Taller de Picasa (Casa Orlandai) | Connectalia

320 views

Published on

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Taller de Picasa (Casa Orlandai) | Connectalia

 1. 1. Picasa connectalia
 2. 2. 01 REPASSEM LA HISTÒRIA?
 3. 3. 01 nn • Picasa Inc. va néixer com a una companyia de fotografia digital.REPASSEM LA HISTÒRIA? • Va produir el programa organitzador de fotos del mateix nom Picasa. • Picasa era una adaptació o versió per a Microsoft Windows de l’original iPhoto de Apple.
 4. 4. 01 nn • El 2004, Google va comprar Picasa i va posar a disposició de tothom, de forma gratuïta, el software Picasa.REPASSEM LA HISTÒRIA? • De forma paral·lela, Google va desenvolupar un portal de serveis fotogràfics a través de la Web sota la denominació de Picasaweb.
 5. 5. 01 nn Sobre • Google Inc. és lempresa propietària de laREPASSEM LA HISTÒRIA? marca Google, el producte principal de la qual és el motor de recerca del mateix nom. • Va ser fundada el 1998 per Larry Page i Sergey Brin, dos estudiants de doctorat en ciències de la computació de la Universitat dStanford.
 6. 6. 01 nn Sobre • Tot i que el seu producte principal és elREPASSEM LA HISTÒRIA? cercador, lempresa ofereix també, altres serveis: Docs, Groups, Gmail, Trend, Analytics, Sites, Adwords, Sense, Translate, Alerts, News, Chrome, Places, Maps, Earth, Calendar, Engage, Google +, Bloger, etc. • Google ha comprat més de 60 empreses diferents. Entre elles: YouTube, Android, Picasa, Blogging.
 7. 7. 01 nn Sobre • Labril de 2007 Google es converteix en laREPASSEM LA HISTÒRIA? marca més valuosa del món, arribant a la suma de 66.000 milions de dòlars, i superant a empreses com Microsoft, General Electric i Coca-Cola.
 8. 8. 01 nn Apunt pendent sobre • Es publiquen cada minut 35 hores de vídeo.REPASSEM LA HISTÒRIA? • Equival a 2.100 hores de vídeo cada 60 minuts, o 50.400 hores per dia. • Cada 30 dies es publiquen 172 anys de vídeo a YouTube.
 9. 9. 02 PER A QUE SERVEIX PICASA?
 10. 10. 02 nn Per a que serveix • Permet inventariar totes les imatges de l’ordinador, classificar-les i ordenar-les.PER A QUE SERVEIX • Conté eines d’edició i retoc fotogràfic. • El programa interactua amb Picasaweb i Google+, permetent penjar i sincronitzar les fotos automàticament.PICASA? • Permet compartir àlbums.
 11. 11. 03 ELS DIFERENTS FORMATS D’IMATGE?
 12. 12. ELS DIFERENTSFORMATS D’IMATGE 03 nn Les extensions dels arxius
 13. 13. 03 nn Les extensions dels arxius • L’extensió d’un arxiu permet identificar ràpidament de quin tipus d’arxiu es tracta.FORMATS D’IMATGE • Això ens és útil a nosaltres per saber quin tipus d’arxiu és (text, imatge, so, vídeo, etc.) iELS DIFERENTS també és útil a l’ordinador per saber quin programa utilitza per obrir l’arxiu. • Les extensions van al final de l’arxiu, després d’un punt: “Carta.doc”, “Programa.exe”.
 14. 14. 03 nn Alguns tipus d’extensions • Alguns tipus d’extensions són: • Documents de text: txt, doc, docx, rtf • Documents de so: mp3, wavFORMATS D’IMATGE • Documents de vídeo: avi, mpg, wmv • Documents executables: exeELS DIFERENTS • Documents d’imatge: bmp, jpg, gif, png • Aquests en són alguns exemples: n’hi ha a milers.
 15. 15. 03 nn Les extensions d’imatges • Alguns tipus d’extensions d’imatges: • JPG, la més freqüent • bmpFORMATS D’IMATGE • gif • pngELS DIFERENTS • tif
 16. 16. 03 nn Les imatges JPG • JPG: Aquesta extensió és una abreviatura de JPEG, que és l’acrònim de Joint Photographic Experts Group (comitè que va crear aquestFORMATS D’IMATGE tipus d’imatge).ELS DIFERENTS • La imatge JPG és una imatge comprimida: és a dir, és una imatge que ocupa menys que, per exemple, una imatge BMP (format no comprimit), a canvi d’una pèrdua de qualitat.
