SlideShare a Scribd company logo
1 of 21
Download to read offline
Aleja Jana Pawła II 29, 00‐867 Warszawa
Polacy, Francuzi, miłość 
i Walentynki.
14 lutego 2020 <3 
Nicolas Curtelin – Dyrektor Generalny 
nicolas.curtelin@opinion‐way.com
Mobile : +48 601 174 257
Piotr Sztabiński – Dyrektor ds. Rozwoju
psztabinski@opinion‐way.com
Mobile : +48 604 090 645 
METHODOLOGYMETODOLOGIA
3Polacy, Francuzi, miłość i Walentynki.  / Luty 2020
Metodologia badania
Badania ilościowe przeprowadzone wśród 1173 Polaków i 1007 francuskich respondentów w wieku 18 lat i starszych,
Próby reprezentatywne dla populacji pod względem płci, wieku, zawodu, regionu i wielkości miast dla Francji oraz pod względem płci,
wieku, wykształcenia i regionu dla Polski.
Badanie przeprowadzono online, ankieta CAWI (Computer Assisted Web Interview)
Ankiety zrealizowano:
 Od 31 stycznia (piątek) do wtorku 4 lutego – Polska
 Od 5 lutego (środa) do piątku 7 lutego – Francja
Margines błędu od 1,5 do 3 punktów procentowych, który należy wziąć pod uwagę czytając wyniki dla próbek N=1000 respondentów.
Całkowita lub częściowa publikacja wyników tego badania musi zawierać następującą wzmiankę: 
«Ankieta OpinionWay Polska» Wykorzystanie wyników badania bez tego tytułu jest złamaniem praw autorskich.
4Polacy, Francuzi, miłość i Walentynki.  / Luty 2020
Profil badanych: populacja 18+ lat
Polacy
1173 respondentów
Francuzi
1007 respondentów
WIEK %
18‐24 lat 10%
25‐34 lat 16%
35‐49 lat 25%
50‐64 lat 25%
65 lat i więcej 24%
LOKALIZACJA %
Gmina wiejska 23%
2000 ‐ 19 999 mieszkańców 17%
20 000 ‐ 99 999 mieszkańców 13%
100 000 mieszkańców i więcej 30%
Aglomeracja Paryska 17%
REGION %
Ile‐de‐France 19%
Północny zachód 23%
Północny wschód 22%
Południowy zachód 11%
Południowy wschód 25%
STATUS ZAWODOWY  %
Zawody specjalistyczne 28%
Rzemieślnicy / Handlowcy / 
Przedsiębiorcy
1%
Wolne zawody / menedżerowie 6%
Specjaliści 14%
Zawody niewykwalifikowane 29%
Pracownicy 19%
Robotnicy 5%
Aktywni zawodowo 43%
Na emeryturze 26%
Studenci i inne osoby nieaktywne 
zawodowo
17%
PŁEĆ %
Mężczyźni 48%
Kobiety  52%
WIEK %
18‐29 lat 18%
30‐39 lat 20%
40‐49 lat 17%
50‐59 lat 15%
60 lat i więcej 29%
WYKSZTAŁCENIE %
podst. lub gimnazjalne  8%
zasad. zawodowe 10%
średnie 41%
wyższe 41%
PŁEĆ %
Mężczyźni 49%
Kobiety  51%
LOKALIZACJA %
wieś 32%
miasto do 20 tys. mieszkańców  13%
20‐50 tys. mieszkańców 11%
50‐100 tys. mieszkańców 10%
100‐200 tys. mieszkańców 11%
200‐500 tys. mieszkańców 11%
powyżej 500 tys. mieszkańców  12%
WOJEWÓDZTWO %
dolnośląskie 8%
kujawsko‐pomorskie 5%
lubelskie 6%
lubuskie 3%
łódzkie 6%
małopolskie 9%
mazowieckie 14%
opolskie 3%
podkarpackie 6%
podlaskie 3%
pomorskie 6%
śląskie 12%
świętokrzyskie 3%
warmińsko‐mazurskie 4%
wielkopolskie 9%
zachodniopomorskie 5%
ANALYSIS
ANALIZA 
PORÓWNAWCZA
6Polacy, Francuzi, miłość i Walentynki.  / Luty 2020
Polacy i Francuzi są w związkach różni. Wśród Polaków dominuje powściągliwość 
w okazywaniu emocji, a Francuzi cenią sobie niezależność od swoich partnerów.
PYT.: W związku najczęściej jesteś …?
Jak kamień: nigdy nie pokazujesz, 
