Oční kamera / uživatelské testování s oční kamerou

1,279 views

Published on

Oční kamera – uživatelské testování internetových stránek
Základní popis metodiky uživatelského testování na statické oční kameře.

www.constat.cz

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,279
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Oční kamera / uživatelské testování s oční kamerou

 1. 1. Oční kamera – uživatelské testování internetových stránek Základní popis metodiky uživatelského testování na statické oční kameře SMI RED 250 Vypracoval: Ing. Jan Dovolil jan.dovolil@constat.cz klient datum jméno přijmení www.constat.cz
 2. 2. Co je to oční kamera a jak funguje?  Oční kamera je vysoce výkonné testovací zařízení, které s vysokou přesností a rychlostí zaznamenává a následně vyhodnocuje pohyb zraku na zobrazovací ploše (monitoru či projektoru).  Testování oční kamerou slouží k přesnému vyhodnocení účinnosti různých reklamních materiálů, online aplikací, webů a dalších komunikačních ploch. Je to jediná metoda, která Vám umožní vidět svět očima respondentů (zákazníků, návštěvníků). Jak oční kamera funguje? Systém dokáže analyzovat přesný bod pohledu použitím geometrického modelu 22“ s maximální odchylkou 0,2 mm. Další výhodou je vysoká frekvence snímání (až 120 Hz), která s přesností vyhodnotí také rychlost reakcí na podněty. Digitálně zpracovaný záznam se z kamery dále vyhodnocuje v automatizovaném softwaru, který nabízí širokou škálu možností pro vyhodnocení všech nasbíraných dat. klient datum jméno přijmení www.constat.cz
 3. 3. Jak testování probíhá? 1) Respondent má k dispozici n první běžný počítač a myš s monitorem 22“ na kterém je nastaven internetový prohlížeč IE 7.0. Monitor je propojen s oční kamerou, která začne fungovat okamžitě po cca 5-7s kalibraci zraku. 2) Respondent je seznámen s úkoly (vyhledej, kup, porovnej) a následně bez jakékoliv průběžné nápovědy je vyzván k plnění úkolů. Respondent může být v průběhu testování vyzván moderátorem, aby okomentoval svůj postup. 3) Již v průběhu testování je lze na sledovat na co se respondent momentálně zaměřil. 4) Po skončení úloh následuje individuální rozhovor, který odhalí, jaké příčiny chování a postoje a respondenta ve vztahu k testovanému materiálu. 5) Testování probíhá ve studiu s jednocestným zrcadlem, zadavatel může být přítomen po celou dobu testování. klient datum jméno přijmení www.constat.cz
 4. 4. Pro jaký typ testů je oční kamera vhodná? 1) Pro komplexní testování použitelnosti webových stránek: při měření snadnosti a pohodlnosti jejich používání. Např. jestliže se uživatel na webu ztrácí, obtížně se orientuje v obsahu, neví co je jeho účelem, nemůže najít navigaci, nevyzná se ve struktuře, pak je oční kamera tím pravým nástrojem pro identifikaci těchto oblastí. 2. Při analýze obchodní účinnosti, která vychází ze stejní metodiky, ale neklade za cíl komplexně posoudit použitelnost daného webu, ale vypichuje jen nejdůležitější chyby, které mohou přímo bránit plnění jeho obchodních cílů. 3. Pro změření a identifikaci konkurenčních výhod/nevýhod se používá tzv. srovnávací testování, při kterém se testují vlastnosti webů všech klíčových konkurentů. klient datum jméno přijmení www.constat.cz
 5. 5. Jak sestavit zadání? Co ovlivňuje rozsah a také cenu testování?  Jasně definovat cíl testování /např.: zvýšení ekonomické účinnosti stránek, optimalizace/  Identifikovat testované oblasti či definovat zda testování bude zaměřeno na celý rozsah ( tento parametr má vliv na velikosti vzorku respondentů)  Definovat jaké jsou obvyklé uživatelské skupiny a jakou mají skladbu (věk, vzdělání, pohlaví, příjem, pracovní zařazení a případně i uživatelskou znalost) Pozor: cíle na webu jsou z pohledu jednotlivých uživatelských skupin rozdílné, což by mělo být zohledněno v přípravě scénáře jednotlivých úloh.  Uživatelská skupina se obvykle skládá se stávající zákazníků (pravidelní a občasní uživatelé) a potenciálních zákazníků (tj. těch, kteří s webem mají velice malou či žádnou zkušenost)  Do komplexního testování je vhodné zahrnout i oblast CMS tj. testovat i administrativní prostředí stránek  Následuje sestavení a schválení scénáře uživatelského testování. Realizace a vyhodnocení může být zakončené workshopem s klientem. klient datum jméno přijmení www.constat.cz
