Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng - Khoa Kế toán 71 Ngũ Hành Sơn, Đà nẵng. Email : khoaketoan@due.edu.vn Điện thoại : 0511-38...
Về tình hình hoạt động chung của doanh nghiệp    • Phải làm rõ chức năng hoạt động thực tế của doanh nghiệp    • Phả...
Tổng  STT                 Tiêu chí                  số                ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Đánh giá luận văn tốt nghiệp

5,278 views

Published on

Cách đánh giá luận văn tốt nghiệp, các tiêu chí, phương pháp đánh giá..

Published in: Education
 • NHẬN LÀM SLIDE GIÁ RẺ CHỈ VỚI 10.000Đ/1SLIDE. DỊCH VỤ NHANH CHÓNG HIỆU QUẢ LIÊN HỆ: ĐT (0985.916872) MAIL: yuht84@gmail.com
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Đánh giá luận văn tốt nghiệp

 1. 1. Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng - Khoa Kế toán 71 Ngũ Hành Sơn, Đà nẵng. Email : khoaketoan@due.edu.vn Điện thoại : 0511-3836987 ĐÁNH GIÁ LUẬN VĂN, CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP DÀNH CHO SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUI ---------o0o---------1. Mục đích Thiết lập một hệ thống các tiêu chí đánh giá luận văn, chuyên đề của sinh viên hệchính qui thuộc chuyên ngành kế toán, trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà nẵng. Nhữngnguyên tắc chung của tiêu chí được xây dựng trên cơ sở đánh giá hiện hành của nhà trường.2. Khung đánh giá kết quả thực tập tốt nghiệp 2.1. Nguyên tắc đánh giá Công việc Cơ cấu điểm Báo cáo thực tập tốt nghiệp 40% Chuyên đề/ Luận văn tốt nghiệp 60% • Kết quả chuyên đề là điểm trung bình của GVHD và GVPB. • Kết quả luận văn tốt nghiệp là điểm bình quân của các thành viên trong hội đồng, GVHD và GVPB • Đối với bảo vệ chuyên đề tốt nghiệp, điểm của giáo viên phản biện là điểm bình quân giữa điểm đánh giá bài viết và điểm bảo vệ.2.2. Các vấn đề cần chú ý • Trường hợp điểm đánh giá của GVPB và GVHD lệch từ 2 điểm trở lên thì 2 giáoviên phải thống nhất kết quả. Nếu không thống nhất thì đưa ra Hội đồng bảo vệ chuyên đề/luận văn giải quyết. • Sinh viên được đưa ra bảo vệ luận văn tốt nghiệp là sinh viên được sự nhất trí củaGVHD và GVPB. Trường hợp GVPB không đồng ý (luận văn không đạt) thì cần đưa ra Hộiđồng bảo vệ luận văn xem xét trước ngày bảo vệ chính thức hai ngày để quyết định sinh viêncó đủ điều kiện bảo vệ trước hội đồng không. • Đối với bảo vệ luận văn, GVHD, GVPB phải nộp điểm đánh giá nội dung luận văn(thông qua phiếu cho điểm) cho thư ký hội đồng. Sau khi tổng hợp lại điểm đánh giá, thư kýhội đồng mới công bố cho các thành viên trong hội đồng biết để tham khảo. • Hội đồng bảo vệ luận văn có thể là 3, 5, 7 thành viên nhưng không có tham dự củagiáo viên hướng dẫn.3. Hệ thống tiêu chí đánh giá 3.1. Đánh giá báo cáo thực tập tốt nghiệp Mục đích của giai đoạn 1 trong quá trình thực tập tốt nghiệp là giúp sinh viên nắmđược tình hình chung của đơn vị, tổ chức công tác kế toán nói chung và công tác kế toán theomột phần hành kế toán cụ thể tại đơn vị. Sinh viên sau khi hoàn thành giai đoạn 1 sẽ có môt bảng điểm riêng. Những yêu cầucơ bản khi đánh giá báo cáo tốt nghiệp của sinh viên: 1
 2. 2. Về tình hình hoạt động chung của doanh nghiệp • Phải làm rõ chức năng hoạt động thực tế của doanh nghiệp • Phải hiểu được nhiệm vụ của từng bộ phận chức năng qua cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp. Đặc biệt là sự phối hợp, mối quan hệ giữa từng bộ phận chức năng với bộ phận kế toán trong các giao dịch kinh tế. • Phải nắm được những nguyên tắc chung trong phân cấp quản lý đối với những doanh nghiệp có qui mô lớn Về tổ chức công tác kế toán • Phải nắm được việc phân công công việc trong phòng kế toán • Đối với doanh nghiệp tổ chức công tác kế toán phân tán, hay nữa tập trung - nữa phân tán, cần làm rõ sự phân quyền trong công tác kế toán ở đơn vị • Phải nắm được hình thức sổ kế toán thực tế tại đơn vị và những cải biên (nếu có) Về công tác kế toán theo một phần hành kế toán cụ thể • Phải làm rõ qui trình luân chuyển chứng