jak bardzo ci zależy
Jak krab pustelnik: każdy 
ma swoje życie
22%Z głową w chmurach: zapominasz o 
wszystkim, jak nastolatek|nastolatka
Emocjonalny|a: jeśli związek się kończy, zostawiasz 
wszystko i jedziesz hodować owce w Nowej Zelandii
Uzależniony|a: jeśli przez 5 minut nie masz 
nowej wiadomości w panice dzwonisz na policję
37%
Jak krab pustelnik: każdy 
ma swoje życie
Emocjonalny|a: jeśli związek się kończy, zostawiasz 
wszystko i jedziesz hodować owce w Nowej Zelandii
Jak kamień: nigdy nie pokazujesz, jak bardzo ci zależy
Z głową w chmurach: zapominasz o 
wszystkim, jak nastolatek|nastolatka
Uzależniony|a: jeśli przez 5 minut nie masz 
nowej wiadomości w panice dzwonisz na policję
Kobiety: 30% 50+ lat: 34%
W związku: 28%
Nie wiem, trudno powiedzieć: 4%
Mniej niż 50 lat: 23%
Nie w związku: 41%
50+ lat: 43%
Mniej niż 50 lat: 31%
Polacy
1173 respondentów
Francuzi
1007 respondentów
7Polacy, Francuzi, miłość i Walentynki.  / Luty 2020
Mężczyźni: 21% / Kobiety: 22%
Młodsi niż 35 lat: 30% / 50+ lat: 15%
W związku : 23% 
Nie w związku: 13%
W relacjach intymnych 46% Polaków i 42% Francuzów uważa się za dobrych 
kochanków/ kochanki! Polacy są o tym bardziej przekonani – 21% badanych 
odpowiada „oczywiście!” (dla Francuzów odsetek ten wynosi 11%).
PYT.: Zmieńmy na moment temat, chcemy Cię zapytać wprost – czy jesteś dobrym kochankiem| kochanką?
Oczywiście! Tak To zależy Czy to ma znaczenie?
21%
25%
35%
19%
Jestem 
DOBRYM 
kochankiem|ą
46%
Mężczyźni: 9% / Kobiety: 13%
Młodsi niż 35 lat: 17% / 50+ lat: 8%
W związku : 11% 
Nie w związku: 11% 
11%
31%
24%
32%
Jestem 
DOBRYM 
kochankiem|ą
42%
Nie wiem: 2%
…nie zaobserwowaliśmy żadnych istotnych różnic między kobietami a mężczyznami!
Polacy
1173 respondentów
Francuzi
1007 respondentów
8Polacy, Francuzi, miłość i Walentynki.  / Luty 2020
Polacy są bardziej entuzjastyczni wobec Walentynek niż Francuzi. Choć w obu krajach 
jest podobnie – to kobiety i osoby w związkach bardziej cenią sobie Walentynki!
PYT.: Co sądzisz o Walentynkach? Kochasz to święto, czy go nienawidzisz? Użyj suwaka poniżej, aby wyrazić swoje
emocje w stosunku do Walentynek.
10
9
8
7
6
5
4 
3 
2
1
0
16%
10%
14%
15%
14%
11%
6%
4%
4%
4%
2%
40%
29%
31%
średnia
6,6/10
Mężczyźni: 6,3
Kobiety: 6,8
W związku : 6,8 
Nie w związku: 5,5
10
9
8
7
6
5
4 
3 
2
1
0
3%
3%
7%
8%
14%
18%
8%
9%
8%
8%
12%
13%
22%
63%
średnia
4,3/10
Mężczyźni : 4,1
Kobiety: 4,6
W związku : 4,5 
Nie w związku: 4,1
Nie wiem, trudno powiedzieć: 2%
…Polacy bardziej 
doceniają Walentynki, 
niż Francuzi...
Polacy
1173 respondentów
Francuzi
1007 respondentów
9Polacy, Francuzi, miłość i Walentynki.  / Luty 2020
Znaczna część Polaków (40%) zna pochodzenie Walentynek, natomiast Francuzom 
ta kwestia jest obca ‐ aż 7 na 10 przyznaje, że nie zna pochodzenia tego święta.
PYT.: Według Ciebie, skąd pochodzą Walentynki?
6%
9%
III wiek w 
Imperium Rzymskim
2%
2%
Średniowieczna 
Polska X wieku
12%
4%
Wielka Brytania –
okres renesansu
10%
9%
Francja ‐ krótko po 
rewolucji francuskiej
40%
4%
XIX wiek 
‐ USA
3%
2%
Inny kraj 
| okres
26%
68%
Nie wiem, trudno 
