Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

FTM: In-depth tax reporting

34 views

Published on

Project Money Trail’s primary focus is, initially, on Slovenian journalists with a demonstrated pre-existing interest in the topics that its workshops will cover, because they are the easiest for a Slovenia-based NGO to successfully attract. Working primarily with local journalist will also make it easier for Project Money Trail to evaluate the success of the project.

Project Money Trail has a secondary focus on regional journalists for its current workshops in part because Project Money Trail intends to expand its program beyond Slovenia, in part because educating regional journalists is a way for Project Money Trail to ensure that the influence of its workshops is wide ranging and long lasting and in part because regional journalists will bring a valuable range of perspectives and experience to these workshops.

For later workshops, as Project Money Trail succeeds in reaching its initial goal of educating Slovenian journalists and journalism-focused educators, Project Money Trail’s focus will shift to prioritize journalists and educators from other countries in the region.

Project Money Trail’s approach will build on that of a successful Croatian program with similar, although more limited objectives. Project Money Trail will reach a different (Slovenian and regional) audience than the Croatian program, and will also be more ambitious in its goals, including in particular the creation of a universally accessible teaching and learning tool, the website described above.

Published in: Data & Analytics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

FTM: In-depth tax reporting

 1. 1. 1 Money Trail (II) Transparency International Slovenia LJUBLJANA, 21 MAREC 2017 Sebastijan Peterka Transparency International Slovenia
 2. 2. Nezakoniti (illicit) finančni tokovi • Termin obsega tako prenose nezakonito pridobljenih sredstev kot tudi (fiktivne) posle namenjene izogibanju nadzora •Uporaba več vzvodov za anonimizacijo premoženja •Davčne utaje •Pranje denarja •Financiranje terorizma •Izogibanje mednarodnim sankcijam •Skrivanje premoženjapred upniki
 3. 3. Davki – pomembni pojmi •Davčno optimiranje •Davčno izogibanje •Davčne utaje
 4. 4. Davčne oaze • Davčna oaza je država oz. jurisdikcija, ki opravlja finančne storitve nerezidentomte države na lestvici, ki je nesorazmerna z velikostjo in financiranjem njenega domačega gospodarstva. (IMF, 2007) • „Stranke“ privabljajo s premeščanje gospodarskih transakcij v njihov teritorij skozi: – nizke ali nične davke, – ohlapna pravila okrog ustanavljanja podjetij in oblikovanjem drugih pravnih oseb, – lastniška tajnost, – bančno tajnost, – odprtost za tujce, – šibko regulacijo in izvrševanje le te.
 5. 5. Gre samo za davek? Tajnost • Trgovanje na podlagi notranjih informacij • Tržne manipulacije • Nezakonito trgovanje z orožjem • Podkupovanje • Goljufije • Pranje denarja Ureditev • Obvod kapitalskemu nadzoru • Zaščita sredstev pred ženo / otroki •Obvod ali pobeg pred regulacijo trga SUNNY PLACES FOR SHADY PEOPLE
 6. 6. Davčno izogibanje - Apple •The double Irish arrangement •Apple odpre irsko podružnico že v 80-ih •Prenos intelektualne lastnine na podjetje A, ki je rezident davčne oaze (zaradi prenosa sedeža uprave), podjetje B z davčnim rezidentstvomna Irskem posluje s svojimi podružnicami po svetu, a plačuje nadomestilo podjetju A
 7. 7. Davčno izogibanje - Apple
 8. 8. Davčno izogibanje - Apple •Apple mora plačati 13 milijard dolarjev plus obresti, a ne ker bi bile sheme nelegalne, temveč ker so z irskimi oblastmi dosegli dodaten dogovor o nižji davčni stopnji •Podobne sheme uporabljajo tudi pri FB, Adobe, General Electric, Google, IBM, Microsoft, Johnson&Johnson, Starbucks itd.
