASEAN Social Security Association (ASSA).Sebelum menyertai KWSP, beliau adalah Pengarah Urusan Prior to joining the EPF, he was the Managing Director ofAmBank Bhd dari 1994 hingga 2001, AmFinance Bhd dari AmBank Bhd from 1994 to 2001, AmFinance Bhd from 19821982 hingga 1994 dan pengarah beberapa anak syarikat to 1994, a director of several subsidiaries of the AmBankKumpulan AmBank dari 1996 hingga 2001, serta rakan Group from 1996 to 2001, as well as a partner of Messrskongsi Tetuan BDO Binder. Beliau adalah Fellow Institute BDO Binder. He is a Fellow of the Institute of Charteredof Chartered Accountants (England Wales) serta ahli Accountants (England Wales), as well as a member ofMalaysian Institute of Accountants dan Malaysian Institute of the Malaysian Institute of Accountants and the MalaysianCertified Public Accountants. Institute of Certified Public Accountants.
 21. 21. Laporan Tahunan 2011 Annual Report Lembaga Kumpulan Wang Simpanan Pekerja 19AHLI SILIH GANTI LEMBAGA WAKIL KERAJAANALTERNATE MEMBERS OF THE BOARD GOVERNMENT REPRESENTATIVESENCIK MALIAMI HAMAT Y. BHG. DATU HAJI MISNU HAJI TAHA(1.6.2011 – 31.5.2013) (1.12.2011 – 31.5.2013). . Setiausaha Bhg. Pengurusan Pinjaman Pasaran Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak Kewangan Aktuari/Secretary, Loan Management, (Sumber Manusia)/Deputy State Secretary of Financial Market and Actuary Division Sarawak (Human Resources) maliami@treasury.gov.my misnut@sarawak.gov.myY. BHG. DATUK FARIDA MOHD ALI Y. BHG. DATUK HAJI NORDIN SIMAN(1.6.2011 – 31.5.2013) (1.6.2011 – 31.5.2013). . Timbalan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Pengarah, Jabatan Perkhidmatan Awam (Pembangunan)/Deputy Director General, Negeri Sabah/Director General, State Public Service Department (Development) Public Service Department of Sabah farida@jpa.gov.my nordin.siman@sabah.gov.myY. BHG. DATO’ HAJI MOHD SHARIFF HUSSIN(1.6.2011 – 31.5.2013). Timbalan Ketua Setiausaha (Operasi), Kementerian Sumber Manusia/Deputy Secretary General (Operation), Ministry of Human Resources shariff@mohr.gov.my
 22. 22. 20 Laporan Tahunan 2011 Annual Report Lembaga Kumpulan Wang Simpanan Pekerja AHLI PANEL PELABURAN Members of the Investment PanelDARI KIRI KE KANAN/from leFt to rightDATO’ SRI MOHAMED NAZIR BIN ABDUL RAZAK / DATUK NOR SHAMSIAH BINTI MOHD YUNUSDATO’ MOHAMMED AZLAN BIN HASHIM / Tan Sri Samsudin Bin Osman / ENCIK DAVID LAU NAI PEK /Tan Sri Azlan Zainol / DATO’ DR. MOHD IRWAN SERIGAR BIN ABDULLAH
 23. 23. Laporan Tahunan 2011 Annual Report Lembaga Kumpulan Wang Simpanan Pekerja 21AHLI PANEL PELABURANMEMBERS OF THE INVESTMENT PANELTAN SRI SAMSUDIN BIN OSMANPengerusi Panel Pelaburan/Chairman of the Investment PanelPMN, PSM, SSAP, SPMS, SJMK, SIMP, SPMP, SPDK, DPMS,DHMS, PGDK, DPMJ, JSM, PMP, DGSM, AMN, SMW(sam@epf.gov.my)Tan Sri Samsudin bin Osman telah dilantik sebagai Tan Sri Samsudin bin Osman was appointed as the Pengerusi Panel Pelaburan bermula pada 1 Februari Chairman of the Investment Board on 1 February 2007 for2007 selama dua tahun sehingga 31 Januari 2009. Beliau a two-year term until 31 January 2009. He was reappointeddilantik semula pada 1 Februari 2009 sehingga 31 Januari on 1 February 2009 until 31 January 2011. Subsequently he2011. Seterusnya beliau dilantik untuk penggal ketiga pada was reappointed for a third term on 1 February 2011 until 1 Februari 2011 sehingga 31 Januari 2012. 