powiedzieć
2%
2%
Rosja 
carów
Święty Walenty żył 
w III wieku n.e. 
w Rzymie…
…ale współczesne Walentynki 
narodziły się w XIX wieku w 
Stanach Zjednoczonych.
10Polacy, Francuzi, miłość i Walentynki.  / Luty 2020
6 na 10 Polaków, którzy pozostają w związku, zamierza w tym roku obchodzić 
Walentynki. We Francji – tylko 4 na 10 Francuzów ma taki plan na 2020 rok! 
PYT.: Walentynki są 14 lutego. Czy zamierzasz je świętować?
Podstawa : Osoby pozostające w związkach
Tak Nie w tym 
roku
Nigdy nie obchodzę 
tej okazji
Do 14stego lutego wiele 
może się zdarzyć
61%
7%
16%
16%
Tak/ tak, ale 
nie w tym roku
68%
25%
9%
44%
22%
Tak/ tak, ale 
nie w tym roku
34%
Ale ten roku nie jest dla Francuzów jakoś wyjątkowy. 
44% osób w związkach NIGDY nie świętuje Walentynek 
(vs 16% w Polsce)! 
W związku mniej niż 5 lat: 
68% 
W związku dłużej niż 5 lat: 
59% 
W związku mniej niż 5 lat: 36% 
W związku dłużej niż 5 lat:  24% 
Polacy
946 respondentów
Francuzi
641 respondentów
11Polacy, Francuzi, miłość i Walentynki.  / Luty 2020
Większość Francuzów uważa Walentynki za komercyjne święto, co tłumaczy ich brak 
zaangażowania w jego obchody. W Polsce przeciwnie – 57% Polaków uważa, że jest to 
okazja do zjedzenia romantycznej kolacji z miłością swojego życia.
PYT.: Czy powiedział|a|byś, że Walentynki to…?
18%
70%
9%
2%
Romantyczna kolacja z 
miłością twojego życia
Komercja, nie ma potrzeby 
obdarowywania prezentami 
swojej ukochanej| ukochanego
Okazja, aby przypomnieć 
sobie, że jesteś strasznie 
samotny|a
Wyzwanie, aby znaleźć kogoś 
przed północą 14stego lutego
57%
30%
10%
2%
Nie wiem, trudno powiedzieć: 1%
Mężczyźni : 51% / Kobiety: 63%
Nie w związku: 31% / W związku: 63%
Mężczyźni: 68% / Kobiety: 73%
Nie w związku: 59% / W związku: 76%
Polacy
1173 respondentów
Francuzi
1007 respondentów
12Polacy, Francuzi, miłość i Walentynki.  / Luty 2020
Zarówno w Polsce, jak i we Francji, Walentynki najczęściej 
są przygotowywane z wyprzedzeniem.
PYT.: Zazwyczaj kiedy zaczynasz przygotowywać się na Walentynki?
Podstawa: Ci, którzy planują świętować w tym roku Walentynki
20%
19%
19%
19%
19%
4%
Co najmniej 2 tygodnie 
wcześniej
Tydzień wcześniej
48 godzin wcześniej
W godzinie zero (same 
Walentynki)
Nie planuję, działam 
spontanicznie
Nie zajmuję się nigdy 
przygotowaniami
13%
24%
18%
12%
31%
3%
58% 
przygotowuje się
do Walentynek 
z wyprzedzeniem 
54% 
przygotowuje się
do Walentynek 
z wyprzedzeniem 
O ile Francuzi są generalnie mniej 
zaangażowani w Walentynki, o tyle 
ci z nich, którzy planują je świętować 
w tym roku, zazwyczaj wcześniej niż 
Polacy zaczynają przygotowania 
(2 tygodnie przed: 20% Francuzów
i 13% Polaków)
Polacy
620 respondentów
Francuzi
200 respondentów
13Polacy, Francuzi, miłość i Walentynki.  / Luty 2020
Mężczyźni wierzą, że to oni przygotowują Walentynki (szczególnie w Polsce). 
Kobiety nie podzielają tej opinii i większość twierdzi, że to one je organizują!
PYT.: Kto z twojej pary podejmuje inicjatywę zorganizowania uroczystości na Walentynki, kto zajmuje się organizacją świętowania? 
Podstawa: Ci, którzy planują świętować w tym roku Walentynki
