Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

CGDL2018 - Sessió: "Projecte de digitalització del Registre d’Entrada com a culminació de l’expedient electrònic integral"

70 views

Published on

Esther Lahoz
Manuel González

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

CGDL2018 - Sessió: "Projecte de digitalització del Registre d’Entrada com a culminació de l’expedient electrònic integral"

  1. 1. SESSIÓ: GESTIÓ DOCUMENTAL Projecte de digitalitzaci del Registre d’E trada co a cul i aci de l’expedie t electr ic i tegral Sala: Aula 2 | Dia 22 – 10:00h a 10:30h Esther Lahoz | Respo sa le de l’Ofi i a d’Ate ió Ciutada a Manuel González | Cap de la U itat d’I for àti a #GovernDigital
  2. 2. Co text i estratègia de l’Aju ta e t Desenvolupament del model administració Infraestructures clau Procés d’i pla tació 1 2 3 4 índex
  3. 3. Agafa l’o ada del a vi ORGANITZA COL·LABORA #GovernDigital Gràcies, ;-) governdigital.cat @GovernDigital @compteautor

×