31 January 2012.Sebelum ini beliau pernah berkhidmat sebagai Ketua Prior to this, he served as the Chief Secretary to theSetiausaha Negara, Ketua Pengarah Jabatan Perkhidmatan Government, Director General of the Public ServiceAwam, Ketua Setiausaha Kementerian Dalam Negeri, Ketua Department, Secretary General in the Ministry of HomeSetiausaha Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Affairs, Secretary General in the Ministry of Domestic TradeEhwal Pengguna, Setiausaha Persekutuan Negeri Sabah dan and Consumer Affairs, Federal Secretary of Sabah andTimbalan Ketua Setiausaha Kementerian Pengangkutan. Deputy Secretary General in the Ministry of Transport.Pada masa ini beliau memegang jawatan sebagai Presiden Currently, he also serves as the President of PutrajayaPerbadanan Putrajaya, Pengerusi BIMB Holdings Bhd, Corporation, Chairman of BIMB Holdings Bhd, Chairman ofPengerusi Lembaga Pengarah Universiti Utara Malaysia the Board of Directors of Universiti Utara Malaysia (UUM)(UUM) dan juga salah seorang daripada Pengarah di Sime and as one of the Directors at Sime Darby Bhd. He wasDarby Bhd. Beliau juga telah dilantik menjadi Pro Canselor also appointed as the Pro Chancellor of Universiti MalaysiaUniversiti Malaysia Terengganu (UMT) dan Pengerusi Kwasa Terengganu (UMT) and Chairman of Kwasa Land Sdn Bhd.Land Sdn Bhd. Beliau memperolehi Sarjana Pentadbiran Awam He holds a Masters Degree in Public Administration fromdaripada Pennsylvania State University, Amerika Syarikat. Pennsylvania State University, USA.
 24. 24. 22 Laporan Tahunan 2011 Annual Report Lembaga Kumpulan Wang Simpanan PekerjaAHLI PANEL PELABURANMEMBERS OF THE INVESTMENT PANELDATO’ DR. MOHD IRWAN SERIGARBIN ABDULLAHTimbalan Ketua Setiausaha Perbendaharaan (Dasar),Kementerian Kewangan (Timbalan Pengerusi – Wakil Kerajaan)/Deputy Secretary General of Treasury (Policy),Ministry of Finance (Deputy Chairman – Government Representative)DPSK, DIMP, SAP(MOHD-IRWAN@epf.gov.my)Dato’ Dr. Mohd Irwan Serigar bin Abdullah telah dilantik Dato’ Dr. Mohd Irwan Serigar bin Abdullah was appointed sebagai Ahli Lembaga wakil Kerajaan dan Ahli Panel as a Board Member representing the Government and aPelaburan bermula 1 Januari 2011. Beliau memiliki Member of the Investment Panel effective 1 January 2011.Ijazah Kedoktoran (Ekonomi) daripada Universiti Islam He holds a Doctorate in Economics from the InternationalAntarabangsa Malaysia (UIAM). Beliau telah menghadiri Islamic University Malaysia (IIUM). He also attended theAdvanced Management Program di Harvard Business School Advanced Management Programme at Harvard Businesspada tahun 2008. School in 2008.Beliau memulakan kerjaya sebagai Penolong Pengarah di He started his career as an Assistant Director in theUnit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri pada Economic Planning Unit of the Prime Minister’s Departmenttahun 1984. Beliau pernah terlibat secara langsung dalam in 1984. He was directly involved in the preparation of thepersediaan bagi Rancangan Malaysia Kelima (RMK-5) dan Fifth Malaysia Plan (5MP) and several other activities in thebeberapa aktiviti lain di Jabatan Perdana Menteri. Pada Prime Minister’s Department. In 2003 he was transferred totahun 2003, beliau telah bertukar ke Kementerian Kewangan the Ministry of Finance and was assigned to the Economicsdan ditugaskan di Bahagian Ekonomi dan Antarabangsa. and International Division. He was entrusted with headingBeliau telah diberi kepercayaan untuk mengetuai beberapa several divisions in the Ministry of Finance. He is now thebahagian di Kementerian Kewangan. Kini beliau adalah Deputy Secretary General of Treasury (Policy) in the MinistryTimbalan