Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

MY ROOTS BECOME OUR WINGS

67 views

Published on

Proiect Erasmus+ 2018-2020

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

MY ROOTS BECOME OUR WINGS

  1. 1. "MY ROOTS BECOME OUR WINGS" - TRAVEL AGENCY- proiect Erasmus + între școli Nr. de referință: 2018-1-CY01-KA229-046875_2 Acest material este realizat cu sprijinul Comisiei Europene in cadrul programului Erasmus+. Conținutul reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului.
  2. 2. 2018- 2020  Parteneri din 6 țări europene: - DIMOTIKO SCHOLEIO AGIAS NAPASANTONI TSOKKOU, Agia Napa, Cipru - VOLKSSCHULE ST.PETER AM WIMBERG, St.Peter am Wimberg, Austria - DIREZIONE DIDATTICA STATALE 2° CIRCOLO "G. CIRINCIONE, Bagheria, Italia - VILKAVISKIO SALOMEJOS NERIES PAGRINDINE MOKYKLA, Vilkaviškis, Lituania - SZKOLA PODSTAWOWA NR 13 IM. KEN, Olsztyn, Polonia  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 9 „NICOLAE ORGHIDAN” Brașov, România
  3. 3. OBIECTIVE:  dezvoltarea abilităților de bază și transversale, cum ar fi: competențele antreprenoriale, competențele digitale și multilingvisticel în toate domeniile de învățare și predare, folosind activități formale și non-formale inovatoare, centrate pe elev  îmbunătățirea nivelului competențelor cheie, în special în ceea ce privește relevanța acestora pentru viața actuală și contribuția lor la o societate coezivă;  promovarea tehnologiei ca instrument în educația antreprenorială pentru promovarea învățării independente, pe tot parcursul vieții și a incluziunii sociale (în societatea locală, națională și europeană);  dezvoltarea abilităților sociale și personale ale participanților;  oferirea de oportunități pentru fiecare participant(profesor și elev) de a experimenta cultura, de a participa în activitățile de învățare, predare și formare și de dezvoltare a abilităților și competențelor, promovând astfel cunoașterea patrimoniului cultural al Uniunii Europene;  sprijinirea participanților în planificarea și implementarea practicilor de abordare a evitării excluderii sociale;  creșterea gradului de conștientizare cu privire la puterea programelor Erasmus + pentru susținerea dezvoltării abilităților transversale.
  4. 4. REZULTATE Rezultatele proiectului vor consta atât în dezvoltarea competențelor, cât și în rezultate concrete (tangibile), precum:  cărți (cărți de bucate, culegere de activități, ghiduri turistice);  platforme social- media;  broșuri;  produse de diseminare  dicționar online multilingv;  culegere de bune practici din școală și din clasă, cu focus pe dobândirea de competențe  competențele privind incluziunea școlară și valoarea socială și educațională a patrimoniului cultural european.
  5. 5. Short-term joint staff training events/Evenimente comune de instruire a personalului pe termen scurt  C1- ''Structured Non-Formal Learning for Educational Inclusion and Social Cohesion'‘- Cipru, octombrie 2018  C2- "Entrepreneurial Education in the 21st Century School '‘- România, octombrie, 2019  C3- "Culture in a Box”- Austria, martie 2019
  6. 6. Short-term exchanges of groups of pupils/Schimburi pe termen scurt ale grupurilor de elevi  C4- "Must-haves for the Teacher and the Learner - Tablets, Scratch and ICT tools as new ways of Teaching and Learning in Schools„- Polonia, mai 2019  C5- “Let me show you my Country”- Italia, martie 2020  C6- "Our roots become our wings“- Lituania, mai 2020
  7. 7. VĂ MULȚUMIM  Mai multe aflați aici: https://twinspace.etwinning.net/72502/home https://mrbow-ta.blogspot.com/

×