 17. 17. 04 LA RESOLUCIÓ DE LES IMATGES DIGITALS
 18. 18. 04 nn El píxel • El píxel és en informàtica, la unitat mínima que forma una imatge gràfica, és a dir: és unaLA RESOLUCIÓ DE LES unitat de mesura de resolució.IMATGES DIGITALS • Un píxel usualment es defineix com un punt o un quadrat (tot i que realment no posseeix una forma determinada).
 19. 19. 04 nn El píxel Exemple de la mateixa imatge en diferents resolucions (número de píxels):LA RESOLUCIÓ DE LESIMATGES DIGITALS
 20. 20. LA RESOLUCIÓ DE LESIMATGES DIGITALS 04 nn El píxel Un altre exemple:
 21. 21. 04 nn El megapíxel • Un megapíxel equival a 1 milió de píxels. • 1 Mp = 1.000.000 pxLA RESOLUCIÓ DE LESIMATGES DIGITALS • Per tant, una càmera de, per exemple, 12 Mp, realitzarà fotografies de 12 milions de píxels.
 22. 22. 04 nn La resolució d’impressió • La resolució dimpressió són els punts per polzada (ppp) als que es pot imprimir unaLA RESOLUCIÓ DE LES imatge digital.IMATGES DIGITALS • A partir de 200 ppp podem dir que la resolució dimpressió és bona. • Tot i que per obtenir una imatge de qualitat, la resolució d’impressió mínima és 300 ppp.
 23. 23. 04 nn La resolució d’impressió • Exemple gràfic de resolució dimpressió:LA RESOLUCIÓ DE LESIMATGES DIGITALS
 24. 24. 04 nn Resolució: conclusions • Com més píxels tingui una imatge digital més alta serà la resolució de la mateixa.LA RESOLUCIÓ DE LES Com més píxels per polzada (ppp) tingui unaIMATGES DIGITALS • impressió que fem, més alta serà la resolució de la imatge impresa. • Per tant, a igual resolució d’impressió (300 ppp), com més píxels tingui la imatge a imprimir, més gran podrem imprimir-la.
 25. 25. 04 nn Exercici pràctic: • Sabríeu ordenar les següents imatges de menys a més resolució?LA RESOLUCIÓ DE LESIMATGES DIGITALS
 26. 26. 05 DESCÀRREGA D’IMATGES
 27. 27. 05 nn Els suports d’emmagatzematge • Un suport d’emmagatzematge és unDESCÀRREGA D’IMATGES component que permet guardar o contenir dades en el seu interior. • Són exemples: • Disc dur d’ordinadors. • Targetes SD, Mini SD, Micro SD. • Memòries internes de càmeres digitals, mòbils, etc. • CDs, DVDs, etc. • Memòries USB.
 28. 28. 05 nn Com passem les dades a un ordinador? • Cada suport té la seva peculiaritat i el seuDESCÀRREGA D’IMATGES sistema per connectar-lo a un ordinador i extraure’n les dades. • Anem a veure’n alguns exemples.
 29. 29. 05 nn Com passem les dades a un ordinador? • Targetes SD DESCÀRREGA D’IMATGES • Mini SD  • Micro SD 
 30. 30. 05 nn Com passem les dades a un ordinador? • Podem extraure les dades mitjançant:DESCÀRREGA D’IMATGES 1. Un lector de targetes: 2. La pròpia càmera a través del cable USB:
 31. 31. 05 nn Com passem les dades a un ordinador? • Un cop connectem el cable o el dispositiu alDESCÀRREGA D’IMATGES port USB de l’ordinador, hi accedim a través de la icona “El meu PC”:
 32. 32. 05 nn Com passem les dades a un ordinador? • Se’ns obre el contingut del suportDESCÀRREGA D’IMATGES d’emmagatzematge: Tipus d’arxiu Mida (espai)
 33. 33. 05 nn Com passem les dades a un ordinador? • Memòries internes de:DESCÀRREGA D’IMATGES • càmeres digitals  • mòbils 
 34. 34. 05 nn Com passem les dades a un ordinador? • Podem extraure les dades mitjançant el propiDESCÀRREGA D’IMATGES dispositiu a través del cable USB:
 35. 35. 05 nn Com passem les dades a un ordinador? • Un cop connectem el cable al port USB deDESCÀRREGA D’IMATGES l’ordinador, hi accedim a través de la icona “El meu PC”:
 36. 36. 05 nn Com passem les dades a un ordinador? • Se’ns obre el contingut del suportDESCÀRREGA D’IMATGES d’emmagatzematge: Tipus d’arxiu Mida (espai)
 37. 37. 05 nn Com passem les dades a un ordinador? • Altres suports com CDs, DVDs, etc.DESCÀRREGA D’IMATGES
 38. 38. 05 nn Com passem les dades a un ordinador? • Podem extraure les dades inserint el CD oDESCÀRREGA D’IMATGES DVD en l’ordinador i accedint-t’hi a través de la icona “El meu PC”:
 39. 39. 05 nn Com passem les dades a un ordinador? • Se’ns obre el contingut del suportDESCÀRREGA D’IMATGES d’emmagatzematge: Tipus d’arxiu Mida (espai)
 40. 40. 05 nn Com passem les dades a un ordinador? • Memòries USB:DESCÀRREGA D’IMATGES
 41. 41. 05 nn Com passem les dades a un ordinador? • Podem extraure les dades connectant laDESCÀRREGA D’IMATGES memòria al port USB de l’ordinador i accedint-t’hi a través de la icona “El meu PC”:
 42. 42. 05 nn Com passem les dades a un ordinador? • Se’ns obre el contingut del suportDESCÀRREGA D’IMATGES d’emmagatzematge: Tipus d’arxiu Mida (espai)
 43. 43. 05 nn Com passem les dades a un ordinador? • Un cop hem accedit als arxius que conté elDESCÀRREGA D’IMATGES nostre suport d’emmagatzematge, només ens cal copia i enganxar (o retallar i enganxar) els arxius que ens interessin a la carpeta que desitgem del nostre ordinador.
