Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

CGDL2018 - Taller: "Bojos per simplificar"

99 views

Published on

Magda Lorente

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

CGDL2018 - Taller: "Bojos per simplificar"

 1. 1. Bojos per simplificar Magda Lorente (Diputació de Barcelona) #GovernDigital
 2. 2. Bojos per simplificar
 3. 3. Bojos per simplificar Introducció Marc teòric Explicació cas d’ús Cas d’ús Correcció Hora 1 Hora 2
 4. 4. Bojos per simplificar ············································ ······························· ························································ ······················ No em demanis més papers • Estic demanant originals? • Demano documents que tinc a l’ajuntament? • Demano documents d’altres administracions? • Quins documents són susceptibles de ser reutilitzats? Sistemes d’identificació fàcils • És un subjecte obligat? • El puc obligar per la matèria o el col·lectiu? • El sistema d’identificació és el més fàcil possible? • Sóc centre emissor de certificats? I no ara... • Puc postposar la comprovació de la documentació? ························································· Perquè aquests documents? • Els documents serveixen per acreditar el que necessito? • Puc aconseguir les dades que acrediten els requisits? ········································ Signatures: si no aporta, s’aparta • Totes les signatures aporten valor? • L’ordre dels actors altera el producte? ···························· Notifica que fa fort • Hi ha més d’una notificació? • Cal notificar? Puc comunicar? • Es notifica a una pluralitat? ·············································· Jo metadato, tu metadates, ell metadata • He de mecanitzar les dades a altres SI? • Es poden substituir informes per metadades? • Les dades de tercers són de qualitat? Tothom que ha de tenir accés, en té? • Es pot preveure i avançar informació a actors que fan endarrerir el procediment?  Intraoperabilitat  Interoperabilitat  Gestió documental
 5. 5. Obrim les caixes?
 6. 6. Entreu a la web: https://www.goconqr.com/en No d’usua i: cada grup té el seu o d’usuari Entreu i completeu el test Bojos per simplificar * Podeu entrar sense descarregar l’aplicació 1 2 3 4 Llegiu atentament la documentació de la caixa: · Desc ipció del cas d’ús · Serveis de Via Oberta · Joc a completar (preguntes a resoldre) ·Material per prendre notes Disfruteu de les xuxes! Un cop completat el test, comproveu els resultats. Reviseu si no heu encertat totes les preguntes i repetiu-lo tantes vegades com vulgueu. I l’a y ue ve? To e -nos bojos per simplificar. Si haguèssiu de repensar el tràmit de ca a a l’a y ue ve, co milloraríeu al tràmit? Accediu a la pàgina: www.menti.com I entreu el codi 849128 Resumiu en 140 caràcters com milloraríeu aquest tràmit per evitar desplaçaments al ciutadà. Podeu fer més d’u a apo tació. En cada millora: poseu el vost e o d’usua i per identificar quin grup ha fet l’apo tació. Bojos per simplificar en 4 passos
 7. 7. Bojos per simplificar JGL Berta Marta Pau Cap del Pau Interventora Regidora Secretari Lali Agrossa
 8. 8. Resumiu en 140 caràcters com milloraríeu aquest tràmit per evitar desplaça e ts al ciutadà. Podeu fe és d’u a apo tació. En cada millora: poseu el vost e o d’usua i pe ide tifica ui g up ha fet l’apo tació. Si haguèssiu de epe sa el t à it de ca a a l’a y ue ve, co milloraries al tràmit? Accediu a la pàgina: www.menti.com I entreu el codi 849128 I l’a y ue ve? To e -nos bojos per simplificar.
 9. 9. Ens mereixem un premi. No?
 10. 10. Us ha agradat? Completeu la nostra happiness door
 11. 11. Agafa l’o ada del canvi ORGANITZA COL·LABORA #GovernDigital Gràcies, ;-) governdigital.cat @GovernDigital @lorentemm @abrunso Magda Lorente (Diputació de Barcelona) Anna Brunsó (Diputació de Girona)
 12. 12. Entreu a la web: https://www.goconqr.com/en No d’usua i: us000509@gmail.com Paraula de pas: laliagrossa Entreu i completeu el test Bojos per simplificar * Podeu entrar sense descarregar l’aplicació 1 2 3 4 Llegiu atentament la documentació de la caixa: · Desc ipció del cas d’ús · Serveis de Via Oberta · Joc a completar (preguntes a resoldre) ·Material per prendre notes Disfruteu de les xuxes! Un cop completat el test, comproveu els resultats. Reviseu si no heu encertat totes les preguntes i repetiu-lo tantes vegades com vulgueu. Resumiu en 140 caràcters com milloraríeu aquest tràmit per evitar desplaçaments al ciutadà. Podeu fer més d’u a apo tació. En cada millora: poseu el vost e o d’usua i per identificar quin grup ha fet l’apo tació. Bojos per simplificar en 4 passos I l’a y ue ve? To e -nos bojos per simplificar. Si haguessis de repensar el tràmit de ca a a l’a y ue ve, co illo a ies al tràmit? Entreu a la pagina: www.menti.com I entreu el codi 849128

×