Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Col·laboració institucional en la recollida d’informació geogràfica

243 views

Published on

Col·laboració institucional en la recollida d’informació geogràfica

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Col·laboració institucional en la recollida d’informació geogràfica

 1. 1. Col·laboració institucional en la recollida d’informació geogràfica
 2. 2. La informació geogràfica Informació associada a una localització Compilada pel sector públic i per empreses de xarxes de serveis Emmagatzemada explícitament en SIG
 3. 3. ArcGISArcGIS ESRIESRI GeomediaGeomedia AutoCadAutoCad SmallwordSmallwordMicroStationMicroStation Les illes d’informació geogràfica
 4. 4. ArcGisArcGis ESRIESRI GeomediaGeomedia AutoCadAutoCad SSmallwordmallwordMicroStationMicroStation Buscar, copiar i adaptar formats
 5. 5. ArcGisArcGis ESRIESRI GeomediaGeomedia AutoCadAutoCad SmallwordSmallwordMicroStationMicroStation La solució IDE: buscar i connectar
 6. 6. Mapes baseMapes base Capes temCapes temààtiquestiques ObjectesObjectes ElevacionsElevacions El paradigma IDE
 7. 7. Punts a considerar GeoConnexions (IDE Canadà): estudi pilot de disponibilitat dels serveis WMS durant 3 mesos Només alguns nodes arriben al 100% de disponibilitat, amb cassos de fins a 88% Temps de resposta variable Excés de servidors distribuïts per aplegar les dades Manca de estàndards Per altes/baixes/modificacions distribuïdes Crear Bases de Dades centrals aplegant les dades des dels servidors distribuïts pot estar justificat
 8. 8. La interoperabilitat de dades La condició indispensable
 9. 9. BT5M - ICC
 10. 10. Superposició 1:500 APB sobre la BT5M ICC  la informació s’aprofita
 11. 11. La interoperabilitat en l’actualització de dades
 12. 12. Ortofoto 25 cm
 13. 13. Actualització 1:500 APB
 14. 14. Beneficis i estalvis La informació es recull només un cop i és única per a tothom Informació geogràfica més actualitzada i millor ICC: foto aèria APB: treball de camp Estalvi en la cerca de les modificacions
 15. 15. La feina prèvia
 16. 16. El problema
 17. 17. Diferents models corresponents a diferents casos d’ús 17
 18. 18. Model de la xarxa hidrogràfica 18
 19. 19. Model per informar la directiva marc de l’aigua (WFD) 19
 20. 20. Les diferencies semàntiques Diferències fàcils de resoldre amb serveis de transformació Carretera amb marge = carretera asfaltada + 1,5m Es pot aplica “on line” Si la complexitat és elevada cal triar una definició i HOMOGENITZAR
 21. 21. Equivalències entre els objectes dels models de dades de la APB i l’ICC 21
 22. 22. Les especificacions de dades Es defineixen de forma consensuada En base als cassos d’ús aportats per els organismes amb responsabilitat sobre cada tema Europa Models de dades INSPIRE Catalunya La Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya El Pla Cartogràfic de Catalunya i els grup de treball La IDEC i l'estandardització dels serveis de xarxa Catalunya disposa d’un marc d’interoperabilitat
 23. 23. El carrerer de Catalunya Un projecte de colaboració
 24. 24. Normalització d’adreces per als Mossos d’Esquadra
 25. 25. Cobertura territorial complerta Origen Municipis Llargada de carrers(km) ICC 770 16.304,3 ICC-DIBA 104 2.158,3 ICC-Ajuntament 13 1.458,0 ICC-DIBA-Ajunt. 3 115,2 DIBA 46 1.720,1 Ajuntament 11 3.895,2 TOTAL 947 25.651,0
 26. 26. Col·laboració Barcelona Calonge Dosrius el Prat de Llobregat Girona Igualada l'Hospitalet de Llobregat Lleida Manlleu Manresa Mataró Olot Palamós Porqueres Reus Roses Sabadell Sant Boi de Llobregat Sant Cugat del Vallès Santa Coloma de Gramenet Terrassa Vilafranca del Penedès ..........
 27. 27. Per tant...
 28. 28. Col·laborar i compartir informació Es tècnicament possible Existeix i el marc normatiu per a fer-ho a tots els nivells de la Generalitat i de l’Estat I a més a més podem aportar més informació al ciutadà si activem la informació implícita de les nostres bases de dades
 29. 29. El 80% de les dades de l’administració té un component geogràfic La adreça és el vincle a l’espai geogràfic El “tràmit” és font d’informació geogràfica ....i el ciutadà és el “voluntari” xxxxxx Balmes, 209 xxxxxx
 30. 30. 32
 31. 31. Aprofitar les dades implícites Reservar espai a les BBDD per les coordenades de localització Georeferenciar les dades alfanumèriques Propagar les transaccions alfanumèriques a les bases de dades de l’entorn geogràfic Recollida i càrrega a intervals fixats Propagar les actualitzacions en temps real
 32. 32. Col·laborar i compartir informació Per contribuir a fer més rica i útil la web geogràfica local Per engrescar el ciutadà a aportar informació del seu dia a dia Per aportar informació a conjunts d’informació d’abast territorial
 33. 33. La nostra web geogràfica local
 34. 34. Moltes gràcies
 35. 35. Institut Cartogràfic de Catalunya Parc de Montjuïc, E-08038 Barcelona Tel. (+34) 93 567 15 00 Fax (+34) 93 567 15 67 http://www.icc.cat webmaster@icc.cat 37

×