Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

CGDL2018 - Sessió: "Sobirania de dades i creació de serveis"

57 views

Published on

Marc Torres

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

CGDL2018 - Sessió: "Sobirania de dades i creació de serveis"

 1. 1. Sobirania de dades i creació de serveis Xarxa d’Innovació Pública @xarxaip @marc_torres_
 2. 2. De què parlem quan parlem de sobirania digital?  Coses que una APP pot preguntar al siste a ope atiu d’u il...  Serveis que corren en background (GoogleMaps)  Moltes APPs recullen dades passives de la nostra activitat(posicions de Google)  Moltes APPs ens donen serveis gratuïtament Qua o se’t o a u se vei...  La ve da d’a uestes dades s’ha o ve tit e pa t del ego i dels a to s d’I te et, s e llà de la pu li itat!(Wikiloc versus Chicisimo)  Les dades, e ta e t, s l’or del segle XXI Però atès que les dades les generem nosaltres,no són en realitat nostres? i per tant, les hem de poder controlar i utilitzar? Concepte SOBIRANIA DIGITAL (Projecte Decode Ajuntament de BCN)
 3. 3. Tenim consciència sobre les nostres dades?  A i o e p eo upa ue utilitzi les eves dades , Ja he tret la lo alitza i  El 50% dels joves donarien les seves dades a a vi d’u i e tiu.  Nosaltres ta ho fe ! leads : des a ega g atuïta e t l’i fo e sobre...)  Marketing digital: analytics, segmentació, SEM-AdWords(subhastats)  Però certes coses ens han de fer pensar: o multes milionàries per no respectar la privacitat dels usuaris (Google, Facebook, Whatsapp...) o Eleccions americanes, campanya Trump/Facebook Què responeu?
 4. 4. Com a ciutadania, consumim ja serveis digitals?  Bicing és un servei basat en dades dels usuaris. No doubt! (Aj. Barcelona, entre estacions)  Trafic GoogleMaps Co sa e ue hi ha ete io s? Pe si jo o ti el Google Maps corrent! (dades passives, també quan sóc a casa) Dues consideracions:  Com a societat hem de conèixer com són aquests serveis, prendre o s i ia de les seves de ilitats i esta li els lí its d’ús!  La gent anem sentint-nos més còmodes sent monitorats, si hi ha un retorn que ens beneficiï
 5. 5. I les administracions, podem utilitzar les dades de la ciutadania com a origen dels nostres serveis?  HEM! ...en la societat digital que construïm cal implementar serveis digitals  Però ...amb quines dades? ...el il s seu!  Les administracions ja generem APPs que recullen dades (cobertura de mòbil, platges)  Aquestes donen servei als usuaris mentre (poden) generar informació pels gestors  Casos:  Rio (Waze, Moovit, Strava)  Londres, Oregon, Glasgow... (compren dades 0,80$ per usuari)  Conveni entre Waze i el SCT
 6. 6. Arribats a aquest punt... fem-nos preguntes?  Hem entès que és això de la societat digital i el que realment significa?  Estem preparades les administracions per crear serveis basats en dades digitals?  Hem de col·laborar a els gega ts d’I te et?  Molts serveis que fins ara do ava l’Ad i ist a i , o els pode do a a a empreses amb ADN digital?  Hi ha u pu t d’intersecció e t e l’Ad i ist a i i a uestes e p eses?
 7. 7. Ens hi posem?!! Què cal fer per començar? (conceptual)  Entendre realment les noves possibilitats del món digital i adaptar-nos amb rapidesa  Aprendre dels actors digitals i de les seves estratègies  Crear el context necessari per a que altres construeixin valor i innovació  Aportar el nostre ADN com a garants dels drets de la ciutadania (ArBnB, Uber)  Buscant sinergies i coproduint serveis entre administracions i empreses  Donar a cops un pas al costat i permetre que altres donin serveis ue fi s a a e e ost es
 8. 8. Ens hi posem?!! Què cal fer per començar? (aspectes pràctics)  Seguint obrint dades de manera que siguin realment reutilitzades (p.e. GTFS General Transit Fit especification)  Generant APIs i servint dades com a serveis de l’a xiu estàti al se vei si i sobre els que es puguin construir apps i altres serveis (com bicing)  Treballant amb el codi font obert, dinamitzar la comunitat per desenvolupar serveis (Github Gencat) (algorismes oberts)  Recollint dades des d’APPs des de la transparència! (Splash Screen)
 9. 9. I elles (les empreses), estan interessades a treballar amb les administracions?  hi ha empreses que tenen APIs que donen accés a les dades anonimitzades dels usuaris(en obert/pagament) (TomTom)  van entenent que hi ha una bidireccionalitat entre ells i els usuaris p odu tes i se veis a a vi d’i fo a i i a s  han detectat que cal generar confiança amb els usuaris i obren dades  han de seguir traccionant la comunitat (la clau de tots!!!)  busquen sinergies a te e s, l’Ad i ist a i ’ s un! Mapa incidències del transit amb dades de Tom Tom en temps real
 10. 10. CONCLUSIONS  les dades mòbils que generem han de ser base dels serveis digitals  cal que entenguem les possi ilitats, de ilitats i eptes de l’ús de les dades ils  cal conscienciar la ciutadania sobre el valor de les SEVES dades  cal crear el marc de confiança per tal que la ciutadania entengui que amb les seves dades es poden generar serveis eficaços  cal concretar sinergies amb els nous actors amb ADN digital  cal que aportem la responsabilitat social que ens ha de definir com a Administració.  cal generar un nou context per a aprofitar tot el que aquest nou marc digital possibilita
 11. 11. Les administracions he de veu e’ s a nosaltres mateixos com a un node més de la xarxa d’a to s que produeixen dades, coneixement i serveis amb valor públic!

×