Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

CGDL2018 - Sessió: "50 ombres de la Llei 39 i 40, una relació a tres bandes: legislació, administracions i serveis AOC"

71 views

Published on

Mar Batalla

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

CGDL2018 - Sessió: "50 ombres de la Llei 39 i 40, una relació a tres bandes: legislació, administracions i serveis AOC"

  1. 1. 50 ombres de les Lleis 39 i 40: una relació a tres bandes (legislació, Administracions i serveis AOC). Ascen Moro (Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat) Sandra González (Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat) Mar Batalla (Consorci AOC) #GovernDigital
  2. 2. Introducció del blog de suport jurídic de l’AOC Què és i on el trobareu?
  3. 3. Blog de suport jurídic de l’AOC (I) Què és? Guia pràctica jurídica amb proposta de solucions aplicables al dia a dia de l’Administració. A què respon? Com afrontar els canvis organitzatius introduïts amb l’entrada en vigor de les Lleis 39 i 40/2015. Com s’organitza: posts agrupats en 3 categories: Relació amb empreses. Relació amb ciutadania Relació entre administracions i gestió interna.
  4. 4. Blog de suport jurídic de l’AOC (II) Accés: portal de suport de l’AOC (“50 ombres legals”).
  5. 5. Contingut del blog: algunes de les ombres resoltes Supòsits pràctics
  6. 6. Ombres a l’INICI DEL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU Ø Si rebem una sol·licitud dirigida a una altra Administració, què fem? Solució AOC: trameses EACAT i EACAT-SIR (fora de Catalunya). Ø “Els documents que els interessats dirigeixin als òrgans de les administracions públiques es poden presentar: [...] A les oficines de correus, tal com s’estableixi reglamentàriament”. Què cal fer amb aquests documents un cop registrats? Solució AOC: iARXIU.
  7. 7. Ombres a l’INICI DEL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU Ø Existeixen les “còpies compulsades” en el marc de la Llei 39/2015? Solució AOC: CÒPIA. Ø “La ciutadania té Dret a no presentar dades i documents no exigits per les normes aplicables al procediment de què es tracti, que ja estiguin en poder de les administracions públiques o que hagin estat elaborats per aquestes [...].” Com es garanteix aquest Dret? Solució AOC: VIA OBERTA.
  8. 8. Agafa l’onada del canvi ORGANITZA COL·LABORA #GovernDigital Gràcies, ;-) governdigital.cat @GovernDigital @ascenmoro

×