Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentación cuarto

188 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentación cuarto

 1. 1. Grao en Comunicación Audiovisual Curso 2012-2013 1
 2. 2. Grao en Comunicación Audiovisual 4º Curso1. ORGANIZACIÓN DO CURSO2. COORDINADORES3. SISTEMAS DE QUEIXAS E RECLAMACIÓNS4. SAÍDAS LABORAIS5. DÚBIDAS
 3. 3. Grao en Comunicación Audiovisual 4º Curso1. ORGANIZACIÓN DO CURSO• Materias obrigatorias• Materias optativas• Prácticas externas / seminarios experiencias profesionais• Traballo de fin de Grao• Mobilidade**
 4. 4. 4
 5. 5. Grao en Comunicación Audiovisual 4º Curso1. ORGANIZACIÓN DO CURSO• Materias obrigatorias• Materias optativas• Prácticas externas / seminarios experiencias profesionais• Traballo de fin de Grao• Mobilidade**
 6. 6. Grao en Comunicación Audiovisual 4º Curso1. ORGANIZACIÓN DO CURSO
 7. 7. Grao en Comunicación Audiovisual 4º Curso1. ORGANIZACIÓN DO CURSO• Materias optativas PREGUNTAS FRECUENTES
 8. 8. Grao en Comunicación Audiovisual Depende das que teñas cursado con anterioridade en¿Cantas materias teño que escoller? total 30 créditos ao longo do 2º ciclo. 5 materias . O máis común é facer 2 en 3º e 3 en 4º.
 9. 9. Grao en Comunicación Audiovisual Sí,¿Podo cursar máis materias? pero haberá un problema de horarios.
 10. 10. Grao en Comunicación Audiovisual Sí, ¿Podo cursar máis materias? pero haberá un problema de horarios. No prazo de matrícula habitual.¿Cando debo elixir as materias?
 11. 11. Grao en Comunicación Audiovisual 30 Créditos ECTS¿Cantas materias teño que escoller? 5 materias. Sí, ¿Podo cursar máis materias? pero haberá un problema de horarios. No prazo de matrícula habitual. ¿Cando debo elixir as materias? No prazo de cambio de matrícula habitual¿Podo cambiar as materias elixidas?
 12. 12. Grao en Comunicación Audiovisual Sí, ¿Podo cursar máis materias? pero haberá un problema de horarios. No prazo de matrícula habitual. ¿Cándo debo elixir as materias? No prazo de cambio de matrícula habitual¿Podo cambiar as materias elixidas? Guías docentes. ¿Cómo podo informarme? Profesores asignados (Sesión de presentación).
 13. 13. Grao en Comunicación Audiovisual Sí, ¿Podo cursar máis materias? pero haberá un problema de horarios. No prazo de matrícula habitual. ¿Cándo debo elixir as materias?¿Podo cambiar as materias elixidas? No prazo de cambio de matrícula habitual Guías docentes. ¿Cómo podo informarme? Profesores asignados (Sesión de presentación). Aparecerá a materia e as cualificacións.¿Cómo se recolle no meu expediente? Contan igual para a media do expediente.
 14. 14. Grao en Comunicación Audiovisual Si, ¿Podo cursar máis materias? pero haberá un problema de horarios. No prazo de matrícula habitual. ¿Cando debo elixir as materias?¿Podo cambiar as materias elixidas? No prazo de cambio de matrícula habitual Guías docentes. ¿Cómo podo informarme? Profesores asignados (Sesión de presentación). Aparecerá a materia e as cualificacións.¿Cómo se recolle no meu expediente? Contan igual para a media do expediente. Non aparece reflectido no título. ¿Cómo se recolle no meu título? O título é o mesmo independentemente das materias.
 15. 15. Grao en Comunicación Audiovisual 4º Curso1. ORGANIZACIÓN DO CURSO• Materias obrigatorias• Materias optativas• Prácticas externas / seminarios experiencias profesionais• Traballo de fin de Grao• Mobilidade**
 16. 16. Grao en Comunicación Audiovisual 4º Curso1. ORGANIZACIÓN DO CURSO• Materias obrigatorias• Materias optativas• Prácticas externas / seminarios experiencias profesionais• Traballo de fin de Grao• Mobilidade
 17. 17. Grao en Comunicación Audiovisual 4º Curso1. ORGANIZACIÓN DO CURSO• Prácticas profesionales OPTATIVA EN MATRÍCULA
 18. 18. Grao en Comunicación Audiovisual 4º Curso1. ORGANIZACIÓN DO CURSO• Prácticas profesionales PREGUNTAS FRECUENTES
 19. 19. Grao en Comunicación Audiovisual¿Cándo podo facelas? Segundo semestre de cuarto curso*
 20. 20. Grao en Comunicación Audiovisual¿Cándo podo facelas? Segundo semestre de cuarto curso*¿Qué teño que facer? Traballo profesional de formación que estableza a empresa.