39%
Ja sama Mój 
partner/ 
mąż 
Oboje
razem
18%
43%
zdaniem kobiet
52%
13%
34%
zdaniem mężczyzn
41%
20%
39%
zdaniem kobiet
44%
7%
47%
zdaniem mężczyzn
Ja sam Moja 
partnerka/ 
żona
Oboje
razem
Ja sama Mój 
partner/ 
mąż 
Oboje
razem
Ja sam Moja 
partnerka/ 
żona
Oboje
razem
Nie wiem: 2%
Polacy
620 respondentów
Francuzi
200 respondentów
14Polacy, Francuzi, miłość i Walentynki.  / Luty 2020
Jedzenie jest najlepszym pomysłem na Walentynki. Bez względu na to, czy jest to 
restauracja, czy dom, większość Francuzów i Polaków chce przy tej okazji zjeść razem.
PYT.: Co preferujesz robić w Walentynki?
Base : Ci, którzy planują świętować w tym roku Walentynki
Zjeść kolację w restauracji
Razem ugotować i zjeść w domu
Kino lub film
Zamówić dostawę jedzenia do domu
Spacer po parku
Aktywne spędzanie czasu: łyżwy, 
ścianka wspinaczkowa, gokarty, itp.
Koncert| wystawa
Randka w ciemno| speed dating
Długa rozmowa przez przez internet 
z nieznajomym
Nie wiem
55%
36%
3%
1%
0%
1%
1%
1%
1%
0%
35%
19%
15%
7%
4%
3%
2%
1%
0%
8%
Polacy
620 respondentów
Francuzi
200 respondentów
Focus on Polish habits 
during Saint‐Valentine
Pogłębione analizy 
zwyczajów Polaków
16Polacy, Francuzi, miłość i Walentynki.  / Luty 2020
Znaczne zainteresowanie Polaków Walentynkami wynika także z tego, że część 
osób, które nie są w związkach, i tak będzie je świętować!
PYT.: Walentynki są 14 lutego. Czy zamierzasz je świętować?
W wieku 25‐34 lat: 59% 
Z dziećmi: 60%
Bezdzietni: 45%
15% Polaków, którzy nie są 
w związku, i tak obchodzi 
Walentynki!
52%
11%
19%
18%
Polacy nie będący w związku
227 respondentów
15%
28%
31%
27%
Tak Nie w tym 
roku
Nigdy nie obchodzę 
tej okazji
Do 14stego lutego wiele 
może się zdarzyć
Polacy
1173 respondentów
17Polacy, Francuzi, miłość i Walentynki.  / Luty 2020
Dodatkowo, zainteresowanie Polaków Walentynkami podbija fakt, że jest to także 
okazja do pokazania troski o rodzinę i bliskich: 39% Polaków świętujących Walentynki 
zamierza dać prezent komuś bliskiemu/ z rodziny, a 20% ‐ napisać kartkę lub list. 
PYT.: Co jeszcze zwykle robisz w Walentynki…?
Podstawa: Ci, którzy planują świętować w tym roku Walentynki lub obchodzili je w innych latach
85%
Podarowujesz 
prezent ukochanej 
osobie
Podarowujesz 
upominki swoim 
bliskim (przyjaciołom, 
rodzinie itp.)
Wysyłasz list, kartkę 
do ukochanej osoby
Wysyłasz list, kartkę 
do swoich bliskich 
(przyjaciół, rodziny itp.)
Nie wiem
39%
25%
20%
8%
Zarówno jeśli chodzi o ukochaną osobę, 
jak i inne bliskie osoby, Walentynki to 
głównie prezenty, choć zwyczaj pisania 
kartek/ listów nadal jest żywy (i odnosi się 
do 1 na 5 Polaków).
Polacy
747 respondentów
18Polacy, Francuzi, miłość i Walentynki.  / Luty 2020
Perfumy
Kosmetyki
Pudełko czekoladek
Bukiet kwiatów
Butelka wina
Biżuteria
Bielizna
Zabawny gadżet
Ubranie
Zegarek
Akcesoria skórzane (torebka, krawat, pasek itp.)
Bilet na koncert, wydarzenie
Wycieczka, weekendowy wyjazd
Inny prezent
Perfumy, kosmetyki i czekoladki to najczęstsze prezenty wybierane dla ukochanej 
