Program bd 2005

1,118 views

Published on

Program for Media Tech Day 2005

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Program bd 2005

 1. 1. Branschdag 21 april 2005 TEMA Ny teknik: möjlighet och begränsning 1
 2. 2. IRUBRIKN I N G NLED Låt dig inspireras! En ny utbildning med ett helt nytt upplägg kräver oerhörda insatser för att göra sig förstådd. Det har varit en av Näringslivsgruppens största utmaningar, just att förmedla utbildningens innebörd. När man dock lyckas berätta vad det handlar om är responsen alltid oerhört positiv och efter sju månaders arbete mot näringslivet kan vi i bara konstatera: They want us bad! Med en utbildning som ligger rätt i tiden med sin mångvetenskapliga karaktär, är vi medieteknikstudenter oerhört attraktiva på arbetsmarknaden. Det är bland annat en av anledningarna till varför c:a 20 företag och organisationer inklusive några av de mest betydande inom branschen - valt att samarbeta med oss inför den här dagen. Efter sex år kan vi alltså konstatera att det som i teorin såg ut att bilda basen för den moderna medieingenjören, stämde även i verkligheten. En annorlunda skoldag If-satser, flervariabelsekvationer, ICC-profiler, DVB-T osv. är termer vi stöter på dagligen, idag är det stopp för det. En gång per år tar vi ett steg tillbaka och ger plats åt nya perspektiv samt välkomnar verkligheten in i Learning Labs lokaler. Idag har vi äran att gästas av några av medievärldens mest framstående profiler som generöst delar med sig av sina kunskaper, erfarenheter och engagemang. De har alla kommit hit - några rest långa avstånd - för att under en begränsad tid ge våra nuvarande kunskaper nya sammanhang och eventuellt ge dem nya innebörder. Jag, och hela Näringslivsgruppen, önskar dig en fantastisk dag: Låt dig inspireras! Med vänlig hälsning Sorosh Tavakoli Ordförande Näringslivsgruppen för Medieteknik, KTH 2
 3. 3. R E K T O R S F Ö RUBRIK RORDVarmt välkomna till Branschdag Medieteknik 2005.Den nya teknikens möjligheter men också begrän-sningar ger upphov till många och ibland svåra ochkontroversiella frågeställningar. Som rektor på KTHär jag stolt över våra studenter, stolt över derasprestationer och initiativ, inte minst över att dennabranschdag kommit till stånd. KTH-studenternahar alltid haft en tradition att själva skapa sig sin Anders Flodströmframtid och inte vänta på att framtiden kommer till Rektor, KTHdem. Det bådar gott för framtiden.Dagens studenter är delaktiga i en teknisk utveckling av sällan skådadnatur och de kommer att ha hela världen som arbetsfält. Jag avundas democh ser med förtröstan att den framtidstro och entreprenörs¬anda som IT-pionjärerna stod för under IT-erans födelse nu åter börjat spira. Ingenjörernainom de nya tillväxtområdena har en tvärvetenskaplig utbildning, som kom-mer att generera ett stort utbud av nya yrkesroller. Det ska bli spännande attse hur arbetsmarknaden för våra civilingenjörer inom medieteknik kommeratt utvecklas. Att den arbetsmarknaden finns och kommer att utvecklassyns tydligt på dagens talarlista.Framtidens ledare kommer att vara medietekniker, informationstekniker,människa-maskintekniker, kulturtekniker, humanisttekniker…,dvs. individerbland annat ur den grupp av studenter som finns bland oss här idag.Varmt välkomna!/Anders Flodström 3
 4. 4. RUBRIK G S L I V S G R U P P E NNÄRIN Visioner med näringslivsgruppens arbete Näringslivsgruppens vision är att alla ska känna till vad ämnesområdet medieteknik innebär. Begreppet ska vara väl känt och accepterat både in- ternt på KTH, i näringslivet och på andra universitet och högskolor. Denna vision ska nås genom att marknadsföra medieteknikprogrammet. Rent konkret innebär det att bjuda in dels företag från näringslivet, dels forskare på området till den årliga branschdagen samt företagskvällar. Det innebär även att närvara på olika för utbildningen relevanta evenemang. Målet är också att bygga långsiktiga samarbeten med företag. Ett sådant samarbete kan till exempel innebära att ett företag erbjuder en eller flera praktikplatser till nyutexaminerade civilingenjörer från Medieteknikutbildningen varje år eller att företag på olika sätt integreras i relevanta kurser . Mer information om NLG:s mål hittas på www.medieteknik.com ––> om oss 4
