Successfully reported this slideshow.

PR & Content Marketing Social Media School oktober 2011, workshop door Jos Govaart van Coopr

970 views

Published on

De slides die horen bij de workshop PR & Contentmarketing bij de Social Media School 2011 van MarketingRSLT. De workshop werd verzorgd door Jos Govaart van PR Bureau Coopr

Published in: Business
 • Be the first to comment

PR & Content Marketing Social Media School oktober 2011, workshop door Jos Govaart van Coopr

 1. 1. Content Marketing & PR<br />11 oktober 2011<br />MarketingRSLTSocial Media School<br />
 2. 2. Programma & Leerdoelen<br />
 3. 3. Wiebenik ?<br />
 4. 4. Wat doe ik ?<br />Public Relations&Content Marketing5 Professionals<br />
 5. 5. Geven-Delen-Ontvangen<br />Blogbelangrijkstebusinessdriver<br />In september 2009 gestart met € 0,- out-of-pocket marketingbudget.<br />Maar met tijd…..<br />
 6. 6. Formats<br />Elkemaandageenandere journalist/blogger over “The Dark Side”.O.a. Volkskrant, NRC Handelsblad, Radio 538, BNR, Adformatie, Telegraaf, Sp!ts, Metro, Marketingfacts etc etc <br />
 7. 7. Voorstudenten:<br />Prstudentchatfor students<br />Coopr College op Facebook voor studenten.<br />
 8. 8. Voorprofessionals..An evening with:<br />Deirdre Breakenridge<br />Brian Solis<br />C.C. Chapman<br />2009<br />2010<br />2011<br />
 9. 9. Best gelezenblog<br />
 10. 10. Resultaten (1)<br />
 11. 11. Resultaten (2)<br />
 12. 12. Resultaat (3):<br />
 13. 13. Misvatting over Public Relations…<br />Free Publicity is gratis<br />
 14. 14. Misvattingen over PR<br />PR gaat altijd over media<br />
 15. 15. Misvattingen over PR<br />Een medialijst van 800titels is goed<br />
 16. 16. Misvattingen over PR<br />PR is Cheap AssAdvertising<br />
 17. 17. Misvattingen over PR<br />PR is altijd een goed instrument voor de korte termijn<br />
 18. 18. VERDWIJNT DE KRANT ?<br />
 19. 19. Oplagesonderdruk<br />
 20. 20. Creatief of nood?<br />
 21. 21. NIEUWE REALITEIT…<br />
 22. 22. Wie is de gatekeeper?<br />
 23. 23. Tools helpenbijselectie (Flipboard) <br />
 24. 24. Tools helpenbijselectie (Zite) <br />
 25. 25. Tools helpenbijselectie (Zite 2) <br />
 26. 26. Tools helpenbijselectie<br />
 27. 27. Journalist deelt op Facebook<br />
 28. 28. Zijnbevindingentijdenseen interview…<br />
 29. 29. En de conversatiewordtverplaatst…<br />
 30. 30. CONTENT MARKETING<br />
 31. 31. Google stuurtnooiteenpersberichtuit…<br />
 32. 32. Bloggendebedrijvenzijnsuccesvoller… <br />Content<br />Bezoek<br />Links<br />
 33. 33. Bloggendebedrijvenzijnsuccesvoller… <br />
 34. 34. Wat is Content Marketing<br />Letterlijk: inhoud...<br />In vakjargon...<br />Content is alles wat (online) gepubliceerd is.<br />Dus:<br />Woorden, afbeeldingen, video’s, apps, games. Het is allemaal content!<br />Content Marketing “Contentmarketing is het maken, aanbieden en verspreiden van content die aansluit op een vooraf geïdentificeerde behoefte om zo nieuwe relaties aan te gaan en bestaande relaties te versterken.”<br />
 35. 35. Waarom Content Marketing ?<br />Content Marketing geeft betekenis en menselijkheid aan merken en organisaties. Mogelijke redenen om Content Marketing toe te passen zijn:<br />-Het werven van nieuwe klanten;<br />-Verhogen naamsbekendheid;<br />-Realiseren “Buzz” rondom je merk;<br />-Relevante informatie delen met je doelgroep;<br />-Je community mobiliseren tot actie<br />
 36. 36. Stappenplan ?<br />
 37. 37. Voorwiega je content maken? (1)<br />OF<br />OF<br />OF<br />
 38. 38. Voorwiega je content maken? (2)<br />
 39. 39. Watwil je doelgroep? (1)<br />-Sociaal contact<br />-Educatie<br />-Entertainment<br />-Informatie<br />-Oplossingvoorproblemenen alleswatooknog relevant is<br />
 40. 40. Watwil je doelgroep? (2)Start online monitoring…<br />
 41. 41. Watwil je doelgroep? (3)<br />OF <br />OF <br />
 42. 42. Watwiljij van je doelgroep? <br />
 43. 43. Watwiljij van je doelgroep? (definieervooraf!) <br />