osoby. Dla bliskich i rodziny – nie ma lepszego prezentu niż pudełko czekoladek!
PYT.: A jakie prezenty bierzesz pod uwagę na Walentynki dla ukochanej osoby?
PYT.: A jakie upominki bierzesz pod uwagę na Walentynki dla swoich bliskich? 
Podstawa: Ci, którzy dają na Walentynki prezenty
Już to kiedyś 
podarowałem|am
Rozważam, 
aby podarować
51%
47%
46%
36%
30%
29%
27%
25%
18%
15%
14%
13%
12%
3%
25%
18%
22%
21%
19%
13%
12%
17%
9%
8%
8%
14%
15%
5%
dla ukochanej osoby
31%
32%
51%
22%
24%
16%
14%
24%
12%
11%
7%
12%
10%
2%
18%
22%
33%
20%
18%
15%
8%
19%
8%
6%
8%
14%
10%
3%
dla swoich bliskich
640 respondentów 285 respondentów
Polacy
19Polacy, Francuzi, miłość i Walentynki.  / Luty 2020
Polacy nie wydają na Walentynkowe prezenty dużych kwot. Połowa całkowitych 
wydatków na prezenty nie przekracza 100 złotych (zarówno dla ukochanej osoby, 
jak i dla bliskich/ rodziny).
PYT.: Jaki łączny budżet poświęcisz na prezent dla ukochanej osoby?
PYT.: Jaki łączny budżet poświęcisz na prezent dla swoich bliskich?
Podstawa: Ci, którzy dają na Walentynki prezenty
dla ukochanej osoby
dla swoich bliskich
3%
16%
31%
20%
15% 14%
2%
5%
22%
26%
18%
14% 13%
2%
640 respondentów
285 respondentów
Mniej niż 20 
złotych
20 do mniej niż 
50 złotych
50 do mniej niż 
100 złotych
100 do mniej 
niż 150 złotych
150 do mniej 
niż 200 złotych
200 złotych lub 
więcej
Nie planuję 
wydawać 
pieniędzy na 
prezent
50% 53%
mniej niż 100 złotych
49% 45%
100 złotych lub więcejPolacy
20Polacy, Francuzi, miłość i Walentynki.  / Luty 2020
Spośród rozmaitych gwiazd i celebrytów z którymi Polki i Polacy chcieliby spędzić 
Walentynki można wyłonić króla i królową!
PYT.: Załóżmy, że w tym roku możesz spędzić dzień Świętego Walentego z kimś znanym, gwiazdą lub celebrytą. Z kim 
chciał/a/byś spędzić Walentynki?
Dla kobiet Dla mężczyzn
kobiet chciałoby spędzić Walentynki z 
Robertem Lewandowskim, który wyprzedza 
Marcina Prokopa i Marcina Dorocińskiego.
Marcin Prokop
Marcin Dorociński
Maciej Stuhr
Karol Okrasa
Janusz Gajos
Krzysztof Hołowczyc
Tomasz Kot
Huber Urbański
Adam Małysz
Szymon Hołownia
Piotr Kraśko
Radosław Majdan
13%
12%
11%
10%
9%
7%
7%
5%
4%
3%
2%
2%
16%
mężczyzn chciałoby spędzić Walentynki w towarzystwie 
Barbary Kurdej‐Szatan, która wyprzedza w tym 
względzie Martynę Wojciechowską i Grażynę Torbicką.
Martyna Wojciechowska
Grażyna Torbicka
Anna Lewandowska
Małgorzata Kożuchowska
Edyta Górniak
Dorota Szelągowska
Maja Ostaszewska
Maffashion
Ewa Chodakowska
Katarzyna Zielińska
Macademian Girl
Katarzyna Bosacka
15%
13%
11%
7%
7%
6%
6%
5%
3%
3%
3%
2%
20%
Aleja Jana Pawła II 29,
00‐867 Warszawa
«Uczynić świat łatwym do zrozumienia, by podejmować trafne działania dziś i przygotować się na przyszłość.»
Utworzona w marcu 2000 r. i będąca pionierem cyfryzacji badań, OpinionWay Group jest wiodącym graczem w zakresie innowacji w
marketingu i badaniach opinii na francuskim rynku. Działania OpinionWay koncentrują się wokół tematyki związanej ze znajomości
rynku, problemami marki, rozwój produktów oraz usług i pomagają budować profile klientów BtoB i BtoC dla światowych firm i marek.
Opinionway.com

