Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

CGDL2018 - Sessió: "eFACT i EUeInvoicing"

130 views

Published on

Lluís Surroca

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

CGDL2018 - Sessió: "eFACT i EUeInvoicing"

 1. 1. Projecte EUeInvoicing Lluís Surroca – Responsable de transformació digital d’Eurecat #GovernDigital
 2. 2. Agenda Objectiu del projecte Context actual: legislació i estàndards Ecosistema actual a Catalunya Projecte EU-eInvoicing: abast, arquitectura, activitats i resultats
 3. 3. Objectiu
 4. 4. Objectiu Actualitzar els serveis de facturació electrònica en compra pública al nou estàndard europeu. Compliment de la Directiva en matèria de facturació electrònica. Permetre la interoperabilitat amb qualsevol entitat de la UE. Desplegar un pilot (end to end) per demostrar la implementació de del nou estàndard.
 5. 5. Context actual: legislació i estàndards
 6. 6. Legislació europea i estàndards Directiva 2014/55/UE sobre facturació electrònica en contractació pública. Adopció de la Norma EN16931 per part de les AAPP per la recepció i processament de factures dels seus proveïdors. Adopció obligada abans de Novembre de 2018 Acceptació de 2 formats (sintaxis) possibles: UN/CEFACT Cross Industry Invoice (CII) XML OASIS UBL 2.1 XML (ISO/IEC 19845:2015) (Opció implementada per la iniciativa PEPPOL) Característiques: Tecnològicament neutral (codi obert). Compatible amb els altres estàndards internacionals de facturació electrònica. Adaptat a les necessitats de les PIMES. Capacitat per ser utilitzat en les relacions comercials entre empreses.
 7. 7. Iniciativa PEPPOL (I) Promotor: Comissió Europea PEPPOL (Pan-European Public Procurement Online) OpenPEPPOL (sense ànim de lucre) Permetre a qualsevol empresa comunicar-se electrònicament amb qualsevol administració o institució governamental europea durant tot el procés de compra pública. Conjunt d’artefactes i especificacions per l’estandardització de processos de compra pública dins UE. Beneficis: Interoperabilitat entre actors. Seguretat i integritat de la informació transaccionada.
 8. 8. Iniciativa PEPPOL (II) Adopció de la sintaxis OASIS UBL 2.1 XML (PEPPOL BIS). Definició d’una nova arquitectura col·laborativa entre extrems
 9. 9. EU-einvoicing: el nou ecosistema
 10. 10. Ecosistema EU-einvoicing: Abast del projecte Consorci que asseguri un pilot i una demostració end2end: Implementació de PEPPOL i de la sintaxis UBL 2.1 XML. Activació dels Punts d’Accés segons estàndard AS2 a la xarxa PEPPOL. Implementació de la missatgeria sobre protocol IMR.
 11. 11. Ecosistema EU-einvoicing: Arquitectura prevista
 12. 12. Ecosistema EU-einvoicing: Pla d’activitats Coordinació i suport tècnic a la resta de partners. Actualització de la plataforma eFACT al format PEPPOL. Conformació com a Punt d’Accés (AP). Actualització de la missatgeria a IMR. Cambra eBusiness ja estar adaptada a PEPPOL i també són Punt d’Accés (AP). Actualització de la missatgeria a IMR. Actualització de la seva solució PimeFactura al format PEPPOL. Conformació com a Punt d’Accés (AP). Actualització de la missatgeria a IMR. Actualització de l’ERP per l’acceptació de les dues sintaxis de la norma EN16931: formats PEPPOL i UN/CEFACT CII XML.
 13. 13. Ecosistema EU-einvoicing: Pilot i resultats Calendari de treball Projecte actualment en curs. Pilot previst a Juliol-Agost de 2018. Principals resultats: Compliment de la Directiva 2014/55/UE i de la norma EN16931. Adaptació de les solucions de l’ecosistema actual: eFACT, Cambra eBusiness, PimeFactura i Ajuntament de Barcelona (ERP). Validació de la implementació PEPPOL. Validació de la implementació de sistema de missatgeria segons IMR.
 14. 14. Prova pilot de factura electrònica a nivell europeu Pep Morillas – Cap de servei de factura electrònica e.FACT #GovernDigital
 15. 15. Ecosistema actual a Catalunya
 16. 16. Ecosistema actual de la factura electrònica Format Facturae (XML). CAOC i eFACT (HUB) Plataformes Cambra eBusiness PimeFactura (PIMEC) CaixaFactura etc. Solucions integrades ERP T-Systems Seidor Edicom etc.
 17. 17. EU-einvoicing: Prova Pilot
 18. 18. Iniciativa PEPPOL (II) Adopció de la sintaxis OASIS UBL 2.1 XML (PEPPOL BIS). Estructura basada en 4 ‘corners’: Emissor-AP_emissor-AP_receptor-Receptor.
 19. 19. AS2 UBL 2.1 CII AS2 Transformació Facturae Validacions Enviament AAPP catalana Contabilizació Registre Retorn d’estats Custodia PEPPOL ACCESS POINT Abast prova pilot UE-Invoicing
 20. 20. Agafa l’onada del canvi ORGANITZA COL·LABORA #GovernDigital Gràcies, ;-) governdigital.cat @GovernDigital @pmorillas

×