Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

MuON startconferentie - Petra Edelman & Heleen Burghout

1,140 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

MuON startconferentie - Petra Edelman & Heleen Burghout

 1. 1. MuON startconferentieWorkshop 3 Resultaten in Beeld
 2. 2. Resultaten in BeeldPetra EdelmanHeleen Burghout
 3. 3. Resultaten in Beeld Doelselling van het MuON-project issamenhang en synergie aanbrengen in de oncologische zorg
 4. 4. Resultaten in BeeldKernbegrippen daarbij zijnZelfmanagementKlantgerichtheidSamenwerking
 5. 5. Resulaten in BeeldSamenwerking tussen zorgverlenersAfstemming op de behoeften van de patientGedeelde verantwoordelijkheid vanpatienten en zorgverleners
 6. 6. Resultaten in BeeldHoe ga je metenof het project op koers ligt,of de doelen gehaald worden,of het een succes is
 7. 7. Resultaten in BeeldSMOEL meet met name• samenwerking• Afstemming• Informatieverstrekking• Bereikbaarheid en beschikbaarheidVoor alle projecten
 8. 8. Resultaten in BeeldMinimale dataset voor het MuON-project
 9. 9. Resultaten in Beeld• Indicatoren: systematische en continue gegevensverzameling waarmee aan de hand van proces- en uitkomstgegevens de kwaliteit van de verleende zorg kan worden beoordeeld
 10. 10. Resultaten in BeeldStructuur: adequaatheid van personen,materialen en formele regels waarmee enwaarbinnen de zorg wordt verleend.Te denken valt aan vaardigheid en kennisvan beroepsuitoefenaren, formeleorganisatiestructuur, kwaliteit vanapparatuur en gebouwen
 11. 11. Resultaten in BeeldProces: de wijze waarop de feitelijke zorgwordt verleend.Welke handelingen op welk moment, zijndeze in overeenstemming met richtlijnen enstandaarden
 12. 12. Resultulaten in BeeldUitkomst: resultaten van zorg, beoordeeldop effectiviteit (professionele aspecten) ,efficiëntie (management) enpatiëntgerichtheid
 13. 13. Resultaten in BeeldZelfmangementIs het zodanig omgaan met de aandoeningdat deze optimaal wordt ingepast in hetleven (symptomen, behandeling,lichamelijke en sociale consequenties enbijbehorende aanpassingen in leefstijl)
 14. 14. Resultaten in BeeldBelemmeringen voor patiënten• Te weinig informatie• Zorgverleners werken niet goed samen• Zorgverleners verstrekken tegenstrijdige informatie
 15. 15. Resultaten in BeeldIndicatoren voor het meten vanzelfmanagement• Op niveau van de patiënt• Op niveau van de zorgverlener
 16. 16. Resultaten inBeeldIndicatoren voor klantgerichtheid
 17. 17. Resultaten in BeeldIndicatoren voor samenwerking van zorgverleners onderling

×