Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

CGDL2018 - Taller: "Eines digitals per esdevenir un municipi resilient"

117 views

Published on

Gestió de la Resiliència Urbana a la ciutat de Terrassa - Albert Marin

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

CGDL2018 - Taller: "Eines digitals per esdevenir un municipi resilient"

  1. 1. Terrassa Resilient Terrassa Resilient Ajuntament de Terrassa Direcció de Serveix de Tecnologia i Sistemes de Informació Àrea de Serveis Generals y Govern Obert Març 2018
  2. 2. Terrassa Resilient 2 ESTAR PREPARATS !
  3. 3. Terrassa Resilient 3 Establir protocols i eines que permetin ta t a l’Aju ta e t com a la ciutadania, donar resposta als esdeveniments que puguin afectar al benestar, la qualitat de vida i la seguretat, en definitiva al normal desenvolupament de la ciutat.
  4. 4. Terrassa Resilient 4 Disposar d’u a organització (Oficina Resiliència – C.R.O. Chief Resilient Officer ) amb capacitat per recolzar la presa de decisió davant d’e ergè cies.
  5. 5. Terrassa Resilient 5 Avançar com organització i com a ciutat en virtut del desenvolupament de projectes de millora.
  6. 6. Terrassa Resilient 6 IDENTIFICAR PRIORITATS DISSENYAR SISTEMA DE SEGUIMENT
  7. 7. Terrassa Resilient 7 3 Pilars del Projecte METODOLOGIA ORGANITZACIO PLATAFORMA Metodologia HAZUR Dese volupada per l’I stitut Químic de Sarrià a instàncies de l’Aju ta e t de Barcelona com a resposta als esdeveniments del 2007. Model de desplegament circular clàssic: 1. Anàlisi Sistema Urbà 2. Anàlisi de Riscos 3. Anàlisi de les Respostes 4. Projectes de millora Eina de recolzament a la metodologia HAZUR. • Gestionar la comunitat. • Est. impactes, la matriu d’i terdepe dè cies, afectacions en cascada, equips de resposta, simulacions,.... 1 2 3 4 COMITÈ DE RESILIENCIA OFICINA DE RESILIENCIA TAULES DE RESILIENCIA VERTICALS (SERVEI) TAULES DE RESILIENCIA HORITZONT. (RISC)
  8. 8. Terrassa Resilient 8 Proposta amb el recolzament del sector públic, privat i societat civil

×