Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

CGDL2018 - Sessió: "Tramitació electrònica del Planejament Urbanístic"

35 views

Published on

Dolors Verges
Carme Abella

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

CGDL2018 - Sessió: "Tramitació electrònica del Planejament Urbanístic"

 1. 1. Tramitació electrònica del Planejament urbanístic Dolors Verges Carme Abella #GovernDigital
 2. 2. Planejament urbanístic L’orde a ió detallada dels u i ipis de Catalunya es duu a terme mitjançant el planejament urbanístic. El nostre marc legal, defineix quins són els instruments tècnics per dur a terme una planificació coordinada amb el desenvolupament territorial, sectorial i en seu cas supramunicipal.
 3. 3. Informació de planejament urbanístic Vídeo explicatiu
 4. 4. Procediment de tra itaci d’u POUM Definir el procediment electrònic entre els Ens locals i la Administració de la Generalitat amb el suport del Consorci per a la Ad i istra ió O erta de Catalu a itja ça t l’E tra et de les Administracions Catalanes (EACAT)
 5. 5. Procedi e t de tra itaci d’u POUM
 6. 6. Reptes del projecte Disposar d’u espai o ú. Fixar estàndards de lliurament de documentació. Definir formularis. Canviar el procediment de treball intern. Comunicar i formar a les administracions.
 7. 7. Procedi e t de tra itaci d’u POUM
 8. 8. Avantatges del projecte Eliminar la documentació format paper. Reduir els costos associats (copies, arxiu, enviament...). Millorar els e pedie ts o i tervé és d’u a ad i istra ió (rapidesa, fiabilitat, compliment de terminis). Do ar o pli e t a la Llei 9/ 5, d’ d’o tu re.
 9. 9. Ei es d’ad i istraci electr ica Formularis electrònics amb signatura digital Documentació suport diligenciada i signada Aplicació pròpia per dipositar la documentació Web http://territori.gencat.cat/ca Plataforma EACAT : serveis destacats http://www.eacat.cat
 10. 10. Agafa l’o ada del canvi ORGANITZA COL·LABORA #GovernDigital Gràcies, ;-) governdigital.cat @GovernDigital @compteautor

×