Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Situació del projectes del Consorci AOC. Novembre 2013

234 views

Published on

Dades de l'estat actual dels projectes del Consorci AOC. eTRAM, eTAULER, eCONTRACTACIÓ, VIA OBERTA

Published in: Lifestyle
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Situació del projectes del Consorci AOC. Novembre 2013

 1. 1. Situació dels projectes Implantació Novembre 2013 Acumulat total 11 37.011 63 251.609 350 Novembre 2013 Acumulat total 0 4 320 5 63 3.785 84 2.001 25.675 Nombre de procediments gestionats Nombre de tramitacions realitzades Activitat Nombre d’organismes prestadors de serveis Nombre d’ens usuaris Nombre d’usuaris EACAT, les 10 trameses més utilitzades DAAM - Comunicació de crema Agents Rurals Tramesa d’informació, escrits i documents BSF - Tràmits GRI - Tramesa d'actes i acords PRE - EADOP - Publicació al DOGC BSF - DGJ - Subv. Joventut DDGI - Tramesa documentació Índexs de plusvàlues TES - Comunicacions Comissions Urbanisme OC Servei ce t cac ó d g ta AOC - Se e de certificació digital Novembre 16.185 3.578 2.364 2.118 1.236 1 236 984 740 718 669 508 EACAT, els 10 ens més actius (origen) Novembre Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial 1.124 Secretaria d'Administració i Funció Pública 1.120 Consorci Localret 816 Ajuntament de Barcelona 741 Col·legi Col legi de Notaris de Catalunya 718 Diputació de Girona 553 Síndic de Greuges 433 Consell Comarcal del Vallès Oriental 389 Organisme de Gestió Tributària (ORGT) 364 S d catu a Sindicatura de Comptes Co ptes 3 324 300.000 Evolució   251.609 40.000 250.000 35.000 30.000 30 000 200.000 200 000 25.000 175.313 any 2009 any 2010 20.000 150.000 132.430 any 2011 95.113 any 2012 15.000 any 2013 100.000 10.000 51.430 50.000 5.000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0 any 2009 inici any 2010 any 2011 any 2012 any 2013
 2. 2. Situació dels projectes Implantació Novembre 2013 Acumulat total 0 6 5 31 38 449 Novembre 2013 Acumulat total 1.263.485 1 263 485 109 0 + 0 PMH 10.823.017 10 823 017 189 3 + 5 PMH 30 + 822 PMH 0,36 0 0,59 13 87,87% 822 Serveis de VO disponibles Usuaris locals dels serveis (autoritzacions SIRI) Activitat Consum de dades Nombre d'ens consumidors de serveis Nombre d'organismes que ofereixen dades PMH: % de població coberta PMH: ajuntaments connectats Novembre 485.065 186.104 152.985 122.435 122 435 120.394 77.002 42.238 40.317 6.140 5.751 Els certificats més consultats Títol de família nombrosa Identitat Padró municipal d'habitants Registre de vehicles i conductors Renda Adreça electrònica viària (DEV) Dades tributàries Deutes amb la Seguretat Social i situació d'alta Titulacions Cadastre Novembre Institut Municipal d'Hisenda de Barcelona 485.896 Generalitat de Catalunya (PICA) 444.811 Organisme de Gestió Tributària (ORGT) 126.191 Ajuntament de Barcelona 100.214 100 214 Centre Metropolità d'Informació i Promoció del Transport 44.588 Ajuntament de Terrassa 21.815 Ajuntament de Lleida 10.436 Agència de l’Habitatge de Catalunya 6.867 Ajuntament de Girona 5.374 Consell Comarcal de la Selva 3.264 Els organismes més actius Evolució 12.000.000 10.823.017 1.500.000 10.000.000 1.300.000 1.100.000 7.400.889 8.000.000 900.000 2013 2.012 700.000 6.000.000 2011 4.023.387 2010 500.000 2009 4.000.000 2.679.279 300.000 300 000 2.000.000 100.000 ‐100.000 G F M A M J J A S O N D 1.474.670 0 any 2009 inici any 2010 any 2011 any 2012 any 2013
 3. 3. CanvideDomicili Situació dels projectes Implantació % població coberta Organismes a comunicar j que ofereixen el servei Ajuntaments q Activitat Nombre de comunicacions de canvi de domicili Novembre 2013 Acumulat total 0 0 0 0,00% 1 0 36,82% 7 33 Comunicacions de domicili nov-13 Terrassa 5916 Lleida 3040 Vendrell 868 Sant Feliu de Llobregat 556 Prat de Llobregat 414 Masnou 148.928 226 C ambrils 11.366 165 Sant C ugat del Vallès 90 Santa Perpètua de Mogoda 77 Valls 14 11.366 25.000 160.000 148.928 140.000 20.000 2013 15.000 2.012 2011 10.000 120.000 100.000 82.719 80.000 2010 2009 5.000 60.000 57.805 62.182 48.806 40.000 20.000 0 G F M A M J J A S O N D 0 any 2009 any 2009 inici any 2010 any 2010 any 2011 any 2011 any 2012 any 2012 any 2013 any 2013