 21. 21. Grao en Comunicación Audiovisual¿Cándo podo facelas? Segundo semestre de cuarto curso*¿Qué teño que facer? Traballo profesional de formación que estableza a empresa. ¿Qué horario terei? Depende das necesidades da empresa.
 22. 22. Grao en Comunicación Audiovisual¿Cándo podo facelas? Segundo semestre de cuarto curso*¿Qué teño que facer? Traballo profesional de formación que estableza a empresa. ¿Qué horario terei? Depende das necesidades da empresa. ¿Cántas horas son? Aproximadamente 100 horas en total.
 23. 23. Grao en Comunicación Audiovisual¿Cándo podo facelas? Segundo semestre de cuarto curso*¿Qué teño que facer? Traballo profesional de formación que estableza a empresa. ¿Qué horario terei? Depende das necesidades da empresa. ¿Cántas horas son? Aproximadamente 100 horas en total. ¿Vou cobrar? Non. As prácticas non están remuneradas.
 24. 24. Grao en Comunicación Audiovisual¿Cándo podo facelas? Segundo semestre de cuarto curso*¿Qué teño que facer? Traballo profesional de formación que estableza a empresa. ¿Qué horario terei? Depende das necesidades da empresa. ¿Cántas horas son? Aproximadamente 100 horas en total. ¿Vou cobrar? Non. As prácticas non están remuneradas. ¿Podo suspender? Sí. A empresa ou o titor pode emitir informes negativos.
 25. 25. Grao en Comunicación Audiovisual ¿Cándo podo facelas? Segundo semestre de cuarto curso* ¿Qué teño que facer? Traballo profesional de formación que estableza a empresa. ¿Qué horario terei? Depende das necesidades da empresa. ¿Cántas horas son? Aproximadamente 100 horas en total. ¿Vou cobrar? Non. As prácticas non están remuneradas. ¿Podo suspender? Sí. A empresa ou o titor pode emitir informes negativos.¿Qué pasa se suspendo? Debería realizalas de novo no periodo establecido.
 26. 26. Grao en Comunicación Audiovisual ¿Cándo podo facelas? Segundo semestre de cuarto curso* ¿Qué teño que facer? Traballo profesional de formación que estableza a empresa. ¿Qué horario terei? Depende das necesidades da empresa. ¿Cántas horas son? Aproximadamente 100 horas en total. ¿Vou cobrar? Non. As prácticas non están remuneradas. ¿Podo suspender? Sí. A empresa ou o titor pode emitir informes negativos.¿Qué pasa se suspendo? Debería realizalas de novo no periodo establecido.¿Podo elixir a empresa? Non. Asignase por expediente académico.
 27. 27. Grao en Comunicación Audiovisual ¿Cándo podo facelas? Segundo semestre de cuarto curso* ¿Qué teño que facer? Traballo profesional de formación que estableza a empresa. ¿Qué horario terei? Depende das necesidades da empresa. ¿Cántas horas son? Aproximadamente 100 horas en total. ¿Vou cobrar? Non. As prácticas non están remuneradas. ¿Podo suspender? Sí. A empresa ou o titor pode emitir informes negativos. ¿Qué pasa se suspendo? Debería realizalas de novo no periodo establecido. ¿Podo elixir a empresa? Non. Asignase por expediente académico.¿Podo cambiar de empresa? Sí. Pero só de xeito xustificado.
 28. 28. Grao en Comunicación Audiovisual ¿Cándo podo facelas? Segundo semestre de cuarto curso* ¿Qué teño que facer? Traballo profesional de formación que estableza a empresa. ¿Qué horario terei? Depende das necesidades da empresa. ¿Cántas horas son? Aproximadamente 100 horas en total. ¿Vou cobrar? Non. As prácticas non están remuneradas. ¿Podo suspender? Sí. A empresa ou o titor pode emitir informes negativos. ¿Qué pasa se suspendo? Debería realizalas de novo no periodo establecido. ¿Podo elixir a empresa? Non. Asignase por expediente académico.¿Podo cambiar de empresa? Sí. Pero só de xeito xustificado. ¿Qué papel ten o titor? O titor académico fai un seguemento das prácticas.
