Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

CGDL2018 - Sessió: "Dels projectes de modernització i millora a l’Agenda de Transformació de l’ajuntament"

126 views

Published on

Toni Merino

 • Hey guys! Who wants to chat with me? More photos with me here 👉 http://www.bit.ly/katekoxx
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

CGDL2018 - Sessió: "Dels projectes de modernització i millora a l’Agenda de Transformació de l’ajuntament"

 1. 1. Arribem tard si parlem de millorar... La cosa va de transformar Toni Merino #GovernDigital
 2. 2. Context La ost a ealitat d’a uests da e s 15 a s.
 3. 3. 3 idees PLOU SOBRE MULLAT TENSIONADES LES COSTURES de L’ORGANITZACIÓ ANYS DE PATIR PER AIXECAR LA PERSIANA
 4. 4. Plou sobre mullat
 5. 5. Plou sobre mullat
 6. 6. Pressupost 2017: consolidat i Ajuntament Tensionades les costures 170,59 209,71 265,52 235,53 229,21 185,40 184,45 146,47 168,98 144,81 151,52 166,15 179,04 107,45 119,59 132,71 137,06 129,19 121,36 112,64 110,79 140,04 113,23 125,92 134,81 136,66 1.464,49 1.766,32 2.227,04 1.969,00 1.679,73 1.504,90 1.490,00 1.183,95 1.361,46 1.160,61 1.208,64 1.321,33 1.424,81 -500,00 500,00 1.500,00 2.500,00 3.500,00 4.500,00 5.500,00 6.500,00 7.500,00 0,00 50,00 100,00 150,00 200,00 250,00 300,00 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Milions CONSOLIDAT AJUNTAMENT €/habitant Consolidat: +7,76% Ajuntament: +1,37%
 7. 7. Pressupost 2018: evolució endeutament grup 305,16 302,96 270,40 261,68 245,89 223,20 201,05 182,31 158,26 142,61 130,60 121,72 114,20 107,66 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 MILIONS Ajuntament SocietatsiEPE's Deute PUMSA ambFCC MESSA LiquidacionsnegativesPIE ConsorciTDT TOTAL ENDEUTAMENT (*)Baixada deute de Porta Laietana (*) Baixa deute Porta Laietana Ens 2017 2018 Ajuntament 81.000.227,07 78.965.637,89 PUMSA 34.632.256,00 27.891.074,87 EPE TCM 30.884.028,70 28.105.733,35 AMSA 9.305.000,00 13.551.000,00 Fundació TCM 1.342.717,75 1.147.698,68 Deute FCC 5.694.083,59 2.852.041,80 Pendent PIE 6.187.246,54 5.745.300,22 Porta Laietana* 13.261.592,37 0,00 Total: 182.307.152,02 158.258.486,81 Tensionades les costures
 8. 8. Agrupació funcional 2017 2018 % Var 18-17 Var % Ensenyament 18.357.024,71 19.220.267,81 14,06% 863.243,10 4,70% Deute públic 16.057.303,20 15.746.091,13 11,52% -311.212,07 -1,94% Protecció i promoció social 11.869.131,55 12.737.295,93 9,32% 868.164,38 7,31% Seguretat i protecció civil 11.561.582,06 12.205.893,58 8,93% 644.311,52 5,57% Recollida, tractament brossa i neteja viària 10.805.835,53 10.930.401,30 8,00% 124.565,77 1,15% Cultura 7.242.493,66 8.640.347,78 6,32% 1.397.854,12 19,30% Habitatge, urbanisme i vies públiques 7.180.957,29 8.497.897,54 6,22% 1.316.940,25 18,34% Administració general 8.294.240,33 8.430.419,14 6,17% 136.178,81 1,64% Aportació PUMSA 7.482.202,57 6.101.204,12 4,46% -1.380.998,45 -18,46% Esport 4.539.595,45 4.762.311,64 3,48% 222.716,19 4,91% Administració financera i tributària 4.149.287,33 4.087.458,46 2,99% -61.828,87 -1,49% Medi ambient, jardins i sanejament 4.077.201,76 4.017.160,73 2,94% -60.041,03 -1,47% Transport públic 3.275.904,60 3.055.266,13 2,24% -220.638,47 -6,74% Foment de l'ocupació 3.136.269,02 3.039.179,49 2,22% -97.089,53 -3,10% Participació ciutadana 3.352.220,73 2.609.419,39 1,91% -742.801,34 -22,16% Enllumenat públic 2.669.400,73 2.488.045,04 1,82% -181.355,69 -6,79% Aportació EPE TCM 1.983.062,27 1.983.062,27 1,45% 0,00 0,00% Òrgans de govern 1.857.859,10 1.623.894,99 1,19% -233.964,11 -12,59% Comerç, turisme i empresa 1.712.462,55 1.520.363,78 1,11% -192.098,77 -11,22% Comunicació 1.483.311,75 1.190.095,28 0,87% -293.216,47 -19,77% Atenció als ciutadans 1.157.626,21 1.105.947,80 0,81% -51.678,41 -4,46% Salubritat Pública 1.035.004,04 1.089.320,26 0,80% 54.316,22 5,25% Altres 943.860,63 980.690,45 0,72% 36.829,82 3,90% Fons de contingència 589.068,97 600.262,46 0,44% 11.193,49 1,90% Total 134.812.906,04 136.662.296,50 1.849.390,46 1,37% Pressupost Ajuntament: agrupació per programes
