Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Presentatie anti-fragililty-7-9-2016-definitief

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
Healing environment ppt
Healing environment ppt
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 58 Ad

Presentatie anti-fragililty-7-9-2016-definitief

Download to read offline

About Anti-Fragility

About Anti-Fragility

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Presentatie anti-fragililty-7-9-2016-definitief

 1. 1. Over Uitvinden, Groeien &Maat Houden Hans Konstapel Constable Research BV
 2. 2. Inhoud •  Will McWhinney: Paths of Change •  Smart Urban Space (SUS) Den Haag 2013 •  Nassim Taleb: Anti-Fragility •  Didier Sornette: Verbondenheid : Dragon Kings •  Adrian Bejan: Potentieel: Stroom Systemen •  Vitaliteit: De Spanning tussen Gelijk en Ongelijk •  Panarchy: Ordenen van Verbondenheid, Potentieel & Vitaliteit •  Alan Fiske: De Wiskunde van het Organiseren •  Samenvatting © Copyright 2016 Constable Research BV
 3. 3. Will McWhinney Paths of Change © Copyright 2016 Constable Research BV
 4. 4. Paths of Change © Copyright 2016 Constable Research BV
 5. 5. ActieRegel Toetsen Regelen Wetenschap Actie AnderenIdee Innovatie EvaluerenProberen Brainstorm Actie Anderen Regel Idee Renaissance © Copyright 2012 Constable Research BV Paths of Change Een succesvolle Verandering doorloopt een Cyclus
 6. 6. Paths of Change Paths of Change is een Fractaal Model Het Patroon herhaalt zich op alle Schaalniveaus © Copyright 2016 Constable Research BV Model Mens
 7. 7. Paths of Change Er bestaan veel vergelijkbare Modellen © Copyright 2016 Constable Research BV
 8. 8. Paths of Change © Copyright 2016 Constable Research BV De Dans van Nataraja Een Oude Theorie
 9. 9. Smart Urban Space (SUS) © Copyright 2016 Constable Research BV
 10. 10. Een Stad is een Organisme dat bestaat uit Gebouwen, Openbare Ruimten, Mensen en hun Organisaties verbonden door Stroom Systemen De Stad © Copyright 2016 Constable Research BV
 11. 11. Lichamelijke Behoeften, Bescherming Veiligheid & Zekerheid Zelf- ontplooing Waardering, Contact Pyramide van Maslow © Copyright 2016 Constable Research BV Een Stad moet de Menselijke Behoeften bevredigen
 12. 12. De Mens Spirit Verbeelden Inzicht Ziel Emotie Waarderen Geest Ordenen Waarheid Abstractie Lichaam Zintuigen Waarnemen EventEvent Event Actie IntrovertExtravert Ik Wij Het Ze De Mens is een Relatie Bewustzijn Observator © Copyright 2016 Constable Research BV Een Stad bestaat uit Mensen
 13. 13. Verstoring Gevolgen Verstoring HOLMES Life Events Scale Dood Partner Scheiding Verhuizing Gevangenis Dood familielid Faillissement Ongeluk Ziekte Huwelijk Ontslag Pensioen Zwangerschap Orde Financiële schade Onrecht Sociaal Emotie Waardeloos Geisoleerd Lichaam Sensory- Motor Fysieke schade Verbeelding Eigen- waarde Onzeker Oneven wichtig © Copyright 2016 Constable Research BV
 14. 14. Emotionele Respons Inzicht Kubler Ross Transition Curve Calamiteit Na een grote Verstoring wordt de Puls van de Calamiteit gedempt tot het Basis-Niveau van het Organisme, het Set-Point Depressie Kwaad Bevries Ontkennning Onderhandelen Set- Point © Copyright 2016 Constable Research BV
 15. 15. Sociaal Netwerk Waardering Depressie Inzicht Enthousiasme Verwarring Emotionele Cyclus Angst Hoop Orde Zekerheid Bewustzijn Set-Point Monitor Teleurstelling Blijheid Lichamelijke Behoeften Beweging © Copyright 2016 Constable Research BV Calamiteit
