College6 Bootsma

3,748 views

Published on

Hoe praat ik met cliënten?

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

College6 Bootsma

 1. 1. Kennis van theoretische denkmodellen <ul><li>Drie-Werelden model </li></ul><ul><li>College 6 </li></ul><ul><li>Hoe praat ik met cliënten? </li></ul>
 2. 2. Criteria van Toetsing <ul><li>Waarover praat ik? </li></ul><ul><ul><li>evenwichtige aandacht voor objectieve, subjectieve en sociale aspecten </li></ul></ul>
 3. 3. Criteria van Toetsing <ul><li>Hoe praat ik met de cliënt? </li></ul><ul><li>Een open en gelijkwaardig gesprek </li></ul><ul><li>Kwaliteit communicatie </li></ul><ul><li>Dialoog </li></ul>
 4. 4. Hoe kan de maatschappelijk werker recht doen aan het verhaal (en aan de claims) van de cliënt? Hoofdstuk 6
 5. 5. “ Te allen tijde zal de mwer in de relatie met de cliënt zich laten leiden door respect voor de cliënt” Voorstel opleidingsprofiel
 6. 6. Zij zal serieus nemen wat deze wenst en nastreeft, zonder zich volledig te identificeren met de belangen van de cliënt zoals deze die ziet. Voorstel opleidingsprofiel
 7. 7. In de samenwerkingsrelatie kan zij zowel medestander als ‘tegenspeler’ van de cliënt zijn. Voorstel opleidingsprofiel
 8. 8. Zij doet recht aan het verhaal van cliënten maar heeft ook een eigen verhaal. Op deze manier kan een dialoog ontstaan Voorstel opleidingsprofiel
 9. 9. Accepteren, Bespreken (ter discussie stellen) Reduceren Zij kan de claims:
 10. 10. Accepteren, <ul><li>De maatschappelijk werkster maakt Mea’s definitie tot de hare en schakelt haar eigen normen en waarden uit </li></ul>Zij kan de claims:
 11. 11. Bespreken (ter discussie stellen)
 12. 12. Ter discussie stellen <ul><li>De geldigheid in samenspraak met haar onderzoeken en vaststellen. </li></ul><ul><li>In een machtsvrije relatie. </li></ul><ul><li>= </li></ul><ul><li>Communicatief handelen (Habermas) </li></ul>
 13. 13. Strategisch Handelen <ul><li>Verleiden, overtuigen, opdringen, afgedwongen overeenstemming </li></ul>
 14. 14. Conversatie, onderhandelen op basis van goede trouw <ul><li>Een gemeenschappelijke en morele activiteit waarin gesprekspartners voortdurend bezig zijn een gemeenschappelijke realiteit te construeren </li></ul>
 15. 15. Reduceren <ul><li>De mwer is eenzijdig in haar interesse voor de verschillende facetten waaruit het probleem kan bestaan </li></ul><ul><ul><ul><li>Moraliseren </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Psychologiseren </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Verzakelijken </li></ul></ul></ul>
 16. 16. Goed bekeken is beter begrepen. Je eigen professionaliteit onder de loep.
 17. 17. Hoe kun je reflecteren op je eigen handelen en je positie? <ul><ul><li>Ben ik effectief? </li></ul></ul><ul><li>Technisch-instrumentele competentie </li></ul><ul><ul><li>Identiteitsaspect </li></ul></ul><ul><ul><li>beheersaspect </li></ul></ul><ul><li>Normatieve competentie </li></ul><ul><ul><li>verkeersaspect </li></ul></ul><ul><li>Persoonlijke competentie </li></ul><ul><ul><li>Wat weet ik? </li></ul></ul><ul><ul><li>Wat is goed en rechtvaardig? </li></ul></ul><ul><ul><li>Doe ik de ander recht? </li></ul></ul><ul><ul><li>Hoe wil ik zijn? </li></ul></ul><ul><ul><li>Ben ik waarachtig, trouw aan mijzelf? </li></ul></ul>
 18. 18. aandacht, geen aandacht, en verkeerde aandacht
 19. 20. Hoofdstuk 8 Het diagnose-receptgesprek
 20. 21. Volgende week: Wanneer wel of niet ingrijpen en welke overwegingen heb ik daar bij?
 21. 22. Drie wereldenschema Wereld Onderwerp Bewering Geldigheidsclaim Zienswijze gesprek Reductie Competentie Objectief (beheer Feiten Beschrijvend = descriptief of empirisch Waar/onwaar? Theoretisch Technisch Zakelijk Verzakelijking Methodisch-technische professionaliteit Sociaal (verkeer) Normen en Waarden Normatieve bewerin g , voorschrijvend = prescriptief Juist/Onjuist? Moreel/Juridisch Moralisering/juridisering Normatieve professionaliteit Subjectief (identiteit) Gevoelens Expressieve bewering (On)Waarachtig Psychologisch/therapeutisch Psychologisering/therapeutisering Persoonlijke professionaliteit

×