Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Gezondheid samen-delen-cordaid-memisa-oktober-2011

660 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Gezondheid samen-delen-cordaid-memisa-oktober-2011

 1. 1. Donateursblad van Cordaid Memisa 78e jaargang 3 | 2011Gezondheid!samen delen
 2. 2. Second opinion Ik houd van wandelen. Lekker in de buitenlucht, het liefst in de natuur: dat doet me goed. Fysiek, omdat mijn lichaam beweging krijgt. En mentaal, omdat ik mijn gedachten de vrije loop kan laten, even niets hóef en steeds weer nieuwe dingen hoor, ruik en zie. Heel inspirerend, vind ik dat. De inspiratie en rust die ik uit wandelen haal, gun ik iedereen. Mede daarom spoorde ik mensen aan om van 9 tot en met 11 september mee te doen aan de Walk for Women. Maar dat was niet de enige reden. Het wandelweekend was namelijk niet alleen goed voor deelnemers. Het ging om een sponsorloop voor zwangere vrouwen, jonge moeders en hun baby’s in Tanzania. Elke deelnemer liep 600 euro bij elkaar om die vrouwen via Cordaid Memisa te ondersteunen. En zij kunnen wel wat ondersteuning gebruiken. Een Tanzaniaanse moeder loopt onnodig veel kans in het kraambed te sterven. Haar kindje redt het vaak evenmin. Cordaid Memisa zorgt samen met lokale partnerorganisaties voor gezondheidscentra, bevallingskits en trainingen voor verloskundigen. De organisatie kreeg van de Walk for Women-deelnemers in totaal 68.000 euro gestort. Bijeengebracht met ruim 100 mensen. Dochters met moeders; oma’s met kleinkinderen; zusjes, nichtjes, vriendinnen en collega’s. Samen liepen we tien tot vijfentwintig kilometer, door de duinen en over het strand. We genoten volop. Van elkaars gezelschap, de activiteit en de omgeving. Maar meer nog van het verschil dat we maakten voor moeders in Afrika. Want wie houdt er nu niet van een wandeling die levens redt? ruth jacott 4 voorlichtinGSfilM Groot SucceS in Malawi 6 tv-proGraMMa toont bevallinGen in kaMeroen 13 teruGblik walk for woMen en verder 2 Second opinion 10 de StatuS 11 dokter hier, dokter daar 12 nieuwSberichten 15 nalaten aan cordaid MeMiSa2 Gezondheid! samen delen Donateursblad van Cordaid Memisa 3 | 2011 3
 3. 3. videoproject voorlichtinGSfilM De film Who Cares is voor en door Malawianen gemaakt. Op een professionele manier. Er kwam een script, er waren audities en er werden in verschillende dorpen opnamen gemaakt. In de Groot SucceS in Malawi film komen gevoelige onderwerpen aan bod. ‘We hebben deze onderwerpen verpakt in verschillende verhalen. Bijvoorbeeld Scène 2: Een toevallig passerende Dora ploeteren langs de weg. Ze bren huis en vertelt haar dat ze naar een thuiszorger ziet gt Dora naar over een zieke vrouw die overlijdt omdat ze haar heil zoekt echte arts moet. bij een medicijnman, niet bij een kliniek. En over iemand met hiv, die verzorgd wordt door het gezin van zijn broer.’ Aan het woord is Joke van Kampen, directrice van de Story Workshop Educational Trust (SWET). ‘Deze aanpak werkt beter dan voorlichtingsmateriaal waarin gezegd wordt: zo en zo hoort het. In onze film komen emoties beter naar voren. Daarmee raak je mensen.’ voorlichtinG Who Cares is slechts één van de producties waarmee SWET gevoelige thema’s bespreekbaar wil maken. Joke van Kampen: ‘We maken educatief amusement. Niet alleen films. We zijn ook bekend om onze hoorspelen. Op zaterdagavond is er Scène 3: Als de thuiszorger met een bijvoorbeeld een soap van ons op de nationale radio. Die loopt collega komt kijken of Dora al naar een arts is gew al twaalf jaar. Iedereen in Malawi volgt het.’ Radio is veruit het eest, stuurt Dora’s moeder hen weg. Dora zelf blijft ziek. populairste medium in het land, vertelt de directrice. ‘Televisies Uiteindelijk gaat ze wel naar een ziek enhuis. Maar zijn er weinig. Mensen hebben daar vaak de elektriciteit niet dan is het te laat. voor.’ Om de film Who Cares te vertonen, ging SWET met een scherm en beamer langs de dorpen. Zo kreeg iedereen de kans om de film te bekijken. verzorGinG De SWET-producties gaan over tal van onderwerpen; van mensenrechten tot moeder- en kindsterfte. In Who Cares gaat het onder andere over oude rolpatronen en tradities die goede zorg belemmeren. Mensen met hiv/aids – 12 procent van de Malawische bevolking – worden bijvoorbeeld doorgaans verzorgd door vrouwelijke familieleden. ‘In Malawi heerst het idee dat deze taak bij die groep hóórt te liggen’, zegt Joke van Kampen. ‘Zelfs al zijn die vrouwen er niet voor opgeleid. Professionele thuiszorgers worden buiten de deur gehouden. Ook uit angst dat de gemeenschap anders ontdekt dat er aids De dag van de première van de spee lfilm Who Cares is in de familie.’ Na het zien van Who Cares zijn veel mensen De theatergroep van SWET voert voor af nog een toneelstuk op. zich er beter van bewust hoe levensgevaarlijk taboes kunnen zijn, vertelt de directrice. Inclusief de invloedrijke chiefs. ‘Ook voor hen is deze film een echte eye-opener.’ Scène 1: Dora is ziek. Doodziek. Van de medicijnman uit het dorp moet ze kruiden gaan zoeken. Met de verzamelde kruiden maakt hij een ‘medicijn’. ‘we raken MenSen door eMotieS te tonen’ een SpeelfilM Gebruiken alS voorlichtinGSMiddel. niet zo bijzonder? wel in Malawi. daar Gebeurt het voor het eerSt. dorpen lopen uit oM de filM who careS te zien, Gefinancierd door cordaid en GeMaakt door cordaid MeMiSa partner Swet. na afloop wordt er naGepraat. ‘who careS iS een eye-opener.’ Na het toneelstuk geeft de lokale dan sgroep ook nog een show weg. Zij doen een trad itionele dans.4 Gezondheid! samen delen Donateursblad van Cordaid Memisa 3 | 2011 5
 4. 4. tv-proGraMMa toont bevallinGen in kaMeroen in kaMeroen Sterven helaaS noG veel vrouwen en kinderen in het kraaMbed. Mede doordat aanStaande MoederS vaak in hun hut bevallen, onder Slechte oMStandiGheden. en bij coMplicatieS niet op tijd het ziekenhuiS kunnen bereiken. vijf kerSverSe nederlandSe ouderS zaGen die oMStandiGheden afGelopen zoMer Met eiGen oGen. het tv-proGraMMa ncrv babybooM volGde hen tijdenS een Speciale reiS naar kaMeroen. ‘dit hakt erin, dat MaG je beSt weten.’ Het tv-programma NCRV Babyboom volgt 100 stellen met een kinderwens. Zij worden gefilmd tot en met de geboorte van hun kind. Deze zomer was Babyboom in Kameroen. In ons land kan men rekenen op uitstekende gezondheidszorg. Om te laten zien dat dit in veel landen niet vanzelfsprekend is, maakte de NCRV samen met Cordaid Memisa een speciale aflevering waarin moeder- en kind zorg centraal stond. Samen met de Nederlanders ouders die in eerdere afleveringen nog zwanger waren, ging presentatrice Caroline Tensen langs bij zwangere vrouwen in Kameroen. De prille ouders Rebecca en Vikash klopten aan bij Jeanne. van MeSje tot Matje Jeanne (26) was hoogzwanger en had haar hut al helemaal klaargemaakt voor de bevalling. Oftewel: ze had een stuk zeep en een scheermesje gekocht. Met dat mesje zou de traditionele Het gebeurt vaker dat vrouwen met weeën in een kruiwagen of Genevieve en Ricky laten pasgeboren jongetje Ricky zien achter op de fiets naar de kliniek de gezondheidsprojecten in Kameroen. ‘Het is een luxe als iemand worden gereden. een auto heeft om een zwangere vrouw mee weg te brengen. Het gebeurt vaker dat vrouwen met weeën in een kruiwagen of achter vroedvrouw de navelstreng doorsnijden. In Kameroen gebeurt op de fiets naar de kliniek worden gereden.’ dat ook regelmatig met bamboe. Het risico op levensbedreigende Marceline (28) is zo’n vrouw die complicaties kreeg tijdens haar infecties is in beide gevallen groot. En Jeanne wist dat. Ze was ook bevalling. ‘Een stuitligging!’, had de vroedvrouw geroepen. Ze erg bang dat ze haar kindje zou verliezen. Toch dacht ze er niet moest direct naar de kliniek voor een keizersnee. Haar leven aan om naar een ziekenhuis te gaan. ‘Daar ga je alleen heen als en dat van haar kind hingen aan een zijden draadje. Marceline je een probleem hebt’, zei ze. ‘Gelukkig ging het met mijn eerste had het geluk dat ze met de vroedvrouw in een busje mee kon. kindje wel goed.’ Ze liet Rebecca en Vikash zien waar de bevalling ging plaatsvinden: op een dun matje op de roodgekleurde grond. Rebecca ging er even op liggen en schrok. ‘Ik voel nu al dat het hard en bobbelig is’, zei ze. ‘Pijnlijk haast. En dan al dat stof op de vloer en de insecten die hier rondvliegen.’ van fietS tot buSje De traditionele vroedvrouw die thuis bij bevallingen helpt, is geen opgeleide verpleegkundige. Ze heeft geen medische kennis, alleen ervaring met eerdere bevallingen. Toch is zij vaak degene die ter plekke moet inschatten of er complicaties zijn. En die er dan voor moet zorgen dat de aankomende moeder naar een kliniek vervoerd wordt. ‘Tijd is op zo’n moment erg kostbaar’, zegt Piet van Gils van Cordaid Memisa. Hij is bij Cordaid Memisa verantwoordelijk voor Moeder krijgen voorlichting over alles wat met gezondheid van hun kind te maken heeft Jeanne laat zien waar ze gaat bevallen6 Gezondheid! samen delen Donateursblad van Cordaid Memisa 3 | 2011 7
 5. 5. Haar pijnlijke weeën werden steeds heviger tijdens de rit over de Ricky, naar wie Marceline uiteindelijk haar kindje vernoemde. van de hut naar de kliniek hobbelige zandweg naar de kliniek. Eenmaal daar bleek er geen ‘Het was heel bijzonder om het pasgeboren jongetje te zien’, vertelt De Kameroense Jacquette (21) was tijdens haar zwangerschap brancard of rolstoel te zijn. Ze moest het laatste stukje lopen: op Genevieve. ‘Zeker na zo’n moeilijke start. Volgens mij is de vreugde naar alle prenatale controles geweest. Ze wilde ook haar bevalling eigen kracht de trappetjes op en de drempels over. Zou ze op tijd van een moeder die haar gezonde kindje in de armen sluit, overal ter in de kliniek laten plaatsvinden en niet thuis in haar hutje. Die zijn? wereld hetzelfde.’ bevalling verliep voorspoedig: drie uur nadat ze met weeën was binnengekomen, had ze haar kindje al in de armen. Caroline Tensen van Stilte tot vreuGde en de Nederlandse prille moeder Sandra hadden Jacquette de kliniek zien betreden. Dolenthousiast kwamen ze even kijken bij De Nederlandse Genevieve en Ricky, zelf net ouders, zagen ‘De vreugde van een moeder die haar de nieuwgeborene: een kerngezond meisje, dat ter plekke de naam Marceline de kliniek binnenkomen. Ze bleven staan bij de deur van de operatiekamer. Daar werd de baby razendsnel uit de buik gezonde kindje in de armen sluit, Caroline kreeg. ‘Dag lieverd’, zei de tv-presentatrice. ‘Je bent nog geen halfuur oud.’ gehaald. ‘Het was doodstil achter de deur, we hoorden geen gehuil’, is overal ter wereld hetzelfde.’ vertelt Genevieve terugblikkend. Toen de baby uit de buik was, bleef cordaid MeMiSa financiert preStatieS het doodstil liggen. Reanimatie volgde. ‘Dat leek een eeuwigheid Jacquette’s bevalling is een voorbeeld van het soort succes dat te duren’, zegt Ricky. ‘Het enige wat je op zo’n moment voelt, is Cordaid Memisa beloont. Beloont? Inderdaad: Cordaid Memisa machteloosheid. Er is niets dat je kunt doen.’ Na tien minuten stilte stort niet elk jaar een bedrag aan klinieken en ziekenhuizen, hoorden Genevieve en Ricky wél gehuil. ‘Een enorme opluchting’, zegt maar betaalt alleen voor goede en geleverde diensten. Klinieken krijgen een vergoeding voor de handelingen die ze hebben verricht, zoals bijvoorbeeld het aantal veilig uitgevoerde bevallingen of het aantal malariabehandelingen. Het geld gaat pas naar de kliniek als het resultaat is bereikt en de kwaliteit is gecontroleerd. Prestatiegericht Financieren (PBF), heet dit. Het beloonsysteem loopt nu vier jaar in Oost-Kameroen. Bij kerkelijke zorginstellingen, niet bij overheidsziekenhuizen. Het ministerie van Gezondheidszorg is zo enthousiast over de PBF-resultaten, dat ook zorginstellingen van de overheid binnenkort prestatiegericht gefinancierd gaan worden. Met de steun van de nieuwe donateurs kan Cordaid Memisa de zorg voor 50.000 moeders in Kameroen verbeteren. Moeder Sandra met de pasgeboren Kameroenese baby Caroline bevallen in kaMeroen cordaid MeMiSa heet nieuwe donateurS Veel vrouwen in Kameroen kiezen ervoor thuis te bevallen. welkoM! ‘Omdat ze vaak niet de kleine vergoeding kunnen opbrengen Dankzij de TV uitzending NCRV Babyboom heeft Cordaid Memisa die klinieken vragen’, zegt Piet van Gils. ‘Daarnaast is de steun gekregen van meer dan 11.000 nieuwe donateurs. het bijvoorbeeld ook gebruikelijk dat kinderen ter wereld Mede met hun steun kan Cordaid Memisa de zorg voor 50.000 komen in een vertrouwde omgeving voor de moeder.’ moeders en kinderen in Afrika verbeteren. Heel veel dank Lokale ziekenhuizen en klinieken waarmee Cordaid hiervoor! Memisa samenwerkt, wijzen vrouwen op de risico’s van thuisbevallingen. ‘Natuurlijk blijft het jammer dat veel aanstaande moeders niet in een kliniek willen bevallen. Daar moeten we nog een slag in slaan. Maar dat zij steeds vaker wel vóór en na hun bevalling langskomen, is een grote stap vooruit.’ Na hun zwangerschap brengen veel moeders hun baby naar de kliniek. Daar wordt deze gewogen, gemeten en ingeënt. De klinieken gebruiken deze bezoeken om voorlichting te geven over moederschap en de verzorging van het kind. Dat is erg belangrijk, want één op de vijf kinderen haalt de vijfde verjaardag niet. Dat komt door ondervoeding of bloedarmoede als gevolg van malaria. Moeders zijn zeker niet dom, maar wel vaak onwetend. Zij hebben veel aan praktische adviezen. Zoals de tip om baby’s niet te snel aan de andere borst te zetten. Want pas na een minuut of tien krijgt de baby naast water ook voedingsstoffen binnen. Deze kliniek krijgt pas geld van Cordaid Memisa nadat de behandeling is uitgevoerd8 Gezondheid! samen delen Donateursblad van Cordaid Memisa 3 | 2011 9
 6. 6. dokter de StatuS hier dokter dankzij uw Steun aan cordaid MeMiSa wordt de GezondheidSzorG in de arMSte landen daar werken aan Gezondheid. Structureel toeGankelijker. hier leeSt u de dat doen ze Met hart, StatuS van ĒĒn van de lopende projecten. ziel en zaliGheid. waar reGien berendSchot (24) – net afGeStudeerd elizabeth conteh (54) ter wereld ze hun vak verloSkundiGe, verloSkundiGe in opleidinG, ook uitoefenen... acadeMie verloSkunde MaaStricht Midwifery School, Sierra leone Waarom ben je verloskunde gaan ‘Ik wil ontwikkelingswerk gaan doen in Afrika. Daar ‘Omdat er in Sierra Leone veel vrouwen studeren? is een tekort aan goed opgeleide verloskundigen. in het kraambed sterven. Onnodig veel. Dé reden dat ik koos voor dit vak. Al snel ervoer Deels is het probleem dat er gewoon niet ik hoe bijzonder dit beroep is. Tijdens mijn eerste genoeg verloskundigen zijn. Ik ben al 31 jaar stage maakte ik voor het eerst een bevalling mee. verpleegkundige en toen ik de kans kreeg om een Dat was indrukwekkend. Ik huilde het hardst van tweejarige opleiding te volgen tot verloskundige, allemaal toen baby Floris ter wereld kwam. Van greep ik die met beide handen aan. Want als ik het tevoren vroegen de ouders mij om foto’s te maken, diploma op zak heb, kan ik er daadwerkelijk voor maar door het huilen lukte dat gewoon niet. Daar zorgen dat meer moeders en baby’s de bevalling heb ik nu geen last meer van, maar het is nog overleven. Dat vind ik ook het mooiste aan dit vak: altijd een eer om bij zo’n bijzondere gebeurtenis dat een vrouw en haar baby de bevalling goed aanwezig te mogen zijn.’ doorstaan. Toen ik dat tijdens mijn stage voor het eerst meemaakte, was ik dolgelukkig.’ hoe zag een studieweek eruit ‘Tijdens de opleiding krijg je veel theorie, zoals voor jou? pathologie. Daarnaast doe je ontzettend veel ‘Op maandag en dinsdag volg ik colleges. Die gaan praktijkoefeningen. Bijvoorbeeld het reanimeren over medische problemen die een zwangerschap van pasgeborenen. Dit soort oefeningen, de life- bemoeilijken. Zoals een hoge bloeddruk of saving-skills, worden vaak herhaald. Daardoor kan diabetes. Op andere dagen zijn er praktijklessen. ik nu, zonder in paniek te raken, snel handelen in Daarin oefenen we life-saving skills. Ook situaties die ik natuurlijk liever niet meemaak. De leren we in die lessen over de kraamtijd en de opleiding duurt in totaal vier jaar. Vanaf het tweede verzorging van een pasgeborene. In het tweede jaar horen daar stages bij. Zoals in een ziekenhuis studiejaar is er een stage. Als stagiaire heb je bij de afdeling gynaecologie en bij zelfstandige direct een hoge werkdruk; er is een groot gebrek 60% praktijken. In het begin mocht ik alleen meekijken aan verloskundigen in dit land. Van dinsdag tot bij een bevalling. Maar bij een stage in het laatste donderdag bezoek je kersverse moeders om ze Bangladesh - In weInIg landen sterven zoveel RDRS pakt dit probleem aan. Zij is sinds 1997 jaar observeert er een verloskundige tijdens een voor te lichten over bijvoorbeeld de verzorging van bevalling die ik zelf begeleid.’ de baby en het geven van borstvoeding. En op de aankomende moeders In het kraamBed als In partnerorganisatie van Cordaid Memisa en traint traditionele andere dagen begeleid je bevallingen.’ Bangladesh: 150 per 100.000 geBoortes. de oorzaak vroedvrouwen. In 2008 begon ze een nieuwe serie trainingen. Wat is er moeilijk aan dit werk? ‘De druk is hoog. De zorg voor moeder en lIgt In het tekort aan professIonele hulp aan Doel is dat die vrouwen eerder complicaties bij aankomende kind is een grote verantwoordelijkheid. Dat ‘Allereerst is de studie best pittig. Naast de zwangere vrouwen. op het noord-Bengalese moeders herkennen en hen zo nodig doorverwijzen naar is tegelijkertijd ook de uitdaging. Tijdens een vakken over de zwangerschap krijgen we ook platteland heeft de organIsatIe rangpur dInajpur een ziekenhuis of kliniek. Daardoor is er voldoende tijd om stage werk je veertig uur. Er is een dag waarop je managementlessen. Zodat we vaardigheden rural servIce (rdrs) dIe hulp toegankelIjker gemaakt. sterfgevallen te voorkomen. spreekuur houdt, op kraambezoek gaat en dagen ontwikkelen om bijvoorbeeld mensen aan te en nachten waarop je dienst hebt. Dan kan het zijn sturen die ons kunnen helpen bij een bevalling. Ziekenhuizen en klinieken in Noord-Bangladesh hebben Sinds de RDRS actief is in Noordwest-Bangladesh, bezoeken dat de telefoon midden in de nacht rinkelt omdat Daarnaast moeten we dit werk uitvoeren met te weinig goed geschoolde verloskundigen. Ook zijn er zwangere vrouwen eerder prenatale klinieken, hebben zij er een vrouw gaat bevallen. Daar moet je dan in de middelen die ter plekke aanwezig zijn. In de niet genoeg artsen: zij kiezen liever voor een carrière in minder vaak lichamelijke klachten en is de moedersterfte no time kunnen zijn. Tijdens de stageperiode ben dorpen zijn bijvoorbeeld geen volledig ingerichte de stad. Hierdoor moet 80 procent van alle hoogzwangere gedaald. Er overlijden nu 76 vrouwen per 100.000 ik een paar keer verhuisd. De opleiding bepaalt klinieken. Er is vaak geen elektriciteit of stromend plattelandsvrouwen thuis bevallen, zonder professionele hulp. geboortes. Dat is ongeveer vijftig procent het landelijke in welke stad en bij welke praktijk je de stage van water en er ontbreekt ook dikwijls een basispakket een half jaar doorbrengt. Dat kan maar zo aan aan medicijnen en medische instrumenten. Als Complicaties worden hen of hun kind vaak fataal. moedersterftecijfer. RDRS viert dit succes niet. Het zijn er nog de andere kant van het land zijn. Het regelen van ik op pad moet, koop ik van mijn eigen geld latex altijd 76 te veel. andere woonruimte voor een paar maanden is niet handschoenen.’ altijd makkelijk. Maar het is het zeker waard.’10 Gezondheid! samen delen Donateursblad van Cordaid Memisa 3 | 2011 11
