Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

CGDL2018 - Sessió: "Govern Obert, més enllà de la Transparència"

87 views

Published on

17 propostes per un canvi de marc mental - Joan Soler Jiménez

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

CGDL2018 - Sessió: "Govern Obert, més enllà de la Transparència"

 1. 1. 17 PROPOSTES PER UN CANVI DE MARC MENTAL Joan Soler Jiménez President de l’Asso ia ió d’Ar ivers-Gestors de Documents de Catalunya #GovernDigital
 2. 2. Govern Obert, més enllà de la transparència Govern Digital Local 22 de març de 2018 CCCB Sala Teatre: 13:45 a 14:45
 3. 3. Participació Col·laboració Transparència
 4. 4. Participació Col·laboració Transparència Gestió documental: capital informacional
 5. 5. CAPITAL INFORMACIONAL 1.- Considerar les dades, la informació i la documentació com un unicum conceptual. Existeix en sociologia el terme que ho permetria: capital informacional. 526/03/2018
 6. 6. INFORMACIÓ PÚBLICA 2.- Considerar la informació pública i la informació dels arxius públics como un mateix tipus de informació. Es connectaria la informació dels procedimients oberts amb els tancats. S’har o itzarie les normatives i els procediments d’a s global a la informació de les AAPP. 626/03/2018
 7. 7. PROCEDIMENT ABREUJAT 3.- Considerar la creació d’u procediment abreujat d’a s a la informació que no requereixi de la totalitat dels pasos que existeixen a l’a tualitat. Agilitzar els ritmes de les sol·licituds d’a s a la informació pública i promoure l’a s desburocratitzat que han aplicat sempre els arxius. 726/03/2018
 8. 8. REDUCCIÓ DELS TEMPS 4.- Reduir els temps de resposta a les peticions d’a s a la informació. De 30/45 dies a 10/15 com a molt. Aquest pas obligaria a les organitzacions a polir els seus procediments i mètodes de treball i a autoexigir-se l’esti ul de l’efi i ia, la facilitat i l’agilitat. 826/03/2018
 9. 9. TRANSPARÈNCIA A FONS 5.- Vincular la publicitat activa amb l’a s a la informació pública fomentant la connexió entre allò que apareix als portals i les fonts originals de la informació. Evitant així les reelaboracions excessives o creatives, i deixant en mans del ciutadà aquesta part. 926/03/2018
 10. 10. ARXIU AL CENTRE 6.- Disposar al centre de la coordinació de les unitats de informació els arxius centrals de les organitzacions o a l’ar iu administratiu/històric que existeixi. Si no existeix, cal crear-lo. Tota administració pública té arxiu, encara que algú no ha sàpiga. 1026/03/2018
 11. 11. INSTRUMENTS DE GESTIÓ, PÚBLICS 7.- Incorporar a la publicitat activa els instruments de gestió de la documentació: quadre de clasificació, esquema de metadades, registre d’eli i a ió, quadre de seguretat i accés, catàleg d’autoritats, catàleg de processos, etc. 1126/03/2018
 12. 12. INSTRUMENTS DE DESCRIPCIÓ, PÚBLICS 8.- Incorporar a la publicitat activa els instruments de descripció de documentació: inventaris, catàlegs, llistats, fitxes descriptives, etc. 1226/03/2018
 13. 13. ACCÉS ALS ESBORRANYS 9.- Incorporar a la publicitat activa o a l’a s a la informació pública tota la documentació i els informes que estiguin en fase d’es orra o en fase d’ela ora ió. O almenys, facilitar-ne l’a s. 1326/03/2018
 14. 14. LES FUNCIONS SÓN EL NOU ORDRE 10.- Organitzar la publicitat activa no per ítems ni alfabèticament, sinó per funcions segons el quadre de classificació. La llei catalana ho exigeix a l’arti le 6.1.d). És més estable en el temps i supera els canvis organitzatius. 1426/03/2018
 15. 15. VISIÓ INTEGRAL 11.- Sistema Integral de la Informació i el Coneixement. Dades, informació i documents configuren un capital molt valuós. Cal visió i gestió integral, holística, transversal i total. 1526/03/2018
 16. 16. ACCÉS AVALUAT A LA INFORMACIÓ 12.- Considerar les taules d’avalua ió i d’a s documental (TAAD) que generen les comisions d’avalua ió, como l’epi e tre del règim d’a s a la informació pública. Cal una doctrina comuna i no confusa. Cal harmonitzar l’a ió de la CNAATD, l’APDCAT i la GAIP. 1626/03/2018
 17. 17. EXPERTESA EN GESTIÓ DOCUMENTAL 13.- La Composició de les Comissions i Consells (interns o ciutadans) de transparencia, accés a la informació pública i bon govern han d’i loure experts en arxivística i gestió documental perquè la interpretació jurídica es connecti amb la consideració pragmàtica que deriva de la governança de la informació. 1726/03/2018
 18. 18. ALFABETITZACIÓ CIUTADANA 14.- Fomentar polítiques i activitats d’alfa etitza ió ciutadana en matèria de transparència i accés a la informació per la via de tutorials, cursos, seminaris, jornades, procesos participatius i d’a tualitza ió estables en centres cívics o en arxius municipals. Nova presencialitat. 1826/03/2018
 19. 19. UN SOL PORTAL 15.- Unificar els portals de transparència, dades obertes, participació i seu electrònica en un accés. Un portal de Govern Obert. 1926/03/2018
 20. 20. ELS PROFESSIONALS ADEQUATS 16.- Els professionals adequats. La gestió documental la posen en pràctica els gestors de documents. No deixem aquesta competencia en mans d’e tusiastes i dotem-la també del rang necessari per poder oferir el millor de si mateixos en equips multidisciplinars. 2026/03/2018
 21. 21. GOVERNAR LA INFORMACIÓ 17.- Unificar els serveis de transparencia, d’a s a la informació, de dades obertes i de gestió documental i arxiu en un mateix àmbit orgànic. Les quatre potes del Govern Obert gestionades coordinadament. Un pool de governança de la informació potentíssim. 2126/03/2018
 22. 22. Agafa l’o ada del canvi ORGANITZA COL·LABORA #GovernDigital Gràcies, ;-) governdigital.cat @GovernDigital @Diplomaticat @AAC_GD

×