Ketua Setiausaha Perbendaharaan (Dasar) di of Finance.Kementerian Kewangan. Aside from having wide experience in GovernmentSelain berpengalaman luas dalam bidang pentadbiran administration, he is also a Board Member of severalKerajaan, beliau juga merupakan salah seorang Ahli companies and Government bodies such as Lembaga TabungLembaga bagi beberapa syarikat dan badan Kerajaan seperti Haji, the Cooperative Commission of Malaysia, InternationalTabung Haji, Suruhanjaya Koperasi Malaysia, Universiti Islam Islamic University Malaysia (IIUM), the Land Public TransportAntarabangsa Malaysia (UIAM), Suruhanjaya Pengangkutan Commission as well as being the Chairman of the OfficialAwam Darat serta Pengerusi bagi Ahli Jawatankuasa Rasmi, Committee of the ASEAN Infrastructure Fund. He is also aASEAN Infrastructure Fund. Beliau juga adalah Ahli Lembaga Board member of Kumpulan Wang Amanah Negara (KWAN),Kumpulan Wang Amanah Negara (KWAN), Kumpulan Wang Kumpulan Wang Amanah Persaraan (Incoporated) (KWAP)Amanah Persaraan (Diperbadankan) (KWAP), Suruhanjaya and the Securities Commission (SC), as well as a MemberSekuriti (SC) dan juga Ahli Lembaga Pemegang Amanah of the Board of Trustees of Yayasan Inovasi Malaysia (YIM).Yayasan Inovasi Malaysia (YIM). Beliau juga telah dilantik He was also appointed as the Chairman of the Malaysiansebagai Pengerusi Malaysian Development Holding Sdn Bhd Development Holding Sdn Bhd (MDHSB).(MDHSB).
 25. 25. Laporan Tahunan 2011 Annual Report Lembaga Kumpulan Wang Simpanan Pekerja 23AHLI PANEL PELABURANMEMBERS OF THE INVESTMENT PANELDATUK NOR SHAMSIAH BINTIMOHD YUNUSTimbalan Gabenor, Bank Negara Malaysia(Wakil Bank Negara Malaysia)/Deputy Governor, Bank Negara Malaysia(Representative of Bank Negara Malaysia)PMK(NOR-SHAMSIAH@epf.gov.my)Datuk Nor Shamsiah binti Mohd Yunus telah dilantik sebagai Datuk Nor Shamsiah binti Mohd Yunus was appointed asAhli Panel Pelaburan pada 1 Mac 2008. Beliau merupakan a member of the Investment Panel on 1 March 2008. Shesalah seorang Timbalan Gabenor di Bank Negara Malaysia is currently the Deputy Governor of Bank Negara Malaysia(BNM). Sebagai Timbalan Gabenor, beliau telah diberi (BNM). As Deputy Governor, she is responsible for the divisionstanggungjawab mengawal selia bank perdagangan that supervise commercial banks (conventional and Islamic(konvensional dan Islam), bank pelaburan, syarikat banks), investment banks, insurance companies (conventionalinsurans (konvensional dan takaful), institusi pembangunan and takaful) and development financial institutions. She alsokewangan dan Jabatan Pengurusan Risiko. Beliau juga oversees the Risk Management Department and supervisesbertanggungjawab menyelia fungsi-fungsi korporat dan BNM’s corporate and service functions, including the Humanperkhidmatan di BNM termasuk Jabatan Pengurusan Sumber Resource Management Department and the Human CapitalManusia dan Pusat Pembangunan Modal Insan. Di samping Development Centre. In addition, she also monitors the unitsitu, beliau juga memantau unit-unit bertanggungjawab combating abuses in the financial system.membanteras/memerangi kegiatan penyalahgunaan sistemkewangan. She sits as one of the members of BNM’s Board of Directors. She is also a member of the BNM Monetary Policy CommitteeBeliau adalah salah seorang Ahli Lembaga Pengarah di and Financial Stability Policy Committee. She represents theBNM. Beliau juga merupakan salah seorang ahli di dalam bank in a number of regional and international forums in theJawatankuasa Dasar Monetari dan