 16. 16. Sociale Netwerken Kennis Centrum Community Practice Community Interest Community Affinity Geheel Analyse Groeps druk Trend setten Inzicht geven Kennis Ervaring Idee Samen Bedrijf Familie Vrienden Volgers Project Uitvinder Voorloper © Copyright 2016 Constable Research BV De Mensen in de Stad vormen Sociale Netwerken Een Community of Practice is een Gespecialiseerd Sociaal Netwerk Een Bedrijf is een Gespecialiseerde Community of Practice SpecialistWetenschapper
 17. 17. Individu Cultuur Openbare Ruimte Bedrijvigheid Besturen De Stad Verstoring SociaalCreatief ErvaringKennis Idee Plan GebruikProduct Innoveren Democratie Planning Ondernemen Sociale Netwerken Participatie Zorg © Copyright 2016 Constable Research BV
 18. 18. Smart City De Stad als Besturings- Systeem Monitor Set-Point Bedrijvige Stad De Stad als Waarden- Netwerk Sociale Stad De Stad met een Hart Creatieve Stad De Stad als Vrijplaats De Zelfontplooiende Stad © Copyright 2016 Constable Research BV
 19. 19. Nassim Taleb Anti-Fragility © Copyright 2016 Constable Research BV
 20. 20. Anti-Fragility © Copyright 2016 Constable Research BV
 21. 21. Reacties op Verstoring Fragile Anti-Agile Robust Anti- Fragile Agile © Copyright 2016 Constable Research BV
 22. 22. Systeem Verstoring Black Swan Dragon King Fragiel Rigide Anti-Fragiel Evolutie Organisme Veerkracht Digitaal (Orde, Wanorde) Vierzijdig (Sensor, Brein, Lichaam, Emotie) Meerzijdig Spiraal Anti-Fragility Big Bang © Copyright 2016 Constable Research BV Dempen
 23. 23. Didier Sornette Verbondenheid: Dragon Kings © Copyright 2016 Constable Research BV
 24. 24. Entrainment Gekoppelde slingers (Ritmes) gaan zich gelijk gedragen © Copyright 2016 Constable Research BV
 25. 25. Entrainment Verliefd (Pacing & Leading) © Copyright 2016 Constable Research BV
 26. 26. Entrainment Het Ritme van de Rotatie van de Aarde en de Rotatie om de Zon synchroniseert het Lichaam © Copyright 2016 Constable Research BV
 27. 27. Entrainment Een Menigte bestaat uit Gesynchroniseerde Mensen © Copyright 2016 Constable Research BV
 28. 28. Dragon Kings Entrainment Hoge Coupling Grote Gelijkheid Kudde gedrag Negatieve Energie (Resources) © Copyright 2016 Constable Research BV
 29. 29. Domino Effect Domino effect/Cascades/Avalanches Per Bak: Self Organized Criticality Sand Pile Model © Copyright 2016 Constable Research BV
 30. 30. Adrian Bejan: Potentieel Stroom Systemen © Copyright 2016 Constable Research BV
 31. 31. Aarde Het Energieverschil (het Potentieel) tussen de Input van de Zon en de Output van de Aarde (via Reflectie), wordt omgezet in Geordende Beweging (Stroom Systemen) © Copyright 2016 Constable Research BV
 32. 32. Stroom Systeem Zelfde patroon (Power Law) op ieder Schaalniveau (Fractal) Stroom Systeem verwijdert op den duur alle Weerstand © Copyright 2016 Constable Research BV
 33. 33. Constructal Law © Copyright 2016 Constable Research BV
 34. 34. Evolutie op Aarde Weer Hoge Temperatuur Lage Temperatuur Hoge Druk Lage Druk Bergen Hoog Wolken Zee Laag ijskristallen © Copyright 2016 Constable Research BV
 35. 35. Power Law 80/20 regel (Pareto) Objecten lijken op elkaar en zijn afhankelijk (Fractaal) 50/50 regel Objecten gelijk & onafhankelijk © Copyright 2016 Constable Research BV
 36. 36. Power Law Wet van Kleiber Wet van Kleiber: Het Energieverbruik van Organismen is evenredig met de Massa**0,75
 37. 37. Internet Flow Systeem © Copyright 2016 Constable Research BV
 38. 38. Fractale Organisatie © Copyright 2016 Constable Research BV
 39. 39. The New Silk Road © Copyright 2016 Constable Research BV
