Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Eleccions amapa 2010

369 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Eleccions amapa 2010

  1. 1. ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D’ALUMNES DEL CEIP EL PALMERAR D’ELX blog:http://elxcpelpalmeralblogamapa.blogspot.com/ e-mail: ampacpelpalmeral@gmail.com C/ Avet, s/n. 03203- Elx Tel.: 965451067. ELECCIONS JUNTA DIRECTIVA AMAPA ELX A 23 D'ABRIL DE 2010 A tots els pares: En compliment dels estatuts de l’AMAPA del CEIP EL PALMERAR, abans que finalitze el curs 2009-2010 han de ser renovats els càrrecs de la junta directiva segons els articles 15 i 16 dels citats, la pròrroga dels quals és de dos anys en dos anys. "Podran pertànyer a l'associació tots els pares, tutors o representants legals dels alumnes matriculats en el Centre, sempre que ho sol·liciten per escrit i abonen les quotes que s'establisquen" (CAPITULE II). Els pares interessats a presentar candidatures per a formar part d'aquesta junta, haurien de fer-nos arribar les seues dades a través de correu postal, correu electrònic (ampacpelpalmeral@gmail.com) o en el propi pavelló 0 situat en l'entrada del centre abans de les 12h. del 10 de maig de 2010 . Les candidatures seran exposades en tauló de l’AMAPA i, en el tauler d'anuncis situat en el pavelló 0 i/o, tauló al costat del teatre i/o, blog (http://elxcpelpalmeral-blogamapa.blogspot.com/) a partir del dia 19 de maig de 2010. El dia 10 de juny a les 20:00h. en primera convocatòria i a les 20:30 h en segona en el teatre tindran lloc l'ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA de fi de curs i seguit les dues Assemblees Extraordinàries en les quals es nomenaran els càrrecs de la nova Junta Directiva i la presa de possessió dels mateixos. Volem recordar que el dia divendres 21 de maig, en el pavelló 0, s'estaran realitzant les votacions de 9h. a 17h. Nom del pare/mare/tutor: Nom de l'alumne: Curs: Telèfon: Correu electrònic:
  2. 2. ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D’ALUMNES DEL CEIP EL PALMERAR D’ELX blog:http://elxcpelpalmeralblogamapa.blogspot.com/ e-mail: ampacpelpalmeral@gmail.com C/ Avet, s/n. 03203 Elx Tel.: 965451067 ELECCIONES JUNTA DIRECTIVA AMAPA ELCHE A 23 DE ABRIL DE 2010 A todos los padres: En cumplimiento de los estatutos de la AMAPA del CEIP EL PALMERAL, antes de que finalice el curso 2009-2010 deben ser renovados los cargos de la junta directiva según los artículos 15 y 16 de los citados, cuya prórroga es de dos años en dos años. "Podrán pertenecer a la asociación todos los padres, tutores o representantes legales de los alumnos matriculados en el Centro, siempre que lo soliciten por escrito y abonen las cuotas que se establezcan" (CAPITULO II). Los padres interesados en presentar candidaturas para formar parte de dicha junta, deberán hacernos llegar sus datos a través de correo postal, correo electrónico (ampacpelpalmeral@gmail.com) o en el propio pabellón 0 situado en la entrada del centro antes de las 12h. del 10 de mayo de 2010 . Las candidaturas serán expuestas en tablón de la AMAPA y, en el tablón de anuncios ubicado en el pabellón 0 y/o, tablón al lado del teatro y/o, blog (http://elxcpelpalmeral-blogamapa.blogspot.com/) a partir del día 19 de mayo de 2010. . El día 10 de junio a las 20:00h. en primera convocatoria y a las 20:30 h en segunda en el teatro tendrán lugar la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de fin de curso y seguido las dos Asambleas Extraordinarias en las que se nombrarán los cargos de la nueva Junta Directiva y la toma de posesión de los mismos. Os recordamos que el día viernes 21 de mayo, en el pabellón 0, se estarán realizando las votaciones de 9h. a 17 h. Nombre del padre/madre/tutor: Nombre del alumno: Curso: Teléfono: Correo electrónico:

×