Jawatankuasa Dasar area of banking supervision.Kestabilan Kewangan di BNM. Beliau juga mewakili bank didalam beberapa forum serantau dan antarabangsa dalam She joined BNM in April 1987 and has extensive experience inbidang penyeliaan perbankan. the development of prudential regulation, legislation, policies and guidelines for the financial sector. She holds a Bachelor’sBeliau menyertai BNM pada April 1987 dan berpengalaman Degree in Accountancy from the University of South Australialuas dalam pembentukan pengawalan kehematan, undang- and is a Certified Practising Accountant.undang, dasar dan garis panduan untuk sektor kewangan.Beliau adalah pemegang Ijazah Sarjana Muda Perakaunandaripada University of South Australia dan juga merupakanseorang Akauntan Bertauliah.
 26. 26. 24 Laporan Tahunan 2011 Annual Report Lembaga Kumpulan Wang Simpanan PekerjaAHLI PANEL PELABURANMEMBERS OF THE INVESTMENT PANELDATO’ SRI MOHAMED NAZIR DATO’ MOHAMMED AZLANBIN ABDUL RAZAK BIN HASHIMKetua Eksekutif Kumpulan, CIMB Group Holdings Bhd Pengerusi DO Green Technologies Bhd (Wakil Profesional)/(CIMB Group) (Wakil Profesional)/ Chairman of DO Green Technologies Bhd (ProfessionalGroup Chief Executive, CIMB Group Holdings Bhd (CIMB Representative)Group) (Professional Representative) DSPNSIMP, DSAP, SSAP (MOHAMMED-AZLAN@epf.gov.my)(NAZIR-RAZAK@epf.gov.my) Dato’ Mohammed Azlan bin Hashim dilantik sebagai AhliDato’ Sri Mohamed Nazir bin Abdul Razak telah dilantik Panel Pelaburan pada 1 Jun 2009. Beliau berkelulusansebagai Ahli Panel Pelaburan mulai 1 Jun 2003. Beliau Ijazah Sarjana Muda Ekonomi daripada Monash University,merupakan Ketua Eksekutif Kumpulan/Pengarah Urusan Australia pada tahun 1978 dan memperolehi kelayakanCIMB Group Holdings Bhd (CIMB Group). Akauntan Berkanun pada tahun 1981. Beliau juga merupakan Ahli Felow Institute of Chartered Accountants Australia, AhliBeliau merupakan ahli Majlis Penasihat Pasaran Modal Malaysian Institute of Accountants, Ahli Felow MalaysianSuruhanjaya Sekuriti dan Jawatankuasa Eksekutif Pusat Institute of Directors dan Ahli Felow Institute of CharteredKewangan Islam Antarabangsa Malaysia. Secretaries and Administrators dan juga Ahli Kehormat Institute of Internal Auditors, Malaysia.Beliau berkelulusan BSc (Hons) daripada University ofBristol dan Ijazah Sarjana Falsafah daripada University of Kini, beliau memegang jawatan sebagai Pengerusi Cambridge. di beberapa perbadanan awam antaranya DO Green Technologies Bhd dan SILK Holdings Bhd. Beliau juga merupakan ahli lembaga pelbagai badan kerajaan danDato’ Sri Mohamed Nazir bin Abdul Razak was appointed badan bukan kerajaan termasuk Labuan Financial Servicesas Member of the Investment Panel on 1 June 2003. He is Authority, Khazanah Nasional Bhd dan Scomi Group Bhd.currently the Group Chief Executive/Managing Director of Beliau juga merupakan Ahli Panel Pelaburan KumpulanCIMB Group Holdings Bhd (CIMB Group). Wang Persaraan (Diperbadankan).He is a member of the Securities Commission’s Capital Beliau turut mempunyai pengalaman yang luas di dalamMarket Advisory Council and the Executive Committee of sektor korporat termasuk perkhidmatan kewangan danMalaysia International Islamic Financial Centre (MIFC). pelaburan. Beliau telah berkhidmat sebagai Ketua Pegawai Eksekutif Bumiputra Merchant Bankers Bhd, PengarahHe graduated from the University of Bristol with a BSc Urusan Kumpulan Amanah Capital Malaysia Bhd dan(Hons) and later obtained an MPhil from the University of Pengerusi Eksekutif Kumpulan Bursa Malaysia Bhd.Cambridge.