 29. 29. Grao en Comunicación Audiovisual ¿Cándo podo facelas? Segundo semestre de cuarto curso* ¿Qué teño que facer? Traballo profesional de formación que estableza a empresa. ¿Qué horario terei? Depende das necesidades da empresa. ¿Cántas horas son? Aproximadamente 100 horas en total. ¿Vou cobrar? Non. As prácticas non están remuneradas. ¿Podo suspender? Sí. A empresa ou o titor pode emitir informes negativos. ¿Qué pasa se suspendo? Debería realizalas de novo no periodo establecido. ¿Podo elixir a empresa? Non. Asignase por expediente académico.¿Podo cambiar de empresa? Sí. Pero só de xeito xustificado. ¿Qué papel ten o titor? O titor académico fai un seguemento das prácticas. ¿Figura no título de Grao? Non. Conta como unha materia de 12 créditos ECTS.
 30. 30. 31
 31. 31. Grao en Comunicación Audiovisual 4º Curso1. ORGANIZACIÓN DO CURSO• Seminarios de Experiencias profesionais PREGUNTAS FRECUENTES
 32. 32. Grao en Comunicación Audiovisual Segundo dispoñibilidade dos profesionais.¿Qué horario teñen? Calendario aprobado previamente.
 33. 33. Grao en Comunicación Audiovisual Segundo dispoñibilidade dos profesionais.¿Qué horario teñen? Calendario aprobado previamente.¿Qué teño que facer? Asistir ás sesións e cumprir os sistemas de avaliación.
 34. 34. Grao en Comunicación Audiovisual Segundo dispoñibilidade dos profesionais. ¿Qué horario teñen? Calendario aprobado previamente. ¿Qué teño que facer? Asistir ás sesións e cumprir os sistemas de avaliación.¿Qué pasa se non podo asistir? Poden xustificarse faltas de asistencia (2)
 35. 35. Grao en Comunicación Audiovisual Segundo dispoñibilidade dos profesionais. ¿Qué horario teñen? Calendario aprobado previamente. ¿Qué teño que facer? Asistir ás sesións e cumprir os sistemas de avaliación.¿Qué pasa se non podo asistir? Poden xustificarse faltas de asistencia (2) ¿Cántas horas son? 100 horas en total.
 36. 36. Grao en Comunicación Audiovisual Segundo dispoñibilidade dos profesionais. ¿Qué horario teñen? Calendario aprobado previamente. ¿Qué teño que facer? Asistir ás sesións e cumprir os sistemas de avaliación.¿Qué pasa se non podo asistir? Poden xustificarse faltas de asistencia (2) ¿Cántas horas son? 100 horas en total. ¿Podo suspender? Sí. Por faltas de asistencia ou por incumprimentos.
 37. 37. Grao en Comunicación Audiovisual Segundo dispoñibilidade dos profesionais. ¿Qué horario teñen? Calendario aprobado previamente. ¿Qué teño que facer? Asistir ás sesións e cumprir os sistemas de avaliación.¿Qué pasa se non podo asistir? Poden xustificarse faltas de asistencia (2) ¿Cántas horas son? 100 horas en total. ¿Podo suspender? Sí. Por faltas de asistencia ou por incumprimentos. ¿Qué pasa se suspendo? Debería realizalas de novo no periodo establecido.
 38. 38. Grao en Comunicación Audiovisual Segundo dispoñibilidade dos profesionais. ¿Qué horario teñen? Calendario aprobado previamente. ¿Qué teño que facer? Asistir ás sesións e cumprir os sistemas de avaliación.¿Qué pasa se non podo asistir? Poden xustificarse faltas de asistencia (2) ¿Cántas horas son? 100 horas en total. ¿Podo suspender? Sí. Por faltas de asistencia ou por incumprimentos. ¿Qué pasa se suspendo? Debería realizalas de novo no periodo establecido. POR SUPOSTO. ¿Podo suxerir profesionais? A través do coordinador e representante de alumnos/as.
