Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tabla convalidacion comunicacion_a_coruña_vigo

616 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Tabla convalidacion comunicacion_a_coruña_vigo

  1. 1. Taboa Convalidación Titulacions CA Vigo A Coruña - 1 Propuesta Tabla de Convalidación Comunicación Audiovisual – Universidade da Coruña – Universidade de Vigo Proposta do Coordinador – Pendente aprobación Comisión de DocenciaASIGNATURAS – A Coruña Créd Car. ASIGNATURAS - Vigo Cred. Car.1º curso – 1º semestre616G01001 Comunicación Oral e Escrita 6 FB P04G070101 - Comunicación Escrita 6 FB616G01002 Historia da Radiotelevisión e do Multimedia 6 FB P04G070204 - Teoría e Historia da Comunicación 6 OB616G01003 Fundamentos Tecnolóxicos dos Medios 6 FB P04G070203 - Tecnoloxía dos Medios Audiovisuais 6 FBAudioviosuais616G01004 Expresión Gráfica 6 FB Recoñecida616G01005 Dereito 6 FB P04G070301 – Dereito da Comunicación 6 FB1º curso – 2º semestre616G01006 Historia do Cine e da Animación 6 FB P04G070205 - Teoría e Técnica Cinematográfica 6 OB616G01007 Sector Audiovisual 6 OB P04G070601 - Estrutura do sistema audiovisual 6 OB616G01008 Informática Audiovisual 6 FB P04G070402 - Animación en Contornos Dixitais e 6 OB Multimedia616G01009 Comunicación e Industrias Culturais 6 FB Recoñecida616G01010 Empresa 6 FB P04G070302 - Dirección e Xestión de Empresas AV 6 FB2º curso - 1º semestre 1
  2. 2. Taboa Convalidación Titulacions CA Vigo A Coruña - 2616G01011 Xornalismo Audiovisual 6 OB616G01012 Publicidade Audiovisual 6 OB P04G070401- Mercadotecnica de productos AV 6 OB616G01013 Comunicación Corporativa 6 OB616G01014 Ficción Audiovisual 6 OB P04G070503 - Narrativa Audiovisual 6 OB616G01015 Deseño Aplicado 6 FB Recoñecida 6 OB2º curso - 2º semestre616G01016 Audio 6 OB P04G070202 - Comunicación Radiofónica 6 OB616G01017 Informática para a Creación de Web e Vídeo 6 FB P04G070405- Xestión de Proxectos Audiovisuais e 6 OB Interactivos616G01018 - Guión 18 OB P04G070502 - Guión, producción e realización pra TV 12 OB(+ 616G01030 - Realización+ 616G01025 - Deseño de Produción)616G01019 Formatos de Televisión e Novos Medios 6 OB P04G070501 - Estratexias publicitarias e de RRPP pra 6 OB productos Audiovisuais616G01020 Estudo da Audiencia 6 OB P04G070902 - Técnicas de programación pra televisión 6 OP3º curso - 1º semestre616G01021 Análise Audiovisual 6 OB P04G070905 - Crítica audiovisual 6 OP616G01022 Dirección de Fotografía e Iluminación 6 OB P04G070106 - Teoría e Técnica da Fotografía 6 OB616G01023 Teoría e Práctica da Edición e a Montaxe 6 OB P04G070304 - Técnicas de Edición Dixital 6 OB 2
  3. 3. Taboa Convalidación Titulacions CA Vigo A Coruña - 3616G01024 Infografía 3D-1 6 OB616G01025 Deseño de Produción 18 OB P04G070502 - Guión, producción e realización pra TV 12 OB( + 616G01018 - Guión +(+ 616G01030 - Realización)3º curso - 2º semestre616G01026 Infografía 3D-2 6 OB616G01027 Ferramentas de Creación Multimedia 6 OB P04G070901 - Guión e diseño multimedia 6 OP616G01028 Ambientación Sonora e Musical 6 OB P04G070404 - Expresión Sonora e Estilos Musicais 6 OB616G01035 Estratexias de Comunicación Multimedia 6 OP P04G070901 - Guión e diseño multimedia 6 OP616G01036 Ferramentas Web Avanzadas 6 OP P04G070903 -Proxect. interactivos en novos medios: 6 OP web616G01037 Videoxogos 6 OP P04G070908 - Videoxogos: deseño e desenrolo 6 OP616G01038 Obradoiro de Creación Multimedia 6 OP P04G070903 -Proxect. interactivos en novos medios: 6 OP web616G01039 Uso Profesional do Inglés OP4º curso – 1º semestre616G01029 Organización e Produción Audiovisual 6 OB616G01030 Realización 18 OP P04G070502 - Guión, producción e realización pra TV 12 OB(+616G01018 Guión +616G01025 - Deseño de Produción) 3
  4. 4. Taboa Convalidación Titulacions CA Vigo A Coruña - 4616G01031 Posprodución Dixital 6 OP P04G070702 - Postproducción audiovisual 6 OB616G01032 Animación 3D-1 6 OB616G01033 Animación 3D-2 6 OP4º curso – 2º semestre616G01040 Efectos Especiais na Animación 6 OP616G01041 Uso Profesional do Galego 6 OP P04G070102 - Lingua galega 6 FB616G01042 Actuación de Personaxes Animados 6 OP616G01043 Multimedia sobre Dispositivos Móbiles 6 OP P04G070907 - Proxectos interactivos en novos medios: 6 OP Telefonía Móvil e TDT616G01044 Interacción 3D 6 OP616G01045 - Prácticas 6 OP616G01034 - Proxecto fin de grao 18 OBObservacións:O plan de A Coruña ten 66 ECTS de Formación Básica. So se poden recoñecer 60 ECTS, que son os Créditos do Plan de Vigo.O alumno deberá cursar (ou ter recoñecidas) un total de 30 ECTS de materias optativasA materia de 12 ECTS “Producción e realización para TV” recoñécese por dúas das 3 materias sinaladas na Táboa (12 ECTS). Non é preciso ter superadas as 3;o que daría 18 ECTS 4

×