 27. 27. Laporan Tahunan 2011 Annual Report Lembaga Kumpulan Wang Simpanan Pekerja 25AHLI PANEL PELABURANMEMBERS OF THE INVESTMENT PANELDato’ Mohammed Azlan bin Hashim was appointed to theInvestment Panel on 1 June 2009. He graduated with a ENCIK DAVID LAU NAI PEKBachelor of Economics from Monash University, Australia Wakil Profesional/Professional Representativein 1978 and qualified as a Chartered Accountant in 1981. (DAVID-LAU@epf.gov.my)He is also a Fellow Member of the Institute of CharteredAccountants, Australia, a Member of the Malaysian Instituteof Accountants, a Fellow Member of the Malaysian Institute Encik David Lau Nai Pek telah dilantik sebagai Ahli Panelof Directors, a Fellow Member of the Institute of Chartered Pelaburan pada 1 Jun 2009. Beliau mempunyai pengalamanSecretaries and Administrators, as well as an Honorary profesional melebihi 35 tahun dalam bidang kewanganMember of the Institute of Internal Auditors, Malaysia. termasuk menerajui pelbagai organisasi kewangan di Australia, Brunei, China, Malaysia, New Zealand, BelandaHe currently serves as Chairman in several public listed dan United Kingdom. Baru-baru ini, iaitu pada Ogos 2011,entities, among others, DO Green Technologies Bhd and beliau telah bersara daripada Shell Malaysia setelahSILK Holdings Bhd. He is also a Board Member of various berkhidmat dengan Kumpulan Shell selama kira-kira 30government and non-government related organisations tahun dan menyandang pelbagai jawatan. Antara tugasanincluding the Labuan Financial Services Authority, Khazanah utama beliau termasuklah berkhidmat sebagai PengarahNasional Bhd and Scomi Group Bhd. He is also a member of Kewangan untuk Shell Malaysia, Pengarah Kewangan bagithe Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) Investment Shell China, Pengawal Global untuk Bahagian EksplorasiPanel. dan Pengeluaran di Royal Dutch Shell serta Timbalan Presiden Kewangan untuk Shell International ExplorationHe has extensive experience in the corporate sectors and Production B.V., Belanda.including financial services and investments, and had servedas Chief Executive of Bumiputra Merchant Bankers Bhd, Beliau memegang Ijazah Sarjana Muda Perdagangan Group Managing Director of Amanah Capital Malaysia Bhd daripada University of Canterbury, New Zealand. Beliauand Executive Chairman of Bursa Malaysia Bhd Group. adalah ahli Institut Akauntan Malaysia dan juga ahli Persatuan Akauntan New Zealand. Beliau kini merupakan Pengarah Bukan Eksekutif serta Pengerusi Jawatankuasa Audit Lembaga Pengarah Axiata Group Bhd, iaitu sebuah syarikat senarai awam dan Celcom Bhd, yang merupakan syarikat tidak tersenarai. Beliau juga menjadi Pengarah Bukan Eksekutif dan Pengerusi Jawatankuasa Audit Lembaga Pengarah Malaysia Airlines System Bhd di samping turut menduduki kerusi lembaga pengarah Shell Refining Company (FOM) Bhd serta KKB Engineering Bhd.
