Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

CGDL2018 - Sessió: "Cel·lules d’innovació, racons per pensar"

39 views

Published on

Jordi Tort i Reina

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

CGDL2018 - Sessió: "Cel·lules d’innovació, racons per pensar"

 1. 1. Jordi Tort i Reina Ti e t d’Al alde de Nova Governança i Econòmia #GovernDigital
 2. 2. Cèl·lules d’Innovació: Racons per pensar Una nova manera de fer política, un nou model de societat, un nou odel d’orga itza ió, u ou odel de tre all.
 3. 3. DE LA IDEA A LA PROPOSTA DE TREBALL Objectius: Generar canvis en relació a les metodologies de treball internes Iniciar processos de treball col-laboratiu entre membres de diferents seccions Visualitzar projectes interns departamentals a afe ta ió e el o ju t de l’Aju ta e t de Gavà Crear i generar nova cultura administrativa
 4. 4. PER ON COMENÇAR ?
 5. 5. TREBALL COL-LABORATIU DES DE L’INICI: Noves mirades de treball Recursos Humans i Nova Governaça Disseny del projecte: Comunicació del projecte Demanda de participació Transparència en el procés Grups de treball intern Validació sempre del grups de treball a través de la intranet a la resta de la corporació
 6. 6. REPENSAR L’ESPAI DE RELACIÓ DE LA CIUTADANIA A L’AJUNTAMENT DE GAVÀ
 7. 7. METODOLOGIA DE TREBALL Model Canvas
 8. 8. PUNTS FORTS DEL PROJECTE ABORDATGE DE TRANSFORMACIONS SOCIAL EXTERNES A REFLEXIONS INTERNES DEPLEGAMENT D’UN PROCÉS DE TRANSFORMACIÓ INNOVADOR EN METODOLOGIES DE TREBALL COL-LABORATIU OBERTURA EN UNA SEGONA FASE DEL PROJECTE A LA CIUTADANIA RECONEIXEMENT I VALIDACIÓ PER PART DEL PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE GAVÀ VALIDACIÓ PER PART DELS COMANDAMENTS DE L’AJUNTAMENT EN CADA FASE DEL PROJECTE
 9. 9. CONCLUSIONS: Ens cal la creació i el disseny d’espais virtuals de tre all col·laboratiu El treball amb el Know-How intern del personal de l’Aju ta e t de Gavà, ha fa ilitat un treball molt ric en aportacions i propostes Aquest coneixement intern ha facilitat el full de ruta, per a la segona fase del projecte
 10. 10. PROPOSTES DE TREBALL
 11. 11. Jordi jo hi posaria una frase de tancament que relacioni la teva idea del que has volgut transmetre !!!!!!!
 12. 12. Agafa l’o ada del canvi ORGANITZA COL·LABORA #GovernDigital Gràcies, ;-) governdigital.cat @GovernDigital @compteautor

×