Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

4 izzivi informacijske družbe

58 views

Published on

Kako lahko skozi koncept lastništva problematiziramo aktualno informacijsko družbo, kaj so glavni politični izzivi in zakaj se o tehnologiji informacijske družbe ne moremo (več) pogovarjati kot o produktu, temveč ga moramo razumeti kot sklop procesov in pravic.

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

4 izzivi informacijske družbe

 1. 1. 4 IZZIVI INFORMACIJSKE DRUŽBE DOMEN SAVIČ, DRŽAVLJAN D
 2. 2. KAJ JE INFORMACIJSKA DRUŽBA? Tehnologije Tehnologija vpeljuje redefinicijo delovnih procesov, izdelkov in storitev ter odnos med ljudmi Vpliv Zaradi novih tehnologij in odnosov se vzpostavljajo nove vplivnostne piramide. Znanje Razvijanje tehnologije in vzpostavljanje novih odnosov je pogojeno z znanjem.
 3. 3. AKTERJI INFORMACIJSKE DRUŽBE Države Države predstavljajo osrednji del informacijske družbe. Ljudje So hkrati končni uporabnik in žrtev nerešenih razmerij med državami in podjetji. Podjetja Podjetja pridobivajo na moči predvsem zaradi vseprisotne tehnologije.
 4. 4. IZZIV 1: LASTNIŠTVO INFRASTRUKTURE
 5. 5. IZZIV 1: LASTNIŠTVO INFRASTRUKTURE Globalno Povezanost sveta je podrejena političnim akterjem. Lokalno Komercialni interesi na lokalnem nivoju niso vedno interesi splošne javnosti. Regijsko Med regijami obstajajo velike razlike, kar pripelje do neenakosti.
 6. 6. NEVTRALNOST INTERNETA „Vsi biti so med seboj enaki“ Boj med ponudniki dostopa in ponudniki vsebin Izredno pomembna vloga države
 7. 7. IZZIV 2: LASTNIŠTVO PODATKOV Podatki so glavna digitalna valuta Podatkovna ekonomija ustvarja nove monopole Virov podatkov je vedno več
 8. 8. PODATKOVNI TERORIZEM Kraje uporabniških podatkov predstavljajo vedno večji problem Zlorabe podatkov zaradi ekonomskih/političnih razlogov Kibernetsko vojskovanje postaja del digitalnega vsakdana
 9. 9. IZZIV 3: LASTNIŠTVO TEHNOLOGIJ Internet stvari briše meje med analognim in digitalnim Vdor zasebnega na polje javnega Nerazrešena vprašanja regulacije in odgovornosti
 10. 10. DIGITALNI FEVDALIZEM Vprašanje lastništva tehnologije in storitev Vprašanje odgovornosti za odpravljanje napak Vprašanje zasebnosti in javnosti prostora
 11. 11. Pametna mesta Avtomatizacija nadzoraAlgoritmizacija interneta
 12. 12. IZZIV 4: LASTNIŠTVO ODGOVORNOSTI Vloga državljana/potrošnika v informacijski družbi Vloga usmerjenega izobraževanja Vloga etičnega razvoja tehnologije
 13. 13. Samoregulacija / Regulacija Javna razprava o artefaktih Informacijska / medijska pismenost
 14. 14. VPRAŠANJA

×