Dossier conecta 1

570 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Dossier conecta 1

  1. 1. para que? A idea de conecta nace para xerar un espazo de contacto entre que? creadores; para facilitar a conexión entre guionistas e directores, conecta é unha ferramenta para poñer en contacto a directores e obxectivo de fortalecer os proxectos a partir da colaboración e guionistas que estean desenvolvendo proxectos audiovisuais en das opinións doutros creadores. Galicia. co Falar, discutir e coñecer compañeiros de profesión é beneficioso Trátase dun proxecto -organizado por CREA coa colaboración de para todos, e pode ser útil non só para reforzar os proxectos AGAG e da Fundación Cidade da Cultura- no que aqueles tratados, senón tamén para establecer nexos que poidan xerar guionistas que buscan director, aqueles directores que buscan novas propostas. guionista, ou simplemente todo aquel que teña un proxecto e queira poder recibir opinións doutros compañeiros, poida ter unha serie de reunións un-a-un de 25 minutos de duración centradas no seu proxecto concreto. Ademais, a estrutura de reunións un-a-un é o mellor exercicio poñer en práctica o pitch dos proxectos, de forma que saian reforzados para cando se confronten con produtores, inversores, programadores, etc.
  2. 2. como? A preparación do encontro, desenvolverase nas seguintes fases: para quen? 1. presentación de proxectos: os participantes con proxecto conecta vai dirixido a un amplo abano de creadores: desde presentan un pequeno dossier do proxecto1. Unha comisión profesionais en activo e con carreiras xa establecidas, ata formada por membros de CREA e de AGAG fará unha selección de estudantes das distintas escolas e facultades de audiovisual, que proxectos. estean xerando os seus primeiros proxectos profesionais. 2. listaxe de participantes: unha vez feita a selección, á lista de Os participantes dividiranse en dúas categorías: participantes con participantes con proxectos incorpórase a de participantes sen proxecto e participantes sen proxecto. proxecto -directores e guionistas con experiencia que desexen formar parte do evento-, e establécese unha listaxe definitiva de Os primeiros -tanto profesionais como estudantes- poderán participantes. presentarlle o seu proxecto a outros guionistas e/ou directores cos organización de reunións: os participantes reciben esa que se poida establecer unha colaboración profesional ou, cando 3. menos, recibir unha serie de opinións que poidan axudar á reflexión listaxe, xuntos cos dossieres dos proxectos, e unha ficha para sobre o seu proxecto e, desa forma, axudarlle a fortalecelo. solicitar ata un máximo de sete reunións. E, en base a esas solicitudes, establécese un cronograma de reunións que, de novo, Os segundos -profesionais en activo- terán a oportunidade de se enviarán a tódolos participantes. coñecer novos creadores, novos proxectos e, no mellor dos casos, xornada de encontros: o día do encontro haberá unha sala establecer algunha colaboración profesional que poida fructiferar 4. no futuro. habilitada para a celebración simultánea das reunións un-a-un. Asimesmo, haberá descansos para café e comida; un momento perfecto para o encontro aberto e informal entre os participantes. 1 Deberán cubrir un formulario estándar coa información básica do proxecto, ao cal poderán adxuntar toda a documentación que consideren.
  3. 3. onde? A xornada de encontros celebrarase na Cidade da Cultura, en Santiago de Compostela. cando? • 25 de outubro: fin de prazo para a presentación de proxectos2. • 1 de novembro: os participantes reciben a listaxe definitiva, outubro 1 7 8 14 15 21 22 28 29 novembro 2 9 16 23 30 3 10 17 24 31 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 29 os dossieres dos proxectos e a ficha para a solicitude de reunións. • 4 de novembro: fin de prazo para a solicitude de reunións3. 1 presentación de proxectos • 8 de novembro: os participantes reciben o cronograma de reunións. 2 elaboración e envío do listado de participantes envío do listado de participantes solicitude de reunións + entrega de materiais adicionais • 9 de novembro : celebración da xornada de encontros. Nese día debe estar cuberto e entregado o formulario proporcionado por CREA coa información básica do proxecto. Para adxuntar información adicional, o prazo rematará o día 1 de novembro. 2 Desde a organización faremos o maior esforzo posible por respectar as peticións, pero non podemos comprometernos a que as reunións coincidan con tódalas solicitudes. 3 3 organización de reunións envío do cronograma aos participantes 4 celebración da xornada de encontros 2 9 16 23 30 3 10 17 24
  4. 4. contacto O horario da xornada de encontros será o seguinte: Para máis información e para solicitar o formulario de inscrición, o 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 13:00 13:30 14:00 16:00 presentación reunión 1 reunión 2 reunión 3 corte café reunión 4 reunión 5 corte comida mesa debate: “a relación entre guión e dirección” conversa entre directores e guionistas 17:00 17:30 18:00 18:30 reunión 6 reunión 7 posta en común fin enderezo de contacto é formacion@galiciacrea.org ligazóns CREA: http://www.galiciacrea.org/ AGAG https://www.facebook.com/pages/AGAG-Asociaci%C3%B3nGalega-de-Guionistas-Screenwriters-Guild-ofGalicia/121955647871222 FUNDACIÓN CIDADE DA CULTURA http://www.cidadedacultura.org/
  5. 5. organizado por coa colaboración de AGAG Asociación Galega de Guionistas agradecementos

×