Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

CGDL2018 - Sessió: "Keep Calm and Estratègia Digital"

81 views

Published on

Elena Asensio

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

CGDL2018 - Sessió: "Keep Calm and Estratègia Digital"

 1. 1. Keep Calm & Estratègia Digital Elena Asensio – Ajuntament del Prat de Llobregat #GovernDigital
 2. 2. D’on venim?
 3. 3. D’on venim? Any 2012 La presència digital de l’Ajuntament del Prat es composa de 107 espais, dels quals 57 pertanyen a xarxes socials i 50 són espais web (blocs, microsites i web global).
 4. 4. Keep Calm...
 5. 5. VISIÓ VISIÓ OBJECTIUS I EIXOS ESTRATÈGICS PLA D’ACCIÓ CANVI CULTURAL KEEP CALM
 6. 6. Abans de començar...
 7. 7. ABANS DE COMENÇAR ● Lideratge polític ● Creació de l’equip motor d’estratègia digital: Organització + SITIC + Comunicació + Cultura ● Empresa externa
 8. 8. Quin camí vam seguir?
 9. 9. Anàlisi previ i definició de reptes Definició del model de presència Definició del pla d’acció transversal Definició del model de gestió Implementació del pla d’acció 6. Pressupost 1 2 PASSOS A SEGUIR 3 54
 10. 10. Repte 1: integrar la Cultura Digital com a element natural de la vida ciutadana. Repte 2: contruir una presència digital amb visió estratègica al servei dels objectius municipals. Repte 3: determinar en quins àmbits és necessari desenvolupar presència digital pròpia i en quins és més eficient impulsar el lideratge ciutadà. Repte 4: aprofitar les bones pràctiques internes com a aprenentatge cap a la resta de l’organització. Repte 5: reforçar la marca i els actius de la ciutat a través de la presència digital 1. EL PRAT COM A CIUTAT DIGITAL 3. EL MODEL DE GESTIÓ Repte 11: definició de rols, funcions i coordinació Repte 12: definir protocols Repte 13: formació estratègica Repte 14: cap a un model quantificable Repte 6: incrementar l’impacte de la sensibilització al voltant de temes estratègics Repte 7: potenciar l’ús dels serveis que es presten al ciutadà digitalment Repte 8: ampliar els serveis que es presten al teixit empresarial Repte 9: contemplar la xarxa com espai de relació continuada amb la ciutadania Repte 10: desenvolupar un coneixement integrat i transversal del ciutadà 2. EL SERVEI I LA VINCULACIÓ AMB LA CIUTADANIA 4. L’ECOSISTEMA DIGITAL Repte 15: definir la tipografia de canals digitals òptims per a cada necessitat Repte 16: apostar pels usos mòbils PASSOS A SEGUIR 1.Anàlisi i definició de reptes
 11. 11. Articulació dels canals digitals en 3 grans nivells d’actuació que permetin concentrar i prioritzar recursos: CORPORATIU TEMÀTIC CAMPANYES PASSOS A SEGUIR 2. Definició del model de presència
 12. 12. PASSOS A SEGUIR 2. Definició del model de presència
 13. 13. ORGANITZACIÓ INFORMACIÓ COMUNICACIÓ TECNOLOGIA APRENENTATGE PASSOS A SEGUIR 3. Definició del pla d’acció transversal
 14. 14. 6. Pressupost PASSOS A SEGUIR 4. Definició del model de gestió Responsables d’estratègia Responsables d’Àrea Temàtica Responsables de Contingut Responsables de Canal
 15. 15. 6. Pressupost PASSOS A SEGUIR 5. Implementació del pla d’acció
 16. 16. 6. Pressupost PASSOS A SEGUIR 5. Implementació del pla d’acció Nova plataforma digital elprat.cat Orientada a l’usuari Contingut compartit i treball en xarxa. Adaptada a qualsevol dispositiu / Open Source Aplicatiu Agenda: programar, avaluar i recollidar dades Aplicatiu Agenda Educativa: programa, avaluar i recollir dades Base de dades úniques: equipaments, entitats i empreses Xarxes socials Com a servei d’atenció d’atenció ciutadana i de participació Guia de xarxes socials de l’Ajuntament del Prat Reordenació dels canals100 canals de xarxes Estratègia de continguts Gestió i comunicació dels continguts
 17. 17. 6. Pressupost PASSOS A SEGUIR 5. Implementació del pla d’acció Googleitzar la informació Equipaments + mapes Nova web de transparència Estratègia de mailing Segons el nou model de presència i gestió digital Optimitzar recursos i ser més eficients Unificació de Base de Dades d’usuaris Recollida de dades Nous punts de contacte Nou canal de Telegram
 18. 18. 6. Pressupost PASSOS A SEGUIR 5. Implementació del pla d’acció App’s Amb tu un Prat millor Seguretat Ciutadana El Prat és sorprenent El Prat Ocult Famyliar Estratègia de dades (Business intelligent) Recollida i avaluació de dades de l’impacte digital Recollida de dades i avaluació de les activitats educatives Recollida de dades i avaluació de les activitats i usos Recollida de dades mailing + Google Analytics Dashboard de consulta de dades Pla de formació Píndoles El Prat Digital i Primera Comunitat de Pràctica
 19. 19. 6. Pressupost PASSOS A SEGUIR 5. Implementació del pla d’acció Nova plataforma On van els meus impostos? Pressupost municipal Redisseny Seu Electrònica Disseny més amable Plataformes de Participació Ciutadana Nova imatge corporativa Introduint l’element digital Redisseny de la intranet municipal
 20. 20. Arribem al 2017 i tot segueix canviant...
 21. 21. Dades/ Ètica digital / Empoderament ciutadà / Participació / Intel·ligència artificial / Gestió del coneixement / Nous perfils professionals/ Eficiència en la gestió / Sostenibilitat NOUS REPTES CANVI CULTURAL NOU DIAGNÒSTIC NOVA VISIÓ NOVA ESTRATÈGIA I PLA D’ACCIÓ
 22. 22. NOUS REPTES
 23. 23. Abans de començar...
 24. 24. ABANS DE COMENÇAR ● Lideratge polític ● Creació de l’equip motor de l’estratègia = Govern i administració oberta Organització + SITIC + Comunicació ● Empresa externa
 25. 25. Nous objectius
 26. 26. Innovació pública Creativitat, innovació social Participació ciutadana Cocreació de política/serveis públics Col·laboració Intra, inter, ppp, ciutadana Bona gestió Planificació, avaluació Transparència efectiva Dades obertes, retiment de comptes Governança de la informació Gestió dels actius informatius Integritat Valors, codis de conducte NOUS OBJECTIUS
 27. 27. Com ho farem?
 28. 28. Anàlisi previ i definició de reptes Enquesta nivell digitalització Definició del pla d’acció transversal Definició del model de gestió Implementació del pla d’acció 6. Pressupost 1 2 PASSOS A SEGUIR 3 54
 29. 29. Un altra administració és possible
 30. 30. QUÈ HEM APRÈS? • L’estratègia són les persones. • El talent i el coneixement es troba a la pròpia organització. • Calen equips multidisciplinars. • Creativitat i desaprendre. “Ja sabem que sempre s’ha fet així...” • Lideratge i coneixement de la capa política. • Estratègia a llarg i curt termini. Petites accions que sumin al canvi cultural. • Formació i espais per compartir coneixement. • Recursos humans • Il·lusió per oferir un millor servei a la ciutadania.
 31. 31. Agafa l’onada del canvi ;-) ORGANITZA COL·LABORA #GovernDigital Gràcies! governdigital.cat @GovernDigital @easensiom

×