 7. 7. eerSte walk for woMen SponSorloop nieuwSberichten Groot SucceS luxaflex® helpt 5083 Gezinnen in conGo aSn jeuGdaMbaSSadeur bezoekt projecten aan MuSkietennetten tanzania de allereerSte walk for woMen heeft ruiM 68.000 euro opGebracht. Meer dan 100 vrouwen uit nederland liepen 9 t/M 11 SepteMber voor de MoederS en kinderen in tanzania in afrika. Vrijdagmiddag stonden de Vertrek vanaf het basiskamp vrijwilligers klaar om de camping de Lakens in deelneemsters welkom te heten Bloemendaal aan Zee ‘Ik ben nog geïnspireerder geraakt’ ‘Het was geweldig. Niet alleen het lopen, maar ook de filmpjes en de informatie’ Luxaflex® overhandigde de cheque op haar hoofdkantoor aan ASN Jeugdambassadeur Ella Verver (16) bezocht in augustus Jacqueline Leemkuil van Cordaid Memisa. een aantal bevallingsklinieken in Tanzania die door Cordaid Memisa worden gesteund. ‘Een indrukwekkende reis, hierdoor Een cheque om 5083 gezinnen in Congo aan een muskietennet ben ik nog gemotiveerder om me in te zetten voor kinderen in te helpen. Die overhandigde Luxaflex® op 22 juni aan Cordaid ontwikkelingslanden.’ Memisa. Deze steun was gekoppeld aan de introductie van de nieuwe horrencollectie van Luxaflex®. Klanten die tussen 2 mei De scholiere uit Zeist werd in maart gekozen tot ambassadeur en 12 juni een hor hadden gekocht bij de deelnemende dealers, Jeugdsparen van de ASN Bank en Cordaid Memisa. Deze bank hadden automatisch aan de actie bijgedragen: een deel van hun is sinds 2010 partner van Cordaid Memisa: voor elke nieuw aankoopbedrag kwam eraan ten goede. geopende rekening doneert de ASN Bank een bedrag € 10 aan onze gezondheidsprojecten. Daarnaast schenk de bank eveneens uit Bescherming tegen insecten is in Nederland vrij makkelijk, al is het eigen vermogen elk jaar een percentage van de totale inleg op ASN maar door een Luxaflex®-hor te plaatsen. In een ontwikkelingsland Jeugdsparen, Samen met haar moeder bezocht Ella verschillende De finish vrijdagavond in 10 kilometer lopen over het strand Ruth Jacott als een van de vele Aankomst op de camping als Congo ligt dat anders. Daar ontbreekt het mensen zelfs vaak aan geboorteklinieken in Tanzania. De meeste van de klinieken van het centrum van Haarlem op blote voeten als eerbetoon aan de enthousiaste deelnemers aan de van alle deelneemsters met een muskietennet, een simpele oplossing die ziektes als malaria Blote Voetenloop op zondag hun familie en vrienden op partnerorganisatie Prinmat liggen diep in het binnenland van Tanzania Afrikaanse vrouwen kan voorkomen. Reden voor Luxaflex® om de handen ineen te slaan zondagmiddag en richten zich speciaal op de allerarmsten. De scholiere was onder met Cordaid Memisa. Door deze samenwerking kan Luxaflex® ook een ontwikkelingsland als Congo helpen met de bescherming tegen de indruk van de afstand die moeders moeten afleggen om medische ‘Ik raad alle vrouwen aan om dit volgend hulp te krijgen of te bevallen. ‘Drie uur lopen, soms met weeën, voor insecten. deze vrouwen is dat de enige manier om veilig te bevallen.’ jaar ook te gaan doen. Wat een ervaring’ De ambassadeur gaat de komende maanden blogs schrijven, teruGdrinGen van Malaria interviews geven en langs (basis)scholen om te vertellen over haar De hulp van Luxaflex® en Cordaid Memisa bestaat uit het ervaringen in Tanzania. Hiervoor ontwikkelde zij zelf een lespakket. verspreiden van muskietennetten. Maar ook uit intensieve Geld SponSorloop voor cordaid ‘Zo hoop ik aandacht te vragen voor kinderen in ontwikkelingslanden voorlichting over het belang en gebruik van die netten. Cordaid MeMiSa project in tanzania en de hulp die ze nodig hebben. Hopelijk inspireert dat scholieren Memisa werkt daarvoor in Congo samen met lokale organisaties om zelf een actie te organiseren en geld in te zamelen voor Cordaid Cordaid Memisa werkt in Tanzania aan de verbetering die de basisgezondheidszorg te verbeteren. Het terugdringen van van gezondheidszorg voor moeder- en kind, samen met Memisa.’ Ella is te volgen via www.voordewereldvanmorgen.nl/ malaria is één van hun kerndoelen. Jaarlijks treft deze ziekte vier partnerorganisatie Prinmat (Private Nurses and Midwives project/ella-naar-tanzania-als-ambassadeur-asn-jeugdsparen of tot vijf miljoen mensen in Congo. Tussen de 500 à 750 duizend Association Tanzania). Dit is een vereniging van verloskundigen twitter: www.twitter.com/ambassadeurasn mensen sterven eraan. Malaria is hiermee nog steeds één van de en verpleegkundigen die kliniekjes runnen voor moeder- en voornaamste doodsoorzaken in dit ontwikkelingsland. kindzorg. Cordaid Memisa gaat de opbrengst van de Walk for Ook interesse in een rekening ASN Jeugdsparen voor uw kind of Women besteden aan hygiënische bevallingskits, vitaminen en kleinkind? Open dan een rekening via asnbank.nl. U steunt daarmee medicijnen, voorlichting aan zwangere vrouwen en training en de gezondheidsprojecten van Cordaid Memisa voor o.a. kinderen in opleiding voor vroedvrouwen. Alle deelneemsters, vrijwilligers ontwikkelingslanden. en sponsoren bedankt voor dit fantastische resultaat!12 Gezondheid! samen delen Donateursblad van Cordaid Memisa 3 | 2011 13
 8. 8. U een kans... zij een kans! Schenken of erven? notarieel deSkundiGe voor cordaid MeMiSa, Marielle lindebooM, vertelt in deze coluMn over haar praktijkervarinG. Moet de eigen erfenis naar nabestaanden? Of toch naar een goed doel? Veel mensen lopen met die vraag rond. Dat merk ik vaak tijdens telefoongesprekken, al hebben bellers in eerste instantie een concretere vraag. Bijvoorbeeld over vrijstellingen voor de erfenisbelasting. Of over de afwikkeling van de erfenis als die naar een Cordaid-fonds gaat. Neem de Cordaid Memisa-erfgenaam uit het zuiden des lands. Haar broers en zussen hadden missiewerk gedaan en ook zij wilde zich graag inzetten voor anderen. Dat was haar nu eenmaal met de paplepel ingegoten, zei ze. Daarbij had ze een brede blik op de wereld. Ze reisde veel, samen met haar man. Zo stonden ze nu op het punt om naar Afrika te vertrekken. Een goed doel met een internationale oriëntatie paste dus bij haar. Zij en haar man wilden nu wat regelen voor het geval ze allebei tegelijk zouden komen te overlijden. Ze vertelde me dat ze zelfs al een afspraak hadden gemaakt bij de notaris. Ze wilden hun testament moderniseren. De mevrouw hoopte echter eerst wat informatie van mij te krijgen, zodat ze beslagen ten ijs zou komen. Ik stelde haar gerust en zei dat de notaris haar zeker goed zou informeren. Toen vertelde ze waarom ze eigenlijk belde. Zij wilde in haar testament graag een substantieel deel nalaten aan Memisa, maar haar echtgenoot vond dat alles naar de kinderen moest gaan. Was er een compromis mogelijk? Om daar antwoord op te kunnen geven, moest ik iets meer weten over de financiële situatie van het paar. Ze vertelde me dat ze in gemeenschap van goederen getrouwd waren. Dat hun woonhuis nagenoeg hypotheekvrij was. En dat ze nog een behoorlijk bedrag aan spaargeld hadden. Ze teerden niet in op dit foto: Cordaid Memisa spaargeld, want het pensioen van haar man was meer dan voldoende om van te leven. Hun drie kinderen, ten slotte, waren allen goed terecht gekomen