Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Jornada d'e-administració:
"La subhasta electrònica: eficiència i
estalvi en contractació pública“
Generalitat de Cataluny...
2
Generalitat de Catalunya
Departament d’Economia i Coneixement
Comissió Central de Subministraments
Tècniques i instrumen...
3
Generalitat de Catalunya
Departament d’Economia i Coneixement
Comissió Central de Subministraments
1. Escenari legislati...
4
Generalitat de Catalunya
Departament d’Economia i Coneixement
Comissió Central de Subministraments
1. 28 de març 2014: p...
5
Generalitat de Catalunya
Departament d’Economia i Coneixement
Comissió Central de Subministraments
1. Antecedents normat...
6
Generalitat de Catalunya
Departament d’Economia i Coneixement
Comissió Central de Subministraments
• Primera regulació d...
7
Generalitat de Catalunya
Departament d’Economia i Coneixement
Comissió Central de Subministraments
1. En la nova directi...
8
Generalitat de Catalunya
Departament d’Economia i Coneixement
Comissió Central de Subministraments
És un procés repetiti...
9
Generalitat de Catalunya
Departament d’Economia i Coneixement
Comissió Central de Subministraments
1. Pot ser utilitzada...
10
Generalitat de Catalunya
Departament d’Economia i Coneixement
Comissió Central de Subministraments
1. Invitació simultà...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

La subhasta electrònica: eficiència i estalvi en contractació pública - Manel Díaz Espiñeira

Jornada "La subhasta electrònica: una oportunitat d’estalvi", 7 de maig de 2015
Lloc: Escola d’Administració Pública de Catalunya

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

La subhasta electrònica: eficiència i estalvi en contractació pública - Manel Díaz Espiñeira

 1. 1. Jornada d'e-administració: "La subhasta electrònica: eficiència i estalvi en contractació pública“ Generalitat de Catalunya Departament d’Economia i Coneixement Comissió Central de Subministraments
 2. 2. 2 Generalitat de Catalunya Departament d’Economia i Coneixement Comissió Central de Subministraments Tècniques i instruments per a la contractació electrònica i agregada 1. Acords marc 2. Subhasta electrònica 3. Catàlegs electrònics 4. Sistemes dinàmics d'adquisició 5. Activitats de compra centralitzada: Centralitzar les compres de serveis i subministraments en unitats especialitzades (centrals de compra pública). 6. Compres conjuntes
 3. 3. 3 Generalitat de Catalunya Departament d’Economia i Coneixement Comissió Central de Subministraments 1. Escenari legislatiu: . Fem repàs... . Perspectives del nou marc jurídic: noves Directives sobre contractació pública. - Esborrany avantprojecte de llei de contractes del sector públic 2. Principis en matèria de contractació pública ( Art. 1 i 22.2 del TRLCSP) • llibertat d'accés a les licitacions públiques • publicitat • Transparència, igualtat de tracte, no discrimicació • control de despesa • ús eficient dels fons públics • salvaguarda de la lliure competència • selecció de l’oferta econòmicament més avantatjosa • foment i promoció de la participació de la petita i mitjana empresa • Nou principi d’integritat: Lluita contra la corrupció i el conflicte d’interessos
 4. 4. 4 Generalitat de Catalunya Departament d’Economia i Coneixement Comissió Central de Subministraments 1. 28 de març 2014: publicació directives en DOUE. 2. 18 d’abril 2016: transposició directives. Més notificacions electròniques i accés electrònic a la informació. 3. 18 d’abril de 2017: contractació electrònica en centrals de compra. 4. 18 d’octubre de 2018: contractació electrònica obligatòria en tots els estats membres UE.
 5. 5. 5 Generalitat de Catalunya Departament d’Economia i Coneixement Comissió Central de Subministraments 1. Antecedents normatius 2. Regulació actual en Directiva 2004/18 i en TRLCSP 3. Regulació en Directiva 2014/24 4. Previsió esborrany avantprojecte llei de contractes del sector públic.
 6. 6. 6 Generalitat de Catalunya Departament d’Economia i Coneixement Comissió Central de Subministraments • Primera regulació de la subhasta electrònica: Directiva 2004/18 (considerant 14 i art. 54). • Transposada a la Llei de contractes del sector públic el 2007 i ara incorporada al text refós en l’article 148. • Cap referència, doncs, en disposicions normatives anteriors al 2004.
 7. 7. 7 Generalitat de Catalunya Departament d’Economia i Coneixement Comissió Central de Subministraments 1. En la nova directiva es fa èmfasi en no utilitzar la subhasta en procediments de licitació de contractes de naturalesa intel·lectual. 2. S’insisteix en la prevenció de no fer un ús abusiu de la subhasta, de garantir un tractament no discriminatori, limitant-les a procediments en els que les especificacions tècniques puguin ser fixades de manera precisa. 3. Cal garantir el lliure accés al sistema 4. L’esborrany obra la possibilitat de subhasta en procediments negociats (actualment únicament en el supòsit a) de l’article 170 TRLCSP) 5. L’esborrany d'avantprojecte vol concretar més clarament que la subhasta es pot basar en preu o el altres criteris objectius definibles mitjançant percentatges o fórmules. 6. Cap referència a les ofertes anormals en subhasta electrònica ( a veure el futur reglament).
 8. 8. 8 Generalitat de Catalunya Departament d’Economia i Coneixement Comissió Central de Subministraments És un procés repetitiu basat en un dispositiu electrònic de presentació de nous preus a la baixa o de nous valors objectius i que permet fer una classificació automàtica mitjançant mètodes de classificació automàtics.
 9. 9. 9 Generalitat de Catalunya Departament d’Economia i Coneixement Comissió Central de Subministraments 1. Pot ser utilitzada en procediments oberts, restringits o negociats i procediments derivats d’Acord marc o en el marc d’un sistema dinàmic de contractació. 2. Que es pot ofertar?: • Preu • Preu i nous valors que defineixin millor relació qualitat-preu o menor cost atenent a relació cost- eficacia.
 10. 10. 10 Generalitat de Catalunya Departament d’Economia i Coneixement Comissió Central de Subministraments 1. Invitació simultània per mitjans electrònics a totes les empreses licitadores 2. Lliurament d’informació en plecs o documents referits a la licitació: • Com es podran presentar les diferents ofertes? • Identificació/autentificació licitadors. • Fase de proves. • Baixes mínimes per presentar oferta. • Informació de la que disposaran els licitadors durant el transcurs de la subhasta • Informació sobre l’equip electrònic requerit 3. Inici subhasta, mínim dos dies hàbils des de la data d’enviament invitacions. 4. Durada i tancament de les subhastes 5. Gestió d’incidències

  Be the first to comment

  Login to see the comments

Jornada "La subhasta electrònica: una oportunitat d’estalvi", 7 de maig de 2015 Lloc: Escola d’Administració Pública de Catalunya

Views

Total views

904

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

2

Actions

Downloads

4

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×