 5. 5. N Ä R I N G S L I V S G R URUBRIK PPENSju månader av roligt slitFör sju månader sen satt Sorosh och Alexander och diskuterade vad deegentligen gett sig in på. Vad skulle göras och vad fanns det för krav? Dedelade en tanke om ett resultat och mål, men hur det skulle uppnås var ettstort frågetecken. Genom många diskussioner och rena chansningar har viförsökt nå vårt mål och idag, på Branschdag Medieteknik 2005, hoppas viatt vi har lyckats.Det har gått sju månader och i skrivande stund räknar vi fortfarande ner tillden 21:a. Vägen hit har varit lång men underbar. Alla har slitit hårt men ocksåhaft riktigt roligt. Vi har alla träffat många intressanta personer i olika ochibland otänkbara sammanhang. Hur mycket vi har lärt oss tänker vi inte ensnämna!”Ska vi skrika nu eller sen?”Året har varit fyllt med minnesvärda ögonblick. Ingen vet inte hur mångagånger vi på väg från ett möte velat skrika av rent lyckorus! Frågan då haralltid varit: att skrika nu eller sen? Några sådana tillfällen var: Efter positivt möte med Christina Jutterström på hennes kontor på högsta våningen på SVT Efter ett 2 timmars möte/guidad tur på KTH med en imponerad Oscar Bjers, Apples nordiske VD Efter berömmande möte med rektor ”Flodis” på KTH Efter Nadias politiska utspel i TV som ledde till Jutterströms positiva besked LIVE! Efter sent skickat och mottaget mail av en berusad, och lycklig Alexander med besked om att Walter Bender(!) tackat ja Efter Martins hjälteinsats som räddade alla framtida tryckprojekt 5
 6. 6. NÄRINGSLIVSGRUPPEN Efter vi sett vår supersnygga bilaga designad av Cap&Design i Resumés 11000-upplaga När stalkingtaktiken blev bekräftad som effektiv arbetsmetod (testning på Microsoft, Kartell, SVT och Apple…) Efter ett överraskande samtal en sen fredagseftermiddag från MTG som också ville vara med på Branschdagen. Efter stolt inköp av Computer Sweden med Medietekniks första halvsidesannons. Arbetets olika delar Arbetet har i grund och botten gått ut på att bygga upp varumärket Medieteknik på KTH med tillhörande marknadsföring. Några arbetsområden har varit: Research och marknadsföring Kontakter med företag: inblick i hur de arbetar, stifta kort- och långsiktiga samarbeten, samarbete med folk i näringslivet PR-arbete: kommunikation mot dagspress och annan mainstream media, pressreleaser, annonsutrymmen mm. Sponsring: Mat, dryck, logi, resor, tryck, inredning, fest, alkohol och allt annat mellan himmel och jord. Framtagning av kommunikationsmaterial /Näringslivsgruppen6
 7. 7. NÄRINGSLIVSGRUPPENPilotesSorosh Tavakoli – OrdförandeGör sitt andra år i NLG, nu som ordförande. Harhuvudansvar för planering, strategi och uppföljningmen har även sysslat med trycksaker ochföretagskontakter. Alexander Ljung – vice Ordförande & Pressansvarig Är även han inne på sitt andra år i NLG och har samarbetat intensivt med ordförande. Efter en lång tid som allroundspelare tog han även över PR- arbetet på allvar.Nadia El-imam – SponsoransvarigRekryterades till NLG som sponsoransvarig menblev snabbt en av huvudpersonerna i dess ledning.Har varit den som arbetat mest med kontakter utåt.Co-pilotes Emil Sjöblom – Art DirectorEmil Sjöblom hoppade på NLG-tåget när den redan var i rullning. En ny webbsida och otaliga grafiska produkter blev resultatet av hans medverkan.Paulina Modlitba – TalaransvarigHar självständigt haft hand om alla talare vad gällerupplägg, kontakt, resor, logi & presenter. 7
 8. 8. NÄRINGSLIVSGRUPPEN Crew Jakob Huldt Martin Almgren Erik Otterberg Grafiker Tryckansvarig Webtekniker Daniel Gasinski Joel Blanco Berg Christian Ranebäck Digital-videoansvarig Grafiker Grafiker Cicilia Gave Anna Rex Martin Larsson PR Fotograf Festansvarig8