More Related Content

More from contactOpinionWay

More from contactOpinionWay (20)

Opinion way pour_le_point_-_sondage_jour_du_vote_-_second_tour_des_elections_...
Opinion way pour_le_point_-_sondage_jour_du_vote_-_second_tour_des_elections_...Opinion way pour_le_point_-_sondage_jour_du_vote_-_second_tour_des_elections_...
Opinion way pour_le_point_-_sondage_jour_du_vote_-_second_tour_des_elections_...
 
Opinion way pour_le_point_-_la_sociologie_du_vote_au_second_tour_des_election...
Opinion way pour_le_point_-_la_sociologie_du_vote_au_second_tour_des_election...Opinion way pour_le_point_-_la_sociologie_du_vote_au_second_tour_des_election...
Opinion way pour_le_point_-_la_sociologie_du_vote_au_second_tour_des_election...
 
Opinion way pour le cevipof barometre de la confiance en politique - vague ...
Opinion way pour le cevipof   barometre de la confiance en politique - vague ...Opinion way pour le cevipof   barometre de la confiance en politique - vague ...
Opinion way pour le cevipof barometre de la confiance en politique - vague ...
 
Restitution des grands débats
Restitution des grands débatsRestitution des grands débats
Restitution des grands débats
 
Grande consultation 2018 - Synthèse
Grande consultation 2018 - SynthèseGrande consultation 2018 - Synthèse
Grande consultation 2018 - Synthèse
 
OpinionWay - OpinionLive - Elections Européennes - Janvier 2019
OpinionWay - OpinionLive - Elections Européennes - Janvier 2019OpinionWay - OpinionLive - Elections Européennes - Janvier 2019
OpinionWay - OpinionLive - Elections Européennes - Janvier 2019
 
La perception du risque cyber par les dirigeants d’entreprises
La perception du risque cyber par les dirigeants d’entreprisesLa perception du risque cyber par les dirigeants d’entreprises
La perception du risque cyber par les dirigeants d’entreprises
 
OpinionWay pour Les Editeurs d'Education - Support de présentation / Septembr...
OpinionWay pour Les Editeurs d'Education - Support de présentation / Septembr...OpinionWay pour Les Editeurs d'Education - Support de présentation / Septembr...
OpinionWay pour Les Editeurs d'Education - Support de présentation / Septembr...
 
OpinionWay pour LCI - Les Français, la perception de l'affaire Benalla et l'i...
OpinionWay pour LCI - Les Français, la perception de l'affaire Benalla et l'i...OpinionWay pour LCI - Les Français, la perception de l'affaire Benalla et l'i...
OpinionWay pour LCI - Les Français, la perception de l'affaire Benalla et l'i...
 
