Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Controller Certificat 2012 Ro

608 views

Published on

Controller Certificat Romania / sesiunea martie-iunie 2012

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Controller Certificat 2012 Ro

 1. 1. Controller Certificat România Controller-Institut România Bd. Dacia nr. 20, et.6, sector 1, Bucureştiwww.controller-institut.ro Tel: + 40/ 31 /425 35 65 | + 40/ 31 /101 14 14
 2. 2. Controller Certificat România - programul modular din cadrul Controller-Institut România - seadresează managerilor şi angajaţilor din departamentele de controlling, financiar şi contabilitate caredoresc să îşi dezvolte cunoştinţele practice şi să fie la curent cu cele mai noi informaţii din domeniu.De asemenea, programul se adresează şi managerilor de departament, cu responsabilităţi legate debuget şi performanţă, precum şi experţilor din toate domeniile care doresc să preia atribuţii de controllingsau să le includă în domeniul lor de activitate, pentru a-şi consolida astfel poziţia şi metodele de lucru.Controller Certificat România: 8 Oferă pentru prima oară în România posibilitatea de a obţine o certificare în domeniul controlling-ului şi are o lungă tradiţie în Europa de Vest 8 Este recunoscut la nivel internaţional (de către Institutul Austriac de Controlling) şi naţional (de către CNFPA) 8 Este susţinut de traineri cu experienţă practică îndelungată în management şi controlling 8 Se bazează pe tehnici de predare moderne, pe comunicare interactivă şi pe utilizarea de aplicaţii practice asistate de calculatorStructura programului Controller Certificat RomâniaController Certificat România se derulează pe parcursul a 8 module şi sub-module (toate cu caracterobligatoriu pentru obţinerea diplomei), având o durată totală de 19 zile (inclusiv 1 zi examinarea de lafinalul programului). De asemenea, în cadrul programului Controller Certificat România sunt incluse şidouă cursuri intensive pregătitoare, de contabilitate financiară şi Excel pentru controlleri, fiecare cuo durată de 2 zile (aceste cursuri sunt opţionale). Total zile curs, inclusiv cursuri pregătitoare: 23 zile.Structura programului Controller Certificat România:Modulul 1 – Controlling şi Management (3 zile)Obiective principale: 8 Dezvoltarea unei înţelegeri de ansamblu a companiei 8 Conexiunea dintre obiective, conducere şi management 8 Înţelegerea funcţiilor de achiziţie, producţie şi distribuţie - perspectivă de ansamblu 8 Controlling şi management - delimitare şi inter-conexiuni 8 Recunoaşterea modului de funcţionare al planificării integrateConţinut:În cadrul modulului, cursanţii vor participa la simularea managerială realBusiness, în cadrul căreia se vorparcurge 10 exerciţii financiare care abordează în mod practic, pentru o companie exemplu, următoareleconcepte: 8 Analiza pe bază de bilanţ şi calculul indicatorilor financiari 8 Gestiunea fluxurilor de numerar şi implicit a lichidităţii companiei 8 Metodele şi deciziile de finanţare 8 Evaluarea şi contabilitatea investiţiilor Pagina 2/11
 3. 3. 8 Contabilitatea de gestiune 8 Implementarea conceptelor de controlling 8 Planificarea şi bugetarea 8 Managementul strategic şi instrumentele acestuia 8 ş.a.Modulul 2a – Controlling şi IFRS (2 zile)Obiective principale: 8 Perspectivă de ansamblu asupra regulilor şi noutăţilor privind situaţiile financiare conform IFRS 8 Recunoaşterea aspectelor care necesită atenţie deosebită în bilanţul IFRS 8 Proceduri de evaluare ale activelor circulante şi fixe 8 Provocări la implementarea IFRS 8 Semnificaţia Testului de Impairment 8 Impozit amânat şi pierdere reportată 8 Determinarea, compararea şi evaluarea indicilor principali de rentabilitate, de lichiditate şi de evaluare a structuriiConţinut: 8 IAS 1 – Prezentarea situaţiilor financiare 8 IAS 8 – Politici contabile 8 IAS 16 – Imobilizări corporale 8 IAS 17 – Leasing 8 IAS 23 – Costul îndatorării 8 IAS 36 – Deprecierea activelor 8 ş.a.Modul 2b – Contabilitate de gestiune (3 zile)Obiective principale: 8 Aplicarea metodelor şi instrumentelor contabilităţii de gestiune cu ajutorul unor exemple complexe 8 Aplicarea modelelor de decizie specifice contabilităţii de gestiune în probleme de administrare a afacerilor 8 Clarificarea semnificaţiei şi a rolului stabilirii de obiective de cost 8 Evaluarea rezultatului economic cu ajutorul analizelor de deviaţie 8 Explicarea procesului şi a modurilor posibile de alocare a costurilor interneConţinut: 8 Noţiunea de cost, elemente specifice contabilităţii de gestiune 8 Componentele sistemului de analiză a costurilor planificate versus realizate 8 Tipuri de costuri, purtători de cost, determinarea profitabilităţii la nivel de purtător de cost 8 Alocarea internă a costurilor şi aspecte fiscale 8 Optimizarea rezultatului pe termen scurt în baza informaţiilor referitoare la costuri Pagina 3/11