 6. 6. Výstupy uživatelské testování s oční kamerou zahrnují tyto parametry:  Rozbor orientace uživatele při plnění úkolů  Intuitivnost ovládání - rychlost s jakou uživatelé pochopí systém/logiku uspořádání informací na webu  Množství podnětů, které uživatelé zaregistrovali na klíčových stránkách a podstránkách. ,,Hit ratio“ – konverze pro jednotlivé prvky webu  % Distribuce času na jednotlivé části stránek (navigace, akční nabídka, doplňkové služby, atd.)  Počet fixací zraku na klíčové oblasti (nadpisy, navigace, grafická zobrazení výrobků, popisků)  Zapamatovatelnost vybraných oblastí / množství produktů, na které se respondent zaměřil  Výpis oblastí, které respondenti nezaznamenali/ ignorovali  Reakce uživatele na tzv. magnety (tj. místa, která strhávají pozornost uživatelů)  Celkový čas pro splnění jednotlivých úkolů a popis jejich hodnocení  Detailní rozbor nesplněných úkolů (rozbor příčin) klient datum jméno přijmení www.constat.cz
 7. 7. Proč testovat s oční kamerou?  Jasně identifikujeme přehlížené prvky na stránce, odkazy, které návštěvníci nevidí nebo je ignorují tj.  Dozvíme se zda je jednotlivé prvky nevybízejí k akci a nebo zda je vůbec nezaregistrují.  Identifikace chybějících odkazů – obvykle také zjistíme, že uživatelé klikají či zvažují kliknout na prvky, na které kliknout nelze. Pokud to dělají, jsou také frustrování tím, že jim web „nefunguje“. klient datum jméno přijmení www.constat.cz
 8. 8. Ukázka výstupů z oční kamery klient datum jméno přijmení www.constat.cz
 9. 9. Hloubkové rozhovory Po dokončení testu následuje rozhovor tazatele s respondentem podle určitého schématu, předem sestaveného ve spolupráci se zadavatelem. Pomocí co nejvolnějších, ale tematicky předem vymezených asociací, zjišťuje skupinově specifické relevantní obsahy, které lze najít na všech úrovních vědomí. Např: Jak uživatelé hodnotí image jednotlivých stránek a podstránek  Co jim chybí na portálech (co tam nebylo )  Kde se cítili nekomfortně  Co jim přišlo složité či nepřehledné  Jaké informace či služby hodnotí uživatelé jako atraktivní klient datum jméno přijmení www.constat.cz
 10. 10. Výstupní zpráva bude obsahovat:  Rekapitulace zadání / scénáře  Faktografie k testerům  Zpracované výstupy z oční kamery, mouse trackingu a hloubkových rozhovorů  Grafické znázornění kritických míst na webu případně CMS systému Doporučení na konkrétní úpravy webu / platformy:  Systémové (prioritní)  Tematické (dle výstupů z plnění jednotlivých úkolů) Ostatní: Výstupy jsou zpracovány jako podklady pro následný workshop, na kterém si podrobně rozebereme návrhy řešení pro uživatelskou optimalizaci či přípravy podkladů pro stavbu nové platformy klient datum jméno přijmení www.constat.cz
 11. 11. Rekrutační kritéria  Respondent musí přesně splňovat všechny kvóty výběru.  Opakovaná účast respondentů na výzkumech je kontrolována a limitována.  Respondent se může zúčastnit pouze jednou za půl roku jednoho výzkumu.  Respondent se smí zúčastnit pouze jednou za dva roky výzkumu na stejný produkt.  Respondent nesmí trpět žádnou závažnou oční vadou ( sbíhavost, rozbíhavost, šedý zákal atd.)  Každý respondent je zanesen do firemní databáze, a pokud se zjistí jeho účast na předcházejících výzkumných projektech a neodpovídá výše zmíněným pravidlům, je z výzkumu vyloučen.  Všechna rekrutační kriteria jsou přesně specifikována před započetím výzkumu a odsouhlasena klientem. klient datum jméno přijmení www.constat.cz
 12. 12. Ing. Jan Dovolil Konzultant oční kamery mobil +420 777 243 303 Jan.dovolil@constat.cz info@constat.cz klient datum jméno přijmení www.constat.cz

×