Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Slides 1e bijeekomst deeltijd

1,090 views

Published on

selectie van eerder gepubliceerde slideshow specifiek voor de deeltijd 4

Published in: Education, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Slides 1e bijeekomst deeltijd

 1. 1. De wereld in je spreekkamer <ul><li>Met name de normatieve component van ons beroep. </li></ul><ul><li>Wat vinden maatschappelijk werkers dat hun opdracht is, hun taak? </li></ul><ul><li>Welke (politieke) opvattingen schuilen er achter hun optreden? </li></ul><ul><li>Welke keuzes worden er gemaakt? Of moeten er gemaakt worden? </li></ul>
 2. 2. Benodigdheden <ul><li>Relevante (stage)praktijk </li></ul><ul><li>Reflectief vermogen </li></ul><ul><li>Kennis van theoretische denkmodellen </li></ul><ul><li>Kennis van methodische aspecten </li></ul><ul><li>Nieuwsgierigheid en ambitie </li></ul><ul><li>Passie voor het beroep </li></ul><ul><li>Discipline en concentratie </li></ul>
 3. 3. Benodigdheden <ul><li>Kennis van theoretische denkmodellen </li></ul><ul><li>Kennis van methodische aspecten </li></ul>
 4. 4. Kennis van methodische aspecten Kennis van theoretische denkmodellen <ul><li>De Moeder aller Modellen </li></ul>
 5. 5. <ul><li>Kennis van methodische aspecten Kennis van theoretische denkmodellen Multimethodisch </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Kennis van methodische aspecten Kennis van theoretische denkmodellen Eclectisch-Integratief Model </li></ul>
 7. 7. Kennis van methodische aspecten Kennis van theoretische denkmodellen <ul><li>Drie-Werelden model </li></ul>
 8. 9. Normatief/Ethisch Theorieën hypothese Actie/Handelen situatie Paradigma’s Metakader Veening’s Zeshoek
 9. 10. Waardenkaders Fasen Metavisie eclectisch-integratief Ideologie e.d. over o.a. communicatie beïnvloedingsprocessen en leerprocessen Kennis/Theorie Visie Referentiekaders Mens Gedrag Maatschappij Kennis/Theorie Blz 73
 10. 11. Fasen Interactioneel Probleeminhoudelijk Probleemafwikkeling Cliëntontwikkeling Interactieafwikkeling Initiatief cliënt Activerende rol mwer Meer zelfsturing cliënt Zelfsturing contactlegging, initiatief/sturing mwer Afbouw werkrelatie wel/niet bereid tot hulp wel/niet bewust van probleem of acceptatie bereid tot hulp bewust van probleem en acceptatie bereid tot aanpakken daadwerkelijk stappen zetten Intake Handhaving nieuwe aanpak probleemanalyse doelformulering strategiebepaling uitvoering probleemspecifieke interventies afsluiting evaluatie
 11. 12. Kritisch Reflectieve Praktijk, de KPR Hoofdstuk 3
 12. 13. Noodzaak tot Kritische Reflectie <ul><li>Verantwoording </li></ul><ul><li>Richting geven aan handelen </li></ul><ul><li>Ontwikkeling professionaliteit </li></ul>
 13. 14. Invalshoeken KRP <ul><li>Normatieve (inhoudelijk of substantieel) </li></ul><ul><li>Instrumentele (werkt het?) en hoe komt het dat het werkt? (technisch) Klopt het? </li></ul><ul><li>Normatieve heeft de regie over de instrumentele </li></ul>
 14. 15. Bootsma <ul><li>Sorteermachine om het werk van MW te toetsen </li></ul><ul><ul><ul><li>Het objectieve (feitelijke) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Het subjectieve (de beleving) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Het sociale (moreel, opvattingen over normen en waarden) </li></ul></ul></ul>
 15. 16. Bootsma <ul><li>Waar kom je deze drie werelden tegen? </li></ul><ul><ul><li>in de situatie </li></ul></ul><ul><ul><li>in het probleem van de cliënt </li></ul></ul><ul><ul><li>in de relatie tussen cliënt en werker </li></ul></ul><ul><ul><li>in de reflectie op het beroepshandelen </li></ul></ul>
 16. 17. Bootsma <ul><li>Bootsma vat dit samen in drie vragen rond zorgvuldig hulpverlenen </li></ul><ul><ul><ul><li>Waarover praat ik met mijn cliënten? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hoe doe ik dat? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Wanneer grijp ik wel of niet in en wat zijn mijn overwegingen daarbij? </li></ul></ul></ul>
 17. 18. <ul><li>Opdracht om vraagstukken te ontwerpen </li></ul><ul><li>Normatief en Instrumenteel </li></ul><ul><li>Objectief, subjectief, sociaal </li></ul><ul><li>Klopt het? </li></ul><ul><li>Werkt het? </li></ul><ul><li>Mag of moet het? </li></ul>Werkplaats

×