 9. 9. TEMA 2005 RUBRIK“Ny teknik: möjlighet och begränsning”Medieteknikens snabba utveckling skapar ständigtnya utmaningar för branschens aktörer. IP-TV,digitaltryck, 3G, e-papper, peer- to-peer, WiFi,mediekonvergens – alla innovationer förändrarkonkurrenssituationen och affärsförutsättningarnapå mediemarknaden.För att försäkra sig om att nå ut till kunder och kon-sumenter i en föränderlig värld, måste alla företagoch organisationer som ägnar sig åt mediekom-munikation förhålla sig till eller utnyttja ny teknik isamverkan med traditionella metoder. Och detta Professor Nils Enlundutan att göra avkall på lönsamheten i verksamheten. Moderator under Branschdag 2005Aktuell kunskap om ny medieteknik, dess möjligheteroch begränsningar, dess användning och roll i samhället, är här ennyckel till framgång.Med vänlig hälsningProfessor Nils EnlundProfessor i medieteknik och grafisk produktion, KTH 9
 10. 10. RUBRIK ETALAR “Technology and media: Trends forward looking backwards” 8:30 Jonas Persson är sedan maj 2003 Direktör Teknologi- och Utvecklingsstrategi på Microsoft och medlem i Microsofts ledningsgrupp. Jonas är ansvarig för dagens och framtidens utvecklingsteknologier inom Microsoft Sverige och har hanterar relationerna med utvecklare hos olika företag, universitet och partners runt om i landet. Jonas ansvarar även för försäljning och marknadsföring av utvecklingsprodukter/.NET i Sverige. Han kommer från en annan tjänst på Microsoft som Försäljningschef Jonas Persson Teknikchef Microsoft för Servrar. Innan dess var han chef för Mobilitet på Microsoft EMEA. Jonas Persson började på Microsoft 1997. “Kommunikativa visioner – konsten att utmärka sig i ett allt 9:00 starkare informationsbrus” Michael Storåkers är född 1972 och tog examen från Handelshögskolan i Stockholm 1998. Han är idag VD för Storåkers McCann samt styrelseordförande och koncernchef i McCann Sweden som är Sveriges största reklamkoncern med 230 anställda. Michael jobbar för närvarande med bland annat Telia och Moderna museet. Till andra uppdragsgivare som Storåkers McCann har hör bland annat L’Oréal, Lee Jeans Michael Storåkers och MasterCard. Michael sitter för tillfället även som ledamot VD Storåkers McCann i fyra styrelser; Sveriges Reklamförbund, Handelshögskolan i Stockholm, Stockholms Konstråd och Skruf Snus AB. 10
 11. 11. TALARE T ARUBRIK LARE “Frammarsch och tillväxt för Sverige” 9:30 Johan Staël von Holstein är författare och serieentreprenör och är ständigt aktuell med nya projekt. Johan tog sin ekonomexamen med inriktning på Marknadsföring från Stockholm universitet 1992 och fortsatte därefter på Harvard. Tillsammans med vänner startade han 1996 Icon Medialab AB, efter att ha arbetat på Kinnevik. Johan har även grundat LetsBuyIt, Interactive Television och Speed Ventures. Johan rankades under åren 1997-1999 som en av Sveriges femtio mest Johan Staël von Holstein Författare och inflytelserika personer. Idag leder Johan Iqube, ett företag vars serieentreprenör affärsidé går ut på att hjälpa unga bolag och entreprenörer att växa och nå kommersiella genombrott. “Mer av allt - informationsdistribution i alla kanaler” 10:15 Ulf Dubois är sedan 2002 koncernchef för Edita i Sverige som består av de fyra enheterna Edita Västra Aros, Edita Print & Distribution, Edita Communication samt Edita Publishing. Ulf har under hela sin yrkesverksamma tid varit verksam inom den grafiska industrin där han framför allt har arbetat på leverantörssidan med att utveckla och marknadsföra olika prepresslösningar. Utöver chefsuppdraget hos Edita sitter Ulf även i GFF:s (Grafiska Företagens Förbund) styrelse. Ulf Dubois VD Edita 11
