Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Outsourcing

1,553 views

Published on

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Outsourcing

 1. 1. Outsourcing ? Versie 1.0
 2. 2. Wat is outsourcing ? Volgens wikipedia: Outsourcing = uitbesteden van ondersteunende bedrijfsprocessen op basis van een strategisch besluit.
 3. 3. Reden voor outsourcing <ul><li>Focus op kernactiviteiten Met vaak als trigger de punten 2 t/m 5 </li></ul><ul><li>Kosten reductie Personeel, Opleidingen </li></ul><ul><li>Verbetering kwaliteit Beheer complexe infrastructuur </li></ul><ul><li>Flexibiliteit / schaalbaarheid In kunnen spelen op marktontwikkelingen </li></ul><ul><li>Innovatie Niet gebonden aan interne afschrijving </li></ul><ul><li>Kapitaal beheersing Beperkte / verspreide investeringen </li></ul>
 4. 4. Type outsourcing <ul><li>Full Operational outsourcing Operationeel beheer (ICT, facilitair,etc) </li></ul><ul><li>Business Process outsourcing (BPO) Uitbesteden van een volledig bedrijfsproces (bijv. payroll) </li></ul><ul><li>Application outsourcing Hosted applicatie omgeving op basis van TS/ Citrix (ASP) of webbased (SaaS) model. </li></ul>
 5. 5. ‘ SLA als samenlevingscontract, de liefde regel je daar buiten’ Quote: Wiebe Zijlstra (ZBC) Een SLA overeenkomst vormt de basis, maar er moet meer zijn voor een goed partnership.
 6. 6. SLA overeenkomst <ul><li>Identificatie van partijen (juridische aansprakelijkheid) </li></ul><ul><li>Aard en omvang overeenkomst </li></ul><ul><li>Duur overeenkomst (incl. ontbindende voorwaarden) </li></ul><ul><li>Beschrijving onderliggende diensten </li></ul><ul><li>Service tijden (Uptime,TTR) </li></ul><ul><li>Beheer / change management (ITIL,ASL,etc) </li></ul><ul><li>Rapportage </li></ul><ul><li>Aansprakelijkheid / overmacht </li></ul><ul><li>Geheimhouding </li></ul><ul><li>Risico / Eigendom inventarisatie (migratie traject) </li></ul><ul><li>Betalingsprocedure / verplichtingen </li></ul>Praktijk tip: focus niet teveel op de boete clausule voor uptime garanties, ga voor een optimaal partnership geborgd met een solide exit scenario bij wanprestaties.
 7. 7. “ Customer Intimacy” <ul><li>Bedrijfscultuur (proactief / betrokkenheid / slagvaardigheid) </li></ul><ul><li>Gezamenlijk innovatie strategie vastleggen </li></ul><ul><li>Track record outsourcer (referenties) </li></ul><ul><li>Kennisdeling (interactie helpdesk, project management) </li></ul>
 8. 8. ‘ Valkuilen’ betreft outsourcing <ul><li>Kwaliteit van dienstverlening (beperkte kennis,betrokkenheid,resources,etc) </li></ul><ul><li>Definitie standaard werkzaamheden (in/uit scope -> meerwerk) </li></ul><ul><li>Mogelijke lock-in (afhankelijk worden van outsourcer) </li></ul><ul><li>‘ Verborgen’ kosten (migratie, kennisoverdracht) </li></ul><ul><li>Overtollig personeel (onrust binnen eigen bedrijf) </li></ul>
 9. 9. Outsourcing trend: Cloud computing Bestaat uit drie deelgebieden: Infrastructure as a service (IaaS) “ pay as you go ” infrastructuur, gevirtualiseerde schaalbare services via het internet. Voorbeeld: Vmware vcloud express (beta fase) Platform as a service (PaaS) Ontwikkel platform voor cloudcomputing Voorbeeld: Windows Azure platform, Google apps engine Software as a service (SaaS) Met de nadruk op samenwerking tools. Voorbeelden: Microsoft BPOS (business productivity online suite), Google apps. Microsoft 365: Office, SharePoint, Exchange, Lync Google Apps : GMail, Agenda, IM, Docs ,Video en Sites
 10. 10. Outsourcing (IaaS/SaaS) vs ‘eigen beheer’
 11. 11. Advies <ul><li>Hedendaagse ICT manager dient op de hoogte zijn van de verschillende outsourcing varianten, die op de markt aanwezig zijn. </li></ul><ul><li>Outsourcing is geen must, bekijk het per bedrijfssituatie. </li></ul><ul><li>Voor bedrijven die starten met het “nieuwe werken”, kan een SaaS omgeving een ideale opstap zijn. </li></ul><ul><li>Integratie met een SaaS omgeving is voor de accountancy branch al op grote schaal ingevoerd. Voorbeelden; online boekhouden, loonadminstratie (loket),etc. </li></ul>
 12. 12. <ul><li>Bedankt voor uw aandacht ! </li></ul>@tdlogger [email_address]

×