Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

future of retail

562 views

Published on

presentation at NRW on november 20th 2012 in the hague. The future of shops and retail. 10 min presentation

Published in: Business
 • Be the first to comment

future of retail

 1. 1. Retail 2012Plan voor actie! cor@cormolenaar.nl
 2. 2. Retail non-food lijdt fors verlies in deeerste zes maandenRetailers in non-food hebben eendesastreus eerste halfjaar achter de rug. Invergelijking met 2011 is de omzet nog eensmet 5,5 procent achtergebleven. Eenderde van de ondernemers boekte eennegatief bedrijfsresultaat. Steeds meerretailers kunnen niet meer aan hunbetalingsverplichtingen voldoen. Dieconclusies zijn afkomstig van AlfaAccountants en Adviseurs, dat periodiek definanciële stemming peilt bij haar klanten inde non-foodretailsector.Alfa accountants 31-08-12 cor@cormolenaar.nl
 3. 3. Verdere stijging winkelleegstand AMSTERDAM – De leegstand van winkelruimtes isin het eerste half jaar van 2012 verder toegenomen.Dit blijkt woensdag uit cijfers van de NederlandseVereniging van Makelaars.Ongeveer 2 miljoen vierkante meter winkelruimtestond halverwege 2012 leeg. Dit komt neer op 6400lege winkelpanden: een stijging van 8,2 procent tenopzichte van begin 2012.Nu.nl 26 september 2012 cor@cormolenaar.nl
 4. 4. NSI en Corio verloren deze week de laatstekans om nieuwbouw in het HeerlenseMaankwartier te stoppen.De zaak is illustratief voor de vaak tegengestelde belangen vangemeenten en zittende vastgoedbeleggers.De vraag naar kantoren en winkels neemt af, toch worden er nog steedsnieuwe gebouwd. Bijvoorbeeld in het Maankwartier in Heerlen. Totfrustratie van de eigenaren van omliggende panden, in dit gevalvastgoedbeleggers NSI en Corio. Zij hebben tot aan de Raad van Stategeprobeerd de bouw -tegen te houden. Deze week verloren ze de zaak.FD 10 november 2012 cor@cormolenaar.nl
 5. 5. cor@cormolenaar.nl
 6. 6. Online is growing Share development online versus offline sales in Non Food Retail in the Netherlands100%80%60% Online Based Non Food Retail Store Based Non Food Retail40%20% Source: Data monitor, thuiswinkel.org, HBD, Q&A Research 0% 2012 2000 2005 2010 2015 2020
 7. 7. Decreasing floor productivity Development floor productivity in the Netherlands (2000=100)140130120110 Retail Total100 Food Retail 90 Non Food Retail 80 70 60 Source: Locatus, HBD, Q&A Research 2012 2000 2005 2010 2015 2020
 8. 8. SQUEEZE 1a t/m 1cDemografische, economische en maatschappelijkeontwikkelingen zetten rem op retailbestedingen SQUEEZE 2 Internet vergroot de transparantie en dat leidt tot meer prijsconvergentie SQUEEZE 3 Internet verhoogt de concurrentiedruk door nieuwe toetreders cor@cormolenaar.nl
 9. 9. Conclusie Internetomzet groeit naar 20%-25% van de non-food Opbrengst per m2 daalt naar 55% van 2000 Sanering winkelaanbod Clustering winkellokaties cor@cormolenaar.nl
 10. 10. Nieuw retail model gebaseerd op integra e winkel/internetOmzetsnelheidHoog Winkelvoorraad om direct te verkopen en mee te namen naar huis. Extra assor ment op internet. Wordt verkocht Via webshop uit eigen voorraad of namens andere aanbieders. Hierdoor onbeperkt Assor ment mogelijk. Ar kelen worden thuislaag geleverd of Click en Collect service. 25% 50% assor ment 100% l cor@cormolenaar.nl
 11. 11. Traditional Sales Internet Sales Webshops met winkel/ Klassieke Pure Players pop-up stores Retailers Winkels met webshop Traditional Sales/online sales in shop Offline Online cor@cormolenaar.nl
 12. 12. Gevolg Integratie internet leidt tot short tail in de winkel, longtail via ander distributiemethodiek. Winkels kleiner, leuker en beter Winkels stimuleren weer zintuigen Klanten worden gemotiveerd naar winkels te komen cor@cormolenaar.nl
 13. 13.  In de toekomst zal het winkelgebied in steden kleiner worden: recreatief shoppen Winkels worden kleiner en kwalitatief beter en meer onderscheidend. Mobiel internet wordt de facilitator van handelen.STELLINGAls klanten niet gemotiveerd worden naarwinkels te gaan zal het bestaansrecht vanwinkels eroderen. cor@cormolenaar.nl
 14. 14. cor@cormolenaar.nl

×