 40. 40. Vitaliteit: De Spanning tussen Gelijk en Ongelijk © Copyright 2016 Constable Research BV
 41. 41. Vitaliteit Potentieel © Copyright 2016 Constable Research BV Homogeen Heterogeen Gelijk Ongelijk
 42. 42. Panarchy: Het Ordenen van Verbondenheid, Potentieel & Vitaliteit © Copyright 2016 Constable Research BV
 43. 43. © Copyright 2014 Constable Research BV Diversiteit Creatief Innovatie Stagnatie Netwerken Power-Law Fractal Hulpbron Uitputting Ritme Bell-Curve Efficiency Fragiel Collapse Entrain Bubble/ Crash Cascades Gelijk Ongelijk Onafhankelijk Dualiteiten Vitaliteit Verbondenheid Potentieel Weerstand Afhankelijk Media Anderen Buitenwereld Laag Stroom Systeem Zintuigen Hoog Orde Wanorde © Copyright 2016 Constable Research BV
 44. 44. Panarchy Stagnatie CollapseUitputting Crash © Copyright 2016 Constable Research BV
 45. 45. Panarchy Orde © Copyright 2016 Constable Research BV
 46. 46. Panarchy Iedere Cylus heeft zijn eigen Ritme Sprong Omhoog (Revolt ) & Omlaag (Remember ) © Copyright 2016 Constable Research BV Mens Sociaal Netwerk Stad
 47. 47. Stroom Systeem Terugval HerinnerenRevolutie Verbondenheid PotentieelVitaliteit Panarchy Lagere Frequentie Anti- Fragiel © Copyright 2016 Constable Research BV Behouden HulpbronInnoveren Orde
 48. 48. Alan Fiske: De Wiskunde van het Organiseren © Copyright 2016 Constable Research BV
 49. 49. © Copyright 2016 Constable Research BV Samenlevings vormen De Antropoloog Alan Fiske heeft een Model ontworpen van de Menselijke Samenlevingsvormen
 50. 50. Schalen © Copyright 2016 Constable Research BV Authority Ranking Equality Matching Communal Sharing Market Pricing Ratio Schaal Ordinale Schaal Interval Schaal Nominale Schaal De Samenlevingsvormen hebben dezelfde Eigenschappen als Schalen in de Meettheorie Opsomming Naam Kleur Volgorde Maat Kleding Eenheid Lengte in Meters Verschil Temperatuur Celsius
 51. 51. 21 3 4 1 20 10 32 Verschil Afstand Maat Sorteren Meetlat Permuteren Volgorde Verzameling Groep Balans (0) Standaard Eenheid (1) Nulpunt (0) -1 11 1 Nominaal Ordinaal Interval Ratio Verhouding Lengte Transformaties © Copyright 2016 Constable Research BV Hetzelfde Selecteren
 52. 52. Nieuw Ritme © Copyright 2016 Constable Research BV Regel Maat Rangorde Balans Verschil Eenheid Behouden Panarchy Potentieel Waarderen Standaar- diseren Eenheid Diversiteit Behouden Verbondenheid Orde Stroom Systeem Zintuigen Maten Betrokkenen Permuteren Functional Redundancy Fuseren Geen Verschil
 53. 53. Eenheden © Copyright 2016 Constable Research BV
 54. 54. De Fusies van het Universum © Copyright 2016 Constable Research BV
 55. 55. Potentieel Waarderen Diversiteit Behouden © Copyright 2016 Constable Research BV Bestuur Bedrijvige Stad Bedrijf Creatief Sociaal De Stad Flow Sensor
 56. 56. Samenvatting © Copyright 2016 Constable Research BV
 57. 57. Samenvatting •  Een Ecologie is een 4-Dimensionaal Veerkrachtig Systeem •  Veerkracht is een samenspel van Vitaliteit, Verbondenheid, Potentieel en Orde •  De Orde herhaalt zich op ieder Schaalniveau (Fractal) •  Een Ecologie doorloopt een Cyclus met een eigen Frequentie •  Hoe lager de Frequentie hoe groter de Reikwijdte •  Een Ecologie groeit stap voor stap (Adiabatisch) •  Een Ecologie wordt Fragiel als ze te Efficient wordt •  Een Ecologie wordt Anti-Fragiel als de Diversiteit fuseert tot een nieuwe Orde © Copyright 2016 Constable Research BV
 58. 58. Voor meer informatie: http://hans.wyrdweb.eu/about- resilience/ © Copyright 2016 Constable Research BV

×