 12. 12. RUBRIK ETALAR “Intelligenta lösningar för kommunikativa förpackningar” 10:45 Sedan september 2002 är Luciano Beghello professor i pappersteknik vid Karlstads universitet. Hans forskning rör framför allt utvecklingen av morgondagens förpackningar. Han studerar bland annat hur man genom att använda till exempel armeringsfibrer, kan åstadkomma en allmän styrkeökning på minst 25 procent i kommersiella fiberbaserade förpackningar och kartonger. Luciano Beghello forskar även kring skydd av Luciano Beghello varumärken, ett helt nytt forskningsområde i sitt slag. Professor i pappersteknik, KAU “40 år i medier - och fortfarande där” 11:15 Christina Jutterström är sedan 2001 VD och styrelseledamot på Sveriges Television. Christina är ursprungligen journalist och började sin karriär år 1966 hos Sveriges Radio som reporter på Dagens Eko. Därefter har hon hunnit arbeta på bland annat Rapport-redaktionen, som utrikeskorrespondent i Afrika för SvD samt som nyhetschef på Sveriges radio. Christina Jutterström 1982 tillträdde Christina posten som chefredaktör för DN. Efter 13 VD SVT år gick hon över till Expressen. Christina blev 1997 utnämnd till gästprofessor vid Göteborgs universitet. 12
 13. 13. TALARE RUBRIK“How traditional media companies can change their business models to survive” 13:45 Gunnar Karlsson har lång erfarenhet av IT. Han har arbetat med praktiska aspekter såväl som med strategiska aspekter. Gunnar Karlsson många års erfarenhet av både informationssäkerhet och affärsresiliens. Han arbetar idag hos IBM Sverige som presstalesman i säkerhetsfrågor. Dessutom har han tillsatts som IBM:s managementkonsult inom informationssäkerhet och affärsresiliens. Gunnar Karlsson Säkerhetsexpert IBM “Virtual Worlds: How Increasing Complexity will Make Things Simpler” 14:15 Professor Richard Bartle var med och skapade den första virtuella världen, “Multi-User Dungeon” 1978 och har alltså varit en av förgrundsfigurerna inom onlinespelsindustrin sedan första början. Han har tidigare verkat som föreläsare i Artificiell Intelligens och är idag gästprofessor i datorspelsdesign vid universitetet i Essex i England. Han har skrivit många inflytelserika texter och böcker som berör design, utveckling och management av virtuella världar. I rollen som konsult har han arbetat för de flesta stora Richard Bartle onlinespelsföretagen i Storbritannien och USA under de senaste Professor in Computer Game Design, the University of Essex, 20 åren. Richard Bartles bok ”Designing Virtual Worlds” från 2003 U.K. har redan etablerat sig som en oumbärlig text för forskare och utvecklare av virtuella världar och liknande. 13
 14. 14. RUBRIK ETALAR “Informerad materialitet” 14:45 Ulrika Karlsson är en av grundarna av arkitektur och design gruppen Servo. Servo etablerades 1999 och är en svenskamerikansk arkitektur och design grupp med fyra medlemmar i ett nätverk baserade i Zurich, Los Angeles, New York och Stockholm. Servo har publicerats vida internationellt och blivit uppmärksammade som del av en ny generation med ett nytt designtänkande inom arkitekturen. Dessutom är Ulrika Ulrika Karlsson involverad i AKAD - Akademin för Konstärlig forskning inom Arkitekt och grundare av Arkitektur och Design som styrgruppsledamot. Ett forum för SERVO etablerandet av konstnärligt baserad forskning inom arkitektur och design. Ulrika är drivande inom projektgruppen Krets som bedriver forskningsprojekt i nära samarbete med AKAD. “Stories, sex and seduction: experience design is theory; theory is not technology; technology is just que“ 15:30 Laurie Haycock Makela är en internationellt renommerad experience designer som verkar i området mellan grafisk design och digital media. Som ordförande för grafisk design vid Art Center College of Design är Laurie ansvarig för en kreativ tvärvetenskaplig läroplan i vilken typografi är det centrala mellan tryck och framtida media. Haycock Makela tog sin examen vid University of California at Berkeley i Kalifornien och fortsatte Laurie Haycock Makela Experience Designer därefter studera grafisk design vid Rhode Island School of Design. Hon tog så småningom en Master i Fine Arts från Cranbrook Academy of Art. Hennes alster har publicerats i många internationella magasin. Vidare har hon ställt ut verk i bland annat Osaka, San Francisco och Cooper-Hewitt National Museum. 1999 fick hon tillsammans med sin make the Alliance Graphique International följt av the American Institute of Graphic Arts guldmedalj för tio års innovativt arbete. 14
