Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
COMPASS Consulting SRL * Tel/Fax: +4 021 321 5987 * email:office@compass.ro * Ver 2.0
Raison d’être: Furnizarea de propuneri           Mission: to provide practical proposals, basedpractice clienţi...
COMPASS Consulting SRL * Tel/Fax: +4 021 321 5987 * email:office@compass.ro * Ver 2.0
OFERTA DE SERVICII                          SERVICES OFFEREDCOMPASS Consulting ofera un spectru l...
PROFIL DE COMPANIE                        COMPANY PROFILECOMPASS Consulting este o companie de cons...
OUR CLIENTS RECOMMEND US:        Liste cu REFERINTE detaliate (prin filtrari) despre misiunile/realizarile COMPASS...
CONTACT:COMPASS ConsultingAddress: Str. Matei Voievod 128, Bl. 231, Ap. 21, interfon 021, Sector 2, 021454, Bucharest,Roma...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Compass consulting=prezentare=2012

405 views

Published on

COMPASS Consulting SRL - Short presentation

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Compass consulting=prezentare=2012

 1. 1. COMPASS Consulting SRL * Tel/Fax: +4 021 321 5987 * email:office@compass.ro * Ver 2.0
 2. 2. Raison d’être: Furnizarea de propuneri Mission: to provide practical proposals, basedpractice clienţilor, bazate pe o completă analiză on a thorough appraisal of the clients’ needs. Toa nevoilor acestora. Acordarea de asistenţă help and assist our clients in improving theclienţilor pentru îmbunataţirea performanţelor performance of their business, to grow and trainlor, creşterea şi continua perfecţionare a echipei our consulting team permanently, to provide topde consultanţi, menţinerea unei calităţi a quality of our consulting services, to establishserviciilor prestate la un nivel internaţional, strategic alliances and partnerships withasigurarea de alianţe strategice şi parteneriate cu international consulting firms, consolidating thefirme de consultanţă internationale, consolidarea position of COMPASS Consulting among the firstpoziţiei COMPASS Consulting printre primele Romanian consulting firms within the market.firme de consultanţă romaneşti de pe piaţă.Convergem către aceste obiective prin: We plan to achieve these goals by: Asigurarea satisfacţiei clienţilor prin oferirea de Assuring the client’s satisfaction by providing top servicii de calitate şi valoare adaugată, superioare class quality consulting services and added value costurilor cu consultanţa. Înţelegerea profundă a for their money. Deep understanding of client’s particularităţilor problemelor clientului, trebuie să unique problems, must lead to appropriate ducă la oferirea de soluţii dedicate. Încrederea, solutions. Trust, confidentiality, respect and confidenţialitatea, respectul şi loialitatea reciprocă loyalty are central values built on our relationships. sunt valori centrale pe care se consolidează relaţiile All our actions are subordinated to the wish for a noastre. Acţiunile şi iniţiativele noastre au la bază reciprocal long term based relationship. dorinţa unor relaţii de lungă durată, reciproc benefice. Oferim clienţilor noştri asistenţă în implementarea We offer assistance in implementing the soluţiilor recomandate. Adaptarea structurii şi recommended solutions to our clients. A very culturii organizaţiilor din societăţi, la cerinţele demanding process is to adapt the structure and foarte dinamice ale raporturilor de pe piaţă, culture of the companies’ organizations to the reprezintă un proces foarte complex. Mai ales în dynamic market changes. This is tougher in the condiţiile unei economii în tranziţie, asigurarea conditions of an economy in transition, where unei flexibilităţi în acest sens, devine o urgenţă şi o assuring a certain flexibility becomes a priority and şansă de supravieţuire. a survival requirement quickly. Consultanţii noştri au o excelentă pregătire, fiind Our consultants with an excellent background, have foarte buni cunoscători ai realităţilor romaneşti şi ai very good knowledge both of the Romanian metodelor şi modelelor occidentale de realities and the western management models and management. Experienţa acumulată în urma zecilor methods. The experience earned throughout the de misiuni de consultanţă ne permite asigurarea de dozens of consulting missions, gives us the power abordări occidentale a problemelor specific to insure western approaches to the Romanian romaneşti. Forma de prezentare a materialelor problems. The presentation form of our reports noastre se constituie într-o adevarată interfaţă de becomes a real communication interface among the