Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

CGDL2018 - Sessió: "L’avaluació: element indispensable per a la millora dels serveis públics"

0 views

Published on

Convergència, Organització i Govern obert - Josep Llopis

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

CGDL2018 - Sessió: "L’avaluació: element indispensable per a la millora dels serveis públics"

 1. 1. Convergència Organització i Govern obert Josep Llopis
 2. 2. 2 Estructura del Catàleg i Web Vilanova i la G. Terrassa Possi ilitat d’ integrar-se amb els back office de cada ens Sant Feliu Cartes de serveis Gavà St. Just Desvern Possibilitat d’in orporar noves funcionalitats Possibles ens interessats ? Integració Cartes Altres? PAM Nucli Indicadors Grup de treball multiajuntament per al disseny metodològic Un projecte col·laboratiu en evolució Correlació entre els serveis municipals i contribució a la planificació estratègica Terrassa Incorporació d’indi adors per a l'avaluació de serveis municipals St. FeliuSAOM
 3. 3. 3 De la necessitat d’avaluar Organitzar Mesurar Comparar Conèixer
 4. 4. 4 Objectiu posar els serveis en el centre de l'organització
 5. 5. 5 SERVEI Pla Actuació Municipal (PAM) Pressu -post (€) Organit -zació (RH) Estratègia projecte Catàleg Integral de serveis I
 6. 6. Back Office Front Office 6 WWW Estratègia Catàleg Integral de serveis II Tràmits Equipaments Cartes de serveis Pressupost CISRecursos Humans PAMCatàleg
 7. 7. 7 Objectius Estratègics Objectius Operatius Actuacions Servei Línia de servei Activitat Vinculacions: Cartes - Catàleg - PAM Cartes Servei Cartes Línia de servei Cartes Activitat Indicadors Carta servei PAMCatàleg
 8. 8. 8 Objectiu posar els serveis en el centre de l'organització
 9. 9. Desenvolupament amb estàndards Eina CIS Back Office - Recursos Humans - Catàleg de Tràmits - Catàleg d’Equipaments - Pressupost Municipal - Altres catàlegs
 10. 10. 10 http://cis.terrassa.cat http://cis.santfeliu.cat
 11. 11. 11 Moltes gràcies jllopis@vilanova.cat moroca@santfeliu.cat serranorm@santfeliu.cat Josep.Monterde@terrassa.cat hcarbonell@gava.cat

×