 15. 15. T ARUBRIK LARE“Technology tells us about solutions, but what are the problems?” 16:00 Simonetta Carbonaro är psykolog och författare av åtskilliga artiklar och essäer i ämnen som konsumentpsykologi, strategisk design och ”design för kundrelationer”. Hon är medlem av den vetenskapliga ledningsgruppen på Domus Academy i Milano, där hon också undervisar i ”Business Design”. Hon är också professor i Design Management vid Högskolan i Borås, där hon även undervisar i humanistisk marknadsföring och ”design direction”. Simonetta Carbonaro Under de senaste 25 åren har Carbonaro arbetat som konsult för Professor In Design Management många stora europeiska företag (bl a IKEA, Philips, Bosch, Siemens, MIGROS och Mövenpick) med innovativt varumärkesbyggande och strategisk design. På tyska konsultfirman REALISE är hon ansvarig för avdelningarna som hanterar ”Value Branding” och strategisk design. “The Rule of Many: New Media and Emergent Intelligence” 16:30 Walter Bender är VD för MIT Media Laboratory i USA. Han är forskare och direktör för Electronic Publishing group, medlem i laboratoriets Information Organized (tidigare känt som News in the Future) konsortium och därtill ledar han Gray Matters. Walter Bender var med om att skapa Media Lab på MIT och är idag involverad i att studera ny informationsteknologi, särskilt sådan som påverkar användaren direkt. En stor del av hans forskning handlar om att bygga vidare på de interaktionsstilar som associeras Walter Bender Executive Director, med existerande media och utöka dessa till domäner där datorer MIT Media Lab implementeras i interaktionen. Han har spelat en stor roll i den banbrytande forskning som bedrivs inom elektronisk publishing och individanpassad interaktiv multimedia. 15
 16. 16. RUBRIKAKART Sem ina rium App le SVT Nor MT Hot dic Lig G el ht 16
 17. 17. KARTA RUBRIK CF Campuz Mob ile ENT RÉMT G Caf é Reg istr erin VIP g - Wa s utry m me Sko s b e rg tte t + ryck eri SVT Mic ro s o ft Stu den tEx po2 005 17
 18. 18. PROGRAM Förmiddag 7:45-8:30 Medieteknik bjuder på FRUKOST 8:15-8:30 Invigning av Branschdag Medieteknik 2005 8:30-9:00 Jonas Persson Teknikchef Microsoft “Technology and media: Trends forward looking backwards ” 9:00-9:30 Michael Storåkers VD Storåkers McCann “Kommunikativa visioner – konsten att utmärka sig i ett allt starkare informationsbrus” 9.30-10:00 Johan Staël von Holstein Författare och serieentreprenör “Frammarsch och tillväxt för Sverige” 10:00-10:15 PAUS 10:15-10:45 Ulf Dubois VD Edita “Mer av allt - informationsdistribution i alla kanaler” 10:45-11:15 Luciano Baghello Professor i pappersteknik, KAU “Intelligenta lösningar för kommunikativa förpackningar” 11:15-11:45 Christina Jutterström VD SVT “40 år i medier - och fortfarande där” 11:45-12:15 DEBATT Ny teknik, nya värderingar - hur förändras vår syn på innehåll och använ- dning i medierna? 12:15-13:45 Medieteknik bjuder på LUNCH18
 19. 19. PROGRAMEftermiddag12:30-13:30 Lunchföreläsning av Civilingenjörsförbundet(Eftermiddagsseminarier hålls på engelska)13:45-14:15 Gunnar KarlssonSäkerhetsexpert IBM“How traditional media companies can change their business modelsto survive”14:15-14:45 Richard BartleProfessor i Computer Game Design,University of Essex, U.K.“Virtual Worlds: How IncreasingComplexity will Make Things Simpler”14:45-15:15 Ulrika KarlssonArkitekt och grundare av SERVO“Informerad materialitet”15:15-15:30 PAUS15:30-16:00 Laurie Haycock MakelaExperience Designer“Stories, sex and seduction: experience design is theory; theory is nottechnology; technology is justtechnique“16:00-16:30 Simonetta CarbonaroProfessor i Design Management“Technology tells us about solutions, but what are the problems?”16:30-17:00 Walter BenderChef MIT MediaLab“The Rule of Many: New Media and Emergent Intelligence”17:00-17:30 DEBATTNew problems, new solutions - how do we handle information com-pexity?17:30-19:00 Medieteknik bjuder på MIDDAGSBUFFÉ21:00-01:00 FEST och EFTERMINGEL på Nordic Light Hotel 19