 4. 4. Modul 2c – Finanţare şi Investiţii (2 zile)Obiective principale: 8 Recunoaşterea factorilor care influenţează deciziile de investiţii şi prezentarea procesului de realizare a unei investiţii 8 Prezentarea semnificaţiei controlling-ului în domeniul investiţiilor 8 Prezentarea modalităţilor de calcul investiţional şi clarificarea deosebirilor dintre abordarea statică şi cea dinamică 8 Evaluarea şi compararea variantelor de investiţii cu ajutorul diferitelor modalităţi de calcul investiţional dinamic 8 Prezentarea structurată a procesului de planificare financiară 8 Utilizarea diferitelor metode de calcul al cashflow-uluiConţinut: 8 Investiţii: definiţie, componente, tipuri de investiţii şi decizii investiţionale 8 Planificarea investiţională şi controlling-ul investiţional: procesul de evaluare a alternativelor investiţionale 8 Modalităţi de calcul investiţional dinamic: valoare actualizată netă, metoda ratei interne de rentabilitate, calculul dinamic al amortizării, metoda anuităţii 8 Conceptul de finanţare, managementul financiar şi lichiditatea 8 Planificarea financiară şi managementul financiar: procese şi instrumente 8 ş.a.Modul 3a – Planificare şi bugetare (3 zile)Obiective principale: 8 Clarificarea componentelor unei planificări integrate şi folosirea optimă a instrumentelor anterior învăţate 8 Identificarea indicatorilor principali pentru administrarea cu succes a afacerii 8 Evaluarea relevanţei indicatorilor şi descoperirea conexiunilor în cadrul unui sistem de indicatori 8 Structurarea şi realizarea unui buget integrat pentru o companie exemplu şi identificarea inter-conexiunilor 8 Familiarizarea cu măsuri de îmbunătăţire a rezultatelor; evaluarea efectelor diferitelor măsuri asupra rezultatuluiConţinut: 8 Factori cheie pentru succesul companiei 8 Tipuri de planificare: bottom-up, top-down 8 Bugetarea în funcţie de vânzări şi de costurile totale 8 Conexiunea dintre buget şi planificarea financiară 8 Planificare financiară directă şi indirectă 8 Planificarea fluxurilor de numerar 8 Administrarea afacerii prin bugete 8 ş.a. Pagina 4/11
 5. 5. Modul 3b – Raportare şi suport decizional (2 zile)Obiective principale: 8 Prezentarea cerinţelor de raportare în vederea asigurării unui suport decizional optim 8 Rapoarte în conformitate cu IFRS 8 Evaluarea semnificaţiei indicatorilor şi descoperirea conexiunilor în cadrul sistemului de indicatori 8 Forme de raportare şi utilizarea acestora în mod relevant 8 Periodicitatea în raportare 8 Implementarea corectă a instrumentelor de raportareConţinut: 8 Raportare: Obiective şi factori de succes în sistemul de raportare 8 Cicluri de raportare şi conţinutul rapoartelor 8 Raportarea în IFRS 8 Managementul punctelor de intersectţie ca factor de succes în raportare 8 Rapoarte ad hoc şi cerinţe legale ce trebuie îndeplinite de rapoarte 8 Integrarea informaţiilor cu grad de risc 8 Realizarea grafică a rapoartelor (cele mai bune practici) 8 ş.a.Modul 4 – Managementul performanţei strategice (2 zile)Obiective principale: 8 Înţelegerea obiectivelor şi a modului de realizare în practică a controlling-ului şi a managemen- tului strategic 8 Reprezentarea grafică a procesului de elaborare şi evaluare a strategiei 8 Dezvoltarea abilităţii de a evalua folosirea instrumentelor pentru managementul strategic şi operaţional al distribuţiei 8 Explicarea metodelor şi a modului în care controlling-ul strategic îşi produce efectele 8 Clarificarea metodelor analizei strategice şi aplicarea acestora cu ajutorul exemplelor concrete 8 Evaluarea şi compararea strategiilor cu ajutorul modelelor de analiză a creării de valoare pentru acţionariConţinut: 8 Bazele managementului şi controlling-ului strategic 8 Analiza strategiei 8 Analiza mediului, a sectorului şi a concurenţei 8 Instrumentele analizei strategice a companiei 8 Elaborarea şi dezvoltarea strategiei 8 Determinarea valorii pentru acţionari, determinarea costurilor îndatorării, prima de risc, rata liberă de risc specifică sectorului 8 ş.a. Pagina 5/11