en hadden eigenlijk niks nodig. De Nationale Postcode Loterij is de grootste ontwikkelingslanden. Bijvoorbeeld met Meedoen is eenvoudig, Een erfenis hoeft dus niet óf naar de kinderen óf naar een goed doel goededoelenloterij van Nederland. Sinds 1989 het opleiden van medisch personeel. Zo Ik gaf haar de volgende drie tips: te gaan. Het kan allebei. Mogelijk staat haar man dankzij dit inzicht bel 0900 300 1500 (20 cpm) of meld u aan soepeler tegenover het idee om een bedrag na te laten aan Cordaid werd er ruim 3 miljard euro geschonken aan wordt er gebouwd aan gezondheidszorg die de inmiddels 81 organisaties die zich inzetten bereikbaar is voor iedereen. via internet: www.postcodeloterij.nl • Zij en haar man konden elk een eigen testament maken, ieder Memisa. voor de bescherming van mens en natuur. Een kans op een gezonde toekomst voor Voor € 10,50 per lot speelt u al mee. over de helft van de gemeenschap van goederen. Dus mevrouw mensen in ontwikkelingslanden en een kans zou haar eigen nuanceringen kunnen aanbrengen, die mogelijk Alvast hartelijk dank voor uw deelname. Ook Cordaid Memisa deelt in de opbrengst voor u. Want tegenover uw steun staan grote wat zouden afwijken van het testament van haar echtgenoot wilt u eenS vrijblijvend van Gedachten van de loterij. Mede dankzij deze steun prijzen. Zoals de KanjerPrijzenpot die kan • Ze kon in het testament een ‘langstlevenderegeling’ opnemen, en kan Cordaid Memisa werken aan de oplopen tot 48 miljoen euro en elke maand vervolgens aangeven wat er moet gebeuren met de erfenis als zij wiSSelen over het opStellen van een verbetering van de gezondheidszorg in meer dan 500.000 andere prijzen. als laatste komt te overlijden teStaMent? • Ze had ook de optie om de kinderen (gedeeltelijk) te onterven, maar dan kunt u contact opneMen Met moest dan wel rekening houden met het recht van een kind om een beroep te doen op de legitieme portie: de helft van het deel dat het Marielle.lindebooM@cordaid.nl De Postcode Loterij helpt! kind zonder de onterving zou hebben gehad. Het overige bedrag kon in elk geval zonder probleem worden toebedeeld aan Cordaid Memisa of bellen op 06-22528298 .14 Gezondheid! samen delen Donateursblad van Cordaid Memisa 3 | 2011 15
 9. 9. colofon ISBN 1874-5067 MiSSie Op die manier ontstaat er een eigen, goede‘Gezondheid! samen delen’ is een uitgave Cordaid Memisa is het gezondheidsfonds gezondheidszorg.van Cordaid Memisa. U kunt dit donateurs- Wilt u minder post van ons ontvangen? van Cordaid. Het duurzaam verbeteren vanblad aanvragen bij Cordaid Memisa. Bel dan naar 070 3136500 de gezondheidszorg in ontwikkelingslan- Bij Cordaid Memisa geloven we rotsvast in den is ons doel. Wij vinden dat gezond- de kracht en het optimisme van mensen. Inredactie Schrijf-Schrijf cordaid MeMiSa heidszorg voor iedereen toegankelijk hun vermogen zaken te veranderen en deeindredactie Cordaid Memisa Giro 5657, Den Haag moet zijn. Daarom stellen wij middelen en situatie te keren. Wij geloven dat het kan.foto’s Cordaid, Wilco van Dijen, Marieke ING 70 70 70 295 kennis beschikbaar aan de lokale bevol-van der Heijden, Arie Kievit, Arjen van de Lutherse Burgwal 10 king. Lokale initiatieven, ziekenhuizen en Meer weten? Bel 070 31 36 500 of bezoekMerwe 2512 CB Den Haag klinieken kunnen op onze ondersteuning onze website www.cordaidmemisa.nlvormgeving Forest&Bold Postbus 16438 rekenen. Ook geven wij gezondheidsvoor-druk Communisis 2500 BK Den Haag lichting en leiden wij medisch personeel T 070 31 36 500 op. Cordaid Memisa werkt nauw samen met‘Gezondheid! samen delen’ wordt gedrukt F 070 31 36 201 lokale organisaties, want de beste ontwik-op chloorvrij gebleekt recyclebaar papier. E info@cordaidmemisa.nl kelingshulp is mensen de gelegenheid W www.cordaidmemisa.nl bieden hun eigen situatie te verbeteren.

×