 28. 28. 26 Laporan Tahunan 2011 Annual Report Lembaga Kumpulan Wang Simpanan PekerjaAHLI PANEL PELABURANMEMBERS OF THE INVESTMENT PANELMr. David Lau Nai Pek was appointed as member of theInvestment Panel on 1 June 2009. He has over 35 years of TAN SRI AZLAN ZAINOLprofessional experience in finance and has led financial Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Wang Simpanan Pekerja/organisations in Australia, Brunei, China, Malaysia, New Chief Executive Officer Employees Provident FundZealand, the Netherlands and the United Kingdom. He PSM, PJN, DPMS, DSAP, DMSM, PGBKrecently retired from Shell Malaysia in August 2011 after (azlan@epf.gov.my)serving the Shell Group for about 30 years in variouscapacities. His major assignments have included serving asFinance Director for Shell Malaysia, Finance Director for Shell Tan Sri Azlan Zainol dilantik menjadi Ketua PegawaiChina, Global Controller for the Exploration Production Eksekutif dan Ahli Ex-Officio Lembaga dan Panel PelaburanDivision of Royal Dutch Shell and as Vice-President Finance pada 16 April 2001. Beliau juga adalah Pengerusi Malaysianfor Shell International Exploration and Production B.V., the Resources Corporation Bhd (MRCB) dan RHB Bank Bhd, AhliNetherlands. Lembaga Pengarah RHB Capital Bhd, RHB Investment Bank Bhd, Jardine Cycle Carriage Ltd (Singapore), TimbalanHe holds a Bachelor of Commerce Degree from the Pengerusi Jawatankuasa Teknikal International SocialUniversity of Canterbury, New Zealand. He is a member of Security Association (ISSA) dan Ahli Lembaga ASEAN Socialthe Malaysian Institute of Accountants and the New Zealand Security Association (ASSA).Society of Accountants. Sebelum menyertai KWSP, beliau adalah Pengarah UrusanHe is currently a Non-Executive Director and Chairman of AmBank Bhd dari 1994 hingga 2001, AmFinance Bhd darithe Board Audit Committee of Axiata Group Bhd, a public 1982 hingga 1994 dan pengarah beberapa anak syarikatlisted company and Celcom Bhd, a non-listed company. He Kumpulan AmBank dari 1996 hingga 2001, serta rakanis a Non-Executive Director and Chairman of the Board Audit kongsi Tetuan BDO Binder. Beliau adalah Fellow InstituteCommittee of Malaysian Airlines System Bhd. He also sits of Chartered Accountants (England Wales) serta ahlion the board of Shell Refining Company (FOM) Bhd and KKB Malaysian Institute of Accountants dan Malaysian Institute ofEngineering Bhd. Certified Public Accountants. Tan Sri Azlan Zainol was appointed as Chief Executive Officer and an Ex-Officio Member of the Board and Investment Panel on 16 April 2001. He is also the Chairman of Malaysian Resources Corporation Bhd (MRCB) and RHB Bank Bhd, a Board Member of RHB Capital Bhd, RHB Investment Bank Bhd, Jardine Cycle Carriage Ltd (Singapore), Vice Chairman of the Technical Committee of the International Social Security Association (ISSA) and a Board Member of the ASEAN Social Security Association (ASSA). Prior to joining the EPF, he was the Managing Director of AmBank Bhd from 1994 to 2001, AmFinance Bhd from 1982 to 1994, a director of several subsidiaries of the AmBank Group from 1996 to 2001, as well as a partner of Messrs BDO Binder. He is a Fellow of the Institute of Chartered Accountants (England Wales), as well as a member of the Malaysian Institute of Accountants and the Malaysian Institute of Certified Public Accountants.