 20. 20. MEDIETEKNIKUTBILDNINGEN En mångvetenskaplig utbildning Medieteknikutbildningen på KTH är mångvetenskaplig. Studenterna får en bred teknisk grundutbildning samtidigt som fokus ligger på att ge en djup förståelse för tekniken i sitt sammanhang. Från KTH medieteknik examineras fl exibla och kreativa problemlösare med kunskaper om tekniken kring medier, dess innehåll och utformning, kommunikation, ekonomi, kognitionspsykologi, design och juridik. Detta för att kunna möta branschens krav på en modern ingenjör, som har ett tvärvetenskapligt tankesätt och en förståelse för hela kedjan från innovation till slutanvändare. En utexaminerad student ifrån KTH medietekniks styrka ligger i hennes kunskap att anpassa tekniken till ändamålet, hitta innovativa sätt att kommunicera och att garantera kvalité. Medieteknik 120 p – högskoleingenjör Dagens teknikutveckling kännetecknas av digitalisering, något som även gäller i medieteknik- ens värld. Tekniken utvecklas ständigt för att tillmötesgå konsumenternas allt högre krav, men den bidrar också till att nya konsumtionsmönster och användningsområden uppstår. Högskoleingenjören inom medieteknik kan bidra med den teoretiska och praktiska tekniska kompetens som behövs för att förvalta, förmedla och utveckla nya produkter och tjänster. Utbildningen är mångvetenskaplig och innefattar många olika medietekniska verksamhetsom- råden. Genom att förena olika perspektiv, kompetenser och arbetssätt skapas en helhetssyn på sambandet mellan människor, teknik och omgivande miljöer. INRIKTNINGAR ��������������������� ���� Under utbildningens sista år inriktas utbildningen ����������� ��������� �������� ���� �������� mot någon/några av följande områden: ����� ���� • Interaktiva medier ����������� ��������� �������������� �������� • Radio- och TV-teknik, ����� • Internetprogrammering, ���� • Grafisk teknik ����������� ������� ������������� • Medieekonomi och juridik ������20
 21. 21. MEDIETEKNIKUTBILDNINGENMedieteknik 180 p – civilingenjörCivilingenjörsutbildningen i medieteknik sätter både teknikenoch människan somteknikanvändare i centrum. I utbildningensstudieplan har därför vissa traditionellaingenjörsämnen fått ge platsåt kurser inom samhällsvetenskap och humaniora,kognitions- och beteendevetenskap samt inom gestaltnings- och designområdet.Inommedie- och kommunikationsbranscherna blir det allt viktigare med samarbete mellanolika verksamhetsområden. En civilingenjör i medieteknik kan ansvara för att koordineradetta samarbete,exempelvis i rollen som projektledare. I utbildningen får studenternadärför möjlighet att utveckla sina problemlösnings- ochsamordningsförmåga såväl somsina ledaregenskaper.���������������������������������� ���������������� ���������������� ������������ �������������������� ������������� ��������� ����������� ��������� ���������������������� ����������� ���������������������� �������������� ����������������������������������������������� �������������� �������������������������������������� ����������������������������SPECIALISERINGAR Varje student kommer efter utbildningen att ha mer specialiserat sig inom två av dessa inriktningar: • Människa - datorinteraktion • Interaktiv medieteknik • IT - management • Journalistik • Tryckt kommunikation • Rörlig bild • Ljud • Kommunikationssystem 21