 9. 9. Anys de patir per aixecar la persiana. Atendre l’e e g ia social Simplificar estructura Aj. Plans Ajust Econòmic Fer front a la CONTINGÈNCIA estratègia
 10. 10. Conclusió - context Afebliment dels equips : no cobertura places. no incorporació de talent jove. Dotació insuficient de recursos en moltes polítiques. Certa pèrdua de perspectiva i anàlisi.
 11. 11. I nosaltres?. Hem canviat?
 12. 12. I la realitat, ens espera?
 13. 13. Dava t d’a uest es e a i, què fem? (2016)
 14. 14.  Un procés de REFLEXIÓ ESTRATÈGICA: MATARÓ 2022, que partint d’una voluntat d’assolir un desenvolupament inclusiu, sostenible i intel·ligent per vol afrontar els principals reptes futurs de la ciutat.  És moment tb d’aprofitar per iniciar un projecte de transformació de l’Ajuntament per aliniar-la amb la visió de ciutat que es defineixi i per a millorar la capacitat de resposta a les necessitats i demandes que planteja la ciutadania.
 15. 15. 16
 16. 16. I puls d’u a est atègia:
 17. 17. ESTRATÈGIA CIUTAT ORGANITZACIÓ Aliniar l’Aju ta e t a l’est atègia de iutat
 18. 18. Projecte de transformació
 19. 19. Projecte de transformació Què motiva la necessitat del projecte
 20. 20. Risc de pasar a ser intrascendents, si no sóm capaços de generar valor públic i deixem de ser útils a la ciutadania.
 21. 21. Projecte de transformació Com ho estem fent
 22. 22. PLA DE MANDAT - + MISIÓ
 23. 23. Projecte de transformació Quins OBJECTIUS plantegem?
 24. 24. Projecte de transformació Dimensions i actuacions del Projecte de Transformació
 25. 25. ESTRATÈGIA Lideratge ètic Persones Sistemes Organització Cultura - Valors Avaluació CIUTADANIA Dimensions del Pla
 26. 26. DIMENSIONS GOVERNANÇA ESTRATÈGIA Definició de la missió, visió i valors. Orientada a donar suport al procés que es defineixi al Mataró 2022. PERSONES Els i les treballadors/es públics com a principal valor de l’o ga itza i . SISTEMES La tecnologia com a element facilitador i integrador . ORGANITZACIÓ Adaptar les estructures i els processos cap a formes més flexibles, orientades a donar resposta, adaptables... LIDERATGE -GOVERNANÇA El govern planteja la necessitat d’I teg a i del projecte en la definició de l'estratègia, en la pròpia gestió i en la relació i comunicació amb els grups d'interès. Transversalitat, proximitat, transparència, rendició de comptes, participació, comportament ètic i gestió responsable. Dimensions del Pla
 27. 27. Projectes Pla
 28. 28. Projectes Pla
 29. 29. Projectes Pla
 30. 30. Projectes Pla
 31. 31. Projectes Pla
 32. 32. Alguns aprenentatges
 33. 33. La implicació i el compromís del vè te est atègi de l’o ga itza ió és CLAU lideratge
 34. 34. • ¿Quieres decirme, por favor, qué camino debo tomar para salir de aquí? – preguntó Alicia. • Eso depende mucho de adónde quieres ir – respondió el Gato. • Poco me preocupa a dónde ir ... – dijo Alicia. • Entonces, poco importa el camino que tomes – replicó el Gato. Ali ia e el País de las Ma avillas Lewis Carroll, 1865 estratègia
 35. 35. de l’e uip hu à de l’Aju ta e t, tot i la importància del suport extern, la i pli a i de l’e uip s esse ial. imprescindible !! compromís i implicacíó
 36. 36. transformador Oportunitat & Amenaça No sempre plou al gust de tothom.
 37. 37. realisme El projecte ha de ser realista !! No demaneu fe! El compromís ha de poder tenir recompensa i aix s’a o segueix a u a o e ta definició dels objectius, una bona planificació i temporalització.
 38. 38. ...per cert! Ja hem après que la tecnologia és l’e usa o la pala a ... Que la transformació te un caire estructural i afecta i/o es relaciona amb el model de governança, amb l'ali ea e t a l’est at gia i al o e s o ga itze i quins sistemes de treball tenim.
 39. 39. En un projecte que vol ser disruptiu, transformador no es pot tenir presa. Això si, COMENÇA!! (nosaltres ja hem començat!)
 40. 40. Agafa l’o ada del canvi ORGANITZA COL·LABORA #GovernDigital Gràcies, ;-) governdigital.cat @GovernDigital @toni_merino

×