Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

CGDL2018 - Sessió: "Cap a la transformació digital: cas pràctic a la Diputació de Lleida"

102 views

Published on

Gerard Serra i Martínez | Assessor en projectes iT | Diputació de Lleida
Javier Llinares

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

CGDL2018 - Sessió: "Cap a la transformació digital: cas pràctic a la Diputació de Lleida"

 1. 1. Metodologies àgils per a l'adequació digital de les organitzacions © autoritas consulting Dissenyem el lloc que les organitzacions desitgen ocupar en l'imaginari col·lectiu. Definim estratègies, interpretem l'entorn en un món cada vegada més complex i facilitem la construcció de nous escenaris per assolir els resultats. Gerard Serra: gserra@diputaciolleida.cat Javier Llinares: javier.llinares@autoritas.net
 2. 2. 2 El món s’ha tornat V.U.C.APlanteamiento Dificultat per conèixer la situació + + Dificultatperpredirresultats Incert (Uncertain) Complexe Ambigu Volàtil VC IA El terme  VUCA  va ser establert per Carlisle  Barracks, de l'exèrcit d'Estats Units, i correspon a l'acrònim de Volatilitat, Incertesa, Complexitat i Ambigüitat (en espanyol i portuguès VICA). Volàtil V Incert (Uncertain) I Internet i les comunicacions han impedit que el món es mogui a una velocitat de vertigen. La  posveritat, el populisme, la  demagògia, les notícies falses, les campanyes de desinformació o els  trols, ens fan viure en un món plagat de falses veritats i d'incerteses. "El futur ja no és el que era" Paul Valery (1871-1945) Poeta Francès. © autoritas consulting Complexe C Les organitzacions funcionen en un entorn, cada vegada més complex, que condiciona les accions a realitzar. La quantitat de variables entre les quals vivim envoltades i els mecanismes logístics pels quals succeeixen les coses són molt complicats. S'ha multiplicat el nombre d'actors. La societat és més diversa i està més representada. La polarització de la societat no és real, hi ha molts matisos. Ambigu A La mateixa cosa pot ser interpretada de diverses maneres. El políticament correcte és ambigu per naturalesa. Avui pot ser blanc i matí el mateix pot ser negre.
 3. 3. Dificultat per conèixer la situació + + Dificultatperpredirresultats Complexitat Ambigüetat Incertesa Volatilitat Planificar. Definición clara d’un nord. Eines clares de suport. Conciència situacional Visió. Crear futur. Capacitades Alineades Bona comunicació Escolta Intel·ligència Metolodologies àgils Resultats incrementals Noves perspectives Gestió del coneixement Comprensión Persones Estratègia i intel·ligència per a l’accióPlanteamiento © autoritas consulting 3
 4. 4. La necesitasnecesitas © autoritas consulting 4 Cultura Promoció econòmica Turisme Territori ciutadà Decidir Actuar Projectar els escenaris futurs Comprendre l’entorn Observar Mètodes àgils Resultats incrementals 1 d 30 d Visió. Crear futur. Gestió del coneixement Comprensió Escolta Intel·ligència Noves perspectives Planificar. Definició clara d’un nord Conciència situacional Persones Capacitades Alineades Bona comunicació Eines clares de suport.
 5. 5. 5 Planificació estratégica situacional agileagile - PES © autoritas consulting OperacionsDefinir l’estratègiaAnalitzar la situació Anàlisi de la situació Mapeig D’actors Definir Escenaris • Identificar causes crítiques • Definir objectius estratègics • Calcular viabilitat • Ponderar objectius • Definir indicadors i metes • Traslladar objectius a operacions • Identificar recursos • Responsabilitzar operacions 1 d 30 d
 6. 6. 6 PlanificacióPlans © autoritas consulting 1 d 30 d PLAN ESTRATÈGIC Plan de comunicació CanalsPosicionament Objetius Pla d’alertes Pla d’intel·ligència Pla de crisis PLAN OPERATIVO Millora continuaPla editorial Pla d’arguments Orientació intel·ligència Recomanacions estratègiques Plantejament d’hipòtesis Pla de projecte Sprint planning Sprint review Sprint retrospective Transparència SLA Report mensual KPI’s
 7. 7. 7 PosicionamentExemples © autoritas consulting
 8. 8. 8 Intel.ligenciaanalítica © autoritas consulting Relacions Activitat KPI’s Tendències Localitzacions 1 d 30 d
 9. 9. 9 Demografia dels influenciadorsExemples © autoritas consulting
 10. 10. 10 Quin idioma predomina en cada estació d’esquí?Exemples © autoritas consulting
 11. 11. 11 Localitzacions i idiomesExemples © autoritas consulting
 12. 12. 12 De què estacions d’esquí es parla més?Exemples © autoritas consulting
 13. 13. 13 Estacions d’esquí per tipus d’activitatExemples © autoritas consulting
 14. 14. 1 d 30 d !14 Calendari editorialagile © autoritas consulting
 15. 15. !15 APP’s per la decisiónApp © autoritas consulting
 16. 16. !16 PrevencióPrevenció i gestió de riscos © autoritas consulting En el món digital i global en què vivim, una situació de crisi pot guanyar atenció mundial en poques hores, fins i tot en qüestió de minuts. Si no es maneja de forma adequada, aquesta atenció pot dificultar la capacitat de l'organització per gestionar el problema, podent alterar la confiança i debilitar la credibilitat. En un context com el real, on les organitzacions persegueixen la màxima eficiència,  diversifiquen  les seves eines i desenvolupen múltiples col·laboracions, la gestió de crisi s'ha convertit en un element ineludible per a la correcta gestió, ja que s'aconsegueixen optimitzar els recursos i es facilita la consecució dels objectius. Disposar les alertes primerenques facilita la prevenció i preparació davant possibles problemes. La prevenció de crisi ha de complementar-se amb un ús correcte i segur de les eines tecnològiques disponibles, com els telèfons intel·ligents o portàtils. Construir una identitat digital a manera defensiva ajuda a minimitzar els impactes derivats després de la crisi. Prevenció i gestió de crisis Seguretat activa Alerta primerenca Identitat Digital defensiva
 17. 17. !17 Gestió de crisi - Ruta per comunicar de forma efectivaPrevenció i gestió de riscos © autoritas consulting Identifiquem els possibles riscos als que es pot veure’s somesa l’organització. Identificar riscos i escenaris Identifiquem els recursos que poden ser necessaris i ens assegurem que estaran disponibles quan es necessiten. Identificar i disposar de recursos Identifiquem a totes les p e r s o n e s p o s s i b l e s involucrades. Ens formem i preparem per afrontar qualsevol possible problema. Preparar l’organització E s t a b l i m m e c a n i s m e s d'alerta comunicativa, amb l ' o b j e c t i u d e p o d e r reaccionar  com més aviat millor. Alertes Establim els comitès de crisi necessaris per a cada possible escenari i organitzem el seu desplegament. Comitè de crisi preestablert Es preveuen totes les n e c e s s i t a t s c o m u n i c a t i v e s i preparem tots els recursos que poden ser necessaris. Pautes de comunicació preestablertes

×