comunicare între parţile interesate de schimbul de interested users of information. informaţii. COMPASS Consulting understands the importance COMPASS Consulting înţelege importanţa of investing in people and to motivate them investirii în oameni şi asigură motivarea acestora appropriately by: perpetual training, individual prin: instruire, dezvoltare individuală, respect, development, recognition of merits and rewards recunoaşterea meritelor şi recompense. The power of our business is based on the capacity Lucrul în echipe flexibile şi multidisciplinare este of forming flexible teamwork with top baza fundamentală a consultanţei oferite de noi. professionals. We are convinced that only a Noi suntem convinşi că numai o puternică echipă powerful team of professionals adequately de profesionişti adecvat motivaţi, poate genera motivated may provide right solutions and soluţiile care să asigure clienţilor noştri avantaje guarantee competitiveness for our clients. competitive. COMPASS Consulting SRL * Tel/Fax: +4 021 321 5987 * email:office@compass.ro * Ver 2.0
 3. 3. COMPASS Consulting SRL * Tel/Fax: +4 021 321 5987 * email:office@compass.ro * Ver 2.0
 4. 4. OFERTA DE SERVICII SERVICES OFFEREDCOMPASS Consulting ofera un spectru larg de COMPASS Consulting offers a large range ofservicii destinate sprijinirii firmelor in dezvoltarea services targeted to help companies to develop andsi imbunatatirea competitivitatii lor pe piata. increase theirs competitiveness within the market.Serviciile noastre pot avea urmatoarele forme: Our services can have the following form: I. CONSULTANTA I. CONSULTING II. CURSURI - Instruire si Perfectionare II. TRAINING COURSES III. Elaborari de LUCRARI SPECIFICE (TIP) III. Preparation of SPECIFIC studies (standard) IV. LUCRARI COMPLEXE / COMBINATE IV. Complex PACKAGES of studies and assistanceI.1 Management Strategic I.1 Strategic Management A. Elaborarea Strategiei de Firma A. Preparation of Company Strategy B. Analiza-Diagnostic a Intreprinderii B. Analysis-Diagnostic of the Company C. Restructurarea Firmei C. Restructuring/spin-off/re-engineering of the Company D. Evaluarea Intreprinderii pentru Asocieri / Privatizare D. Valuation of Companies for Joint-Ventures/PrivatizationI.2 Management Functional I.2 Functional Management A. Marketing A. Marketing B. Contabilitate Manageriala B. Managerial Accounting C. Seturi de Programe Informatice C. Specialized Software & MIS D. Servicii de Contabilitate, Fiscalitate si Audit D. Accounting, Tax and Audit Services E. Resurse Umane E. Human Resources F. (re) Organizarea productiei/serviciilor F. Production OperationsI.3 Asistenta Financiara Investitionala I.3 Investments and Financial Assistance A. Elaborari de documentatii pentru finantare/creditare A. Preparation of documentation for loans/financing B. Analize de proiecte si oportunitati B. Analysis of projects and opportunities C. Recomandari investitionale C. Investments Recommendations D. Verificarea existentei si bonitatii firmelor D. Check of existence and reliability of companies E. Facilitarea legaturilor intre investitorii straini si firmele E. Promotion of links between Romanian and foreign romanesti investors F. Sprijinirea investitorilor straini care intentioneaza sa F. Support to foreign investors willing to asses and/or start inceapa sau sa-si dezvolte afacerile in Romania businesses in RomaniaII. CURSURI - Instruire si Perfectionare II. TRAINING COURSESOferim cursuri intensive, desfasurate interactiv, care We offer intensive training courses, in a very interactiveacopera un domeniu larg al problemelor de management: way, that covers a large range of managerial problems: a) introductiv in relatiile economiei de piata - concepte a) introduction in the market oriented economy -concepts b) management strategic - ca proces b) strategic management - as process c) management al schimbarii si conflictelor c) management of change and conflicts d) management eficient - scop: cresterea abilitatilor d) efficiency of management - scope: growth of skills e) management al proiectelor - metode noi /pe calculator e) management of projects - new methods /on computer f) marketing introductiv - concepte si modele de baza f) basics of marketing - concepts and models g) managementul distributiei si vinzarilor - studii de caz g) management of distribution channels and sales h) managementul aprovizionarii | logistica h) management of purchasing | logistics i) managementul resurselor umane - viziune occidentala i) human resources management - western perspectiveIII. Elaborare de LUCRARI SPECIFICE III. Preparation of SPECIFIC Studies(TIP) (standard)Planuri de Afaceri / Analize-Diagnostic / Studii de Business Plans / Analysis-Diagnostic / Feasibility Studies /Fezabilitate / Studii de Piata / Evaluari / Audit-uri interne / Market (Research) Studies / Evaluation / Internal Audit /Translari de bilanturi / Consolidari / Programe infomatice / Annual Reports Translations / Consolidations / DedicatedModelari Software / Simulations COMPASS Consulting SRL * Tel/Fax: +4 021 321 5987 * email:office@compass.ro * Ver 2.0