từ theo phần hành kế toán đã chọn tại đơn vị. • Hiểu được trình tự ghi chép vào sổ sách kế toán từ chứng từ gốc theo hình thức kế toán đang áp dụng tại đơn vị (cả kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết). Trường hợp đơn vị sử dụng phần mềm thì cần làm rõ việc phân công nhiệm vụ ghi chép và kiểm soát giữa các kế toán viên. • Các báo cáo kế toán theo phần hành kế toán (nếu có)3.2. Đánh giá chuyên đề/luận văn tốt nghiệp3.2.1. Điều kiện bắt buộc Điều kiện bắt buộc của bất kỳ một chuyên đề nào liên quan đến các yêu cầu cơ bảncủa một bài viết nói chung. Những yêu cầu sau cần phải tuân thủ: - Các yếu tố cấu thành một chuyên đề: lời mở đầu, mục lục, danh mục các bảng biểu,phần nội dung, kết luận, phần phụ lục và tài liệu tham khảo. - Ngữ pháp: cách viết rõ ràng, trong sáng, không có sai sót lớn về lỗi ngữ pháp. - Số trang quy định chuyên đề từ 40-50 trang ; của luận văn từ 50-60 trang. Số trangnày không tính đến phần phụ lục (nếu có). Phần định dạng phải tuân theo các hướng dẫn viếtchuyên đề tốt nghiệp của khoa. - Về kết cấu chung: Chuyên đề tối thiểu gồm 3 phần. Phần 1 – ‘Cơ sở lý luận ...’ Phần2 – ‘Tình hình thực tế về… ‘. Phần 3 - ‘Những ý kiến đánh giá và đề xuất...’ Nếu số trang trong bảng chuyên đề ở phần nội dung chính của đề tài không đạt 40trang, chuyên đề sẽ xem là không đạt yêu cầu Nếu chuyên đề thiếu một trong ba phần dù số trang vẫn đáp ứng theo quy định thìchuyên đề cũng không đạt yêu cầu.3.2.2. Thang điểm đánh giá nội dung giá bài viết chính thức Mục đích: giúp GVHD và GVPB đánh giá kết quả cuối cùng của sinh viên thông quabản viết chính thức. 2
 3. 3. Tổng STT Tiêu chí số điểm 1 Phần I – Cơ sở lý luận. 15 Nội dung phần I được đánh giá thông qua khả năng chọn lọc, tổng hợp kiến thức về đề tài nghiên cứu. Những nội dung trình bày trong phần này phải có sự gắn kết với phần II và phần III của chuyên đề 2 Phần II- Tình hình thực tề về công tác kế toán (phân tích…) tại đơn vị 65 thực tập. - Phần giới thiệu về công ty: phải tổng quát được đặc điểm về tổ chức sản xuất kinh doanh, tổ chức bộ máy quản lý và bộ máy kế toán. Đối với các đề tài về kế toán tài chính, phần này cần trình bày rõ hình thức kế toán (tổ chức quy trình xử lí thông tin kế toán tại đơn vị). - Phần về thực tế công tác kế toán (phân tích): nội dung trình bày có thể hiện đầy đủ các chủ đề theo tên đề tài đã chọn hay chưa. - Bài viết phải thể hiện khả năng tổng hợp, khái quát vấn đề đã chọn trong đề tài. - Tình hợp lý trong sắp xếp các mục, số liệu, bảng biểu. Các số liệu minh họa có phản ánh được tính chất của đề tài, không có mâu thuẫn. 3 Phần III (hoặc IV). Nhận xét và ý kiến đề xuất 20 Phần này đặt trọng tâm vào khả năng so sánh, đối chiếu giữa thực tế ở đơn vị thực tập với chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán hay các lý luận có liên quan, sau đó đề xuất những định hướng. Các tiêu chí chung: - Khả năng nhận xét, tổng hợp các vấn đề đã trình bày phần II (ví dụ: đánh giá các ưu, nhược điểm) - Tính logic của các đề xuất - Tính thực tiễn của đề xuất Tổng cộng 1003.2.3 Đánh giá công tác bảo vệ chuyên đề, luận văn Các tiêu chí này giúp giáo viên phản biện, các thành viên hội đồng đánh giá phần trìnhbày của sinh viên khi bảo vệ chuyên đề tốt nghiệp. Thang điểm đánh giá : STT Tiêu chí Tổng số điểm 1 Kỹ năng trình bày (Thuyết phục, rõ ràng, dể hiểu, mạch lạc) 30 2 Trả lời các câu hỏi của giáo viên phản biện, thành viên hội đồng 70 Cộng 1004. Những trường hợp đặt biệt để đánh giá sinh viên không đạt chuyên đề tốt nghiệp • Sao chép chuyên đề thực tập các khóa trước. • Làm trùng đề tài với sinh viên với cùng đợt thực tập tại một đơn vị thực tập. • Giáo viên hướng dẫn đình chỉ sinh viên thực tập do không hoàn thành tiến độ công việc hoặc không cho bảo vệ do chất lượng chuyên đề không đạt. • Giáo viên phản biện không cho phép bảo vệ do chất lượng chuyên đề không đạt (đã thống nhất với GVHD). • Điểm đánh giá trung bình của giáo viên phản biện dưới 5. (theo tiêu chí đánh giá ở mục 3) 3

×