Ordin D 221

545 views

Published on

via - anaf.ro

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
545
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ordin D 221

  1. 1.     AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ        ORDIN NR. 647  pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală  nr.52/2012 pentru aprobarea modelului şi conținutului unor formulare prevăzute la Titlul III  din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare      în temeiul prevederilor:  ‐ art.12 alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr.109/2009 privind organizarea şi funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,  ‐  art.74  din  Legea  nr.571/2003  privind  Codul  fiscal,  cu  modificările  şi  completările ulterioare,  ‐  art.228  alin.(2)  din  Ordonanța  Guvernului  nr.92/2003  privind  Codul  de  procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,    preşedintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul       ORDIN      ART.I  –  Formularul  221  "Declarație  privind  veniturile  din  activități  agricole  impuse  pe norme  de  venit",  cod  14.13.01.13/9,  prevăzut  în  anexa  nr.1  la  Ordinul  preşedintelui  Agenției Naționale  de  Administrare  Fiscală  nr.52/2012  pentru  aprobarea  modelului  şi  conținutului  unor formulare  prevăzute  la  Titlul  III  din  Legea  nr.571/2003  privind  Codul  fiscal,  cu  modificările  şi completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr.72 din 30 ianuarie 2012, se modifică şi se înlocuieşte cu formularul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.     ART.II ‐ Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de tehnologia  informației,  precum  şi  direcțiile  generale  ale  finanțelor  publice  județene  şi  a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.    ART.III ‐ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.    Emis la Bucureşti, la  04.05.2012          PREŞEDINTELE AGENȚIEI NAȚIONALE DE ADMINISTRARE FISCALĂ    ŞERBAN POP 
  2. 2. Anex DECLARA IE privind veniturile din activit i agricole Agen ia Na ional de Administrare Fiscal impuse pe norme de venit Anul 221 Declara ie rectificativ Se completeaz cu X în cazul declara iilor rectificativeI. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI Ini iala Cod numeric personal/Num r de identificare fiscal Nume tat lui Prenume E-mail Strad Num r Telefon Bloc Scar Etaj Ap. Jude /Sector Localitate Cod po tal FaxII. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESF URAT PE SURSE DE VENIT Localitatea pe raza c reia se afl terenul (terenurile) Data începerii activit ii 1. Date privind activitatea desf urat Data încet rii activit ii Nr. Suprafe e de teren crt. Tipul activit ii Zona ......... Zona ......... Zona ......... Zona ......... Zona ......... ari ari ari ari ari sere 1. Cultivarea i valorificarea florilor solarii sistem irigat sere 2. Cultivarea i valorificarea legumelor i zarzavaturilor solarii sistem irigat 3. Cultivarea i valorificarea arbu tilor 4. Cultivarea i valorificarea plantelor decorative 5. Cultivarea i valorificarea ciupercilor* 6. Exploatarea pepinierelor viticole 7. Exploatarea pepinierelor pomicole 8. Alte activit i asem n toare Localitatea pe raza c reia se afl terenul (terenurile) 2. Date privind activitatea desf urat Data începerii activit ii Data încet rii activit ii Nr. Suprafe e de teren crt. Tipul activit ii Zona ......... Zona ......... Zona ......... Zona ......... Zona ......... ari ari ari ari ari sere 1. Cultivarea i valorificarea florilor solarii sistem irigat sere 2. Cultivarea i valorificarea legumelor i zarzavaturilor solarii sistem irigat 3. Cultivarea i valorificarea arbu tilor 4. Cultivarea i valorificarea plantelor decorative 5. Cultivarea i valorificarea ciupercilor* 6. Exploatarea pepinierelor viticole 7. Exploatarea pepinierelor pomicole 8. Alte activit i asem n toareNum r de înregistrare ca operator de date cu caracter personal 759Cod 14.13.01.13/9
  3. 3. Localitatea pe raza c reia se afl terenul (terenurile)3. Date privind activitatea desf urat Data începerii activit ii Data încet rii activit ii Nr. Suprafe e de teren crt. Tipul activit ii Zona ......... Zona ......... Zona ......... Zona ......... Zona ......... ari ari ari ari ari sere 1. Cultivarea i valorificarea florilor solarii sistem irigat sere 2. Cultivarea i valorificarea legumelor i zarzavaturilor solarii sistem irigat 3. Cultivarea i valorificarea arbu tilor 4. Cultivarea i valorificarea plantelor decorative 5. Cultivarea i valorificarea ciupercilor* 6. Exploatarea pepinierelor viticole 7. Exploatarea pepinierelor pomicole 8. Alte activit i asem n toareIII. DATE DE IDENTIFICARE A ÎMPUTERNICITULUI Cod de identificare fiscal Nume, prenume/Denumire Strad Num r Bloc Scar Etaj Ap. Jude /Sector Localitate Cod po tal Telefon Fax E-mail Sub sanc iunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar c datele înscrise în acest formular sunt corecte i complete. Semn tur contribuabil Semn tur împuternicit Loc rezervat organului fiscal Nr. înregistrare: Data: *) Se înscrie suprafa a total cultivat cu ciuperci sau bure i ob inut prin însumarea suprafe elor amenajate ca suport pentru aceste culturi.

×