 29. 29. Laporan Tahunan 2011 Annual ReportLembaga Kumpulan Wang Simpanan Pekerja 27DARI KIRI KE KANAN/from leFt to rightDATO’ IBRAHIM TAIB / TAN SRI AZLAN ZAINOL / DATO’ SHAHRIL RIDZA RIDZUAN PENGURUSAN KANAN Senior Management
 30. 30. 28 Laporan Tahunan 2011 Annual Report Lembaga Kumpulan Wang Simpanan Pekerjapengurusan kananSenior ManagementDATO’ IBRAHIM TAIBTimbalan Ketua Pegawai Eksekutif, Bahagian Operasi/Deputy Chief Executive Officer, Operations DivisionDPTJ, KMN(ibrahim@epf.gov.myDato’ Ibrahim Taib telah dilantik sebagai Timbalan Ketua Dato’ Ibrahim Taib was appointed as Deputy Chief ExecutivePegawai Eksekutif, Bahagian Operasi KWSP pada Januari Officer, Operations Division of the EPF in January 2007. He2007. Beliau telah memulakan kerjayanya di KWSP pada began his tenure at the EPF in July 1992 as the Senior GeneralJulai 1992 sebagai Pengurus Besar Kanan, Jabatan Undang- Manager, Legal Department.Undang. He holds an LLB (Honours) from University of Malaya (UM)Beliau berkelulusan LLB (Kepujian), Universiti Malaya (UM) Kuala Lumpur and LLM from Queen Mary College, UniversityKuala Lumpur dan LLM daripada Queen Mary College, of London, United Kingdom.University of London, United Kingdom. He began his legal career as a magistrate at the MagistrateKerjaya undang-undang beliau bermula sebagai majistret Court Jalan Duta in June 1978 and was also a magistrate atdi Mahkamah Majistret Jalan Duta pada Jun 1978 dan the Magistrate Court Segamat from October 1978. He was theMahkamah Majistret Segamat pada Oktober 1978. Beliau Legal Advisor for the Road Transport Department in 1982 andmemegang jawatan Penasihat Undang-Undang, Jabatan the Legal Advisor for the Ministry of Human Resources in 1986.Pengangkutan Jalan pada tahun 1982 dan Penasihat Undang- In October 1989, he was attached to the Attorney General’sUndang, Kementerian Sumber Manusia pada tahun 1986. Chambers as a Deputy Public Prosecutor for Selangor. Prior toBeliau juga bertugas di Pejabat Peguam Negara sebagai joining the EPF in 1992, he was a Judge of the Sessions CourtTimbalan Pendakwa Raya, Selangor pada Oktober 1989. Kota Bharu.Sebelum memulakan perkhidmatan di KWSP pada tahun1992, beliau memegang jawatan sebagai Hakim, Mahkamah Currently, he is one of the Directors at DRB-HICOM Bhd,Sesyen, Kota Bharu. Bandar Eco Setia Sdn Bhd, KWASA Properties Sdn Bhd and Iskandar Investment Bhd.Pada masa ini, beliau juga merupakan salah seorangAhli Lembaga Pengarah di DRB-HICOM Bhd, Bandar Eco He was awarded the Anugerah Bintang Kesatria MangkuSetia Sdn Bhd, KWASA Properties Sdn Bhd dan Iskandar Negara (KMN) on 1 June 2002 and the Anugerah Dato’ PadukaInvestment Bhd. Tuanku Ja’afar (DPTJ) on 10 November 2008.Beliau telah mendapat Anugerah Bintang Kesatria MangkuNegara (KMN) pada 1 Jun 2002 dan Anugerah Dato’ PadukaTuanku Ja’afar (DPTJ) pada 10 November 2008.