 4. 4. Situació dels projectes Novembre 2013 Acumulat total e-TRAM: visibles per als ciutadans e-TRAM: operatiu per a l'ajuntament usuari (PRO) Implantació 0 0 3 15 782 795 e-TRAC: visibles per als ciutadans e e-TRAC: ope at u per al consell comarcal usuari (PRO) C operatiu pe a co se co a ca usua ( O) 0 0 0 2 35 3 37 2.771 29.639 Activitat Nombre de tràmits fets Els organismes més actius Consell Comarcal de la Noguera Ajuntament de Palau-solità i Plegamans Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda Ajuntament de Vallirana Ajuntament de Molins de Rei Ajuntament de Cabrils Ajuntament de Castelló d'Empúries Ajuntament de la Roca del Vallès Ajuntament de Collbató j Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres Novembre 91 87 81 80 75 73 70 62 60 57 Tràmits més utilitzats à é Novembre Instància genèrica 1.919 Queixes i suggeriments 493 Volant d'empadronament actual 78 Ús d'equipaments municipals per a activitats culturals, e 59 Cita amb un càrrec electe o un tècnic municipal 35 Certificat d'empadronament històric 32 Recollida de mobles i trastos vells al carrer 32 Domiciliació de tributs, taxes i preus públics 22 Certificat de convivència actual 18 Volant de convivència històric 12 35.000 Evolució per nombre de tramitacions  3.400 2.900 28.800 30.000 25.000 29.639 Any 2012 Any 2013 25.301 22.283 20.000 2.400 2010 2011 1.900 15.000 14.689 2012 2013 10.000 1.400 5.000 900 0 Any 2009 inici Any 2010 Any 2011
 5. 5. Situació dels projectes Activitat novembre 2013 Volum registres entrades 10.889 sortides 8.700 Implantació Ens prestadors Consorci AOC Diputació de Tarragona p g Diputació de Girona Diputació de Barcelona CESCA Ajuntaments 68 3 90 12 Ens usuaris Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Gavà Ajuntament de Mataró Ajuntament de Valls CC del Segrià Consorci AOC Diputació de Girona BASE Diputació de Tarragona Port de Barcelona Universitat de Barcelona Universitat R i i Vi ili U i it t Rovira Virgili total Ajuntaments 1 1 1 1 inici CC 13 2 Altres 25 3 9 Diputacions 1 2 CC Altres Diputacions 1 1 1 1 1 1 177 16 1 1 1 45 3 Total 106 6 102 12 2 Total 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 241
 6. 6. Situació dels projectes Implantació Novembre Acumulat 2013 Acumulat total Nombre d'organismes usuaris 4 Activitat 70 294 Novembre Acumulat 2013 Nombre de N b d notificacions f t tifi i fetes 21.312 21 312 195.313 195 313 Evolució eNotum  250.000 30000 195.313 200.000 25000 20000 150.000 2010 15000 2011 2012 100.000 100 000 10000 71.039 5000 42.733 50.000 2013 0 6.064 0 Any 2010 Any 2011 Any 2012 Any 2013 Els 10 ens que més notifiquen Novembre Generalitat de C atalunya 14.122 Organisme de Gestió Tributària (ORGT) 2.464 2 464 Ajuntament de Barcelona 2.457 Ajuntament de C astelló d'Empúries 174 Ajuntament de Masquefa 153 j g Ajuntament de Berga 130 Ajuntament de Girona 119 Ajuntament de Manresa 92 Ajuntament de Sant Fruitós de Bages inici 329 Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda 89
 7. 7. Situació dels projectes Implantació Novembre Acumulat 2013 Acumulat total 0 0 0 0 1 0 1 0 407 376 26 5 Novembre Acumulat 2013 20.118 1.052 2.154.085 1.478.345 Ens amb el cercador integrat ajuntaments consells comarcals altres Activitat Nombres cerques Nombre d'organismes indexats Nombre de pàgines indexades Implantació Novembre Nombre d’ens amb el visor publicat Nombre d'ens que publiquen metadades Nombre d'ajuntaments que publiquen el planejament urbanístic Nombre d'ens que publiquen informació georeferenciada Acumulat 0 0 424 127 0 122 0 138 Activitat Nombre d'accesos visor Nombre d'accesos web GeoLocal inici 16.364 633
 8. 8. Situació dels projectes Implantació NovembreAcumulat 2013 Acumulat total Nombre d'ens usuaris del servei eFact Nombre de plataformes privades connectades 0 0 6.200 208 10 10 1 53.402 Activitat Nombre de factures gestionades Implantació Novembre Nombre d'ens locals usuaris Implantació Acumulat 2013 Acumulat total 5 49 653 Novembre Implantació Ens locals amb la SEU-e visible Ens locals amb la SEU-e a producció inici Acumulat 2013 Acumulat total 3 16 40 94 65 178 Novembre eTAULER: actiu eTAULER: operatiu (PRO) Acumulat 2013 Acumulat total 5 17 58 64 90 212
 9. 9. Situació dels projectes iArxiu Ocupat Disponible % Capacitat d'emmagatzematge 96,67069 790,92 12,22263187 Novembre 2013 Acumulat total 0 14 43 Novembre 2013 Acumulat total 3 28 59 31 597 1.141 2013 Acumulat total 3 169 Implantació Nombre d'ens usuaris en producció S-Perdura Implantació Nombre d'ens usuaris Activitat Nombre d'accions Novembre Implantació Nombre d'aplicacions que utilitzen el servei 0 Activitat Nombre de validacions 2.098.328 Nombre total de segells de temps 1.080.343 Implantació 16.488.739 6.913.420 Novembre Acumulat total 0 0 3 5 12 14 23.319 23 319 Nombre d'ens usuaris en producció Nombre d'ens usuaris en proves 2013 108.800 108 800 231.652 231 652 Activitat Nombre de signatures inici

×