Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

CGDL2018 - Sessió: "Govern Obert, més enllà de la Transparència"

95 views

Published on

Transparència i govern obert a l’Ajuntament de Manlleu: reptes i oportunitats - M. Carme Noguer

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

CGDL2018 - Sessió: "Govern Obert, més enllà de la Transparència"

 1. 1. Transparència i govern obert a l’Aju ta e t de Ma lleu: reptes i oportunitats M. Carme Noguer #GovernDigital
 2. 2. Dels reptes... Canvis disruptius en els darrers 10 anys: socials, econòmics, ambientals, tecnològics, etc. Municipi petit/mitjà, amb recursos econòmics escassos i amb moltes necessitats. La transformació no és només de canvi de marc normatiu (dispers, complex i amb dificultats interpretatives i d’apli a ió) ni suposa seguir fent el mateix amb un nou canal (el digital) sinó que requereix un canvi cultural profund a tota l’orga itza ió. Poques experiències prèvies d’èxit conegudes a poder i itar . Societat interconnectada que vol incidir activament sobre la presa de decisions i que qüestiona els models tradicionals de poder. Innovacions tecnològiques permanents amb enorme impacte sobre la configuració i producció de serveis públics (intel·ligència artificial, sensorització, etc.). En resum... Passar d’u a administració burocràtica que responia a l’era industrial cap a una administració pública capaç de donar resposta a l’era digital, amb un model relacional obert i participatiu amb la ciutadania.
 3. 3. A les oportunitats... Full de ruta clar: centrar esforços en la o a direcció del procés de transformació radical de l’Ad i istra ió. Lideratge estable i continuat amb un equip de persones amb voluntat de treballar en la mateixa direcció. Procés canvi ininterromput en la línia primer de fomentar l’eAd i istra ió (2008) amb la implantació d’u gestor documental (integració de tots els expedients municipals, amb signatura electrònica com a pas previ de l’expedie t 100% electrònic) per avançar després en la transparència (2015) i les dades obertes (2016).
 4. 4. I a o so e l’à it de tra spar ia... Estructura del portal: 8 grans apartats amb visió integradora del conjunt de l’Ad i istra ió Agrupats temàticament per àmbits més destacats i relacionats entre sí, situant primer al ciutadà, a partir de les seves necessitats i visió. Objectius: Mostrar de manera comprensible per a la ciutadania tota la informació rellevant o d’i terès en termes de control de l’a ió pública i rendició de comptes. Fomentar la recuperació de la confiança i la credibilitat en l’Ad i istra ió.
 5. 5. 2 aspectes claus: Protocol en Transparència i Dret d’A s
 6. 6. Alguns exemples... Organigrama municipal: de la divisió política a la tècnica, mostrant la informació rellevant en termes de transparència i proximitat amb la ciutadania
 7. 7. Del portal de transparència a la seu electrònica L’Aju ta e t a u li ...
 8. 8. De la presentació gràfica de la informació a la transparència de les dades rellevants e at ria e o ò i a s e llà d’o liga io s legals...
 9. 9. Gestió de serveis: Cartera de serveis: integra visió del servei amb els tràmits vinculats (seu electrònica), amb els indicadors de funcionament del servei i amb la fitxa resum del servei...
 10. 10. Una fitxa per a cada servei omnicomprensiva...
 11. 11. I de la transparència a les dades obertes...
 12. 12. Un darrer exemple de transparència a les dades obertes...
 13. 13. Agafa l’o ada del canvi ORGANITZA COL·LABORA #GovernDigital Gràcies, ;-) governdigital.cat @GovernDigital M. Carme Noguer

×