Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

La factura electrònica a l'Ajuntament Sant Just Desvern - Pere Galindo - 7/05/2015

Jornada "La factura electrònica ja és una realitat, com li podem treure més suc?" 5 de maig de 2015
Espai Francesca Bonnemaison de Barcelona. Organitzada pel Consorci Administració Oberta de Catalunya i la Diputació de Barcelona.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

La factura electrònica a l'Ajuntament Sant Just Desvern - Pere Galindo - 7/05/2015

 1. 1. La factura electrbnica ja és una realitat, com Ii podem treure més suc? 9 sam just dcsvcm £- (‘. L.ll>T m. ... ... .. 4: s. .. 1.. .. n. ... ~.. La factura electronica ja és una realitat, com Ii podem treure més suc? Moltes gracies 9 sanl j usl dcsvcrn I'- . ... ... ... .. . .. .l. .. . .1.. . mr. ialt. ... m
 2. 2. La factura electronica ja és una realitat, com Ii podem treure més suc? 2010 Pilot Z011DigiIalitzacio 2014 55UP0l'T xoii c. ... .., « . ... .. r. , ..m. .i. ... / .:. J.g ; H _> 1 _ ‘___Vl| 9 Sam just desvern -"I Ajumamenl dc _ , Saul Just Dcsvcm WGICIUIEI
 3. 3. 2010 Pilot Conveni amb l'AOC. Integracié amb eF act: nou canal de factures Implantacié pilot. Comprovacié dels avantatges de les factures electroniques. _ , _v, .. . l—, . k'. -l. i.. . 5 . 1 f‘ . . , A Ar 4% . ... '.. E 4 . - . ». av. ) . . 4 < v- P ‘ > Mmml
 4. 4. Fitxer XML eFact Web Serv. Manual UUIJIJEIIJ ’ llllflllllll uiignn Registre Conformitat Aprovacié Pagament
 5. 5. 2011 Digi'talitzacic'> Digitalitzacié homologada de factures. Elirninacié del paper. E1 mateix circuit per a totes les factures. A A I «.1 4 7 V V —— . V j , r _p xx . -r. <. » . ' ‘ > < — f_ . . . A . . v ' v . . 4 -‘I . I . ..'. l - . .. .., . Rn-gislrr , 7- . ... . . . C . ... ... . nr . — » D P r aaaaa nl Ap . ... . m >,
 6. 6. — , eFact . . Web Serv. . Fitxer XML , ' Ulllllitlll [lUl][l[ll] lillfliltl Registre r OCR/ Am Conformitat . Aprovacié Pagament : @
 7. 7. 2012/2013 Ordenanca 2012: escassa implantacié factura electronica. 2013: aprovacic’) de Fordenanca d'administraci6 electronica amb 1' objectiu d'incrementar-ne el seu tis. Campanya d'informacic'> als proveidors. Detectar necessitats: com fer una factura electronica? Aprovacié llei 25/2013: oportunitat impuls 2014.
 8. 8. 50,0 4&0 400 330 30,0 230 200 130 1Q0 30 Q0 2,7 2010 0,7 7,5 0,9 2011 % eFactures 6,6 0,8 2012 % Proveidors eFactura 11,3 2013 2,4
 9. 9. 2014/2015 Suport 2014: Campanya de suport als proveidors. Treball transversal (Compres, TIC, Secretaria, Intervencié). - Primera fase: informacié interna i externa. - Segona fase: dinamitzacié externa. Destinataris principals: auténoms i PIMES.
 10. 10. MILO 90,0 33.3 80.0 70.0 “'0 60,0 50,0 «,8 40,0 30.0 ’°'° 11.3 , 5 10,0 7'5 ‘cs ' 0'0 _. j. 2010 2011 Z012 Z013 2014 2015 I 96 efactures I St Ptoveidots efactura
 11. 11. La factura electrbnica ja és una realitat, com Ii podem treure més suc? Moltes grécies J3. -' Sam just desvem Sam Jusl Dcsvcm pobieici utat

  Be the first to comment

  Login to see the comments

Jornada "La factura electrònica ja és una realitat, com li podem treure més suc?" 5 de maig de 2015 Espai Francesca Bonnemaison de Barcelona. Organitzada pel Consorci Administració Oberta de Catalunya i la Diputació de Barcelona.

Views

Total views

1,047

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

3

Actions

Downloads

3

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×