 9. 9. Davčna utaja •Erozija davčne osnove in preusmeritev dobičkov v davčno ugodna okolja Vsa podjetja v shemi lastniško obvladuje korporacija X • Proizvodnja produkta stane 20$ proda produkt za 21$ preproda produkt za 100$ Prodaja končnim kupcem za 105$
 10. 10. Davčna utaja •Shema nelegalna zaradi principa neodvisne družbe (arm‘s lenght principle) •V taki shemi se mora vsak člen verige obnašati kot samostojna poslovna entiteta, davčni organi ugotavljajo povezanost med družbami •Davčnim organom onemogoča ugotavljanje utaje nejanso lastništvo,običajne sheme so danes bolj kompleksne •Največ škode utrpijo države v razvoju
 11. 11. 11 • Iz baze UJP razvidno, da je MGML maja in junija 2016 plačal 3500€ podjetju Lada V.C. Limited s sedežem v Gibraltarju 11 Študija primera: Muzeji in galerije mesta Ljubljane plačajo oblikovanje v Gibraltar
 12. 12. 12 • Kolofon publikacije razkrije ime oblikovalca 12 Študija primera: Muzeji in galerije mesta Ljubljane plačajo oblikovanje v Gibraltar
 13. 13. 13 • Baza UPPD razkriva, da je Lada V.C. Limited v 2016 prejelo 1.106.150€ od podjetja GGL virtualne komunikacije d.o.o. Gre za fiktivne posle? • Lastniki GGL d.o.o. in Matija Berčič ne odgovorijo na vprašanje o dejanskem lastniku Lada V.C. Limited 13 Študija primera: Muzeji in galerije mesta Ljubljane plačajo oblikovanje v Gibraltar
 14. 14. 14 • Dokumenti iz Gibraltarja ne razkrijejo dejanskega lastnika, saj je tam še vedno vpisano registracijsko podjetje 14 Študija primera: Muzeji in galerije mesta Ljubljane plačajo oblikovanje v Gibraltar
 15. 15. 15 • Številne študije na nadnacionalni ravni pokazale negativne učinke t.i. oaz anonimnosti • Pravne vrzeli omogočajo skrivanje premoženja, tudi tistega nelegalnega izvora • Fokus na področje, ki se razteza od preprečevanja pranja denarja do davčne zakonodaje • Aprila 2016 odjekne afera PanamaPapers 15 Dejanskolastništvo
 16. 16. 1616 Dejanskolastništvo
 17. 17. 17 • „Dejanski lastnik je vsaka fizična oseba, ki je končni lastnik stranke ali jo nadzira ali kako drugače obvladuje, ali fizična oseba, v imenu katere se izvaja transakcija.“ – ZPPDFT-1 • Vedno fizična oseba • Pomembno je upoštevati dejansko stanje – upravljanje, nadzor, koristi 17 Kdo je dejanskilastnik?
 18. 18. 18 • Slamnati lastniki in direktorji, slamnata podjetja • Veriženje podjetij • Podjetja s polic • Prinosniške delnice 18 Kako se skriva lastništvo?
 19. 19. 1919 Vloga posrednikovpri skrivanju
 20. 20. 20 • Danijela Rakovič (Kolonel d.o.o.), 29 letna borzna posrednica zaposlena na banki, leta 2008 pristane na četrtem mestu najbogatejših v Sloveniji • Šrotovo lastništvo temeljilo na pogodbi, ki ni bila vložena v register 20 Študija primera: Boško Šrot za slamnato lastnico
 21. 21. 21 • Januarja Adrio kupi 4K KNDNS Gmbh iz Nemčije, za njim kompleksna veriga podjetij 21 Študija primera: Adria Airways
 22. 22. 22 • Namigi na dejanske lastnike iranskega rodu, ki so bili uvrščeni na seznam črni seznam ZDA 22 Študija primera: Adria Airways
 23. 23. 23 • UK companies house (javna, strojno berljiva baza) 23 Javni registri dejanskega lastništva
 24. 24. 24 • Vpliv na trg nepremičnin v Londonu – onemogočanje vstopa na trg prvim kupcem 24 Družbene posledice skritega lastništva
 25. 25. Oaze anonimnosti • TJN Financial Secrecy Index www.financialsecrecyindex.org
 26. 26. 26 • Afera Laundromat 26 Pranje denarja prek mreže podjetij in bank
 27. 27. 27 • Afera Laundromat 27 Pranje denarja prek mreže podjetij in bank
 28. 28. 28 • Fiktiven dolg med dvema podjetjema • Porok prek moldavskega državljana rusko podjetje • Dolg izterjan prek moldavskega sodišča in tako opran 28 Pranje denarja prek mreže podjetij in bank
 29. 29. 29 Vprašanja in komentarji?

×