 6. 6. Modul 5 – Ocupaţia de controller (1 zi)Obiective principale: 8 Cerinţe minime pentru un sistem de controlling şi explicarea instrumentelor acestuia 8 Explicarea ocupaţiei de controller şi evaluarea profilului propriu de calificare 8 Strategii de integrare a controlling-ului şi a controller-ului în companie 8 Factori cheie pentru practicarea cu succes a controlling-uluiConţinut: 8 Controlling-ul în sistemul de management al companiei 8 Instrumente, funcţii şi poziţii 8 Strategie şi operaţiuni, conceptul de controlling 8 Controlling-ul ca instituţie: organizarea pe funcţii a controlling-ului, organizarea internă a controlling-ului 8 Introducerea controller-ului în companie 8 Ocupaţia şi tendinţe de dezvoltare, Controller-ul ca „sparring partner” 8 ş.a.Încheiere program: pregătirea pentru examen şi certificarea în ocupaţia de controller (1 zi) Pregatirea pentru examen: exerciţii şi exemple; recapitulări Examen scris Diplomă de controller (Diplomă Controller-Institut România şi Controller-Institut Austria şi Diplomă CNFPA) Pagina 6/11
 7. 7. Organizarea programului Controller Certificat RomâniaNumăr participanţi: maxim 20 persoane per sesiunePerioada: martie-iunie 2012Locaţia: Sediul Controller-Institut România: Bulevardul Dacia nr. 20, sector 1, Bucureşti (Piaţa Romană, vis-à-vis de Academia de Studii Economice)Traineri: Formatorii din cadrul programului Controller Certificat România sunt traineri experimentaţi, controlleri cu experienţă practică îndelungată, profesori şi consultanţi internaţionali. Toţi formatorii sunt certificaţi CNFPA. Prezentări detaliate ale trainerilor se regăsesc pe site-ul Controller-Institut România (www.controller-institut.ro). Pagina 7/11
 8. 8. Preţ şi condiţii de participare la programul Controller Certificat RomâniaParticiparea este condiţionată de prezentarea unei diplome de absolvire a unei instituţii de învăţământsuperior (nu neapărat în domeniul economic!).Preţul de listă al programului: 4,990 EUR (fără TVA 24%). Preţul programului acoperă susţinereacursurilor, a examenului, suportul de curs, locaţia cursului, masa de prânz si pauzele de cafea.Pentru înscrierile anticipate, beneficiaţi de o reducere de 10% aplicată la preţul de listă al programului, i.e.preţul redus al programului este de 4,491 EUR fără TVA 24 %.Condiţii de plată: programul poate fi achitat integral, caz în care beneficiaţi de o reducere de 1.5% dinpreţul redus al programului sau în 4 (patru) rate lunare, astfel: 40%-30%-20%-10% din valoarea cursului.Plăţile se vor efectua în baza facturii emise de către Contrast Management Consulting & Training S.R.L.– divizie training Controller-Institut România. Pagina 8/11
 9. 9. Condiţii generale 8 Înscrierile şi retragerile se realizează în scris. Fiecare seminar are un număr limitat de participanţi. Înscrierile se fac în ordinea cronologică a depunerii lor. La primirea înscrierii, veţi primi o confirmare, oferta şi contractul. Cu aproximativ trei săptămâni înainte de începerea programului se va emite o confirmare detaliată a înscrierii şi factura, din partea Contrast Management Consulting & Training S.R.L. 8 Pentru cererile de retragere primite cu mai puţin de 15 zile lucrătoare înainte de începerea programului, se va percepe o taxă de retragere de 30% din valoarea totală ofertată a programului. Pentru cererile de retragere primite cu mai puţin de 5 zile lucrătoare înainte de data începerii programului sau în cazul în care participanţii nu se prezintă la curs, valoarea totală ofertată a programului se va factura integral. 8 Toate companiile şi persoanele fizice care intră în relaţie de afaceri cu organizatorul ca urmare a înscrierii vor primi informaţii prin fax sau e-mail. Cu excepţia cazului în care destinatarii trimit o notificare scrisă prin care să specifice contrariul, aceştia sunt de acord să primească informaţii suplimentare prin fax sau e-mail. 8 Toate informaţiile se pot modifica în cazul în care apar schimbări în programul de curs, erori de scriere şi tipărire. Pagina 9/11
 10. 10. Anexa Program 2012Curs intensiv Excel pentru controlleri02.03-03.039:00-17:00Curs intensiv Bazele Contabilităţii09.03-10.039:00-17:00Modul 1 – Deschiderea programului (Controlling şi Management)22.03-24.039:00-17:00Modul 2a – Instrumente de controlling (Controlling şi IFRS)06.04-07.049:00-17:00Modul 2b – Instrumente de controlling (Contabilitate de gestiune)19.04-21.049:00-17:00Modul 2c – Instrumente de controlling (Finanţare şi investiţii)04.05-05.059:00-17:00Modul 3a – Procese de controlling (Bugetare şi planificare)17.05-19.059:00-17:00Modul 3b – Procese de controlling (Raportare şi suport decizional)01.06-02.069:00-17:00Modul 4 – Leadership şi strategie (Managementul performanţei strategice)14.06-15.069:00-17:00Modul 5 – Încheierea programului (Ocupaţia de controller)16.069:00-17:00 Pagina 10/11
 11. 11. Vă mulţumim! Controller-Institut România Bd. Dacia nr. 20, et.6, sector 1, Bucureştiwww.controller-institut.ro Tel: + 40/ 31 /425 35 65 | + 40/ 31 /101 14 14 Pagina 11/11

×