OpinionWay pour Que Choisir - Les Français et le démarchage téléphonique / Ju...
OpinionWay pour Que Choisir - Les Français et le démarchage téléphonique / Ju...OpinionWay pour Que Choisir - Les Français et le démarchage téléphonique / Ju...
OpinionWay pour Que Choisir - Les Français et le démarchage téléphonique / Ju...
 
OpinionWay pour BjorgBonneterre - Bien manger en société / Mai 2018
OpinionWay pour BjorgBonneterre - Bien manger en société / Mai 2018OpinionWay pour BjorgBonneterre - Bien manger en société / Mai 2018
OpinionWay pour BjorgBonneterre - Bien manger en société / Mai 2018
 
OpinionWay pour Labo de la Fraternité - Baromètre de la Fraternité / Mai 2018
OpinionWay pour Labo de la Fraternité - Baromètre de la Fraternité / Mai 2018OpinionWay pour Labo de la Fraternité - Baromètre de la Fraternité / Mai 2018
OpinionWay pour Labo de la Fraternité - Baromètre de la Fraternité / Mai 2018
 
OpinionWay pour Campings.com - Les Français et les vacances au camping / Juil...
OpinionWay pour Campings.com - Les Français et les vacances au camping / Juil...OpinionWay pour Campings.com - Les Français et les vacances au camping / Juil...
OpinionWay pour Campings.com - Les Français et les vacances au camping / Juil...
 
OpinionWay pour Medaviz - Les Français et le médecin généraliste / Mai 2018
OpinionWay pour Medaviz - Les Français et le médecin généraliste / Mai 2018OpinionWay pour Medaviz - Les Français et le médecin généraliste / Mai 2018
OpinionWay pour Medaviz - Les Français et le médecin généraliste / Mai 2018
 
OpinionWay pour Sofinco - Les Français et leur budget loisirs / Janvier 2018
OpinionWay pour Sofinco - Les Français et leur budget loisirs / Janvier 2018OpinionWay pour Sofinco - Les Français et leur budget loisirs / Janvier 2018
OpinionWay pour Sofinco - Les Français et leur budget loisirs / Janvier 2018
 
OpinionWay pour Sofinco - Les Français et le sport / Janvier 2018
OpinionWay pour Sofinco - Les Français et le sport / Janvier 2018OpinionWay pour Sofinco - Les Français et le sport / Janvier 2018
OpinionWay pour Sofinco - Les Français et le sport / Janvier 2018
 
OpinionWay pour Sofinco - Baromètre les Français et le budget mariage / Févri...
OpinionWay pour Sofinco - Baromètre les Français et le budget mariage / Févri...OpinionWay pour Sofinco - Baromètre les Français et le budget mariage / Févri...
OpinionWay pour Sofinco - Baromètre les Français et le budget mariage / Févri...
 
OpinionWay pour Sofinco - Baromètre les Français et le budget santé / Mars 2018
OpinionWay pour Sofinco - Baromètre les Français et le budget santé / Mars 2018OpinionWay pour Sofinco - Baromètre les Français et le budget santé / Mars 2018
OpinionWay pour Sofinco - Baromètre les Français et le budget santé / Mars 2018
 
OpinionWay pour Sofinco - Les Français et leur budget vacances / Mai 2018
OpinionWay pour Sofinco - Les Français et leur budget vacances / Mai 2018OpinionWay pour Sofinco - Les Français et leur budget vacances / Mai 2018
OpinionWay pour Sofinco - Les Français et leur budget vacances / Mai 2018
 
OpinionWay pour Lyxor -Les Français et les grandes dépenses de la vie / Juin ...
OpinionWay pour Lyxor -Les Français et les grandes dépenses de la vie / Juin ...OpinionWay pour Lyxor -Les Français et les grandes dépenses de la vie / Juin ...
OpinionWay pour Lyxor -Les Français et les grandes dépenses de la vie / Juin ...
 

OpinionWay Polska - Polacy, Francuzi, miłość i Walentynki