 39. 39. Grao en Comunicación Audiovisual Segundo dispoñibilidade dos profesionais. ¿Qué horario teñen? Calendario aprobado previamente. ¿Qué teño que facer? Asistir ás sesións e cumprir os sistemas de avaliación.¿Qué pasa se non podo asistir? Poden xustificarse faltas de asistencia (2) ¿Cántas horas son? 100 horas en total. ¿Podo suspender? Sí. Por faltas de asistencia ou por incumprimentos. ¿Qué pasa se suspendo? Debería realizalas de novo no periodo establecido. POR SUPOSTO. ¿Podo suxerir profesionais? A través do coordinador e representante de alumnos/as.¿Podo asistir sen matricularme? Sí. As sesións serán abertas. Solictude previa.
 40. 40. Grao en Comunicación Audiovisual Segundo dispoñibilidade dos profesionais. ¿Qué horario teñen? Calendario aprobado previamente. ¿Qué teño que facer? Asistir ás sesións e cumprir os sistemas de avaliación.¿Qué pasa se non podo asistir? Poden xustificarse faltas de asistencia (2) ¿Cántas horas son? 100 horas en total. ¿Podo suspender? Sí. Por faltas de asistencia ou por incumprimentos. ¿Qué pasa se suspendo? Debería realizalas de novo no periodo establecido. POR SUPOSTO. ¿Podo suxerir profesionais? A través do coordinador e representante de alumnos/as.¿Podo asistir sen matricularme? Sí. As sesións serán abertas. Solicitude previa. ¿Figura no título de Grao? Non. Conta como unha materia de 12 créditos ECTS.
 41. 41. Grao en Comunicación Audiovisual 4º Curso1. ORGANIZACIÓN DO CURSO• Materias obrigatorias• Materias optativas• Prácticas externas / seminarios experiencias profesionais• Traballo de fin de Grao• Mobilidade**
 42. 42. Grao en Comunicación Audiovisual 4º Curso1. ORGANIZACIÓN DO CURSO• Materias obrigatorias• Materias optativas• Prácticas externas / seminarios experiencias profesionais• Traballo de fin de Grao• Mobilidade
 43. 43. 44
 44. 44. Grao en Comunicación Audiovisual 4º Curso1. ORGANIZACIÓN DO CURSO• Traballo de fin de Grao PREGUNTAS FRECUENTES
 45. 45. Grao en Comunicación Audiovisual¿Cándo me podo presentar? Xuño / xullo de cada curso académico. Totalidade de créditos
 46. 46. Grao en Comunicación Audiovisual¿Cándo me podo presentar? Xuño / xullo de cada curso académico. Totalidade de créditos ¿Qué pasa se suspendo? Debo ir á seguinte convocatoria
 47. 47. Grao en Comunicación Audiovisual¿Cándo me podo presentar? Xuño / xullo de cada curso académico. Totalidade de créditos ¿Qué pasa se suspendo? Debo ir á seguinte convocatoria ¿De qué fago o TFG? Calquera temática / competencia do título de Grao
 48. 48. Grao en Comunicación Audiovisual¿Cándo me podo presentar? Xuño / xullo de cada curso académico. Totalidade de créditos ¿Qué pasa se suspendo? Debo ir á seguinte convocatoria ¿De qué fago o TFG? Calquera temática / competencia do título de Grao ¿Cómo elixo o tema? Elección persoal / continuidade profesional
 49. 49. Grao en Comunicación Audiovisual¿Cándo me podo presentar? Xuño / xullo de cada curso académico. Totalidade de créditos ¿Qué pasa se suspendo? Debo ir á seguinte convocatoria ¿De qué fago o TFG? Calquera temática / competencia do título de Grao ¿Cómo elixo o tema? Elección persoal / continuidade profesional¿Qué teño que presentar? Traballo académico (teórico) ou proxecto profesional (práctico)
 50. 50. Grao en Comunicación Audiovisual¿Cándo me podo presentar? Xuño / xullo de cada curso académico. Totalidade de créditos ¿Qué pasa se suspendo? Debo ir á seguinte convocatoria ¿De qué fago o TFG? Calquera temática / competencia do título de Grao ¿Cómo elixo o tema? Elección persoal / continuidade profesional¿Qué teño que presentar? Traballo académico (teórico) ou proxecto profesional (práctico) ¿Podo elixir o titor? Non. Asignado por temática
 51. 51. Grao en Comunicación Audiovisual¿Cándo me podo presentar? Xuño / xullo de cada curso académico. Totalidade de créditos ¿Qué pasa se suspendo? Debo ir á seguinte convocatoria ¿De qué fago o TFG? Calquera temática / competencia do título de Grao ¿Cómo elixo o tema? Elección persoal / continuidade profesional¿Qué teño que presentar? Traballo académico (teórico) ou proxecto profesional (práctico) ¿Podo elixir o titor? Non. Asignado por temática ¿Podo cambiar o titor? Sí. Pero só de xeito xustificado.