 5. 5. PROFIL DE COMPANIE COMPANY PROFILECOMPASS Consulting este o companie de consultanţă în COMPASS Consulting is a management consulting and b2bmanagement şi cercetare de marketing b2b, înfiinţată in marketing research company established in 1992. The broad1992. Experienta vastă a COMPASS a fost obţinută în peste experience of COMPASS has been gained in more than 500500 misiuni în mai mult de 31 industrii, pe un portofoliu assignments in more than 31 industries in a complex projectcomplex de proiecte. portfolio.Realizari AchievementsBaza de date a celor mai relevante misiuni de consultanta si A database of the most relevant COMPASS Consultingstudii realizate de COMPASS Consulting poate fi consultata missions and studies can be found at:la: www.compass.ro/Referinte (recomandam a se face www.compass.ro/Referinte (our recommendation is tofiltrari incrucisate pe tipuri de servicii si industrii). search database by filtering the type of services and industries of interest).O serie de recomandari ale clientilor nostri gasiti la: A set of our clients recommendations can be found at:www.compass.ro/Recomandari www.compass.ro/Recomandari Our teamEchipa noastra Project teams are organized by levels of competencies:Pentru fiecare misiune asumată, formăm o echipa de proiect Senior Consultants / Managers / Project Managersorganizată pe niveluri de competenţă: [>5-7 years experience] Senior Consultanţi / Manageri / Project Manageri Consultants [>3 years experience] [>5-10 ani experienţă] Junior-Consultants [>6 months experience] Consultanţi [>3 ani experienţă] For complex projects we usually collaborate with industry Junior-Consultanţi [>6 luni experienţă] experts [>10-20 years of specific industry expertise] or withPentru proiecte complexe de obicei colaborăm cu experţi functional/niche experts.din industria vizată [>10-20 ani de expertiză specifică înindustrie] sau cu experţi funcţionali / de nişă COMPASS’ team members have a balanced mix of:Membrii echipei COMPASS deţin o combinaţie bine practical management consulting experienceechilibrată de: theoretical / formal background (various master experienţă practică de consultanţă în management degrees: MBA, MSc, BA, etc and certifications pregătire formală teoretică (master: MBA, MA, like: PMP, CMC) MSc. şi certificări: PMP, CMC*) previous work experience in companies / experienţă anterioară de lucru în companii / organizations (including foreign ones) organizaţii (inclusiv străine) practical experience as trainers (in programs expereinţă practică de traineri (în programe related to the consulting experience) asociate cu experienţa de consultanţă) certifications/memberships at most relevant certificări/membri ai celor mai relevante professional international organizations organizaţii profesionale internaţionale For more details about us please visit:Pentru mai multe detalii, vă invităm să vizitaţi: http://www.compass.ro/enwww.compass.ro COMPASS Consulting SRL * Tel/Fax: +4 021 321 5987 * email:office@compass.ro * Ver 2.0
 6. 6. OUR CLIENTS RECOMMEND US: Liste cu REFERINTE detaliate (prin filtrari) despre misiunile/realizarile COMPASS Consulting / Search database for detailed COMPASS Consulting achievements Recomandarile clientilor nostri / Our clients recommendations COMPASS Consulting SRL * Tel/Fax: +4 021 321 5987 * email:office@compass.ro * Ver 2.0
 7. 7. CONTACT:COMPASS ConsultingAddress: Str. Matei Voievod 128, Bl. 231, Ap. 21, interfon 021, Sector 2, 021454, Bucharest,Romania. How to get to us: - Tram: 1 (Vatra Luminoasa Station) - Trolleybus: 86, 90 (Sos. Mihai Bravu Station) - Bus: 104, 311, 135 (Vatra Luminoasa Station) Subway stations nearby: - Iancului Square - Muncii SquareTel/Fax: (+4) 021 321 5987, (+4) 021 320 4292Mobile: (+4) 0730 097 500Email:Management consulting and marketing services: office@compass.roConsulting for European Funds accessing: fondurieuropene@compass.roWeb: http://www.compass.ro COMPASS Consulting SRL * Tel/Fax: +4 021 321 5987 * email:office@compass.ro * Ver 2.0

×