 31. 31. Laporan Tahunan 2011 Annual Report Lembaga Kumpulan Wang Simpanan Pekerja 29pengurusan kananSenior ManagementDATO’ SHAHRIL RIDZA RIDZUANTimbalan Ketua Pegawai Eksekutif, Bahagian Pelaburan/Deputy Chief Executive Officer, Investment DivisionD.S.I.S(srr@epf.gov.my)Dato’ Shahril Ridza Ridzuan mula bertugas sebagai Dato’ Shahril Ridza Ridzuan joined the EPF on 1 DecemberTimbalan Ketua Pegawai Eksekutif (Pelaburan) pada 2009 as Deputy Chief Executive Officer (Investment). 1 Disember 2009. Beliau berkelulusan Ijazah Sarjana He holds a Master of Arts (First Class) Degree fromSastera (Kelas Pertama) daripada Cambridge University Cambridge University and Bachelor of Civil Law (First Class)dan Ijazah Sarjana Muda Undang-Undang Sivil (Kelas Degree from Oxford University.Pertama) daripada Oxford University. Prior to joining the EPF, he was the Managing Director ofSebelum menyertai KWSP, beliau merupakan Pengarah Malaysian Resources Corporation (MRCB) where he wasUrusan Malaysian Resources Corporation Bhd (MRCB). responsible for developing KL Sentral into one of the mainBeliau juga merupakan individu yang bertanggungjawab commercial centres in Malaysia. His success at MRCB sawdalam membangunkan KL Sentral sebagai salah sebuah him being named Property CEO of The Year by the FIABCIpusat perdagangan utama di Malaysia. Kejayaannya Malaysia branch in 2009. Aside from this, he used to servedi MRCB telah melayakkan beliau dianugerahkan Pengurusan Danaharta Nasional Berhad. He was involved inProperty CEO of The Year oleh Persekutuan Hartanah managing bank loans rescheduling, corporate recovery andAntarabangsa (FIABCI) cawangan Malaysia pada tahun credit restructuring during the Asian financial crisis of 1997.2009. He is also a Non-Executive Board Member of Media PrimaSelain itu, beliau pernah berkhidmat dengan Pengurusan Bhd, Malaysian Building Society Berhad, PengurusanDanaharta Nasional Berhad dan terlibat dalam Danaharta Nasional Berhad and Felda Global Venturesmenguruskan pinjaman semula bank, pemulihan korporat Holdings Berhad.dan penstrukturan semula kredit semasa krisis kewanganAsia pada 1997. He has been entrusted with handling the EPF’s investment funds.Beliau juga merupakan Ahli Lembaga Pengarah BukanEksekutif Media Prima Bhd, Malaysian Building SocietyBerhad, Pengurusan Danaharta Nasional Berhad dan Felda Global Ventures Holdings Berhad.Beliau bertanggungjawab mengendalikan dana pelaburanKWSP.
 32. 32. 30 Laporan Tahunan 2011 Annual Report Lembaga Kumpulan Wang Simpanan PekerjaPENGURUSAN KANANSenior Management TAN SRI AZLAN ZAINOL (PSM, PJN, DPMS, DSAP, DMSM, PGBK) . Pencapaian Akademik/Academic Achievement i. Fellow of the Institute of Chartered Accountants in England Wales ii. Member of the Malaysian Institute of Certified Public Accountants iii. Chartered Accountant, Malaysian Institute of Accountants Jawatan/Position Ketua Pegawai Eksekutif/Chief Executive Officer
 33. 33. Laporan Tahunan 2011 Annual Report Lembaga Kumpulan Wang Simpanan Pekerja 31pengurusan kananSenior ManagementDATO’ IBRAHIM BIN TAIB ENCIK ANDY TAN ENG TEIK(DPTJ, KMN) (KMN). . Pencapaian Akademik/Academic Achievement Pencapaian Akademik/Academic Achievement i. LLM, London University i. Master of Business Administration (Information ii. LLB (Hons), Universiti Malaya (UM) Technology Management) Maastricht School of Management (MSM Int./Malaysian Institute of Jawatan/Position Management (MIM)) Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Bahagian Operasi/ ii. Diploma in Management Programme, Malaysian Deputy Chief Executive Officer Operations Division Institute of Management Jawatan/Position Ketua Jabatan Teknologi Maklumat/ DATO’ SHAHRIL RIDZA BIN RIDZUAN Head Information Technology Department(DSIS). ENCIK JAMES LIM TUANG OOI Pencapaian Akademik/Academic Achievement i. Master of Arts, Cambridge University . ii. Bachelor of Civil Laws, Oxford University Pencapaian Akademik/Academic Achievement i. Certified Public Accountant, Malaysian Institute of Jawatan/Position Certified Public Accountants Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Bahagian Pelaburan / ii. Chartered Accountant, Malaysian Institute of Deputy Chief Executive Officer Investment Division Accountants Jawatan/Position Ketua Jabatan Pengurusan Risiko/ Head Risk Management Department

×