 52. 52. Grao en Comunicación Audiovisual¿Cándo me podo presentar? Xuño / xullo de cada curso académico. Totalidade de créditos ¿Qué pasa se suspendo? Debo ir á seguinte convocatoria ¿De qué fago o TFG? Calquera temática / competencia do título de Grao ¿Cómo elixo o tema? Elección persoal / continuidade profesional¿Qué teño que presentar? Traballo académico (teórico) ou proxecto profesional (práctico) ¿Podo elixir o titor? Non. Asignado por temática ¿Podo cambiar o titor? Sí. Pero só de xeito xustificado. ¿Qué papel ten o titor? O titor dirixe, asesora e valida o TFG.
 53. 53. Grao en Comunicación Audiovisual¿Cándo me podo presentar? Xuño / xullo de cada curso académico. Totalidade de créditos ¿Qué pasa se suspendo? Debo ir á seguinte convocatoria ¿De qué fago o TFG? Calquera temática / competencia do título de Grao ¿Cómo elixo o tema? Elección persoal / continuidade profesional¿Qué teño que presentar? Traballo académico (teórico) ou proxecto profesional (práctico) ¿Podo elixir o titor? Non. Asignado por temática ¿Podo cambiar o titor? Sí. Pero só de xeito xustificado. ¿Qué papel ten o titor? O titor dirixe, asesora e valida o TFG. ¿Cómo é a defensa? Presencial. Excepcionalidade de presentación online.
 54. 54. Grao en Publicidade e Relacións Públicas¿Cándo me podo presentar? Xuño / xullo de cada curso académico. Totalidade de créditos ¿Qué pasa se suspendo? Debo ir á seguinte convocatoria ¿De qué fago o TFG? Calquera temática / competencia do título de Grao ¿Cómo elixo o tema? Elección persoal / continuidade profesional¿Qué teño que presentar? Traballo académico (teórico) ou proxecto profesional (práctico) ¿Podo elixir o titor? Non. Asignado por temática ¿Podo cambiar o titor? Sí. Pero só de xeito xustificado. ¿Qué papel ten o titor? O titor dirixe, asesora e valida o TFG. ¿Cómo é a defensa? Presencial. Excepcionalidade de presentación online. ¿Figura no título de Grao? Non. Conta como unha materia de 12 créditos ECTS.
 55. 55. Grao en Publicidade e Relacións Públicas 4º Curso1. ORGANIZACIÓN DO CURSO• Materias obrigatorias• Materias optativas• Prácticas externas / seminarios experiencias profesionais• Traballo de fin de Grao• Mobilidade**
 56. 56. Grao en Comunicación Audiovisual 4º Curso1. ORGANIZACIÓN DO CURSO2. COORDINADORES3. SISTEMAS DE QUEIXAS E RECLAMACIÓNS4. SAÍDAS LABORAIS5. DÚBIDAS
 57. 57. Grao en Comunicación Audiovisual 4º Curso1. ORGANIZACIÓN DO CURSO2. COORDINADORES• Coordinador de Grao• Coordinadores de módulo• Coordinador de prácticas profesionais• Coordinador de Seminario de experiencias profesionais• Titores de curso
 58. 58. Grao en Comunicación Audiovisual 4º Curso - Programa de acollida. - Supervisión prácticas profesionais.COORDINADORA DE GRAO - Organización de reunións de coordinación (profesorado e alumnado do centro). Mónica Valderrama - Coordinar ao resto de coordinadores. Santomé - Información aos titores de curso. - Distribución do alumnado. - Colaboración na mobilidade do alumnado.