 44. 44. 06 ORDRE EN LA NOSTRA LLIBRERIA D’IMATGES
 45. 45. 06 nn És recomanable mantenir un ordre • Tot i que, com veurem, Picasa cataloga i ordena les imatges (de forma automàtica iORDRE EN LA NOSTRA també manual), és recomanable mantenir unLLIBRERIA D’IMATGES ordre en la nostra llibreria d’imatges. • Per a això, cal plantejar-nos quina metodologia utilitzarem.
 46. 46. 06 nn És recomanable mantenir un ordre • Alguns exemples d’ordenació d’imatges:ORDRE EN LA NOSTRALLIBRERIA D’IMATGES • 2011 • 0112 Aniversari germà • 0524 Viatge Eivissa • 0911 Onze de setembre • 2012 • 0324 Viatge Argentina
 47. 47. 06 nn És recomanable mantenir un ordre • És recomanable dividir les imatges en carpetes segons el tema.ORDRE EN LA NOSTRA El nom de les carpetes i subcarpetes ésLLIBRERIA D’IMATGES • important: és interessant que el nom contingui la data. • La data és important escriure-la al principi del nom i segons el següent format: ANYMESDIA. • Si ho fem així, ordenant les carpetes per nom, se’ns ordenaran per data.
 48. 48. 07 PICASA: COMENCEM?
 49. 49. 07 nn On podem trobar Picasa? • Podrem trobar Picasa a la següent adreça: • http://picasaweb.google.comPICASA: COMENCEM? • O bé cercant la paraula Picasa a Google i accedint al primer dels resultats.
 50. 50. 07 nn On podem trobar Picasa? • Accedirem a la pàgina principal de Picasa:PICASA: COMENCEM? Enllaç per crear un compte Google  Accés al nostre Enllaç per compte de descarregar PicassaWeb el programa Picasa
 51. 51. 07 nn Ens descarreguem el programa Picasa 1PICASA: COMENCEM?  Fem clic a l’enllaç per descarregar el programa
 52. 52. 07 nn Ens descarreguem el programa Picasa 2 Fem clic a l’enllaç per descarregar el programaPICASA: COMENCEM?
 53. 53. 07 nn Picasa se’ns comença a descarregar 3 • En funció del navegador que utilitzem, i de la seva versió (antiguitat), la notificació de descàrrega ens pot aparèixer d’una forma oPICASA: COMENCEM? d’una altra. • En tot cas, ens descarregarem el programa i l’executarem (obrirem).
 54. 54. 07 nn Instal·lem Picasa 4PICASA: COMENCEM?
 55. 55. 07 nn Instal·lem Picasa 5PICASA: COMENCEM?
 56. 56. 07 nn Instal·lem Picasa 6PICASA: COMENCEM?
 57. 57. 07 nn Iniciem Picasa 7PICASA: COMENCEM?
 58. 58. 07 nn Iniciem Picasa 8PICASA: COMENCEM?
 59. 59. 07 nn Instal·lem Picasa 9PICASA: COMENCEM?
 60. 60. 07 nn Ja hem instal·lat Picasa 10PICASA: COMENCEM?
 61. 61. 08 LES 3 ÀREES DE PICASA
 62. 62. 08 nn Les 3 àrees de PicasaLES 3 ÀREES DE PICASA 2 1 3
 63. 63. 08 nn Les 3 àrees de Picasa 1 Àrea 1LES 3 ÀREES DE PICASA És l’àrea principal de visionat d’imatges. Veiem les miniatures de les imatges. Podem modificar la mida de les miniatures amb un control que hi ha just a sota d’aquesta àrea, a la dreta.
