Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Informació General Transport Escolar Amapa Curs 2010 2011

276 views

Published on

INFORMACIÓ GENERAL TRANSPORT ESCOLAR 2010-2011

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Informació General Transport Escolar Amapa Curs 2010 2011

  1. 1. INFORMACIÓ GENERAL TRANSPORT ESCOLAR A.M.A.P.A C .P EL PALMERAR Amb la present carta es comunica a tots els interessats que fan o volen fer ús del transport que: *Les parades establides queden reflectides en les fulles de sol·licitud. I en el blog de la Amapa. Amb la tarifa de preus segons opció triada. Podeu afegir parades sempre que haja més d'un usuari, el recorregut no excedisca més d'una hora i no interrompa la ruta establida. *Les altes es faran emplenant els formularis en els terminis establits: Termini de ratificació al Maig, perquè els quals estan fent ús del transport confirmen i asseguren la seua plaça per al curs següent, on especificaran si van fer ús del menjador al juny i Setembre. Aquesta ratificació es realitzarà a través de la monitora de l'autobús. Termini de sol·licitud al Juny per als nous usuaris, on especificaran si van fer ús del menjador al setembre. Aquesta sol·licitud es realitzarà en el pavelló 0 a través d'Ana Mari, en horari de 9:00-9:30/16:45-17:00. Excepcions: Els de nova matriculació al centre tindran la seua sol·licitud en el sobre de matricula. Sempre que queden places vacants es podrà sol·licitar al llarg de tot el curs en el pavelló 0. És necessari que abans d'iniciar els xiquets el curs al setembre, notifiqueu a la monitora del transporte Dori (tlf. 657-01-92-54), el dia que aneu fer ús del transport, comprovar la parada,hora aproximada i concretar la identificació de la persona habitual que va a arreplegar al vostre fill-a. *Les baixes han de presentar-se a través d'un escrit personal a Ana Mari o Dori, abans que s'inicie el curs al setembre i al llarg del curs abans de principi de mes. *Les quotes s'abonaran integres del 1 al 5 de cada mes, a la monitora del transport que us donarà un rebut a nom del xiquet i cada tres mesos una factura. Les quotes s'han establit tenint en compte el període lectiu escolar i la totalitat de places de l'autocar, aquestes queden fixades per a tots els mesos per igual indistintament que tinguen més o menys dies. *El servei ho realitza l'empresa “Serrano Raya, S.L “ Tlf: 965 456 146. *L'horari d'anada i volta ho comunicarà la monitora del transport *En la parada heu d'estar 10 minuts abans de l'horari establit. *L'horari de mig dia al Setembre i Juny dependrà de si hi ha servei de menjador,o no. I anirà en funció del que sol·licite la majoria (13:30 o 14:30). *Deveu notificar per escrit a la monitora possibles canvis de telèfon, domicili, parada... *No es podrà menjar en l’autobús ni pujar objectes que suposen conflicte o risc per als xiquets-as. *La monitora de l’autobús no s’encarregarà de presentar al centre documentació, notificacions, o qualsevol altra cosa que no siga competència del transport. Per a açò existeix un telèfon 965 451 067 i un horari administratiu en el centre de 9:00-9:30/16:45-17:00. *Si per qualsevol causa el xiquet no fóra arreplegat durant el trajecte, ho faran en l’estació d’autobusos en l’oficina de “Serrano”. *No es lliurarà cap xiquet-a si la persona que va a arreplegar-lo no és coneguda per la monitora. Si no és qui habitualment ho arreplega, haurà de dur el DNI d’un dels pares i si pot ser notificar-lo amb antelació cridant al telèfon de la monitora. És molt important el compliment d’aquests requisits amb la finalitat d’organitzar amb antelació la bona funcionalitat i organització del transport i del centre. Podem mantenir-nos informats a través d'e-mail E-mail: ampacpelpalmeral@gmail.com Blog: http://elxcpelpalmeral-blogamapa.blogspot.com/ Una salutació Comissió de transport A.M.A.P.A .

×