 44. 44. De Barcelona Principes<br />Importance of goal setting and measurement<br />Measuring the effect onoutcomes is preferred to measuringoutputs<br />The effect on business resultscan and shouldbemeasuredwherepossible<br />Media measurementrequiresquantity and quality<br />AVE’s are NOT the value of public relations<br />Social Media can and shouldbemeasured<br />Transperency and replicability are paramount to sound measurement<br />
 45. 45. De Barcelona principes in de praktijk<br />
 46. 46. De Barcelona principes in de praktijk<br />
 47. 47. Contentstrategie:<br />B.E.S.T-Methode-BehavorialZie stap 3. Welk gedrag wil jij voor elkaar krijgen bij je doelgroep?<br />-EssentialZie Stap 1 en 2. Welke content doet er echt toe voor je doelgroep. Wat helpt, entertaint, informeert of converseert.<br />-StrategicVertelt de content ook echt jouw verhaal en ondersteunt het jouw doelstellingen ?-TargetedRicht je je content aan de JUISTE mensen.<br />
 48. 48. Contentplanning (1/2):<br />
 49. 49. Contentplanning (2/2):<br />
 50. 50. CONTENT MARKETING TOOLKIT<br />
 51. 51. Blogs<br />Denk in formats<br />Betrekanderen<br />Denkna over een outpost strategie<br />
 52. 52. E-mail nieuwsbrief<br />Spam niet<br />Schrijfpersoonlijk<br />Link naar online content<br />
 53. 53. White paper<br />Thought Leadership<br />Leads<br />PR moment<br />
 54. 54. (e)Book<br />Opentdeuren<br />Kostveeltijd<br />PR moment<br />
 55. 55. Case Study<br />Uitdaging – Oplossing - Resultaten<br />Quotes van klanten<br />Maakvisueelaantrekkelijk<br />
 56. 56. Twitterchats<br />Faciliteerdiscussie<br />Maak stakeholders belangrijk<br />Gebruik chat als input nieuwe content<br />
 57. 57. Webinar<br />Combineer met anderemiddelen<br />Tijd-efficiënt<br />Zowelvoor moment alslongtail.<br />
 58. 58. Video<br />Combineer met anderemiddelen<br />Tijd-efficiënt<br />Zowelvoor moment alslongtail.<br />Voorbeeldje...<br />
 59. 59. Facebook App<br />Merkactivatie<br />Likes verzamelen<br />Laat fans nietzakken..<br />
 60. 60. Thematische Community <br />Faciliteer platform<br />Themabindtleden<br />Veiliger walled-garden<br />
 61. 61. Social Media News Release / Room<br />Multi-Media<br />SEO<br />Social integratie<br />
 62. 62. Print<br />Gevolg online aanwezigheid<br />Geloofwaardigheid / impact<br />Agendasetting<br />
 63. 63. Mobile App<br />Gevolg online aanwezigheid<br />Geloofwaardigheid / impact<br />Agendasetting<br />
 64. 64. Podcast<br />Nieuws / Insights<br />Nodiggastenuit<br />Plan vooruit<br />
 65. 65. Round table sessies<br />Platform op niveau<br />Deelnemerszullendelen<br />Bewaakthematiek<br />
 66. 66. Lijstjesobvonderzoek !<br />Industry feestje<br />Altijddiscussie / kritiek<br />…en vollezalen!<br />
 67. 67. Infographicobvonderzoek<br />Controle over boodschap<br />Wordtveelgedeeld online<br />Werkt offline beperkt<br />
 68. 68. Opdracht<br />SituatieNokia heeftalsnogbeslotenom over testappennaar het Android besturingssyteem. Het vertrouwen van media en consumenten in Nokia alsinnovatievespelerheeftnogalwatschadeopgelopen. Nokia belt jouals PR & Contentspecialistomvoor de Nederlandsemarktvertrouwenterugtewinnen.Welke content maak je voorwie, metwelkverhaalen via welkekanalen op:<br /><ul><li>Dagelijkse basis
 69. 69. Wekelijkse basis
 70. 70. Maandelijkse basis
 71. 71. Op kwartaalbasis
 72. 72. Op jaarlijkse basis</li></ul>Denkaan het verschiltussen gatekeepers, tastemakers, influencers en het gewonepubliek!<br />
 73. 73. EARNED MEDIA:EXPERIENCE PR<br />
 74. 74. HET KÁN “GOEDKOOP”<br />
 75. 75. HET KÁN “GOEDKOOP”<br />
 76. 76. WERELDNIEUWS<br />
 77. 77. Programma & Leerdoelen<br />
 78. 78. Must follow on Twitter<br />@dbreakenridge<br />@shelholtz<br />@briansolis<br />@chrisbrogan<br />@mitchjoel<br />@steverubel<br />@dmscott<br />@tdefren<br />@ginidietrich<br />
 79. 79. Boekentips<br />
 80. 80. Meer weten ?<br />Kom dan op 15 december naar “AnEveningwith CC Chapman”<br />Meer informatie op de site van Coopr! <br />

×