 64. 64. 08 nn Les 3 àrees de Picasa 1 Àrea 1LES 3 ÀREES DE PICASA Des d’aquí podem veure i seleccionar fotos fent clic sobre elles. Per a seleccionar varies fotos, podem fer clic sobre la primera i prémer la tecla Control (CTRL), y fer clic sobre les altres fotos que volem seleccionar.
 65. 65. 08 nn Les 3 àrees de Picasa 1 Àrea 1LES 3 ÀREES DE PICASA També podem seleccionar varies fotos fent clic sobre una i després, amb la tecla Majúscules premuda (la que té una fletxa cap dalt), fem clic en una altra imatge. Amb això es seleccionaran totes les fotos que hi hagi entre elles.
 66. 66. 08 nn Les 3 àrees de Picasa 1 Àrea 1LES 3 ÀREES DE PICASA Si premem amb el botó dret del ratolí sobre la miniatura d’una imatge ens apareixerà una sèrie d’opcions interessants que es poden fer amb aquesta imatge, como rotar-la, editar-la, localitzar-la en el nostre ordinador, etc. Algunes d’aquestes opcions les veurem més endavant.
 67. 67. 08 nn Les 3 àrees de Picasa 1 Àrea 1LES 3 ÀREES DE PICASA També en aquesta àrea, podem observar algunes icones, en la capçalera de cada carpeta. Com veurem més endavant, amb aquestes icones podem reproduir una presentació, crear un collage de fotos, crear una presentació en format “pel·lícula”, compartir l’àlbum, sincronitzar-ho amb PicasaWeb, etc.
 68. 68. 08 nn Les 3 àrees de Picasa 2 Àrea 2LES 3 ÀREES DE PICASA A l’esquerra es troba l’àrea on s’organitzen les fotos. Aquestes s’ordenen sempre per data de creació de la foto, és a dir, la data en la que la vàrem fer. I després, s’organitzen també dins de carpetes, tal i com les tinguem en la nostra classificació de carpetes en el nostre ordinador.
 69. 69. 08 nn Les 3 àrees de Picasa 2 Àrea 2LES 3 ÀREES DE PICASA Així, podrem veure les fotos en l’ordre en que les vam anar tirant, i en grups, tal como les hem anat catalogant al nostre ordinador. Prement una carpeta se’ns mouen les fotos que tenim a l’àrea principal (1) per mostrar justament les que hi ha aquella carpeta.
 70. 70. 08 nn Les 3 àrees de Picasa 2 Àrea 2LES 3 ÀREES DE PICASA A les carpetes li podem canviar el nom amb el que apareixen en Picasa fent doble clic en la carpeta. Fent això, també podrem escriure la localització de les fotos de la carpeta i una descripció del lloc.
 71. 71. 08 nn Les 3 àrees de Picasa Àrea 3 3LES 3 ÀREES DE PICASA En la zona de baix apareixen tota una sèrie d’accions que podem fer amb les fotos seleccionades. Aquestes accions les veurem més endavant. En aquesta zona apareix un altre element destacable de l’ús de Picasa: la safata de fotos, que descriurem a continuació.
 72. 72. 09 CONFIGUREM PICASA
 73. 73. 08 nn Configuració bàsica de Picasa • Picasa permet modificar tota una sèrie de configuracions per tal de personalitzar el programa.CONFIGUREM PICASA • A continuació veurem les configuracions més bàsiques.
 74. 74. 08 nn Configuració d’idioma • Accedint a l’opció “Eines” del menú, escollim l’opció “Opcions”.CONFIGUREM PICASA
 75. 75. 08 nn Configuració d’idioma • Seleccionem l’idioma que desitgem i premem “D’acord”.CONFIGUREM PICASA
 76. 76. 08 nn Selecció de les carpetes d’imatges • Accedint a l’opció “Eines” del menú, escollim l’opció “Gestor de carpetes”.CONFIGUREM PICASA
 77. 77. 08 nn Selecció de les carpetes d’imatges • A través d’aquesta opció seleccionem les carpetes del nostre ordinador que contenen imatges, i que volem que Picasa gestioni.CONFIGUREM PICASA
 78. 78. 08 nn Selecció de les carpetes d’imatges • 3 configuracions de carpeta: Cerca una vegada: Picasa accedeix tantCONFIGUREM PICASA • sols una vegada a la carpeta. Amb aquesta configuració, no detecta les noves fotos afegides. • Elimina de Picasa: Picasa no cerca en aquestes carpetes. • Analitza sempre: Picasa cerca en aquestes carpetes, i hi accedeix periòdicament per actualitzar els canvis.
 79. 79. Connectaliann Albert Martín-Estrada @amartinestrada info@connectalia.com Casa Orlandai www.casaorlandai.cat @casaorlandai

×