Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rotterdamkort Forum discussie

1,218 views

Published on

Discussie over Forum winkelcentrum in Rotterdam. Presentatie 14 mei 2013

Published in: Business
 • Be the first to comment

Rotterdamkort Forum discussie

 1. 1. Twee miljoen winkelmeters in de stadgaan verdwijnenDe komende zeven jaar krimpt het winkeloppervlak in stedelijke gebieden sterk. Intotaal zal er twee miljoen vierkante meter verdwijnen, zo blijkt uit een analyse dieadvieskantoor Booz & Company heeft gemaakt op verzoek van Het FinancieeleDagblad.De teruggang betekent dat 17% van het totale winkeloppervlak verdwijnt. Debelangrijkste reden daarvoor is dat kopers internet hebben ontdekt. Boozvoorziet onder meer een sterke teruggang van het aantal kledingwinkels, omdatmensen vaker online kleding kopen. Het aandeel van online verkochte kleding zalstijgen van 5,6% nu naar circa 25% in 2020. Van elektronica wordt al een vijfde viainternet gekocht en dat zal naar schatting stijgen naar 40%.De trend is nu al duidelijk zichtbaar. De omzet in winkelstraten is dit jaar tot Pasenmet 7% gedaald, zo meldt marktonderzoeksbureau GfK. In diezelfde periodeverkochten webwinkels juist 18% meer.FD16 april 2013
 2. 2. Het CBS meldde gisteren dat de omzet van de detailhandel in februari bijna 5% lagerwas dan het jaar ervoor. De omzet van internetbedrijven steeg wel.Ondernemers in de winkelstraat voelen de druk toenemen. Hun winsten dalen, omdatklanten vaker onderhandelen over de prijs. Door de omzetdaling lopen winkeliers ookvaker omzetbonussen van fabrikanten mis. Door het verdwijnen van winkels keren naarverwachting meer bewoners terug naar de binnensteden, waar ook meer ruimte komtvoor amusement en horeca. Winkelketens en fabrikanten zullen meer showrooms instadscentra openenFD 16 april 2013
 3. 3. Dalende margesDalende omzettenDalende loyaliteitVeeleisende klantenGoede geïnformeerde klantenGebrek aan kennis en informatie overheidGebrek aan vaardigheid personeelGebrek aan “agility” organisatiesTunnel visie gemeenten en bestuurdersSnelle ontwikkeling technologieNieuwe kaders en visieNieuwe business modellenAndere doelstellingenAnder koopgedragAndere koopmotievenKeuze vrijheidPersonalisering van devraag
 4. 4. InternetInformatieCommunicatieTransactiesinfrastructuurTransparantieAanbodPrijzenAanwezigheid/tracking trackingedragIndividualisering24.7Overbrugging tijd,plaats,momentVan aanbod naar vraagGroupingSocial mediaCrowd sourcingmodulairityDrivers of changeAdoptie van technologie
 5. 5. probleemherkenningvergelijkingssitegooglemerken webwinkelskeuze winkel/dealer koopbesluitmarktplaatsTwitteren,facebookandersoriënterenoriëntatie Research/informatie communicatie actieKlanten kopen anders dan vroeger
 6. 6.  Kleinere winkels (minder wvo) Minder winkels Integratie internet in winkels Andere rol met fabrikanten (VMI) Recreatief winkelen, andere functie stadCentra gaan veranderen
 7. 7.  Aantrekkelijk centrum Looproute Nieuwe prestige winkels Trekt kopers van “buiten”Voorstanders
 8. 8.  Bouwoverlast in een moeilijke tijd Geen behoefte aan meer m2 Eenzijdig gemeentelijk beleid Consequenties voor andere winkels. Gevolgen voor buurten en randgemeentenTegenstanders
 9. 9.  Behoefte aan regie Behoefte aan support Behoefte aan geldWinkels bepalen de leefbaarheid van buurt enplaats!Winkeliers vechten tegenleegstand
 10. 10. Vloerproductiviteit
 11. 11. Veranderend consumentengedrag uit zich dus in anderwinkelgedrag, waarbij de consument bewust kiest voor bepaaldewinkelgebieden ten koste van andere. De winnaars zijn de kleinewinkelgebieden die voorzien in de behoefte van consumenten die opzoek zijn naar snelheid en gemak en de grote winkelgebieden dievoorzien in de behoefte aan beleving. De middengroep, die tussen walen schip valt, kenmerkt zich vaak door een beperkte bereikbaarheid,betaald parkeren en mist in veel gevallen de gezelligheid en het horeca-en culturele aanbod van bijvoorbeeld een historisch centrum.Rabobank mei 2013
 12. 12. Kwaliteitsaspecten
 13. 13. Omzet centrum
 14. 14.  Internetverkopen nemen nog sterk toe Koopgedrag gaat nog meer veranderen doormobiele toepassingen Nieuwe winkelconcepten vragen om minderm2 (daling wvo) Klanten kopen kritischer Winkelen wordt recreërenOverwegingen
 15. 15.  Forum is positief mits er een regie komt voorheel het centrum Mits er een visie komt over anderewinkelgebieden met consequenties Mits er ook geïnvesteerd wordt in de gekozengebieden Mits rekening gehouden wordt metrandgemeenten Mits rekening gehouden wordt metconsequenties bestaande winkeliersLaat inwonersbelang prevalerenboven (partij)politiek belang
 16. 16. {Denk na over deconsequentiesStel eisen over randvoorwaarden

×