 22. 22. STUDENTEXPO2005 StudentExpo2005 Presentation av StudentExpo2005 och Medielabbet Under utbildningen för medieteknikstudenter får man göra ett antal olika projekt. Vissa av dessa projekt utmynnar i produkter, installationer eller andra föremål. Under branschdagen vill vi visa upp olika sidor av vår utbildning och i år sker det för första gången genom utställningen StudentExpo2005. Vissa kurser vi läser på medieteknikprogrammet fokuserar på teknik och andra kurser fokuserar mer på design. De flesta kurser har dock båda infallsvinklarna och vi hoppas att StudentExpo2005 ger en representativ bild av både det tekniska så väl som det estetiska kunnandet som finns hos oss studenter. Vi som arrangerar StudentExpo2005 är aktiva i en nystartad sektionsförening som heter Medielabbet. Syftet med förening är att fördjupa kunskaper och få konkret erfarenhet av sådant vår utbildning berör. Tanken är att man ska få pröva och utveckla idéer som normalt kanske bara skulle vara en skiss i byrålådan eller en tanke. Eftersom utbildningen är relativt ung vill vi också visa upp för näringslivet och sökande studenter konkreta exempel på vad vi gör på medieteknikprogrammet. StudentExp2005 är den första gången vi visar upp saker i en lite bredare skala. Ta er tid att besök oss och testa, undersök och lek med det vi gjort. Det kommer vi att göra. Carl Hagström Konstnärlig ledare för Medielabbet22
 23. 23. FESTAVSLUTNINGSFESTNORDIC LIGHT HOTEL 21.00-01.00Branchdag Medieteknik 2005 avslutas på Nordic Light Hotel med en kväll fylldav musik, uppträdanden, installationer, prisutdelningar, överraskningar ochmycket mer.Välkommen! ����������������� 23
 24. 24. RUBRIK DEN NAKNA SANNINGEN Våra trainee-rekryteringsannonser brukar uppfattas som råa, rent av brutala. Det beror på att vi till skillnad från andra bolag inte döljer eller försöker skönmåla, utan beskriver tjänsten precis som den är. Hela den nakna sanningen. Du vet vad du får, såväl de goda som dåliga sidorna. Det är kännetecknande för MTG; rakt på sak, utan smussel eller omskrivningar. Och nu söker vi återigen kandidater till en av de tuffaste tjänsterna inom svenskt näringsliv. Som trainee inom MTG arbetar du under ett års tid direkt under koncernchefen eller en VD/Affärsområdeschef. Dina arbetstider kommer att ge dig blek hy och mörka ringar under ögonen. Din standby-tid är måndag till söndag, 00.00-24.00. En hel del av sysslorna är banala, rent av tråkiga (om du inte har en speciell förkärlek för att köpa snus eller kopiera papper). Du kommer inte att bli överröst av varken stöd eller beröm. Din uppsida är en unik ”utbildning” och en blixtsnabb karriärväg. Efter att under ett år ha befunnit dig mitt i händelsernas centrum kommer du att ha större kompetens att driva ett stort företag än många av dagens ledande befattningshavare. Denna kvalitetsstämpel kommer att få företag att köa för att anställa dig om du väljer att lämna oss. Om du väljer att stanna kommer du att betraktas som en hjälte och kommer att få mer ansvarsfulla uppdrag än du vågat drömma om. Idag är en av våra tidigare traineer vice VD i MTG och flera av dem är VD för några av våra många dotterbolag. Utöver någon typ av akademisk utbildning och de sedvanliga, klysch-artade egenskaperna (kreativ, självständig, socialt kompetent etc) kräver vi att du är en street-fighter; en tuff ”doer” som övervinner problem och får saker gjorda oavsett motstånd. Du bör vara mellan 23 och 30 år och ha ett CV utöver det vanliga! Om du tror att du har vad som krävs så skicka din ansökan, ihop med CV och betygshandlingar, så snart som möjligt, till: ”LUMA”, Modern Times Group MTG AB, Box 17088, 104 62 Stockholm. Vi har löpande antagning under året till traineeprogrammet. Eventuella frågor besvaras dygnet runt av en av våra LUMOR, 08-562 000 55 eller 070-762 00 55. Modern Times Group MTG AB är en ledande Nord-Europeisk mediekoncern med verksamhet inom TV, radio, film samt flera andra medierelaterade områden. Bland MTG-koncernens varumärken kan nämnas TV3, ZTV, Viasat, RixFM, Power Hit Radio, TV-Shop, Sonet Film och STRIX. MTG är noterat på Stockholms fondbörs O-lista. För mer information, se www.mtg.se.