 59. 59. Grao en Comunicación Audiovisual 4º Curso1. ORGANIZACIÓN DO PRÓXIMO CURSO2. COORDINADORES• Coordinador de Grao• Coordinadores de módulo• Coordinador de prácticas profesionais• Coordinador de Seminario de experiencias profesionais• Titores de curso
 60. 60. Grao en Comunicación Audiovisual 4º Curso - Supervisar e coordinar os contidos teóricos e a secuencia de prácticas das materias de cada módulo.COORDINADORES DE - Coordinar a docencia en contacto directo con MÓDULO docentes responsables (…) coidando que os contidos, actividades e avaliación de competencias (…)
 61. 61. Grao en Comunicación AudiovisualCOORDINADORES DE MÓDULO 62
 62. 62. Grao en Comunicación Audiovisual 4º Curso - Xestionar activamente as prácticas externas en estreita coordinación cos servizos centrais da Universidade;COORDINADOR A DE - Actuar como enlace coas entidades asinantes de PRÁCTICAS convenios de prácticas e cos titores; PROFESIONAIS - Difundir ofertas de prácticas entre os alumnado do Grao; - Asesorar e orientar aos alumnos/as nesta materia; - Elaborar a proposta de selección do alumnado.
 63. 63. Grao en Comunicación Audiovisual 4º Curso - Propoñer ó profesional ou profesionais- - Elaborar unha ficha cos obxectivos, contidos, calendario… - Levar ó cabo as labores de coordinación e protocolo. COORDINADOR - Facer labores de titor dos alumnos/as que realicen o seminario. DE SEMINARIO - Coordinar os espazos e o material necesario.DE EXPERIENCIAS - Planificar, no seu caso, actividades paralelas. PROFESIONAIS - Avaliar ós alumnos/as participantes no seminario. - Recoller información, a través de enquisa. - Redactar un informe.
 64. 64. Grao en Comunicación AudiovisualCOORDINADORA DE PRÁCTICAS BEATRIZ LEGERÉN LAGOCOORDINADOR DE OBRADOIROS OSWALDO GARCÍA CRESPOPREPROFESIONAIS 65
 65. 65. Grao en Comunicación Audiovisual 4º CursoTITORES DE PLAN DE ACCIÓN TITORIAL CURSO
 66. 66. Grao en Comunicación Audiovisual 4º Curso 1º CURSO: Jorge Lens LeivaTITORES DE 2º CURSO: Adela García-Pintos Escuder CURSO 3º CURSO: Carlos Manuel Soutelo Soliño 4º CURSO: pendente (profesores do Grao)
 67. 67. Grao en Comunicación Audiovisual 4º Curso1. ORGANIZACIÓN DO CURSO2. COORDINADORES3. SISTEMAS DE QUEIXAS E RECLAMACIÓNS4. SAÍDAS LABORAIS5. DÚBIDAS
 68. 68. Grao en Comunicación Audiovisual 4º Curso1. ORGANIZACIÓN DO CURSO2. COORDINADORES3. SISTEMAS DE QUEIXAS E RECLAMACIÓNS• Sistema de xestión e revisión de incidencias, reclamacións e suxestións
 69. 69. Decanato“sistema de atención de incidencias, reclamacións e suxestións” RECEPCIÓN POR ESCRITO, POR REXISTRO… CANALIZACIÓN Incidencias e reclamacións Suxestións ORGANISMO ORGANISMO COMPENTENTE RESPONSABLE NON APLICACIÓN DA RESPOSTA Á INCIDENCIA… SUXESTIÓN APLICACIÓN DA SUXESTIÓN RESPOSTA ESCRITA Ó RECLAMANTE ARQUIVO SI ¿satisfeito? INSTANCIA SUPERIOR NON 70
 70. 70. Grao en Comunicación Audiovisual 4º Curso1. ORGANIZACIÓN DO CURSO2. COORDINADORES3. SISTEMAS DE QUEIXAS E RECLAMACIÓNS4. SAÍDAS LABORAIS5. DÚBIDAS
 71. 71. Grao en Comunicación Audiovisual 4º Curso1. ORGANIZACIÓN DO CURSO2. COORDINADORES3. SISTEMAS DE QUEIXAS E RECLAMACIÓNS4. SAÍDAS LABORAIS• Deseño da formación no Espazo Europeo de Educación Superior• Perfís profesionais do Grao Comunicación Audiovisual.
 72. 72. Grao en Comunicación Audiovisual 1. Sustitución das Licenciaturas Formación profesionalizante Grao Mercado Formación Laboral Formación Doutoramento Posgraoinvestigadora
 73. 73. Grao en Comunicación Audiovisual HORARIO DE TITORÍASCOORDINADORA DE LUNS e MARTES de 9.30 a 11.00 horas. GRAO MÉRCORES 11 a 13 horas. LUGAR: Despacho 310 Non se atenden consultas por correo electrónico 75

×