Successfully reported this slideshow.

Bản đồ thương mại điện tử Việt Nam - Thống kê từ người dùng MuaBanNhanh

0

Share

1 of 9
1 of 9

Bản đồ thương mại điện tử Việt Nam - Thống kê từ người dùng MuaBanNhanh

0

Share

Download to read offline

Bản đồ thương mại điện tử Việt Nam - Thống kê báo cáo bản đồ thực trạng thương mại điện tử Việt Nam - Trả lời câu hỏi Tại sao mọi người mua sắm online? Những dịp mua sắm quan trọng trong năm? Tại sao người dùng từ bỏ giỏ hàng? Lý do vì sao khách hàng mới không quay lại? Lý do khách hàng rời khỏi trang web bán hàng của bạn? - Phương pháp nghiên cứu: Số liệu được ghi nhận từ hơn 300.000 thành viên mạng xã hội MuaBanNhanh

Bản đồ thương mại điện tử Việt Nam - Thống kê báo cáo bản đồ thực trạng thương mại điện tử Việt Nam - Trả lời câu hỏi Tại sao mọi người mua sắm online? Những dịp mua sắm quan trọng trong năm? Tại sao người dùng từ bỏ giỏ hàng? Lý do vì sao khách hàng mới không quay lại? Lý do khách hàng rời khỏi trang web bán hàng của bạn? - Phương pháp nghiên cứu: Số liệu được ghi nhận từ hơn 300.000 thành viên mạng xã hội MuaBanNhanh

More Related Content

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Bản đồ thương mại điện tử Việt Nam - Thống kê từ người dùng MuaBanNhanh

  1. 1. BẢN ĐỒ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ ● Tại sao mọi người mua sắm online? ● Những dịp mua sắm quan trọng trong năm? ● Tại sao người dùng từ bỏ giỏ hàng? ● Lý do vì sao khách hàng mới không quay lại? ● Lý do khách hàng rời khỏi trang web bán hàng của bạn? MuaBanNhanh Infographic giúp bạn trả lời câu hỏi:
  2. 2. TẠI SAO MỌI NGƯỜI THÍCH MUA SẮM ONLINE?
  3. 3. NHỮNG DỊP MUA SẮM ONLINE LỚN NHẤT TRONG NĂM Ngày lễ Giáng Sinh Tết Nguyên Đán Ngày Lễ Tình Nhân Black Friday
  4. 4. NHỮNG DỊP MUA SẮM ONLINE LỚN NHẤT TRONG NĂM Quốc tế phụ nữ 8/3 Quốc tế thiếu nhi 1/6 Back to School
  5. 5. TẠI SAO NGƯỜI DÙNG TỪ BỎ GIỎ HÀNG?
  6. 6. TẠI SAO KHÁCH HÀNG MỚI KHÔNG QUAY LẠI?
  7. 7. LÝ DO KHÁCH HÀNG RỜI KHỎI TRANG WEB BÁN HÀNG?
  8. 8. THAM KHẢO THÊM Thống kê báo cáo bản đồ thực trạng thương mại điện tử Việt Nam MuaBanNhanh tổng hợp những thông tin mới nhất về Ecommerce tại Việt Nam ➽ Những góc nhìn phân tích độc đáo từ các chuyên gia giúp bạn tận dụng tốt nhất đòn bẩy Internet để kinh doanh thành công https://muabannhanh.com/tuyen-dung-dao-tao-thuong-mai-dien-tu/thuc-trang-ecom merce-viet-name-blogid-2097.html
  9. 9. MuaBanNhanh Ecommerce ▶Bộ công cụ triển khai kinh doanh thương mại điện tử miễn phí thiết kế web, phần mềm quản lý bán hàng, đào tạo seo, call center, phần mềm live chat, khóa học kinh doanh online, khóa học bán hàng online, thiết kế landing page, quảng cáo google, quảng cáo facebook NỀN TẢNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ MUABANNHANH https://muabannhanh.com/tuyen-dung-dao-tao-thuong-mai-dien-tu-cid-23.html

×