 25. 25. ����������������������������������������������������������� ������ ���������� ������������ ������ ������ ���������� �� ��������� ��������������� ������������������������������� � ���������� � ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������� ������������������������������������������������������������������ �������������� �� ���������������� ���������������� ������������������� � ���������
 26. 26. Kontakta oss ochdu får en personligtryckare Wassberg + Skotte Tryckeri AB Tel 08-545 677 70 www.wassberg+skotte.se����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
 27. 27. Vi levererar inte bara kvalitativ hosting. (i alla våra produkter ingår även ett leende till era ekonomiansvariga) Vår mångåriga erfarenhet och gedigna kompetens gör oss till en av de ledande aktörerna på hostingmarknaden. Vi erbjuder tre olika spetskompetensområden; webbhotell, serverhosting och webbdesign. Besök www.gate9.se eller slå oss en signal på 08-52508314 så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig sprida glädje på ekonomiavdelningen - samtidigt som du själv kan luta dig tillbaka och vara säker på att allt bara... fungerar! Gate9 - ett av Sveriges billigaste hostingföretag www.gate9.se • 08-52508314 • info@gate9.seSVT.FRI TELEVISION.VAD TYCKER DU? FRI DEBATT PÅ SVT.SE 27
 28. 28. Du har väl inte glömt att köpabiljetter till Medietekniks 5-årsjubileumsfest och sektionensalldeles egna MEloDIfestivAl?När? Nu på lördag den 23 April kl. 19.00Var? SektionslokalenHur? Gala, glamour eller nakenchockPris 120 kr (90 kr) Välkommen önskar MKM!
 29. 29. presenterarFRAMTIDENS DATORSPEL DA E NS TO ID T R M SP Hur kan framtidens digitala A underhållning tänkas se ut? EL FR Kommer fiktion och verklighet att länkas samman? Kom och lyssna! DA Datum: Tisdag 24 maj Tid: Kl 13-16 TO Plats: Sal Q1, Osquldas väg 4 ID S R T P M EL EN F RA SFör anmälan och mer informationwww.framtidensdatorspel.se
 30. 30. KÄRLEKSFÖRKLARING Den här sidan är vår kärleksförklaring till Wassberg + Skotte tryckeri. Tack för att ni alltid ställer upp!30
 31. 31. SAMARBETSPARTNERS 31
 32. 32. RUBRIK Schema: 7:45-8:30 Medieteknik bjuder på FRUKOST 8:15-8:30 Invigning 8:30-9:00 Jonas Persson 9:00-9:30 Michael Storåkers 9.30-10:00 Johan Staël von Holstein 10:00-10:15 PAUS 10:15-10:45 Ulf Dubois 10:45-11:15 Luciano Baghello 11:15-11:45 Christina Jutterström 11:45-12:15 DEBATT 12:15-13:45 Medieteknik bjuder på LUNCH 12:30-13:30 Lunchföreläsning CF 13:45-14:15 Gunnar Karlsson 14:15-14:45 Richard Bartle 14:45-15:15 Ulrika Karlsson 15:15-15:30 PAUS 15:30-16:00 Laurie Haycock Makela 16:00-16:30 Simonetta Carbonaro 16:30-17:00 Walter Bender 17:00-17:30 DEBATT 17:30-19:00 Medieteknik bjuder på MIDDAGSBUFFÉ 21:00-01:00 FEST och EFTERMINGEL på Nordic Light Hotel 32 www.medieteknik.com, info@medieteknik.com

×