Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

CGDL2018 - Sessió: "Xarxa Oberta, col·laborant en el desplegament de Xarxes de Nova Generació"

48 views

Published on

Xarxa Oberta

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

CGDL2018 - Sessió: "Xarxa Oberta, col·laborant en el desplegament de Xarxes de Nova Generació"

  1. 1. 1 Xarxa Oberta, Impulsant Xarxes de Nova Generació Data: 22 de març de 2018
  2. 2. 2 1. Introducció Projecte de país Presentació Xarxa Oberta El novembre de 2010 la generalitat adjudica el projecte per dotar de Banda Ample a tot el territori a Xarxa Oberta i s’i i ia la o st u i i explotació de la Xarxa.  Proveir al govern autònom de Catalunya de la seva xarxa de telecomunicacions independent de gran ample de banda basada en fibra òptica, connectant: 745 seusde la Generalitat, repartides en 80 municipis.  Ma i itza l’a és dels iutada s de Catalu a a la i f aest u tu a de comunicacions, posant a disposició del ercat ajorista l’e cede t de capacitatd’a uesta a a. Objectius del projecte Des del setembre de 2013, Imagina Media Audiovisual S.L. Controla el 100% de Xarxa Oberta, empresa líder dins de l’à it audiovisual i de les oves te ologies ta t a ivell català com estatal amb una xarxa IP de més 80 punts i equips operatius 24x7 a diferents centres. Imagina és el grup empresarial engloba:
  3. 3. 3 2. Serveis Majoristes Oferta de serveis Presentació Xarxa Oberta Xarxa Oberta:  Ope ado d’i f aest u tu es de Tele o u i a io s a fi a pti a ue ofe ei se veis a:  Les seus de la Generalitat de Catalunya.  Operadors de Telecomunicacions minoristes.  No ofereix serveis a clients finals.  Operador Majorista sota el principi de Neutralitat:  Homogeneïtat de serveis a tot el territori.  Igualtat de preu a tots els operadors minoristes.  Transparència, tenint un catàleg de serveis públic.  Catàleg de serveis:  Connectivitat Punt a Punt Ethernet (30Mb, 100Mb a 5Gb). 100% garantit  Connectivitat Punt a Punt Transparent (10Gb).  Lloguer de fibra fosca (Interurbana i Urbana)  Coubicació (llogue d’espai als ost es odes), per facilitar el desplegament de xarxes de tercers
  4. 4. 4 3. Xarxa La ar a tro cal s’esté per Catalu a Presentació Xarxa Oberta Infraestructura i serveis:  Més de 3.200km de Fibra Òptica desplegada:  Carreteres  FGC / ADIF  Gas  Elèctriques  54 nodes  Mes de 500 Serveis Majoristes Cobertura:  Municipis pels quals passa la troncal: 306  Municipis amb serveis a la Generalitat: 80  Municipis amb serveis majorista: 127
  5. 5. 5 4. Mercat Majorista Els nostres clients: Diversitat Presentació Xarxa Oberta Un total de 75 operadors ja confien en Xarxa Oberta:  Operadors Globals amb serveis mòbil (4G i 5G) i fixe (FTTH):  Operadors Regionals amb desplegament FTTH i/o serveis via Radio (LTE) amb diferents punts de presencia:  Operadors Locals amb desplegament FTTH i/o serveis via Radio :  Te es de l’E e  Garraf / Penedès  Bages  Garrotxa  Vallès  Anoia  Costa Brava  Alt Urgell
  6. 6. 6 5. Serveis Minoristes Quins serveis ofereixen els nostres clients? Presentació Xarxa Oberta E fu i del tipus d’ope ado :  Transport i Accés a Internet per altres operadors  Serveis a empreses i particulars:  Accés a Internet i Telèfon (veu Ip)  Televisió  Mòbil  VPN, Serveis Cloud  Segurerat, Càmeres de vigilància  ...  Serveis per administracions públiques:  Gestió de Xarxes Locals (connexió de seus municipals)  Wifi per la ciutadania  Solu io s SMART CITY

×